biomedicina slovenica


"EELS" : 53

 1. Pacaud Danièle; Schwandt Anke; Beaufort Carine de; Casteels Kristina; Beltrand Jacques; Birkebæk Niels H.; Campagnoli Myrna; Bratina Nataša
  A description of clinician reported diagnosis of type 2 diabetes and other non-type 1 diabetes included in a large international multicentered pediatric diabetes registry (SWEET)
  2016
 2. Ademosun Ayokunle O.; Oboh Ganiyu; Passamonti Sabina; Tramer Federica; Žiberna Lovro; Boligon Aline Augusti
  Modulation of HMG-CoA reductase and glutathione-linked enzymes and protection against pro-oxidant induced oxidative damage in colon (Caco-2) cells and rat colon homogenates by phenolic extracts from Shaddock (Citrus maxima) peels
  2016
 3. Buturac Mihaela; Herak Ivana; Tačković Sara; Pajnkihar Majda; Vrbnjak Dominika
  Concept analysis: health literacy
  2016
 4. Ademosun Ayokunle O.; Oboh Ganiyu; Passamonti Sabina; Tramer Federica; Žiberna Lovro; Boligon Aline Augusti; Athayde Margareth Linde
  Phenolic composition of orange peels and modulation of redox status and matrix metalloproteinase activities in primary (Caco-2) and metastatic (LoVo and LoVo/ADR) colon cancer cells
  2016
 5. Ademosun Ayokunle O.; Oboh Ganiyu; Passamonti Sabina; Tramer Federica; Žiberna Lovro; Boligon Aline Augusti; Athayde Margareth Linde
  Phenolics from grapefruit peels inhibit HMG-CoA reductase and angiotensin-I converting enzyme and show antioxidative properties in endothelial EA.Hy 926 cells
  2015
 6. Ademosun Ayokunle O.; Oboh Ganiyu; Passamonti Sabina; Tramer Federica; Žiberna Lovro; Boligon Aline Augusti; Athayde Margareth Linde
  Inhibition of metalloproteinase and proteasome activities in colon cancer cells by citrus peel extract
  2015
 7. Prosen Mirko
  Vpetost zdravja žensk v kolesje medikalizacije
  [The placement of women's health in the wheels of medicalization]
  2014
 8. Krebs Benoit; Hazotte Alain; Germain Lionel; Goune Mohamed
  Quantitative analysis of banded structures in dual-phase steels
  2010
 9. Rožič M; Rauter K
  Uporaba morfinskih preparatov pri otrocih z rakom
  [The use of morphine in children with cancer]
  2010
 10. Tekavčič-Pompe M; Brecelj J; Stirn-Kranjc B
  Optic neuritis in children - a long term follow-up
  2008
 11. Jarc-Vidmar M; Brecelj J; Perovšek D; Hawlina M; Stirn-Kranjc B
  Morphology and function of the central retina in children and young adults with Stargardt dystophy
  2008
 12. Casteels I
  Programme and abstract book from the 34th annual meeting of the European paediatric ophthalmological society; 2008 Oct 23-25; Leuven
  2008
 13. Rakovec-Felser Zlatka
  Bolnikovo sodelovanje in njegova priučena nemoč
  2008
 14. Nosan G; Rener-Primec Z
  Sindrom Panayiotopoulos - pogosta benigna epilepsija otroštva
  [Panayiotopoulos syndrome - a common benign epilepsy of childhood]
  2007
 15. Slemnik Mojca; Milošev Ingrid
  An impedance study of two types of stainless steel in Ringer physiological solution containing complexing agents
  2006
 16. Uršič-Vrščaj Marjetka
  Humani virusi papiloma in karcinogeneza
  [Human papillomavirusis and carcinogenesis]
  2005
 17. Pate Mateja; Jenčič Vlasta; Žolnir-Dovč Manca; Ocepek Matjaž
  Mycobacterium marinium, a threat to aquarium hobbyists
  [Mycobacterium marinum, grožnja akvaristom]
  2004
 18. Pate M; Jenčič V; Žolnir-Dovč M; Ocepek M
  Detection of mycobacteria in aquarium fish in Slovenia by culture and molecular methods
  2005
 19. Škufca Mateja
  Amputacija spodnje okončine na terenu - prikaz primera
  [On side lower limb amputation - a case report]
  2004
 20. Žunkovič Matjaž
  Imobilizacija poškodb spodnjih ekstremitet v predbolnišničnem okolju in priprava na transport
  [Imobilisation of the injured extremities in the prehospital setting and preparation for the transport]
  2004
 21. Kranjec Tatjana; Krašovec Rezi; Primožič Janez
  Sožitje staršev, otrok, medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v času zdravljenja otrok v bolnišnici
  [Harmony of parents, children, nurses and nursing technicians during hospitalization of children]
  2003
 22. Novak Primož; Meh Duška
  Ocenjevanje bolečine
  2003
 23. Marčeta Bojan; Povž Meta
  Ribe
  2003
 24. Dolničar Breda; Lovše Vida
  Globinska mišična sprostitev
  [Workshop: deep muscular relaxation]
  2003
 25. Bucik Katja
  Plesno gibalna terapija pri otrocih z motnjami komunikacije
  [Using dance and movement therapy with communication impaired children]
  2003
 26. Csepeli Zsolt; Gacsi Zoltan; Zsambok Denes
  Morphological investigation of the ferritic structure of steels after controlled temperature rolling
  2001
 27. Stantić-Pavlinić Mirjana; Xiao Lihua; Glaberman Scott; Lal Altaf A; Oražen Toni; Rataj-Verglez Aleksandra; Logar Jernej; Berce Ingrid
  Cryptosporidiosis associated with animal contacts
  2003
 28. Kocijan Aleksandra; Milošev Ingrid; Pihlar Boris
  The influence of complexing agent and proteins on the corrosion of stainless steels and their metal components
  2003
 29. Mahkovic R; Slivnik T
  One-wheel odometry for mobile robot
  1997
 30. Milošev Ingrid; Strehblow Hans-Henning
  XPS study of stainless steels in physiological solution containing complexing agent
  2001
 31. Žvan Bojana
  Transkranialna doplerska ultrazvočna preiskava pri odkrivanju žilnih sprememb osrednjega živčevja
  [Transcranial Doppler ultrasonography in searching of central nervous system veseels' changes]
  2001
 32. Milošev Ingrid; Strehblow Hans-Henning
  The behavior of stainless steels in physiological solution containing complexing agent studied by X-ray photoelectron spectroscopy
  2000
 33. Minovič Aleksandra; Milošev Ingrid; Komorsky-Lovrić Šebojka
  Voltametrija trdnih mikro delcev, imobiliziranih na površini grafitne elektrode
  [Voltammetry of solid microparticles immobilized on an electrode surface]
  2000
 34. Kobe Jasna Modrica
  Osnovni pregled vzorca blata na črevesne zajedalce v kliničnem laboratoriju
  [The basic examinations of stool samples for intestinal parasites in clinical laboratories]
  2000
 35. Kogovšek J
  Proksimalna fiksacija pogačice pri konju
  [Upward fixation of the patella in the horse]
  1999
 36. Bačnik M; Pilić M; Bajde S
  Skupinska terapevtska dinamična aktivnost
  [Therapeutic dynamic group activity]
  1999
 37. Kersnik Janko
  Zadovoljstvo bolnikov
  [Patient satisfaction]
  1999
 38. Frontini Aleš; Milošev Ingrid; Pilhar Boris
  Vpliv vsebnosti molibdena na biokompatibilnost nerjavega jekla
  [The effect of molybdenum content on the biocompatibility of stainless steel]
  1999
 39. Rogelj Franika
  Doživljajmo starost neodvisno in zadovoljno
  [To experience an independent and satisfied old age]
  1999
 40. Divjak Slava; Stare Slavica; Levstek Milena
  Najpogostejši problemi ob sprejemu urgentnega bolnika
  [Frequent problems at emergency patient admission]
  1998
 41. Ocepek M; Posedi J
  Uporabnost testa pomnoževanja nukleinskih kislin (gen-probe) in testa hibridizacije nukleinskih kislin (accuprobe) v diagnostiki tuberkuloze pri živalih
  [Evaluation of gen-probe amplified Mycobacterium tuberculosis direct test and accuprobe culture identification test, in diagnostic of animal tuberculosis]
  1998
 42. Erzin Robert; Bajd Tadej; Kralj Alojz R; Šavrin Rajmond; Benko Helena
  Influence of sensory biofeedback on FES assisted walking
  [Vpliv senzorne povratne zanke na hojo paraplegikov s funkcionalno električno stimulacijo]
  1996
 43. Navinšek B; Panjan P; Milošev I
  Industrial applications of CrN (PVD) coatings, deposited at high and low temperatures
  1997
 44. Kosec B; Rant J; Kosec L; Kaling M
  Neutron radiography of plastic deformed two phase alloys
  1997
 45. Osojnik A; Drglin T
  Comparison of graphite furnace - and hydride generation AAS for trace analysis of tin in steels and nickel alloys
  1993
 46. Levin O
  Kačji pik in zdravljenje
  [Snake bite and management]
  1995
 47. Miljković J; Berčič M; Kavalar R
  Porokeratosis hypertrophica et disseminata
  1995
 48. Cvjetanović B
  Typhoid - microbiology and public health
  [Tifus - mikrobiologija in javno zdravstvo]
  1994
 49. Peruš M
  Nevronske mreže kot model možganskih procesov (kratek pregled)
  [Neural Networks as a brain model]
  1993
 50. Erzin R; Bajd T; Kralj A; Turk R; Benko H
  Sensory feedback in voluntary controlled FES assisted walking
  1992
 51. Zorko M; Langel U; Palumaa P
  Simultaneous action of quaternary ammonium ligands and alkanesulfonylchlorides on electric eel acetylcholinesterase
  1990
 52. Zorko M; Palumaa P; Kask K
  Binding of some aromatic ligands to the active site of acetylcholinesterase
  1991
 53. Zorko M; Stojan J; Pavlič MR
  Mechanism of action of alkanesulfonylchlorides and quaternary ammonium ligands on acetylcholinesterase
  1991



New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics