biomedicina slovenica


"ECLAMPSIA" : 118

 1. Lučovnik Miha; Tul Nataša; Blickstein Isaac; Lasič Mateja; Fabjan-Vodušek Vesna; Bržan Šimenc Gabrijela; Verdenik Ivan
  Hypertensive disorders during monozygotic and dizygotic twin gestations
  2016
 2. Ambrožič Jana; Bržan Šimenc Gabrijela; Prokšelj Katja; Tul Nataša; Cvijić Marta; Lučovnik Miha
  Lung and cardiac ultrasound for hemodynamic monitoring of patients with severe preeclampsia
  2017
 3. Meglič Dušanka; Miksić Mirjana; Zagradišnik Boris; Gregorič Alojz
  Genetic dipositon for essential hypertension in children of mothers with preeclampsia
  2007
 4. Meglič Dušanka; Miksić Mirjana; Zagradišnik Boris; Gregorič Alojz
  Genetic di[s]position for essential hypertension in children of mothers with preeclampsia
  2007
 5. Vlaisavljević Veljko
  Sindrom policističnih jajnika i trudnoća
  2007
 6. Ribarič Samo
  Patološka fiziologija preeklampsije, telesna aktivnost in prehrana
  [Pathophysiology pf pre-eclampsia, physical activity and nutrition]
  2015
 7. Delić Ratko; Štefanović Mario; Krivec Štefka; Weber Vladimir
  Statistical regression model of standard and new laboratory markers and its usefulness in prediction of preeclampsia
  2014
 8. Žigon Polona; Perdan-Pirkmajer Katja; Tomšič Matija; Kveder Tanja; Božič Borut; Sodin-Šemrl Snežna; Čučnik Saša; Ambrožič Aleš
  Anti-phosphatidylserine/prothrombin antibodies are associated with adverse pregnancy outcomes
  2015
 9. Kumer Kristina; Osredkar Joško
  Noninvasive assessment of endothelial dysfunction in preeclampsia
  2012
 10. Pungertnik Darja; Osredkar Joško
  Placental growth factor (PGLF): determination and clinical significance in preeclampsia
  2012
 11. Lučovnik Miha; Blickstein Isaac; Verdenik Ivan; Steblovnik Lili; Trojner-Bregar Andreja; Tul Nataša
  Impact of pre-gravid body mass index and body mass index change on preeclampsia and gestational diabetes in singleton and twin pregnancies
  2014
 12. Dovnik Andraž; Mujezinović Faris; Takač Iztok
  Vpliv vitamina D na zdravje nosečnice, ploda in novorojenčka
  [Influence of vitamin D on maternal, fetal and neonatal health]
  2014
 13. Lučovnik Miha; Tul Nataša; Verdenik Ivan; Blickstein Isaac
  Perinatal outcomes in singleton and twin pregnancies following first-trimester bleeding
  2014
 14. Mujezinović Faris; Fabjan-Vodušek Vesna
  Vloga angiogenih dejavnikov pri preeklampsiji
  2012
 15. Dobovšek Darja; Novak-Andrejčič Katrina; Vidovič-Valentinčič Nataša
  Očesne spremembe v nosečnosti
  [Ocular changes during pregnancy]
  2012
 16. Skalerič U; Skalerič E
  Parodontalna bolezen in zapleti med nosečnostjo
  [Periodontal disease and pregnancy complications]
  2012
 17. Šajina-Stritar Barbara
  Napovedovanje preeklampsije
  [Prediction of preeclampsia]
  2011
 18. Golob Nena
  Nepravilni trofoblastni vdor v patogenezi preeklampsije
  [Impaired trophoblast invasion in the pathogenesis of preeclampsia]
  2010
 19. Cvijić Marta; Horvat Mirjam; Jernejčič Petra; Verdenik Ivan; Geršak Ksenija
  Analiza jemanja zdravil, ki se uporabljajo pri zdravljenju hipertenzivnih stanj v nosečnosti
  [Analysis of the intake of drugs used in hypertensive disorders during pregnancy]
  2010
 20. Kralj E; Mihevc-Ponikvar B; Premru-Sršen T; Balažic J
  Maternal mortality in Slovenia: case report and the method of identifying pregnancy-associated deaths
  2009
 21. Brajenović-Milić Bojana; Tislarić Dubravka; Žuvić-Butorac Marta; Bačić Josip; Petrović Oleg; Ristić Smiljana; Mimica Marko; Kapović Miljenko
  Elevated second-trimester free beta-hCG as an isolated finding and pregnancy outcomes
  2004
 22. Mayhew Teery M
  Placental stereology: spanning the levels from molecule to whole organ
  2009
 23. Stopar-Pinterič Tatjana
  Področna anestezija v porodništvu
  [Regional anaesthesia in obstetrics]
  2009
 24. Kvrgić Mirela; Kecman Jelena; Hojsak Liljana
  Eklampsija
  [Eclampsia]
  2009
 25. Takač Iztok; Gavrić-Lovrec Vida; Mujezinović Faris; Ogrizek-Pelkič Ksenija
  Nujna stanja v ginekologiji in porodništvu na terenu
  2008
 26. Verem Sabina; Premru-Sršen Tanja
  Avtoimuna sekundarna trombocitopenija z nacepljeno preeklampsijo
  [Secondary thrombocytopenia in pregnancy associated with preeclampsia]
  2008
 27. Peterlin B; Medica I; Kastrin A
  Meta analysis: Haplotype or single polymorphism analysis Authors' Reply to Comment on "Genetic polymorphisms in vasoactive genes and preeclampsia: A meta-analysis" [Eur. J. Obstet. Gynecol. Reprod. Biol. 131 (2007) 115-126]
  2008
 28. Mujezinović Faris
  Nujna stanja v nosečnosti
  [Emergency conditions in pregnancy]
  2007
 29. Šajina-Stritar B
  Prediction of pre-eclampsia and intrauterine growth restriction by uterine artery doppler blood flow velocity analysis
  2007
 30. Medica Igor; Kastrin Andrej; Peterlin Borut
  Genetic polymorphisms in vasoactive genes and preeclampsia: a meta-analysis
  2007
 31. Meglič Leon
  Nujna stanja v ginekologiji in porodništvu
  2006
 32. Urlep-Šalinović Vera
  Patofiziologija, diagnostika in terapija diseminirane intravaskularne koagulacije
  [Pathophysiology, diagnosis and treatment of disseminated intravascular coagulation]
  2006
 33. Cerar Vasilij Matko
  Najnovejša spoznanja o nastanku preeklampsije in njihove posledice v njenem preprečevanju, zgodnjem odkrivanju ter zdravljenju
  [Recent advances in the pathogenesis of preeclampsia and their implications in prevention, early detection and therapy]
  2006
 34. Sketelj Alenka
  Vodenje večplodne nosečnosti in najpogostejši zapleti
  [Multiple gestation: pregnancy management and common obstetrical and maternal complications]
  2006
 35. Ocvirk Marija
  Nosečnost, porod in porodne komplikacije
  2006
 36. Kaaja Risto J; Greer Ian A
  Kronične bolezni med nosečnostjo
  [Manifestations of chronic disease during pregnancy]
  2006
 37. Skočir Polona Ana
  Možnosti preprečevanja, odkrivanja in obravnave poporodne depresije - vloga babic in medicinskih sester
  [Possibilities of prevention, detection and treatment of postpartum depression - the role of midwives and nurses]
  2005
 38. Cerar Vasilij
  Eklampsija in drugi generalizirani krči v nosečnosti
  [Eclampsia and other generalized convulsions during pregnancy]
  2005
 39. Zaletel Marjan
  Glavobol v nosečnosti
  [Headache in pregnancy]
  2005
 40. Beljanski-Rogan Slavenka
  Hipertenzija med nosečnostjo
  2005
 41. Šajina-Stritar Barbara
  Doplerska preiskava v nosečnosti
  [Methodology of Doppler assessment of placental and fetal circulation]
  2005
 42. Sketelj Alenka
  Ultrazvok in nadzor plodove rasti (zastoj plodove rasti, prekomerna plodova rast)
  [Ultrasound in fetal growth assessment (fetal growth restriction, macrosomia)]
  2005
 43. Kobal Borut
  Diseminirana intravaskularna koagulacija (DIK)
  2004
 44. Novak-Antolič Živa
  Motnje placentacije. Preeklampsija
  2004
 45. Novak-Antolič Živa
  Zastoj plodove rasti v maternici
  2004
 46. Meglič-Matoh Veruška
  Zdravljenje hipertenzije med nosečnostjo
  2004
 47. Cerar Vasilij
  Hipertenzija med nosečnostjo
  2004
 48. Urlep-Šalinović Vera
  Laboratorijska diagnostika hemostatskih motenj v porodništvu
  2004
 49. Rožman Primož
  Diagnostika trombocitopenije - trombocitne preiskave v nosečnosti
  2004
 50. Meglič-Matoh Veruška; Novak-Supe Barbka
  Trombocitopenije v nosečnosti
  2004
 51. Šelb Julij Gyula; Meglič-Matoh Veruška; Premru-Sršen Tanja; Kornhauser-Cerar Liljana; Mihevc Barbara; Šelb-Šemerl Jožica
  Nosečnost, porod in novorojenček žensk z boleznimi srca in žilja
  2004
 52. Matjašič Aleksander
  Prevoz nosečnice z reševalnim vozilom
  2003
 53. Beljanski-Rogan Slavenka
  Preeklampsija in eklampsija
  2003
 54. Molnar BG
  Actual aspect of maternal, fetal and neonatal well-being assessment
  2003
 55. Maso G; Meir YJ; Picoli M; De Seta F; Sartore A; Conoscenti G; Vessella M; Natale R; Braini M; Mandruzzato GP
  Severe pre-eclampsia: evidence based management
  2003
 56. Vozelj Urša
  Sodoben pristop zdravstvene nege pri bolnici s preeklampsijo
  2003
 57. Palanscai-Šiftar Janka
  Nosečnost in porod pri mladostnicah
  [Pregnancy and delivery of adolescents]
  2003
 58. Markovič Saša
  Jetrne bolezni v nosečnosti
  [Liver diseases related to pregnancy]
  2002
 59. Novak-Antolič Živa
  Perinatalni zapleti nosečnic s hipertirozo
  2003
 60. Novak-Antolič Živa; Ogrizek-Pelkič Ksenija
  Vodenje nosečnic s sistemskimi vezivnimi boleznimi
  [Pregnancy surveillance in patients with systemic connective tissue diseases]
  2003
 61. Kornhauser-Cerar Lilijana; Bregant Lev; Šelb Gyula
  HELLP-sindrom: težka oblika preeklampsije - analiza novorojenčkov, zdravljenih na Enoti za intenzivno nego in terapijo Porodnišnice Ljubljana v letih 1995-2000
  [HELLP syndrome: severest form of preeclamsia - analysis of newborns treated at the Neonatal intensive care in therapy unit, Division of perinatology Ljubljana, in the period 1995-2000]
  2003
 62. Meglič-Matoh Veruška
  Antihipertenzitivna zdravila v nosečnosti
  [Antihypertensive drugs in pregnancy]
  2003
 63. Šajina-Stritar Barbara
  Testi za napovedovanje preeklampsije
  [Tests for predicting preeclampsia]
  2003
 64. Ogrizek-Pelkič K
  Sistemske vezivne bolezni in nosečnost
  [Collagenosis and pregnancy]
  2003
 65. Matoh-Meglič Veruška
  Sindrom HELLP
  2003
 66. Beljanski-Rogan Slavenka
  Nujna stanja v porodništvu
  2003
 67. Železnik Neva
  Čudež v ženskem telesu: prvo tromesečje nosečnosti
  2002
 68. Velikonja Primož
  Transport porodnice
  2000
 69. Beljanski-Rogan Slavenka
  Obstetric emergencies in the field
  2002
 70. Acquaviva Giusi; Di Stefano Andrea; Kočnar Nataša
  Compliance with the protocol for intravaginal prostaglandin E2 for preinduction cervical ripening
  2002
 71. Kočnar Nataša
  Nizkomolekularni heparini in krvavitve po porodu
  2002
 72. Vilman Jelena
  Oživljanje nosečnice
  [Resuscitation of pregnant woman]
  2002
 73. Gregorič Alojz
  Klinična genetika hipertenzije - lastni rezultati
  2001
 74. Grmec Štefek; Schaubach Tomaž; Peršak Boris
  Eklampsija v prehospitalni nujni medicinski pomoči in diferencialna diagnostika z epilepsijo
  [Eclampsia in prehospital emergency care and differential with epilepsy]
  2001
 75. Demšar Mojca; Assejev Vladimira; Novak-Antolič Živa
  Učinkovito sodelovanje med primarnim, sekundarnim in terciarnim nivojem perinatalnega varstva
  [Effective collaboration among first, second and third level perinatal care givers]
  2001
 76. Steblovnik L; Novak-Antolič Ž
  Can we recognize threatening eclampsia?
  2000
 77. Kavčič Sašo
  Ginekologija in porodništvo
  2000
 78. Novak-Antolič Ž; Sturgiss SN; Fenton AC; Sedin G; Chabernaud J-L; Hartikainen A-L; Papiernik E
  Emergency in utero transfer
  1999
 79. Kolonič Mladen; Bertoncelj Ivana
  Krvavitve med porodom
  1998
 80. Marin Erika; Kamničar Zdenka
  Zdravstvena nega nosečnice v eklamptičnem stanju
  [Nursing care of pregnent women in eclamptic condition]
  2000
 81. Kecman Jelena; Krajnc Tanja
  Predstavitev sprejemno triažne ambulante in postopki pri obravnavi nosečnice in porodnice
  [Admission, triage and procedures in pregnant women]
  2000
 82. Janžekovič Dušan
  Komplikacije v pozni nosečnosti
  [Complications in late pregnancy]
  2000
 83. Frangež Mira; Velikonja Primož
  Transport porodnice od doma do porodnišnice
  [Transportation of pregnant woman to maternity hospital]
  2000
 84. Steblovnik Lili; Novak-Antolič Živa
  Znamo prepoznati grozečo eklampsijo? Prikaz primera
  [Can we recognise threatening eclampsia? Case report]
  2000
 85. Šajina-Stritar B
  Effectiveness of detecting and preventing preeclampsia in Slovenia
  2000
 86. Bregant L; Babnik J; Verdenik I
  Chronic and acute intrauterine hemorrhages in newborns
  1999
 87. Premru-Sršen Tanja; Pajntar M
  Hemorrhage as a cause for postpartum hysterectomy
  1999
 88. Pajntar M
  Psychosomatic aspects of pregnancy and labour - special lectures
  1999
 89. Šajina-Stritar Barbara
  Screening tests for preeclampsia: prediction of preeclampsia and intrauterine growth retardation by uterine artery doppler blood flow velocity analysis
  1999
 90. Walcher Wolfgang; Rosegger Hellfried
  Preeclampsia, perinatal hemorrhage and hemostatic problems. Abstracts. 13th congress of perinatal medicine, 21st Alpe Adria meeting; 1999 Oct 7-9; Graz
  1999
 91. Menis T; Pezzani I; Plaino L; Rocco A; Gasparini M; Petraglia F
  Epidemiology of pre-eclampsia in Friuli-Venezia Giulia
  1998
 92. Dobovišek Jurij
  Arterijska hipertenzija na oddelku za intenzivno zdravljenje
  1999
 93. Mitka Mike
  Dosežki respiratornih raziskav
  [Respiratory research's reach]
  1999
 94. Matoh-Meglič Veruška
  Sindrom HELLP
  [HELLP syndrome]
  1998
 95. Beljanski-Rogan Slavenka
  Preeklampsija - eklampsija
  [Pre-eclampsia - eclampsia]
  1998
 96. Lake John R
  FHF: incidence and etiology
  1998
 97. Zorn Branko
  Sindrom HELLP - patofiziologija, diagnostika in zdravljenje
  [HELLP syndrome: pathophysiology, diagnosis and therapy]
  1998
 98. Blejec Tanja
  Klinična slika hipertenzije v nosečnosti
  [Clinical picture of hypertension in pregnancy]
  1998
 99. Meglič-Matoh Veruška; Kajtna-Koselj Mira
  Druge ledvične bolezni: ledvice med nosečnostjo
  1998
 100. Markovič Saša
  Jetrne bolezni v nosečnosti
  1998

1 101  New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics