biomedicina slovenica


"EFFICIENCY" : 747

 1. Sambolec Mario; Železnik Danica
  Sindrom izgaranja medicinskih sestara/tehničara u radu s infektivnim bolesnicima
  2018
 2. Gaur Niharika; Karouzakis Emmanuel; Glück Selene; Bagdonas Edvardas; Jüngel Astrid; Michel Beat A.; Gay Renate E.; Gay Steffen; Frank Bertoncelj Mojca; Neidhart Michel
  MicroRNAs interfere with DNA methylation in rheumatoid arthritis synovial fibroblasts
  2016
 3. Bošnjak Maša; Kamenšek Urška; Serša Gregor; Štolfa Danijela; Lavrenčak Jaka; Čemažar Maja
  Inhibition of the innate immune receptors for foreign DNA sensing improves transfection efficiency of gene electrotransfer in melanoma B16F10 cells
  2018
 4. Strlič Zala; Gašpirc Boris
  Učinkovitost ročne in električne zobne ščetke
  2014
 5. Resnik Drago; Možek Matej; Pečar Borut; Janež Andrej; Urbančič-Rovan Vilma; Iliescu Ciprian; Vrtačnik Danilo
  In vivo experimental study of noninvasive insulin microinjection through hollow si microneedle array
  2017
 6. Grošelj Aleš; Bošnjak Maša; Strojan Primož; Kržan Mojca; Čemažar Maja; Serša Gregor
  Efficiency of electrochemotherapy with reduced bleomycin dose in the treatment of nonmelanoma head and neck skin cancer
  2017
 7. Brčan Anja; Kebe Maruša; Pintar Maša; Starc Andrej
  The mammography efficiency in breast cancer detection in women under 50 years of age
  2017
 8. Petrovec-Koščak Alenka
  Uspešnost izvajanja dekolonizacije pri bolnikih z MRSA, odvzem nadzornih brisov
  [Efficiency of decolonization in patients with MRSA, active screening]
  2017
 9. Ivanovski Matic; Novak Primož; Vidmar Gaj
  Zapleti v času rehabilitacije po zlomih v predelu kolka in njihova povezanost z izidom rehabilitacije
  [Complications during rehabilitation after hip fracture and their association with rehabilitation outcome]
  2017
 10. Zelko Erika; Selič Polona; Malačič Stanislav
  Palliative care
  2017
 11. Mulalić Sabina; Rems Miran
  Vloga koordinatorja zdravstvene oskrbe pri celostni obravnavi pacienta
  [The role of the healthcare coordinator in holistic approach to the patient]
  2016
 12. Lipovšek Tjaša; Weber Daša; Jakovljević Miroljub
  Vpliv vibracij celotnega telesa na mišično zmogljivost spodnjega uda - sistematični pregled literature
  [The effects of whole body vibration on lower extremity muscle performance - systematic literature review]
  2016
 13. Berlot Rok; Metzler-Baddeley Claudia; Ikram Arfan; Jones Derek K.; O'Sullivan Michael J.
  Global efficiency of structural networks mediates cognitive control in mild cognitive impairment
  2016
 14. van Velthoven Michelle HMMT; Mastellos Nikolaos; Majeed Azeem; O'Donoghue John; Car Josip
  Feasibility of extracting data from electronic medical records for research
  2016
 15. Bonnet Crystel; Riahi Zied; Chantot-Bastaraud Sandra; Smagghe Luce; Fakin Ana; Glavač Damjan; Jarc-Vidmar Martina; Zupan Andrej; Battelino Saba; Hawlina Marko
  An innovative strategy for the molecular diagnosis of Usher syndrome identifies causal biallelic mutations in 93% of European patients
  2016
 16. Antanasova Maja; Jevnikar Peter
  Bonding of dental ceramics to titanium
  2016
 17. Mirtič Janja; Kogej Ksenija; Baumgartner Saša; Smistad Gro; Kristl Julijana; Hiorth Marianne
  Development of cetylpyridinium-alginate nanoparticles
  2016
 18. Roj Igor Robert
  Kompetence v zdravstveni negi
  [Competences in nursing care]
  2009
 19. Žnidar Katarina; Bošnjak Maša; Čemažar Maja; Heller Loree C.
  Cytosolic DNA sensor upregulation accompanies DNA electrotransfer in B16.F10 melanoma cells
  2016
 20. Kamenšek Urška; Rols Marie-Pierre; Čemažar Maja; Golzio Muriel
  Visualization of nonspecific antitumor effectiveness and vascular effects of gene electro-transfer to tumors
  2016
 21. Lampreht Tratar Urša; Kamenšek Urška; Štimac Monika; Serša Gregor; Tozon Nataša; Bošnjak Maša; Brožič Andreja; Oliveira Geraldo Gileno de Sá; Nakagawa Takayuki; Saeki Kohei; Čemažar Maja
  Gene electrotransfer of canine interleukin 12 into canine melanoma cell lines
  2015
 22. Čebron Denis; Pohlen Boštjan; Kopač Igor
  Učinkovitost sodobnih retrakcijskih sredstev za odmik proste dlesni pred odtiskovanjem v fiksni protetiki
  [The efficiency of new gingival retraction agents in fixed prosthodontics]
  2015
 23. Kovač Irma
  Notranja revizija kot orodje za izboljšanje učinkovitosti poslovodenja v javnem zdravstvu
  [Internal auditing as a tool for improving efficiency in public health]
  2011
 24. Goyder Clare; Atherton Helen L.; Car Mate; Heneghan Carl; Car Josip
  Email for clinical communication between healthcare professionals
  2015
 25. Jesenšek Papež Breda; Turk Zmago; Barovič Jože; Videnšek Simona
  Nordijsko hodanje - nova mogućnost kineziterapije u specifičnim okolnostima mediteranske klime
  [Nordic walking - new kinesitherapeutic possibility in specific circumstances of mediterranean climate]
  2007
 26. Čemažar Maja; Golzio Muriel; Serša Gregor; Rols Marie-Pierre; Teissie Justin
  Electrically-assisted nucleic acids delivery to tissues in vivo
  2006
 27. Došenović Bonča Petra; Tajnikar Maks
  Measuring the impact of innovations on efficiency in complex hospital settings
  2015
 28. Haberl Meglič Saša; Pavlin Mojca; Miklavčič Damijan
  The influence of ions on the efficiency of gene electrotransfer
  2007
 29. André Frank; Serša Gregor; Čemažar Maja; Pavšelj Nataša; Miklavčič Damijan
  Efficiency of high- and low-voltage pulse combinations for gene electrotransfer in muscle, liver, tumor, and skin
  2008
 30. Vidic Suzana; Serša Gregor; Kranjc Simona; Cör Andrej; Pavlin Darja; Tevž Gregor; Grošel Alenka; Čemažar Maja
  Transfection efficiency of electrically-assisted gene delivery to solid tumors is tumor type and time dependent
  2007
 31. Kaučič Boris Miha; Pagon Milan
  Timsko delo v očeh medicinskih sester
  [Team work as seen by the nurses]
  2007
 32. Maksuti Alem; Rotar-Pavlič Danica; Deželan Tomaž
  The analysis of Slovenian political party programs regarding doctors and health workers from 1992 to 2014
  [Analiza programov slovenskih političnih strank v luči vsebin, povezanih z zdravniki in zdravstvenimi delavci od leta 1992 do leta 2014]
  2016
 33. Kelc Robi; Dinevski Dejan
  Information technology in medicine
  2009
 34. Spindler-Vesel Alenka; Vrečar Vesna; Repar Ajša; Požar-Lukanovič Neva
  Primerjava učinkovitosti analgezije s piratramidom po PCA in incidenca pooperativne nevropatske bolečine pri laparoskopskih in klasičnih črevesnih operacijah
  [Comparison of pritramid PCA analgesia efficiency and postoprative neurophatic pain occurrence in laparoscopic and classical colorectal surgery]
  2013
 35. Vidic Suzana; Pavlin Darja; Serša Gregor; Cör Andrej; Kranjc Simona; Grošel Alenka; Tevž Gregor; Čemažar Maja
  The effect of histological properties of tumors on transfection efficiency of electrically-assisted gene delivery to solid tumors in mice
  2007
 36. Šegrec Nuša; Kastelic Andrej
  Different psychosocial approaches to cover the efficiency of maintaining existing and reason innovative rehabilitation and social reintegration programs
  2015
 37. Berguš Jana; Bahun Mateja; Panić Zorica
  Učinkovitost čiščenja pacientove okolice - ko nevidno postane vidno
  [Cleaning efficiency of patient surroundings - when invisible becomes visible]
  2015
 38. Urlep-Šalinović Veronika; Maračić Irena; Majcen-Vivod Božislava; Lokar Lidija; Bizjak Bojana; Leber Petra; Perbil Lazič Katja
  The indicators of efficiency of quality system ISO 9001:2000
  2006
 39. Wltavsky Zdenka; Lebar Lea; Bitenc Črtomir
  Evaluation of competencies in the field of vocational rehabilitation and the employment of persons with disabilities
  2014
 40. Fijan Sabina; Šostar-Turk Sonja; Cencič Avrelija
  Implementing hygiene monitoring systems in hospital laundries in order to reduce microbial contamination of hospital textiles
  2005
 41. Dobnik Mojca; Skela-Savič Brigita
  Menedžment kakovosti v bolnišnici
  [Quality management in hospitals]
  2015
 42. Križmarić Miljenko; Končnik Rok
  Monitoring integritete avtonomnega živčevja med interakcijo kardiovaskularne in respiratorne funkcije
  [Neural integrity monitoring of the interaction between cardiovascular and respiratory function]
  2015
 43. Jemec Irena; Božič Marta; Groleger Katja
  Učinkovitost serijskega mavčenja pri otrocih s cerebralno paralizo
  [Efficiency of serial casting in children with cerebral palsy]
  2013
 44. Božić Josip; Skela-Savič Brigita; Rems Miran
  Uspešnost preprečevanja in lajšanja pooperativne bolečine pri pacientih v hrvaških bolnišnicah
  [Efficiency of postoperative pain prevention and relief in patients admitted to Croatian hospitals]
  2014
 45. Lekše-Golob Brigita; Zaletel Marija; Cukjati Marko
  Kakovost in učinkovitost zbiranja trombocitov pri aferezah glede na vrsto celičnega ločevalca
  [Quality and efficiency of collecting platelet apheresis according to the type of cell separator]
  2014
 46. Teran Nataša; Jaklič Helena; Peterlin Borut
  Efficiency of neurogenetic testing during a 10-year period
  2011
 47. Pap Zoltan; Habjanič Ana; Belović Branislava
  Kakovost življenja starostnikov z depresijo v domskem varstvu
  [Quality of life of older people with depression in residential care]
  2015
 48. Mentasti M.; Keše Darja; Echahidi F.; Uldum S. A.; Afshar B.; David S.; Mrázek Jakub; Mendonça R.; Harrison T. G.; Chalker Victoria J.
  Design and validation of a qPCR assay for accurate detection and initial serogrouping of Legionella pneumophila in clinical specimens by the ESCMID Study Group for Legionella Infections (ESGLI)
  2015
 49. Karas Kuželički Nataša; Šmid Alenka; Mlinarič-Raščan Irena; Jazbec Janez
  6-MP based maintenance therapy of childhood ALL in Slovenia: a retrospective study from 1970 to 2004
  [Uporaba 6-merkaptopurina v vzdrževalni fazi zdravljenja ALL pri otrocih v Sloveniji: retrospektivna študija za obdobje od 1970 do 2004]
  2015
 50. Gubina Borut; Rožman Primož; Bišćević Mirza; Domanovič Dragoslav; Smrke Dragica
  The influence of allogeneic platelet gel on the morphology of human long bones
  [Utjecaj gela pripravljenog od alogenskih trombocita na oblik dugih kostiju čovjeka]
  2014
 51. Krivec Uroš; Quéra Salva Marie Antonia; Cohen Emmanuelle; Ramirez Adriana; Lofaso Frédéric; Pépin Jean-Louis; Fauroux Brigitte
  Nocturnal hypoxemia, but not hypercapnia, correlates with sleep quality in children
  2012
 52. Karas Kuželički Nataša
  Novi pristopi k zdravljenju akutne limfoblastne levkemije pri otrocih
  [New approaches in pediatric acute lymphoblastic leukemia treatment]
  2014
 53. Zvonar Pobirk Alenka; Gašperlin Mirjana
  Pregled metode izdelave mikrokapsul za farmacevtsko uporabo
  [Microcapsules for pharmaceutical application: review of microencapsulation methods]
  2011
 54. Anderluh Marko
  Pregled zdravilnih učinkovin za zdravljenje depresije
  [Drugs for the treatment of depression]
  2010
 55. Novak Polona; Bogataj Marija; Mrhar Aleš
  Alginat v dostavnih sistemih s prirejenim sproščanjem
  [Alginate in controlled drug delivery systems]
  2008
 56. Mastellos Nikolaos; Andreasson Anna; Huckvale Kit; Larsen Mark; Curcin Vasa; Car Josip; Agreus Lars; Delaney Brendan
  A cluster randomised controlled trial evaluating the effectiveness of eHealth-supported patient recruitment in primary care research
  2015
 57. Lampreht Urša; Serša Gregor; Čemažar Maja
  Evaluation of gene electrotransfer efficiency in canine malignant melanoma cells
  2014
 58. Reberšek Katarina; Černelč Peter; Podgornik Helena
  Efficiency and selectivity of apoptosis induction by arsenic trioxide in bone marrow samples from multiple myeloma patients
  2013
 59. Conrado Robert J.; Lebar Tina; Turnšek Jernej; Tomšič Nejc; Avbelj Monika; Gaber Rok; Koprivnjak Tomaž; Mori Jerneja; Glavnik Vesna; Vovk Irena; Benčina Mojca; Hodnik Vesna; Anderluh Gregor; Jerala Roman
  DNA-guided assembly of biosynthetic pathways promotes improved catalytic efficiency
  2012
 60. Zupan Lea; Spindler Majda
  Uspešnost izvajanja programa zgodnjega odkrivanja naglušnosti in celovite oskrbe pri otrocih
  [Efficiency of early hearing detection and complete intervention program for children]
  2012
 61. Korelc Simona; Brezovar Darinka; Groleger Katja
  Učinkovitost kognitivnega pristopa v procesu učenja učinkovitega izvajanja vsakodnevnih aktivnosti pri delu z otroki z razvojno motnjo koordinacije
  [Efficiency of the cognitive orientation to daily occupational performance approach for children with developmental coordination]
  2014
 62. Todorović Vesna; Kamenšek Urška; Serša Gregor; Čemažar Maja
  Changing electrode orientation, but not pulse polarity, increases the efficacy of gene electrotransfer to tumors in vivo
  2014
 63. Čemažar Maja; Golzio Muriel; Serša Gregor; Escoffre Jean-Michel; Vidic Suzana; Teissie Justin
  Transfection efficiency of gene electrotransfer to tumors is increased by extracellular matrix degradation
  2011
 64. Rumpret Matevž; Gorše Maja; Žgur-Bertok Darja; Starčič Erjavec Marjanca
  Efficiency of an antimicrobial conjugation-based system against selected pathogens
  2014
 65. Bedina Zavec Apolonija; Ota Ajda; Zupančič Tina; Komel Radovan; Poklar Ulrih Nataša; Liović Mirjana
  Archaeosomes can efficiently deliver different types of cargo into epithelial cells grown in vitro
  2014
 66. Kopitar Natalija; Goljar Nika; Mlinarič Vesna
  Aktivnosti za preprečevanje padcev v rehabilitaciji pacientov po možganski kapi in njihov učinek na incidenco padcev
  [Fall prevention activities for inpatients at stroke rehabilitation setting and their impact on the incidence of falls]
  2014
 67. Lampreht Urša; Tozon Nataša; Serša Gregor; Čemažar Maja
  Assessment of gene electrotransfer efficiency at different voltages in canine malignant melanoma cells
  2014
 68. Bošnjak Maša; Canals Lorente Beatriz; Pogačar Živa; Makovšek Vesna; Čemažar Maja
  Different incubation times of cells after gene electrotransfer in fetal bovine serum affect cell viability, but not transfection efficiency
  2014
 69. Djordjević Srdjan; Milić Radoje; Gerbec Čuček Matej; Berdajs Marko; Žumer Jan; Modic Žiga
  A novel approach of measuring force transmission and efficiency over knee joint in cycling - case study
  2014
 70. Galič-Jerman Katarina; Kobal Borut; Jakimovska Marina; Verdenik Ivan; Černe Katarina
  Control values of ovarian cancer tumor markers and standardisation of a protocol for sampling peritoneal fluid and performing washing during laparoscopy
  2014
 71. Boštjančič Eva; Bračič Mark Floyd; Ivančič Nina
  Expertise, a new approach in human resource management
  2014
 72. Marn Mitja
  Sistem produktne odgovornosti v zdravstvu
  [Product liability system in healthcare]
  2012
 73. Stariha Jurij
  Povezava med višino cene uteži in uspešnostjo poslovanja bolnišnic v letih 2006-2009
  [Relationship between the cost of weights and the success of hospital performance from 2006 to 2009]
  2012
 74. Pungartnik Milka; Snežič Klavdija
  Izvajanje nadzora pri distribuciji varne pitne vode
  [The control over the distribution of safety drinking water]
  2010
 75. Popović Ljubinka; Gimpelj Nataša; Pikec Marjana; Trenz Marija
  Podatki o operacijah kot osnova za izboljšanje učinkovitosti v operacijski sobi
  [Operations data as base for better efficiency in operating room]
  2008
 76. Zadnik Vesna; Ivanuš Urška; Florjančič Mojca; Primic-Žakelj Maja
  Vloga registra ZORA pri obvladovanju bremena raka materničnega vratu v Sloveniji
  2008
 77. Popović Ljubinka; Gimpelj Nataša; Pikec Marjana; Trenz Marija
  Podatki o operacijah kot osnova za izboljšanje učinkovitosti v operacijski sobi
  [Operations data as base for better efficiency in operating room]
  2008
 78. Oroszy Dominika; Copič Robert; Stare Mateja; Karajić Nijaz
  Kazalniki učinkovitega izvajanja operativne dejavnosti
  [Key performance indicators of or efficiency]
  2008
 79. Meglič Matic; Kuzmanić Marja; Kozel Dejan; Brodnik Andrej; Marušič Dorjan; Marušič Andrej
  Boljsezdravje.si
  [Improvehealth.eu]
  2008
 80. Klinc Primož; Rath Detlef
  Improvement of sperm sorting efficiency and fertilizing capacity employing two variations of a new bull semen extender (SexcessR)
  2012
 81. Zupanič-Pajnič Irena; Podovšovnik Eva; Balažic Jože
  Slovenian population data for five new European Standard Set short tandem repeat loci and SE33 locus
  2014
 82. Harris Matthew; Greaves Felix; Gunn Laura H; Car Josip
  Multidisciplinary integration in the context of integrated care - results from the North West London Integrated Care Pilot
  2013
 83. Mechora Špela; Vrhovšek Martin
  Response of two submersed macrophytes Ceratophyllum demersum and Myriophyllum spicatum to selenium in water
  [Odziv dveh potopljenih vrst makrofitov Ceratophyllum demersum in Myriophyllum spicatum na selen v vodi]
  2012
 84. Gurol-Urganci Ipek; de Jongh Thyra E; Vodopivec Jamšek Vlasta; Atun Rifat; Car Josip
  Mobile phone messaging reminders for attendance at healthcare appointments
  2013
 85. Ovca Andrej; Novo Telma; Sêco Silvia; Jevšnik Mojca
  The efficiency of thermal insulating bags during domestic transport of chilled food items
  2013
 86. Artenjak Andrej; Leonardi Adrijana; Križaj Igor; Ambrožič Aleš; Sodin-Šemrl Snežna; Božič Borut; Čučnik Saša
  Optimization of unnicked ß2-glycoprotein I and high avidity anti-ß2-glycoprotein I antibodies isolation
  2014
 87. Rozman Urška; Fijan Sabina; Šostar-Turk Sonja; Mlakar Vid
  Real-time polymerase chain reaction for quantitative assessment of common pathogens associated with healthcare-acquired infections on hospital textiles
  2013
 88. Groleger Katja; Korelc Simona; Brezovar Darinka; Sangster Jokić Claire
  Učinkovitost kognitivnega pristopa v procesu učenja učinkovitega izvajanja vsakodnevnih aktivnosti pri delu z otroki z razvojno motnjo koordinacije
  [Efficiency of the cognitive orientation to daily occupational performance approach for children with developmental coordination disorder]
  2013
 89. Arčon Iztok; Vogel-Mikuš Katarina; Kodre Alojz; Padežnik Gomilšek Jana; Jezeršek David; Potisek Mateja; Kovačec Eva; Przybyłowicz Wojciech J.; Lefevre Isabelle; Poschenrieder Charlotte
  Studies of thiol mediated cadmium and mercury uptake in plants for enhancing phytoextraction efficiency
  2013
 90. Tiljak Hrvoje; Neralić Ivana; Cerovečki Venija; Kastelic Andrej; Ožvačić Adžić Zlata; Tiljak Anja
  Mogućnosti u liječenju ovisnika o opijatima u primarnoj zdravstvenoj zaštiti i obiteljskoj medicini
  [Primary health care and family medicine possibilities for treatment of opiate addicts]
  2012
 91. Murn Alojzija
  Izdelava poslovnega načrta pri predmetu ekonomika in management podjeti na višji strokovni šoli
  [Making business plan within the course Business Economics and Management]
  2013
 92. Vecchio Irene; Schladitz Katja; Godehardt Michael; Heneka Markus J.
  3D geometric characterization of particles applied to technical cleanliness
  2012
 93. Thiedmann Ralf; Spettl Aaron; Stenzel Ole; Zeibig Thomas; Hindson James C.; Saghi Zineb; Greenham Neil C.; Midgley Paul A.; Schmidt Volker
  Networks of nanoparticles in organic inorganic composites: algorithmic extraction and statistical analysis
  2012
 94. Breznik Betty; Pohar Jurij
  (Ne)uspešnost splošnih-generičnih komunikacij
  [(Un) efficiency of generic promotions]
  2013
 95. Breznik Betty; Pohar Jurij
  (Ne)uspešnost splošnih-generičnih komunikacij
  [(Un) efficiency of generic promotions]
  2013
 96. Gubenšek Jakob; Buturović-Ponikvar Jadranka; Knap Bojan; Marn-Pernat Andreja; Benedik Miha; Ponikvar Rafael
  Effect of switching to nocturnal thrice-weekly hemodialysis on clinical and laboratory parameters
  2013
 97. Modic Mojca
  Uporaba antimikotika kaspofungina pri bolnici z akutno limfoblastno levkemijo kot protiglivično preventivno zdravljenje ob uporabi citostatika vinkristina pri gradnjah v bolnišnici
  [Prophylaxis of invasive aspergillosis with caspofungin during construction works in patient with acute lymphoblasic leukemia treated with vincristin]
  2012
 98. Raeisi Elham
  #The #antitumor efficiency of combined electrochemotherapy and single dose irradiation on a breast cancer tumor model
  2012
 99. Zurc Joca
  Integracija kvantitativne in kvalitativne metodologije v raziskavah v zdravstvu: sistematična pregledna študija
  [Integrating quantitative and qualitative methodology in health science research: a systematic review]
  2013
 100. Dolžan Lindič Helena; Kramar Zdenka
  Sodobna organizacijska oblika kakovostne obravnave pacienta je tudi case management
  [Contemporary organizational format quality of treatment the patient is also a case management]
  2009

1 101 201 301 401 501 601 701  New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics