biomedicina slovenica


"EATING" : 1179

 1. Košnik Mitja; Triller Nadja; Šelb Julij Gyula
  Mnenje pulmologov o pomenu vdihovalnikov pri bolnikih z astmo ali KOPB
  [Opinion of pneumologists on the importance of inhalers in patients with asthma or COPD]
  2017
 2. Casar Božidar; Pasler Marlies; Wegener Sonja; Hoffman David; Talamonti Cinzia; Qian Jianguo; Méndez Carot Ignasi; Brojan Denis; Perrin Bruce; Kusters Martijn; Peterlin Primož
  Influence of the Integral Quality Monitor transmission detector on high energy photon beams
  2017
 3. Gilbert Frederic N.; Vranič Andrej; Hurst Samia
  Involuntary & voluntary invasive brain surgery
  2013
 4. Peterlin Primož; Stanič Karmen; Méndez Carot Ignasi; Strojnik Andrej
  Treating lung cancer with dynamic conformal arc therapy
  2017
 5. Kos Špela; Blagus Tanja; Čemažar Maja; Filipič Gregor; Serša Gregor; Cvelbar Uroš
  Safety aspects of atmospheric pressure helium plasma jet operation on skin
  2017
 6. Peterka-Novak Jožica
  Duševno zdravje, spol in čustva bolnic z anoreksijo nervozo
  2002
 7. Flaker Vito
  Duševno zdravje in socialno delo
  1993
 8. Godec Barbara; Skela-Savič Brigita
  Uspešnost programa Reintegracije in rehabilitacije mladostnikov s čustvenimi motnjami in/ali motnjami hranjenja v Mladinskem klimatskem zdravilišču Rakitna
  [Effectiveness of the Program of Reintegration and Rehabilitation of Adolescents with Emotional Disorders and/or Eating Disorders in Youth Climatic Health Resort Rakitna]
  2017
 9. Firbas Peter; Amon Tomaž
  Combined of chemical analysis, fish micronuclei and onion chromosome damage for assessing cleaning effect in the WWTP central Domžale - Kamnik and quality of Kamniška Bistrica river
  2017
 10. Hofheinz Ralf-Dieter; Deplanque Gaël; Komatsu Yoshito; Kobayashi Yoshimitsu; Ocvirk Janja; Racca Patrizia; Guenther Silke; Zhang Jun; Lacouture Mario E.; Jato Eminah
  Recommendations for the prophylactic management of skin reactions induced by epidermal growth factor receptor inhibitors in patients with solid tumors
  2016
 11. Korošec Barbara; Logar Svetlana; Groleger Sršen Katja
  Stopenjski oralno-senzorni pristop k učenju hranjenja pri otrocih z motnjami hranjenja
  [Sensory oral stimulation approach for children with feeding disorders]
  2017
 12. Bizjak Neli; Osredkar Damjan; Pečarič-Meglič Nuška; Perković-Benedik Mirjana
  Incidence of tonic spasms as the initial presentation of pediatric multiple sclerosis in Slovenia
  2017
 13. Sernec Karin
  Assessment and treatment of eating disorders
  2017
 14. Laganà Antonio Simone; Vitale Salvatore Giovanni; Salmeri Francesca Maria; Triolo Onofrio; Ban Helena; Vrtačnik-Bokal Eda; Stojanovska Lily; Apostolopoulos Vasso; Granese Roberta; Sofo Vincenza
  Unus pro omnibus, omnes pro uno
  2017
 15. Zelko Erika
  Zdravljenje bolnika z dislipidemijami
  [Treating the patient with dyslipidemia]
  2017
 16. Ljubič Andreja; Štemberger Kolnik Tamara
  Prednosti metode montessori pri obravnavi pacientov z demenco
  [The benefits of the Montessori Method in the treatment of patients with dementia]
  2017
 17. Šegrec Nuša; Kastelic Andrej
  Treating patients with multiple needs and diagnosis
  2016
 18. Janež Andrej; Jensterle Sever Mojca
  Potential new pharmacological approaches in obese women with polycystic ovary syndrome
  2017
 19. Strojan Primož; Kokalj Marko; Zadnik Vesna; Aničin Aleksandar; Plavc Gaber; Didanovič Vojislav; Šifrer Robert; Lanišnik Boštjan
  Squamous cell carcinoma of unknown primary tumor metastatic to neck nodes
  2016
 20. Jensterle Sever Mojca; Janež Andrej
  Potential new pharmacological approaches in obese women with polycystic ovary syndrome
  2017
 21. Ryskamp Daniel A.; Frye Amber M.; Phuong Tam T. T.; Yarishkin Oleg; Jo Andrew O.; Xu Yong; Lakk Monika; Iuso Anthony; Redmon Sarah; Križaj David
  TRPV4 regulates calcium homeostasis, cytoskeletal remodeling, conventional outflow and intraocular pressure in the mammalian eye
  2016
 22. Radivo Manica; Pucer Patrik; Poklar Vatovec Tamara
  Prehranjevalne navade in telesna aktivnost dijakov primorsko-notranjske regije
  [Dietary habits and physical activity of students in the Primorska-Notranjska region]
  2016
 23. Vianna Garcia Patrick; Ferreira Seiva Fábio Rodrigues; Pocol Carniato Amanda; de Mello Wilson; Durán Nelson; Macedo Alda Maria; Gabarra de Oliveira Alexandre; Romih Rok; da Silva Nunes Iseu; da Silva Nunes Odilon; Fávaro Wagner José
  Increased toll-like receptors and p53 levels regulate apoptosis and angiogenesis in non-muscle invasive bladder cancer
  2016
 24. Svetina-Šorli Petra; Grm Sanja
  Izzivi pri obravnavi bolnikov z netuberkuloznimi mikobakteriozami
  [Challenges in treating patients with nontuberculous mycobacteriosis]
  2016
 25. Kukec Žiga; Kacin Alan
  Učinkovitost vadbenih programov za obravnavo poškodb zadnjih stegenskih mišic - pregled literature
  [The effectiveness of exercise protocols for treating hamstring injuries - literature review]
  2016
 26. Kovač Boris; Knific Maja
  The perception of low-salt bread among preschool children and the role of educational personnel in creating a positive attitude towards reformulated food
  [Percepcija manj slanega kruha pri predšolskih otrocih in vloga vzgojnega osebja pri kreiranju odnosa do preoblikovanega živila]
  2017
 27. Tozon Nataša; Lampreht Tratar Urša; Žnidar Katarina; Serša Gregor; Teissie Justin; Čemažar Maja
  Operating procedures of the electrochemotherapy for treatment of tumor in dogs and cats
  2016
 28. Schwarzlin Romina; Pušenjak Nika; Salam Sejjad
  The Role of disaccharide complexes in triggering programmed cell death in cancer cells MCF-7 and HeLa
  2015
 29. Olenšek Andrej; Zadravec Matjaž; Goljar Nika; Matjačić Zlatko
  Adaptation of stepping responses during perturbed walking in neurologically impaired subject
  2016
 30. Blokar Elizabeta; Čepar Metka; Cankar Ksenija; Melik Živa; Ambrožič Aleš
  Vasodilation response to local heating in patients with antiphospholipid syndrome
  2016
 31. Lenasi Helena; Klonizakis Markos
  Assessing the evidence
  2016
 32. Djomba Janet Klara; Zaletel-Kragelj Lijana
  A methodological approach to the analysis of egocentric social networks in public health research
  [Metodološki pristop k analizi egocentričnih socialnih omrežij pri raziskovanju v javnem zdravju]
  2016
 33. Šenk Barbara; Dolžan Vita; Jensterle Sever Mojca
  Genetska variabilnost serotoninskega sistema in izločanje inzulina ter vedenjski vzorci prehranjevanja pri bolnicah s sindromom policističnih ovarijev
  [Genetic variability of serotoninergic system and insulin secretion and eating behaviour in patients with polycystic ovary syndrome]
  2015
 34. Lončar Goran; Springer Jochen; Anker Marcus S.; Doehner Wolfram; Lainščak Mitja
  Cardiac cachexia: hic et nunc
  2016
 35. Mirtič Janja; Kogej Ksenija; Baumgartner Saša; Smistad Gro; Kristl Julijana; Hiorth Marianne
  Development of cetylpyridinium-alginate nanoparticles
  2016
 36. Klanjšek Petra; Pajnkihar Majda
  Causes of inadequate intake of nutrients during the treatment of children with chemotherapy
  2016
 37. Klanjšek Petra; Pajnkihar Majda; Jazbec Janez
  Vzroki nezadostnega vnosa hrane pri pediatričnih onkoloških bolnikih med zdravljenjem s kemoterapijo
  [Causes of inadequate food intake in pediatric oncology patients during treatment of chemotherapy]
  2016
 38. Lampreht Tratar Urša; Kamenšek Urška; Štimac Monika; Serša Gregor; Tozon Nataša; Bošnjak Maša; Brožič Andreja; Oliveira Geraldo Gileno de Sá; Nakagawa Takayuki; Saeki Kohei; Čemažar Maja
  Gene electrotransfer of canine interleukin 12 into canine melanoma cell lines
  2015
 39. Dobnikar Uroš
  Vpliv terapije s hiperbaričnim kisikom (HBO) pri zdravljenju športnih poškodb
  [The role of hyperbaric oxygenation therapy in treating sport injuries]
  2008
 40. Marn-Pernat Andreja; Benedik Miha; Bren Andrej; Buturović-Ponikvar Jadranka; Gubenšek Jakob; Knap Bojan; Premru Vladimir; Ponikvar Rafael
  High cut-off (theralite) citrate hemodiafiltration for treating acute kidney injury in multiple myeloma patients
  2014
 41. Thorn Peter; Zorec Robert; Rettig Jens; Keating Damien J
  Exocytosis in non-neuronal cells
  2016
 42. Davalos Rafael V.; Miklavčič Damijan
  Advanced techniques for treating deep seated tumor using electrochemotherapy (ECT) and irreversible electroporation (IRE)
  2015
 43. Sirk Diana; Čemažar Maja; Pandel Mikuš Ruža
  Vpliv preteklih izkušenj na pogostost motenj hranjenja pri ženskah
  [The role the past life - experiences in the frequency of eating disorders in women]
  2006
 44. Lončar Goran; Springer Jochen; Anker Marcus S.; Doehner Wolfram; Lainščak Mitja
  Cardiac cachexia: hic et nunc: Ýhic et nuncÝ - here and now
  2015
 45. Sernec Karin
  Motnje hranjenja - bolezni sodobnega časa
  [Eating disorders - diseases of modern times]
  2015
 46. Perinetti Giuseppe; Primožič Jasmina; Franchi Lorenzo; Contardo Luca
  Treatment effects of removable functional appliances in pre-pubertal and pubertal class II patients
  2015
 47. Kovač-Blaž Milena; Švab Igor; Poplas-Susič Tonka
  Multidisciplinary approach to treating obesity in a community health centre
  2015
 48. Adamič Metka; Troilius Rubin A.; Palmetun-Ekbäck M.; Boixeda P.
  Guidelines of care for vascular lasers and intense pulse light sources from the European Society for Laser Dermatology
  2015
 49. Vardjan Nina; Stenovec Matjaž; Jorgačevski Jernej; Potokar Maja; Trkov Saša; Horvat Anemari; Lasič Eva; Kreft Marko; Zorec Robert
  Astrocytes
  2015
 50. Štuhec Matej
  Excessive sweating induced by interaction between agomelatine and duloxetine: a cooperation with clinical pharmacist
  2014
 51. Vlaisavljević Veljko
  Sindrom policističnih jajnika i trudnoća
  2007
 52. Bizjak Ogrinc Urška; Senčar Sabina; Lenasi Helena
  Novel minimally invasive laser treatment of urinary incontinence in women
  2015
 53. Karandža-Lapić Ljerka; Rijavec Matija; Cikojević Draško; Korošec Peter; Košnik Mitja; Šilar Mira; Kralik Kristina; Tare Gordana; Branica Branimir
  Frequency and experience in treating life - threatening laryngeal oedema attacks
  2015
 54. Sirnik Kristijan; Kastelic Andrej
  Programi zdravljenja odvisnosti od marihuane v svetu in pri nas
  [Programs for treating marijuana addiction in Slovenia and abroad]
  2015
 55. Malovrh Judita; Pandel Mikuš Ruža; Peterka-Novak Jožica
  Etiologija motenj hranjenja
  [Etiology of eating disorders]
  2015
 56. Bauman Lidija; Skalicky Marjan
  Analiziranje prehranjevalnih navad in poznavanje alergij na hrano pri študentih
  2015
 57. Bassetti Claudio; Dolenc-Grošelj Leja
  Neurology and psychiatry
  2015
 58. Sernec Karin; Mrevlje Gorazd; Čarapič Jadranka; Weber Urška; Zalar Bojan
  Male anorexia and bulimia nervosa
  2015
 59. Skok Pavel
  Vrste in mehanizmi jetrne okvare povzročene z zdravili
  [Types and mechanism of drug-induced liver injury]
  2010
 60. Kovač-Blaž Milena; Švab Igor
  A multidisciplinary approach to treating obesity in a community health centre
  [Celostni pristop zdravljenja debelosti na primarni ravni]
  2015
 61. Svetina Saša; Kokot Gašper; Švelc Tjaša; Žekš Boštjan; Waugh Richard E.
  A novel strain energy relationship for red blood cell membrane skeleton based on spectrin stiffness and its application to micropipette deformation
  2015
 62. Kastelic Andrej
  Treating people with mental health problems and addiction in closed settings
  2015
 63. Močnik Zala; Pandel Mikuš Ruža; Peterka-Novak Jožica
  Vpliv družine na motnje hranjenja
  [Family impact on eating disorders]
  2015
 64. Obolnar Metka; Kovač Sonja; Brecelj Anderluh Marija
  Motnje hranjenja pri otrocih in mladostnikih - prikaz primera
  [Eating disorders in children and adolescents - a case report]
  2014
 65. Ðurašin Vedrana
  Psihološka obravnava otrok in mladostnikov z motnjami hranjenja
  [Psychological assessment of children and adolescents with eating disorders]
  2014
 66. Mušič Denis; Kobe Helena; Bratanič Nevenka; Brecelj-Kobe Mojca
  Prehransko-dietetska obravnava otrok z motnjami hranjenja in zdravstvenovzgojno delo s starši
  [Nutritional treatment of children with eating disorders and health educational work with their parents]
  2014
 67. Novšak Irena
  Celostna obravnava otroka in mladostnika z motnjami hranjenja na Kliničnem oddelku za endokrinologijo, diabetes in bolezni presnove Pediatrične klinike, Univerzitetni klinični center Ljubljana
  [The comprehensive management of children and adolescents with eating disorders in the clinical Department of endocrinology, diabetes and metabolic diseases at the University children's hospital Ljubljana]
  2014
 68. Oblak N.; Kovač Sonja
  Značilnosti motenj hranjenja pri otrocih in mladostnikih ter njihova obravnava na oddelku Službe za otroško psihiatrijo Pediatrične klinike, Univerzitetni klinični center Ljubljana
  [Characteristics of eating disorders in children and adolescents, and treatment of patients in the Department of child psychiatry at the University children's hospital Ljubljana]
  2014
 69. Peršin Terezija; Najdenov V.
  Obravnava bolnika z epilepsijo v bolnišnici
  [Treating the patient with epilepsy in hospital]
  2012
 70. Glažar Karmen; Bogerd Nina; Grapar Žargi Tina; Kacin Alan
  Primerjava termičnih in hemodinamskih odzivov v koži in mišicah na ogrevanje z električnim in magnetnim poljem
  [Comparison of thermal and hemodynamic responses in the skin and muscles to heating with electric and magnetic field]
  2015
 71. Rečnik Gregor; Fokter Samo K.; Movrin Igor
  Kirurški izzivi osteoporotične hrbtenice
  [Surgical challenges of osteoporotic spine]
  2013
 72. Jensterle Sever Mojca; Kocjan Tomaž; Kravos Nika Aleksandra; Pfeifer Marija; Janež Andrej
  Short-term intervention with liraglutide improved eating behavior in obese women with polycystic ovary syndrome
  2015
 73. Moharić Metka; Meh Duška; Marinček Črt
  Quality of life of patients with painful diabetic neuropathy after treating pain with TENS and pregabalin
  2007
 74. Rajević Ivan; Žerdoner Danijel; Komadina Radko
  Osteonekroza čeljusti po dolgotrajnem zdravljenju z bisfosfonati
  [Bisphosphonates related osteonecrosis of the jaw]
  2013
 75. Martinc Mateja; Poklar Vatovec Tamara; Jurdana Mihaela
  Vloga prehrane pri preprečevanju in zdravljenju nealkoholne zamaščenosti jeter
  [ The role of nutrition in preventing and treating non-alcoholic fatty liver disease]
  2015
 76. Černoga Andreja
  Strokovno srečanje na svetovni dan zdravja
  2014
 77. Mali Brigita; Močnik Lara; Skela-Savič Brigita
  Pogled medicinskih sester na napake pri deljenju zdravil v Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu Republike Slovenije - Soča
  2015
 78. Dragin Jerman Urška; Erdani-Kreft Mateja; Veranič Peter
  Epithelial-mesenchymal interactions in urinary bladder and small intestine and how to apply them in tissue engineering
  2015
 79. Kastelic Andrej; Kostnapfel Rihtar Tatja
  20 years of public health network for treating people that use illicid drugs in Slovenia
  2015
 80. Rodríguez José J.; Noristani Harun N.; Verkhratsky Alexei
  The serotonergic system in ageing and Alzheimer's disease
  2012
 81. Verkhratsky Alexei
  Physiology of neuronal-glial networking
  2010
 82. Glažar Karmen; Bogerd Nina; Grapar Žargi Tina; Kacin Alan
  Primerjava termičnih in hemodinamskih odzivov v koži in mišicah na ogrevanje z električnim in magnetnim poljem
  [Comparison of thermal and hemodynamic responses in the skin and muscles to heating with electric and magnetic field]
  2013
 83. Stričević Jadranka; Klanjšek Petra; Haložan David; Pajnkihar Majda
  Smotrnost vpeljave ergonomsko tehničnih pripomočkov v kliničnih okoljih
  [Eligibility for purchasing ergonomic technical aids in clinical settings]
  2015
 84. Ronco Virginia; Grolla Ambra A.; Glasnov Toma N.; Canonico Pier Luigi; Verkhratsky Alexei; Genazzani Armando A.; Lim Dmitry
  Differential deregulation of astrocytic calcium signalling by amyloid-[beta], TNF[alpha], IL-1[beta] and LPS
  2014
 85. Bizjak Ana; Cugmas Zlatka; Pastirk Samo
  Značilnosti kompulzivnega prenajedanja v povezavi s teorijo objektnih odnosov in stili navezanosti
  [Characteristics of binge eating in relation to the object relations theory and attachment styles]
  2014
 86. Hrovat Vilko; Pandel Mikuš Ruža
  Prehrana in hranjenje oseb z motnjami požiranja
  [Nutrition and feeding people with swallowing disorders]
  2015
 87. Turk Zmago; Barovič Jože; Jesenšek Papež Breda
  Magnetoterapija u liječenju ankilozantnog spondilita - Mb. Bechterew
  [The use of low frequencies of the magnetic field by treating - Mb. Bechterew]
  2011
 88. Obreza Aleš
  Zdravila za zdravljenje bolezni prostate in mehurja
  [Drugs for treating diseases of prostate and bladder]
  2015
 89. Sedej Irena; Kosec Lučka; Špilek Barbara
  Vloga medicinske sestre pri prepoznavi in obravnavi prehransko ogroženih bolnikov v bolnišnici
  [The Role of nurses in indentifying and treating patients that are at risk of malnutrition in hospitals]
  2012
 90. Pungartnik Janja; Sečnjak Bojana
  Zemljevid znanja zaposlenih v zdravstveni negi enote za intenzivno medicino operativnih strok
  2014
 91. Sernec Karin; Mrevlje Gorazd; Weber Urška
  Male anorexia and bulimia nervosa
  2015
 92. London eating disorders conference 2015, 18th, 19th & 20th March 2015
  2015
 93. Dovnik Andraž; Golle Andrej; Novak Dušan; Arko Darja; Takač Iztok
  Treatment of vulvovaginal candidiasis
  2015
 94. Štuhec Matej; Munda Barbara; Švab Vesna; Locatelli Igor
  Comparative efficacy and acceptability of atomoxetine, lisdexamfetamine, bupropion and methylphenidate in treatment of attention deficit hyperactivity disorder in children and adolescents: a meta-analysis with focus on bupropion
  2015
 95. Kos Janko; Vižin Tjaša; Pečar Fonović Urša; Pišlar Anja
  Intracellular signaling by cathepsin X: molecular mechanisms and diagnostic and therapeutic opportunities in cancer
  2015
 96. Gubina Borut; Rožman Primož; Bišćević Mirza; Domanovič Dragoslav; Smrke Dragica
  The influence of allogeneic platelet gel on the morphology of human long bones
  [Utjecaj gela pripravljenog od alogenskih trombocita na oblik dugih kostiju čovjeka]
  2014
 97. Mesti Tanja; Mileva-Boshkoska Biljana; Kos Mitja; Tekavčič Metka; Ocvirk Janja
  The cost of systemic therapy for metastatic colorectal carcinoma in Slovenia
  2015
 98. Jakus Tadeja
  Problematic use of energy drinks by children and adolescents
  2014
 99. Cegnar Mateja; Podobnik Barbara; Gaberc-Porekar Vladka; Novak Štagoj Mateja; Jalen Špela; Komel Radovan; Caserman Simon
  Erythropoietin conjugates having oral bioavailability
  2015
 100. Copak Matjaž; Ucman Saša
  Nefarmakološki pristop pri zdravljenju motenj hranjenja
  [Non-pharmacological approach in the treatment of eating disorders]
  2010

1 101 201 301 401 501 601 701 801 901  New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics