biomedicina slovenica


"EATING" : 1206

 1. Frank Bertoncelj Mojca; Trenkmann Michelle; Klein Kerstin; Karouzakis Emmanuel; Rehrauer Hubert; Bratus Anna; Kolling Christoph; Armaka Maria; Filer Andrew; Michel Beat A.
  Epigenetically-driven anatomical diversity of synovial fibroblasts guides joint-specific fibroblast function
  2017
 2. Bozhinovska Marija; Taleska Gordana; Fabian Andrej; Šoštarič Maja
  The role of levosimendan in patients with decreased left ventricular function undergoing cardiac surgery
  2016
 3. Stražišar Borut; Stražišar Branka
  Meanings of ʺright to die with dignityʺ
  2018
 4. Štuhec Matej
  Psihiatrični neželeni učinki dermatološke terapije, uvedba psihofarmakov in dermatološki neželeni učinki psihofarmakov
  [Psychiatric adverse reactions of dermatologic pharmacotherapy, dermatological adverse reaction of psychopharmaceuticals and psychiatric treatment of dermatological patients]
  2013
 5. Fattorini Paolo; Marrubini Giorgio; Bonin Serena; Bertoglio Barbara; Grignani Pierangela; Recchia Elisa; Pitacco Paola; Procopio Francesca; Cantoni Carolina; Zupanič-Pajnič Irena
  Producing standard damaged DNA samples by heating
  2018
 6. Osvald Ines; Bizjak Martina
  Družina in družinska terapija pri mladostnici z anoreksijo
  2018
 7. Šiljaković Barbara; Pintar Tadeja
  Pancreatitis - treating patients with infectious complications in surgical department
  2018
 8. Železnik Ramuta Taja; Erdani-Kreft Mateja
  Human amniotic membrane and amniotic membrane-derived cells
  2018
 9. Pelipenko Jan; Kristan Katja; Oblak Marko; Homar Miha; Grahek Rok
  Afatinib-containing formulation
  2017
 10. Horvat Anemari; Vardjan Nina; Zorec Robert
  Targeting astrocytes for treating neurological disorders
  2017
 11. Strle Franc; Stupica Daša; Bogovič Petra; Visintainer Paul; Wormser Gary P.
  Is the risk of early neurologic Lyme borreliosis reduced by preferentially treating patients with erythema migrans with doxycycline?
  2018
 12. De Bree Remco; Coca-Pelaz Andrés; Kowalski Luiz P.; López Fernando; Mendenhall William M.; Quer Miquel; Rinaldo Alessandra; Shaha Ashok R.; Strojan Primož; Takes Robert P.
  Detection of distant metastases in head and neck cancer
  2018
 13. Sernec Karin; Brecelj Špela; Mrevlje Gorazd
  Correlation between adherence to inpatient treatment of eating disorders and participation of family members in educational support group - Slovenian experience
  2017
 14. 13th International conference London eating disorders, 22nd, 23rd &24th March 2017
  2017
 15. Sernec Karin
  Eating disorders - modern insight
  2017
 16. Kopčavar Guček Nena
  Update of slovenian guidelines for treating community acquired pneumonia in Slovenia-an interdisciplinary approach
  2017
 17. Štular Živa; Žvan Bojana
  Korist zdravljenja bolnikov z akutno ishemično možgansko kapjo z mehansko revaskularizacijo v mreži TELEKAP
  [The benefit of treating patients with mechanical revascularization for acute ischemic stroke in the TELEKAP network?]
  2017
 18. Gatta Gemma; Capocaccia Riccardo; Botta Laura; Mallone Sandra; De Angelis Roberta; Ardanaz Eva; Comber Harry; Dimitrova Nadya; Leinonen Maarit K.; Siesling Sabine; Primic-Žakelj Maja; Žagar Tina
  Burden and centralised treatment in Europe of rare tumours
  2017
 19. Wagenaar Kim P.; Rutten Frans H.; Klompstra Leonie; Bhana Yusuf; Sieverink Floor; Ruschitzka Frank; Seferović Petar M.; Lainščak Mitja; Piepoli Massimo Francesco; Broekhuizen Berna D. L.
  'heartfailurematters.org', an educational website for patients and carers from the Heart Failure Association of the European Society of Cardiology
  2017
 20. Majcen Dvoršak Suzana; Kaučič Boris Miha
  Vloga enterostomalne terapije v bolnišnici
  2017
 21. Vau Nuno; Volavšek Metka; Blanca Ana; Montironi Rodolfo; Raspollini Maria R.; Massari Francesco; Cheng Monica; Scarpelli Marina; Lopez-Beltran Antonio
  Prospects for precision therapy of bladder urothelial carcinoma
  2017
 22. Lešnik Amadeus; Miložič Luka; Majhenič Marko; Markota Andrej
  Sodobni pripomočki pri obravnavi pacienta v ambulanti za internistično nujno pomoč
  [Modern tools for treating patients in the acute internal medicine facility]
  2017
 23. Zwitter Matjaž; Rossi Antonio; Di Maio Massimo; Pohar Perme Maja; Lopes Gilberto
  Selection of non-small cell lung cancer patients for intercalated chemotherapy and tyrosine kinase inhibitors
  2017
 24. Marot Valerija; Korošec Barbara; Majdič Neža; Groleger Sršen Katja
  Zanesljivost ocenjevanja hranjenja in požiranja s slovenskim prevodom standardiziranega testa
  [Reliability of the slovenian translation of dysphagia disorder survey]
  2017
 25. Bizovičar Nataša
  Motnje odvajanja blata pri bolnikih po možganski kapi
  [Bowel dysfunctions in patients after stroke]
  2017
 26. Streit Sven; Verschoor Marjolein; Rodondi Nicolas; Bonfim Daiana; Burman Robert A.; Collins Claire; Gerasimovska-Kitanovska Biljana; Gintere Sandra; Gómez Bravo Raquel; Petek Šter Marija
  Variation in GP decisions on antihypertensive treatment in oldest-old and frail individuals across 29 countries
  2017
 27. Cedilnik-Gorup Eva; Petek Šter Marija
  Number of medications or number of diseases
  2017
 28. Košnik Mitja; Triller Nadja; Šelb Julij Gyula
  Mnenje pulmologov o pomenu vdihovalnikov pri bolnikih z astmo ali KOPB
  [Opinion of pneumologists on the importance of inhalers in patients with asthma or COPD]
  2017
 29. Casar Božidar; Pasler Marlies; Wegener Sonja; Hoffman David; Talamonti Cinzia; Qian Jianguo; Méndez Carot Ignasi; Brojan Denis; Perrin Bruce; Kusters Martijn; Peterlin Primož
  Influence of the Integral Quality Monitor transmission detector on high energy photon beams
  2017
 30. Gilbert Frederic N.; Vranič Andrej; Hurst Samia
  Involuntary & voluntary invasive brain surgery
  2013
 31. Peterlin Primož; Stanič Karmen; Méndez Carot Ignasi; Strojnik Andrej
  Treating lung cancer with dynamic conformal arc therapy
  2017
 32. Kos Špela; Blagus Tanja; Čemažar Maja; Filipič Gregor; Serša Gregor; Cvelbar Uroš
  Safety aspects of atmospheric pressure helium plasma jet operation on skin
  2017
 33. Peterka-Novak Jožica
  Duševno zdravje, spol in čustva bolnic z anoreksijo nervozo
  2002
 34. Flaker Vito
  Duševno zdravje in socialno delo
  1993
 35. Godec Barbara; Skela-Savič Brigita
  Uspešnost programa Reintegracije in rehabilitacije mladostnikov s čustvenimi motnjami in/ali motnjami hranjenja v Mladinskem klimatskem zdravilišču Rakitna
  [Effectiveness of the Program of Reintegration and Rehabilitation of Adolescents with Emotional Disorders and/or Eating Disorders in Youth Climatic Health Resort Rakitna]
  2017
 36. Firbas Peter; Amon Tomaž
  Combined of chemical analysis, fish micronuclei and onion chromosome damage for assessing cleaning effect in the WWTP central Domžale - Kamnik and quality of Kamniška Bistrica river
  2017
 37. Hofheinz Ralf-Dieter; Deplanque Gaël; Komatsu Yoshito; Kobayashi Yoshimitsu; Ocvirk Janja; Racca Patrizia; Guenther Silke; Zhang Jun; Lacouture Mario E.; Jato Eminah
  Recommendations for the prophylactic management of skin reactions induced by epidermal growth factor receptor inhibitors in patients with solid tumors
  2016
 38. Korošec Barbara; Logar Svetlana; Groleger Sršen Katja
  Stopenjski oralno-senzorni pristop k učenju hranjenja pri otrocih z motnjami hranjenja
  [Sensory oral stimulation approach for children with feeding disorders]
  2017
 39. Bizjak Neli; Osredkar Damjan; Pečarič-Meglič Nuška; Perković-Benedik Mirjana
  Incidence of tonic spasms as the initial presentation of pediatric multiple sclerosis in Slovenia
  2017
 40. Sernec Karin
  Assessment and treatment of eating disorders
  2017
 41. Laganà Antonio Simone; Vitale Salvatore Giovanni; Salmeri Francesca Maria; Triolo Onofrio; Ban Helena; Vrtačnik-Bokal Eda; Stojanovska Lily; Apostolopoulos Vasso; Granese Roberta; Sofo Vincenza
  Unus pro omnibus, omnes pro uno
  2017
 42. Zelko Erika
  Zdravljenje bolnika z dislipidemijami
  [Treating the patient with dyslipidemia]
  2017
 43. Ljubič Andreja; Štemberger Kolnik Tamara
  Prednosti metode montessori pri obravnavi pacientov z demenco
  [The benefits of the Montessori Method in the treatment of patients with dementia]
  2017
 44. Šegrec Nuša; Kastelic Andrej
  Treating patients with multiple needs and diagnosis
  2016
 45. Janež Andrej; Jensterle Sever Mojca
  Potential new pharmacological approaches in obese women with polycystic ovary syndrome
  2017
 46. Strojan Primož; Kokalj Marko; Zadnik Vesna; Aničin Aleksandar; Plavc Gaber; Didanovič Vojislav; Šifrer Robert; Lanišnik Boštjan
  Squamous cell carcinoma of unknown primary tumor metastatic to neck nodes
  2016
 47. Jensterle Sever Mojca; Janež Andrej
  Potential new pharmacological approaches in obese women with polycystic ovary syndrome
  2017
 48. Ryskamp Daniel A.; Frye Amber M.; Phuong Tam T. T.; Yarishkin Oleg; Jo Andrew O.; Xu Yong; Lakk Monika; Iuso Anthony; Redmon Sarah; Križaj David
  TRPV4 regulates calcium homeostasis, cytoskeletal remodeling, conventional outflow and intraocular pressure in the mammalian eye
  2016
 49. Radivo Manica; Pucer Patrik; Poklar Vatovec Tamara
  Prehranjevalne navade in telesna aktivnost dijakov primorsko-notranjske regije
  [Dietary habits and physical activity of students in the Primorska-Notranjska region]
  2016
 50. Vianna Garcia Patrick; Ferreira Seiva Fábio Rodrigues; Pocol Carniato Amanda; de Mello Wilson; Durán Nelson; Macedo Alda Maria; Gabarra de Oliveira Alexandre; Romih Rok; da Silva Nunes Iseu; da Silva Nunes Odilon; Fávaro Wagner José
  Increased toll-like receptors and p53 levels regulate apoptosis and angiogenesis in non-muscle invasive bladder cancer
  2016
 51. Svetina-Šorli Petra; Grm Sanja
  Izzivi pri obravnavi bolnikov z netuberkuloznimi mikobakteriozami
  [Challenges in treating patients with nontuberculous mycobacteriosis]
  2016
 52. Kukec Žiga; Kacin Alan
  Učinkovitost vadbenih programov za obravnavo poškodb zadnjih stegenskih mišic - pregled literature
  [The effectiveness of exercise protocols for treating hamstring injuries - literature review]
  2016
 53. Kovač Boris; Knific Maja
  The perception of low-salt bread among preschool children and the role of educational personnel in creating a positive attitude towards reformulated food
  [Percepcija manj slanega kruha pri predšolskih otrocih in vloga vzgojnega osebja pri kreiranju odnosa do preoblikovanega živila]
  2017
 54. Tozon Nataša; Lampreht Tratar Urša; Žnidar Katarina; Serša Gregor; Teissie Justin; Čemažar Maja
  Operating procedures of the electrochemotherapy for treatment of tumor in dogs and cats
  2016
 55. Schwarzlin Romina; Pušenjak Nika; Salam Sejjad
  The Role of disaccharide complexes in triggering programmed cell death in cancer cells MCF-7 and HeLa
  2015
 56. Olenšek Andrej; Zadravec Matjaž; Goljar Nika; Matjačić Zlatko
  Adaptation of stepping responses during perturbed walking in neurologically impaired subject
  2016
 57. Blokar Elizabeta; Čepar Metka; Cankar Ksenija; Melik Živa; Ambrožič Aleš
  Vasodilation response to local heating in patients with antiphospholipid syndrome
  2016
 58. Lenasi Helena; Klonizakis Markos
  Assessing the evidence
  2016
 59. Djomba Janet Klara; Zaletel-Kragelj Lijana
  A methodological approach to the analysis of egocentric social networks in public health research
  [Metodološki pristop k analizi egocentričnih socialnih omrežij pri raziskovanju v javnem zdravju]
  2016
 60. Šenk Barbara; Dolžan Vita; Jensterle Sever Mojca
  Genetska variabilnost serotoninskega sistema in izločanje inzulina ter vedenjski vzorci prehranjevanja pri bolnicah s sindromom policističnih ovarijev
  [Genetic variability of serotoninergic system and insulin secretion and eating behaviour in patients with polycystic ovary syndrome]
  2015
 61. Lončar Goran; Springer Jochen; Anker Marcus S.; Doehner Wolfram; Lainščak Mitja
  Cardiac cachexia: hic et nunc
  2016
 62. Mirtič Janja; Kogej Ksenija; Baumgartner Saša; Smistad Gro; Kristl Julijana; Hiorth Marianne
  Development of cetylpyridinium-alginate nanoparticles
  2016
 63. Klanjšek Petra; Pajnkihar Majda
  Causes of inadequate intake of nutrients during the treatment of children with chemotherapy
  2016
 64. Klanjšek Petra; Pajnkihar Majda; Jazbec Janez
  Vzroki nezadostnega vnosa hrane pri pediatričnih onkoloških bolnikih med zdravljenjem s kemoterapijo
  [Causes of inadequate food intake in pediatric oncology patients during treatment of chemotherapy]
  2016
 65. Lampreht Tratar Urša; Kamenšek Urška; Štimac Monika; Serša Gregor; Tozon Nataša; Bošnjak Maša; Brožič Andreja; Oliveira Geraldo Gileno de Sá; Nakagawa Takayuki; Saeki Kohei; Čemažar Maja
  Gene electrotransfer of canine interleukin 12 into canine melanoma cell lines
  2015
 66. Dobnikar Uroš
  Vpliv terapije s hiperbaričnim kisikom (HBO) pri zdravljenju športnih poškodb
  [The role of hyperbaric oxygenation therapy in treating sport injuries]
  2008
 67. Marn-Pernat Andreja; Benedik Miha; Bren Andrej; Buturović-Ponikvar Jadranka; Gubenšek Jakob; Knap Bojan; Premru Vladimir; Ponikvar Rafael
  High cut-off (theralite) citrate hemodiafiltration for treating acute kidney injury in multiple myeloma patients
  2014
 68. Thorn Peter; Zorec Robert; Rettig Jens; Keating Damien J
  Exocytosis in non-neuronal cells
  2016
 69. Davalos Rafael V.; Miklavčič Damijan
  Advanced techniques for treating deep seated tumor using electrochemotherapy (ECT) and irreversible electroporation (IRE)
  2015
 70. Sirk Diana; Čemažar Maja; Pandel Mikuš Ruža
  Vpliv preteklih izkušenj na pogostost motenj hranjenja pri ženskah
  [The role the past life - experiences in the frequency of eating disorders in women]
  2006
 71. Lončar Goran; Springer Jochen; Anker Marcus S.; Doehner Wolfram; Lainščak Mitja
  Cardiac cachexia: hic et nunc: Ýhic et nuncÝ - here and now
  2015
 72. Sernec Karin
  Motnje hranjenja - bolezni sodobnega časa
  [Eating disorders - diseases of modern times]
  2015
 73. Perinetti Giuseppe; Primožič Jasmina; Franchi Lorenzo; Contardo Luca
  Treatment effects of removable functional appliances in pre-pubertal and pubertal class II patients
  2015
 74. Kovač-Blaž Milena; Švab Igor; Poplas-Susič Tonka
  Multidisciplinary approach to treating obesity in a community health centre
  2015
 75. Adamič Metka; Troilius Rubin A.; Palmetun-Ekbäck M.; Boixeda P.
  Guidelines of care for vascular lasers and intense pulse light sources from the European Society for Laser Dermatology
  2015
 76. Vardjan Nina; Stenovec Matjaž; Jorgačevski Jernej; Potokar Maja; Trkov Saša; Horvat Anemari; Lasič Eva; Kreft Marko; Zorec Robert
  Astrocytes
  2015
 77. Štuhec Matej
  Excessive sweating induced by interaction between agomelatine and duloxetine: a cooperation with clinical pharmacist
  2014
 78. Vlaisavljević Veljko
  Sindrom policističnih jajnika i trudnoća
  2007
 79. Bizjak Ogrinc Urška; Senčar Sabina; Lenasi Helena
  Novel minimally invasive laser treatment of urinary incontinence in women
  2015
 80. Karandža-Lapić Ljerka; Rijavec Matija; Cikojević Draško; Korošec Peter; Košnik Mitja; Šilar Mira; Kralik Kristina; Tare Gordana; Branica Branimir
  Frequency and experience in treating life - threatening laryngeal oedema attacks
  2015
 81. Sirnik Kristijan; Kastelic Andrej
  Programi zdravljenja odvisnosti od marihuane v svetu in pri nas
  [Programs for treating marijuana addiction in Slovenia and abroad]
  2015
 82. Malovrh Judita; Pandel Mikuš Ruža; Peterka-Novak Jožica
  Etiologija motenj hranjenja
  [Etiology of eating disorders]
  2015
 83. Bauman Lidija; Skalicky Marjan
  Analiziranje prehranjevalnih navad in poznavanje alergij na hrano pri študentih
  2015
 84. Bassetti Claudio; Dolenc-Grošelj Leja
  Neurology and psychiatry
  2015
 85. Sernec Karin; Mrevlje Gorazd; Čarapič Jadranka; Weber Urška; Zalar Bojan
  Male anorexia and bulimia nervosa
  2015
 86. Skok Pavel
  Vrste in mehanizmi jetrne okvare povzročene z zdravili
  [Types and mechanism of drug-induced liver injury]
  2010
 87. Kovač-Blaž Milena; Švab Igor
  A multidisciplinary approach to treating obesity in a community health centre
  [Celostni pristop zdravljenja debelosti na primarni ravni]
  2015
 88. Svetina Saša; Kokot Gašper; Švelc Tjaša; Žekš Boštjan; Waugh Richard E.
  A novel strain energy relationship for red blood cell membrane skeleton based on spectrin stiffness and its application to micropipette deformation
  2015
 89. Kastelic Andrej
  Treating people with mental health problems and addiction in closed settings
  2015
 90. Močnik Zala; Pandel Mikuš Ruža; Peterka-Novak Jožica
  Vpliv družine na motnje hranjenja
  [Family impact on eating disorders]
  2015
 91. Obolnar Metka; Kovač Sonja; Brecelj Anderluh Marija
  Motnje hranjenja pri otrocih in mladostnikih - prikaz primera
  [Eating disorders in children and adolescents - a case report]
  2014
 92. Ðurašin Vedrana
  Psihološka obravnava otrok in mladostnikov z motnjami hranjenja
  [Psychological assessment of children and adolescents with eating disorders]
  2014
 93. Mušič Denis; Kobe Helena; Bratanič Nevenka; Brecelj-Kobe Mojca
  Prehransko-dietetska obravnava otrok z motnjami hranjenja in zdravstvenovzgojno delo s starši
  [Nutritional treatment of children with eating disorders and health educational work with their parents]
  2014
 94. Novšak Irena
  Celostna obravnava otroka in mladostnika z motnjami hranjenja na Kliničnem oddelku za endokrinologijo, diabetes in bolezni presnove Pediatrične klinike, Univerzitetni klinični center Ljubljana
  [The comprehensive management of children and adolescents with eating disorders in the clinical Department of endocrinology, diabetes and metabolic diseases at the University children's hospital Ljubljana]
  2014
 95. Oblak N.; Kovač Sonja
  Značilnosti motenj hranjenja pri otrocih in mladostnikih ter njihova obravnava na oddelku Službe za otroško psihiatrijo Pediatrične klinike, Univerzitetni klinični center Ljubljana
  [Characteristics of eating disorders in children and adolescents, and treatment of patients in the Department of child psychiatry at the University children's hospital Ljubljana]
  2014
 96. Peršin Terezija; Najdenov V.
  Obravnava bolnika z epilepsijo v bolnišnici
  [Treating the patient with epilepsy in hospital]
  2012
 97. Glažar Karmen; Bogerd Nina; Grapar Žargi Tina; Kacin Alan
  Primerjava termičnih in hemodinamskih odzivov v koži in mišicah na ogrevanje z električnim in magnetnim poljem
  [Comparison of thermal and hemodynamic responses in the skin and muscles to heating with electric and magnetic field]
  2015
 98. Rečnik Gregor; Fokter Samo K.; Movrin Igor
  Kirurški izzivi osteoporotične hrbtenice
  [Surgical challenges of osteoporotic spine]
  2013
 99. Jensterle Sever Mojca; Kocjan Tomaž; Kravos Nika Aleksandra; Pfeifer Marija; Janež Andrej
  Short-term intervention with liraglutide improved eating behavior in obese women with polycystic ovary syndrome
  2015
 100. Moharić Metka; Meh Duška; Marinček Črt
  Quality of life of patients with painful diabetic neuropathy after treating pain with TENS and pregabalin
  2007

1 101 201 301 401 501 601 701 801 901  New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics