biomedicina slovenica


"Duhovnost" : 21

 1. Šanc Andreja; Kaučič Boris Miha
  Percepcija duhovnosti in duhovne oskrbe starostnika z vidika izvajalcev zdravstvene nege
  2018
 2. Škodlar Borut; Kralj Robert
  Psihoterapija v dialogu z duhovnostjo
  2018
 3. Škodlar Borut; Milek Vesna; Hočevar Uroš
  Če ne bi bilo duhovnosti, bi jo ljudje s psihozo zagotovo iznašli
  2017
 4. Škodlar Borut
  Duhovnost in duševnost
  2016
 5. Škodlar Borut; Rozman Marko
  Pojem čuječnosti v psihoterapiji in duhovnosti
  2016
 6. Mlinar Anton
  Starost, duhovnost in paliativna oskrba
  2008
 7. Babnik Katarina; Karnjuš Igor
  Duhovne potrebe in duhovna oskrba pacientov: ugotovitve dveh uvodnih raziskav
  [Spiritual needs and patients' spiritual care: findings from two preliminary surveys]
  2014
 8. Božje okolje
  1977
 9. Štrancar Klelija
  Razumevanje duhovnosti v kontekstu paliativne oskrbe in njen pomen
  [The understanding and meaning of spirituality in the context of palliative care]
  2014
 10. Karnjuš Igor; Ratoša Gordana; Babnik Katarina
  Upoštevanje duhovnih in verskih potreb pacientov v bolnišničnem okolju - pilotna študija
  [Consideration of the patient's spiritual and religious needs in hospital settings - pilot study]
  2014
 11. Zupanc Breda; Skela-Savič Brigita
  Potrebe po znanju o paliativni oskrbi v domovih za starejše občane in kliničnem oddelku za travmatologijo Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana
  [#The #needs for knowledge on palliative care in nursing homes and in the Clinical department of traumatology, University medical center Ljubljana]
  2013
 12. Toman Branka; Skela-Savič Brigita
  Razumevanje in pomen duhovnosti in duhovne oskrbe v paliativni zdravstveni negi
  [Understanding spirituality and spiritual care and their role in palliative care]
  2013
 13. Škodlar Borut
  Razvoj psihoze in duhovne izkušnje
  2013
 14. Škodlar Borut
  Spirituality and mental health
  [Duhovnost in duševno zdravje]
  2012
 15. Špelič Miran
  Program and abstracts International Conference Spirituality and health; 2012 Jun 1; Ljubljana
  [Program in povzetki Mednarodna konferenca Duhovnost in zdravje; 2012 jun 1; Ljubljana]
  2012
 16. Grmec Štefek; Hajdinjak Emina
  Duhovnost in profesionalizem
  2011
 17. Gedrih Maša; Pahor Majda
  Percepcija duhovnosti in duhovne oskrbe v domovih starejših občanov v Ljubljani - perspektivi stanovalcev in oskrbovalcev
  [The perception of spirituality and spiritual care in the nursing homes in Ljubljana - the residents' and the staff members' perspectives]
  2009
 18. Fosarelli Pat
  Medicina, duhovnost in zdravljenje bolnika: komentar
  [Medicine, Spirituality, and Patient Care]
  2009
 19. Kononenko Igor
  Znanost preverja duhovnost
  [Science examines spirituality]
  2002
 20. Skoberne Mihaela
  Duhovnost in duhovno zdravje
  [Spirituality and spiritual health]
  2002
 21. Voljč B
  Zdravje in kakovost življenja kot kazalnik duhovnosti
  [Health and quality of life as indication of spirituality]
  1990New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics