biomedicina slovenica


"EFFICIENCY" : 743

 1. Resnik Drago; Možek Matej; Pečar Borut; Janež Andrej; Urbančič-Rovan Vilma; Iliescu Ciprian; Vrtačnik Danilo
  In vivo experimental study of noninvasive insulin microinjection through hollow si microneedle array
  2017
 2. Grošelj Aleš; Bošnjak Maša; Strojan Primož; Kržan Mojca; Čemažar Maja; Serša Gregor
  Efficiency of electrochemotherapy with reduced bleomycin dose in the treatment of nonmelanoma head and neck skin cancer
  2017
 3. Brčan Anja; Kebe Maruša; Pintar Maša; Starc Andrej
  The mammography efficiency in breast cancer detection in women under 50 years of age
  2017
 4. Petrovec-Koščak Alenka
  Uspešnost izvajanja dekolonizacije pri bolnikih z MRSA, odvzem nadzornih brisov
  [Efficiency of decolonization in patients with MRSA, active screening]
  2017
 5. Ivanovski Matic; Novak Primož; Vidmar Gaj
  Zapleti v času rehabilitacije po zlomih v predelu kolka in njihova povezanost z izidom rehabilitacije
  [Complications during rehabilitation after hip fracture and their association with rehabilitation outcome]
  2017
 6. Zelko Erika; Selič Polona; Malačič Stanislav
  Palliative care
  2017
 7. Mulalić Sabina; Rems Miran
  Vloga koordinatorja zdravstvene oskrbe pri celostni obravnavi pacienta
  [The role of the healthcare coordinator in holistic approach to the patient]
  2016
 8. Lipovšek Tjaša; Weber Daša; Jakovljević Miroljub
  Vpliv vibracij celotnega telesa na mišično zmogljivost spodnjega uda - sistematični pregled literature
  [The effects of whole body vibration on lower extremity muscle performance - systematic literature review]
  2016
 9. Berlot Rok; Metzler-Baddeley Claudia; Ikram Arfan; Jones Derek K.; O'Sullivan Michael J.
  Global efficiency of structural networks mediates cognitive control in mild cognitive impairment
  2016
 10. van Velthoven Michelle HMMT; Mastellos Nikolaos; Majeed Azeem; O'Donoghue John; Car Josip
  Feasibility of extracting data from electronic medical records for research
  2016
 11. Bonnet Crystel; Riahi Zied; Chantot-Bastaraud Sandra; Smagghe Luce; Fakin Ana; Glavač Damjan; Jarc-Vidmar Martina; Zupan Andrej; Battelino Saba; Hawlina Marko
  An innovative strategy for the molecular diagnosis of Usher syndrome identifies causal biallelic mutations in 93% of European patients
  2016
 12. Antanasova Maja; Jevnikar Peter
  Bonding of dental ceramics to titanium
  2016
 13. Mirtič Janja; Kogej Ksenija; Baumgartner Saša; Smistad Gro; Kristl Julijana; Hiorth Marianne
  Development of cetylpyridinium-alginate nanoparticles
  2016
 14. Roj Igor Robert
  Kompetence v zdravstveni negi
  [Competences in nursing care]
  2009
 15. Žnidar Katarina; Bošnjak Maša; Čemažar Maja; Heller Loree C.
  Cytosolic DNA sensor upregulation accompanies DNA electrotransfer in B16.F10 melanoma cells
  2016
 16. Kamenšek Urška; Rols Marie-Pierre; Čemažar Maja; Golzio Muriel
  Visualization of nonspecific antitumor effectiveness and vascular effects of gene electro-transfer to tumors
  2016
 17. Lampreht Tratar Urša; Kamenšek Urška; Štimac Monika; Serša Gregor; Tozon Nataša; Bošnjak Maša; Brožič Andreja; Oliveira Geraldo Gileno de Sá; Nakagawa Takayuki; Saeki Kohei; Čemažar Maja
  Gene electrotransfer of canine interleukin 12 into canine melanoma cell lines
  2015
 18. Čebron Denis; Pohlen Boštjan; Kopač Igor
  Učinkovitost sodobnih retrakcijskih sredstev za odmik proste dlesni pred odtiskovanjem v fiksni protetiki
  [The efficiency of new gingival retraction agents in fixed prosthodontics]
  2015
 19. Kovač Irma
  Notranja revizija kot orodje za izboljšanje učinkovitosti poslovodenja v javnem zdravstvu
  [Internal auditing as a tool for improving efficiency in public health]
  2011
 20. Goyder Clare; Atherton Helen L.; Car Mate; Heneghan Carl; Car Josip
  Email for clinical communication between healthcare professionals
  2015
 21. Jesenšek Papež Breda; Turk Zmago; Barovič Jože; Videnšek Simona
  Nordijsko hodanje - nova mogućnost kineziterapije u specifičnim okolnostima mediteranske klime
  [Nordic walking - new kinesitherapeutic possibility in specific circumstances of mediterranean climate]
  2007
 22. Čemažar Maja; Golzio Muriel; Serša Gregor; Rols Marie-Pierre; Teissie Justin
  Electrically-assisted nucleic acids delivery to tissues in vivo
  2006
 23. Došenović Bonča Petra; Tajnikar Maks
  Measuring the impact of innovations on efficiency in complex hospital settings
  2015
 24. Haberl Meglič Saša; Pavlin Mojca; Miklavčič Damijan
  The influence of ions on the efficiency of gene electrotransfer
  2007
 25. André Frank; Serša Gregor; Čemažar Maja; Pavšelj Nataša; Miklavčič Damijan
  Efficiency of high- and low-voltage pulse combinations for gene electrotransfer in muscle, liver, tumor, and skin
  2008
 26. Vidic Suzana; Serša Gregor; Kranjc Simona; Cör Andrej; Pavlin Darja; Tevž Gregor; Grošel Alenka; Čemažar Maja
  Transfection efficiency of electrically-assisted gene delivery to solid tumors is tumor type and time dependent
  2007
 27. Kaučič Boris Miha; Pagon Milan
  Timsko delo v očeh medicinskih sester
  [Team work as seen by the nurses]
  2007
 28. Maksuti Alem; Rotar-Pavlič Danica; Deželan Tomaž
  The analysis of Slovenian political party programs regarding doctors and health workers from 1992 to 2014
  [Analiza programov slovenskih političnih strank v luči vsebin, povezanih z zdravniki in zdravstvenimi delavci od leta 1992 do leta 2014]
  2016
 29. Kelc Robi; Dinevski Dejan
  Information technology in medicine
  2009
 30. Spindler-Vesel Alenka; Vrečar Vesna; Repar Ajša; Požar-Lukanovič Neva
  Primerjava učinkovitosti analgezije s piratramidom po PCA in incidenca pooperativne nevropatske bolečine pri laparoskopskih in klasičnih črevesnih operacijah
  [Comparison of pritramid PCA analgesia efficiency and postoprative neurophatic pain occurrence in laparoscopic and classical colorectal surgery]
  2013
 31. Vidic Suzana; Pavlin Darja; Serša Gregor; Cör Andrej; Kranjc Simona; Grošel Alenka; Tevž Gregor; Čemažar Maja
  The effect of histological properties of tumors on transfection efficiency of electrically-assisted gene delivery to solid tumors in mice
  2007
 32. Šegrec Nuša; Kastelic Andrej
  Different psychosocial approaches to cover the efficiency of maintaining existing and reason innovative rehabilitation and social reintegration programs
  2015
 33. Berguš Jana; Bahun Mateja; Panić Zorica
  Učinkovitost čiščenja pacientove okolice - ko nevidno postane vidno
  [Cleaning efficiency of patient surroundings - when invisible becomes visible]
  2015
 34. Urlep-Šalinović Veronika; Maračić Irena; Majcen-Vivod Božislava; Lokar Lidija; Bizjak Bojana; Leber Petra; Perbil Lazič Katja
  The indicators of efficiency of quality system ISO 9001:2000
  2006
 35. Wltavsky Zdenka; Lebar Lea; Bitenc Črtomir
  Evaluation of competencies in the field of vocational rehabilitation and the employment of persons with disabilities
  2014
 36. Fijan Sabina; Šostar-Turk Sonja; Cencič Avrelija
  Implementing hygiene monitoring systems in hospital laundries in order to reduce microbial contamination of hospital textiles
  2005
 37. Dobnik Mojca; Skela-Savič Brigita
  Menedžment kakovosti v bolnišnici
  [Quality management in hospitals]
  2015
 38. Križmarić Miljenko; Končnik Rok
  Monitoring integritete avtonomnega živčevja med interakcijo kardiovaskularne in respiratorne funkcije
  [Neural integrity monitoring of the interaction between cardiovascular and respiratory function]
  2015
 39. Jemec Irena; Božič Marta; Groleger Katja
  Učinkovitost serijskega mavčenja pri otrocih s cerebralno paralizo
  [Efficiency of serial casting in children with cerebral palsy]
  2013
 40. Božić Josip; Skela-Savič Brigita; Rems Miran
  Uspešnost preprečevanja in lajšanja pooperativne bolečine pri pacientih v hrvaških bolnišnicah
  [Efficiency of postoperative pain prevention and relief in patients admitted to Croatian hospitals]
  2014
 41. Lekše-Golob Brigita; Zaletel Marija; Cukjati Marko
  Kakovost in učinkovitost zbiranja trombocitov pri aferezah glede na vrsto celičnega ločevalca
  [Quality and efficiency of collecting platelet apheresis according to the type of cell separator]
  2014
 42. Teran Nataša; Jaklič Helena; Peterlin Borut
  Efficiency of neurogenetic testing during a 10-year period
  2011
 43. Pap Zoltan; Habjanič Ana; Belović Branislava
  Kakovost življenja starostnikov z depresijo v domskem varstvu
  [Quality of life of older people with depression in residential care]
  2015
 44. Mentasti M.; Keše Darja; Echahidi F.; Uldum S. A.; Afshar B.; David S.; Mrázek Jakub; Mendonça R.; Harrison T. G.; Chalker Victoria J.
  Design and validation of a qPCR assay for accurate detection and initial serogrouping of Legionella pneumophila in clinical specimens by the ESCMID Study Group for Legionella Infections (ESGLI)
  2015
 45. Karas Kuželički Nataša; Šmid Alenka; Mlinarič-Raščan Irena; Jazbec Janez
  6-MP based maintenance therapy of childhood ALL in Slovenia: a retrospective study from 1970 to 2004
  [Uporaba 6-merkaptopurina v vzdrževalni fazi zdravljenja ALL pri otrocih v Sloveniji: retrospektivna študija za obdobje od 1970 do 2004]
  2015
 46. Gubina Borut; Rožman Primož; Bišćević Mirza; Domanovič Dragoslav; Smrke Dragica
  The influence of allogeneic platelet gel on the morphology of human long bones
  [Utjecaj gela pripravljenog od alogenskih trombocita na oblik dugih kostiju čovjeka]
  2014
 47. Krivec Uroš; Quéra Salva Marie Antonia; Cohen Emmanuelle; Ramirez Adriana; Lofaso Frédéric; Pépin Jean-Louis; Fauroux Brigitte
  Nocturnal hypoxemia, but not hypercapnia, correlates with sleep quality in children
  2012
 48. Karas Kuželički Nataša
  Novi pristopi k zdravljenju akutne limfoblastne levkemije pri otrocih
  [New approaches in pediatric acute lymphoblastic leukemia treatment]
  2014
 49. Zvonar Pobirk Alenka; Gašperlin Mirjana
  Pregled metode izdelave mikrokapsul za farmacevtsko uporabo
  [Microcapsules for pharmaceutical application: review of microencapsulation methods]
  2011
 50. Anderluh Marko
  Pregled zdravilnih učinkovin za zdravljenje depresije
  [Drugs for the treatment of depression]
  2010
 51. Novak Polona; Bogataj Marija; Mrhar Aleš
  Alginat v dostavnih sistemih s prirejenim sproščanjem
  [Alginate in controlled drug delivery systems]
  2008
 52. Mastellos Nikolaos; Andreasson Anna; Huckvale Kit; Larsen Mark; Curcin Vasa; Car Josip; Agreus Lars; Delaney Brendan
  A cluster randomised controlled trial evaluating the effectiveness of eHealth-supported patient recruitment in primary care research
  2015
 53. Lampreht Urša; Serša Gregor; Čemažar Maja
  Evaluation of gene electrotransfer efficiency in canine malignant melanoma cells
  2014
 54. Reberšek Katarina; Černelč Peter; Podgornik Helena
  Efficiency and selectivity of apoptosis induction by arsenic trioxide in bone marrow samples from multiple myeloma patients
  2013
 55. Conrado Robert J.; Lebar Tina; Turnšek Jernej; Tomšič Nejc; Avbelj Monika; Gaber Rok; Koprivnjak Tomaž; Mori Jerneja; Glavnik Vesna; Vovk Irena; Benčina Mojca; Hodnik Vesna; Anderluh Gregor; Jerala Roman
  DNA-guided assembly of biosynthetic pathways promotes improved catalytic efficiency
  2012
 56. Zupan Lea; Spindler Majda
  Uspešnost izvajanja programa zgodnjega odkrivanja naglušnosti in celovite oskrbe pri otrocih
  [Efficiency of early hearing detection and complete intervention program for children]
  2012
 57. Korelc Simona; Brezovar Darinka; Groleger Katja
  Učinkovitost kognitivnega pristopa v procesu učenja učinkovitega izvajanja vsakodnevnih aktivnosti pri delu z otroki z razvojno motnjo koordinacije
  [Efficiency of the cognitive orientation to daily occupational performance approach for children with developmental coordination]
  2014
 58. Todorović Vesna; Kamenšek Urška; Serša Gregor; Čemažar Maja
  Changing electrode orientation, but not pulse polarity, increases the efficacy of gene electrotransfer to tumors in vivo
  2014
 59. Čemažar Maja; Golzio Muriel; Serša Gregor; Escoffre Jean-Michel; Vidic Suzana; Teissie Justin
  Transfection efficiency of gene electrotransfer to tumors is increased by extracellular matrix degradation
  2011
 60. Rumpret Matevž; Gorše Maja; Žgur-Bertok Darja; Starčič Erjavec Marjanca
  Efficiency of an antimicrobial conjugation-based system against selected pathogens
  2014
 61. Bedina Zavec Apolonija; Ota Ajda; Zupančič Tina; Komel Radovan; Poklar Ulrih Nataša; Liović Mirjana
  Archaeosomes can efficiently deliver different types of cargo into epithelial cells grown in vitro
  2014
 62. Kopitar Natalija; Goljar Nika; Mlinarič Vesna
  Aktivnosti za preprečevanje padcev v rehabilitaciji pacientov po možganski kapi in njihov učinek na incidenco padcev
  [Fall prevention activities for inpatients at stroke rehabilitation setting and their impact on the incidence of falls]
  2014
 63. Lampreht Urša; Tozon Nataša; Serša Gregor; Čemažar Maja
  Assessment of gene electrotransfer efficiency at different voltages in canine malignant melanoma cells
  2014
 64. Bošnjak Maša; Canals Lorente Beatriz; Pogačar Živa; Makovšek Vesna; Čemažar Maja
  Different incubation times of cells after gene electrotransfer in fetal bovine serum affect cell viability, but not transfection efficiency
  2014
 65. Djordjević Srdjan; Milić Radoje; Gerbec Čuček Matej; Berdajs Marko; Žumer Jan; Modic Žiga
  A novel approach of measuring force transmission and efficiency over knee joint in cycling - case study
  2014
 66. Galič-Jerman Katarina; Kobal Borut; Jakimovska Marina; Verdenik Ivan; Černe Katarina
  Control values of ovarian cancer tumor markers and standardisation of a protocol for sampling peritoneal fluid and performing washing during laparoscopy
  2014
 67. Boštjančič Eva; Bračič Mark Floyd; Ivančič Nina
  Expertise, a new approach in human resource management
  2014
 68. Marn Mitja
  Sistem produktne odgovornosti v zdravstvu
  [Product liability system in healthcare]
  2012
 69. Stariha Jurij
  Povezava med višino cene uteži in uspešnostjo poslovanja bolnišnic v letih 2006-2009
  [Relationship between the cost of weights and the success of hospital performance from 2006 to 2009]
  2012
 70. Pungartnik Milka; Snežič Klavdija
  Izvajanje nadzora pri distribuciji varne pitne vode
  [The control over the distribution of safety drinking water]
  2010
 71. Popović Ljubinka; Gimpelj Nataša; Pikec Marjana; Trenz Marija
  Podatki o operacijah kot osnova za izboljšanje učinkovitosti v operacijski sobi
  [Operations data as base for better efficiency in operating room]
  2008
 72. Zadnik Vesna; Ivanuš Urška; Florjančič Mojca; Primic-Žakelj Maja
  Vloga registra ZORA pri obvladovanju bremena raka materničnega vratu v Sloveniji
  2008
 73. Popović Ljubinka; Gimpelj Nataša; Pikec Marjana; Trenz Marija
  Podatki o operacijah kot osnova za izboljšanje učinkovitosti v operacijski sobi
  [Operations data as base for better efficiency in operating room]
  2008
 74. Oroszy Dominika; Copič Robert; Stare Mateja; Karajić Nijaz
  Kazalniki učinkovitega izvajanja operativne dejavnosti
  [Key performance indicators of or efficiency]
  2008
 75. Meglič Matic; Kuzmanić Marja; Kozel Dejan; Brodnik Andrej; Marušič Dorjan; Marušič Andrej
  Boljsezdravje.si
  [Improvehealth.eu]
  2008
 76. Klinc Primož; Rath Detlef
  Improvement of sperm sorting efficiency and fertilizing capacity employing two variations of a new bull semen extender (SexcessR)
  2012
 77. Zupanič-Pajnič Irena; Podovšovnik Eva; Balažic Jože
  Slovenian population data for five new European Standard Set short tandem repeat loci and SE33 locus
  2014
 78. Harris Matthew; Greaves Felix; Gunn Laura H; Car Josip
  Multidisciplinary integration in the context of integrated care - results from the North West London Integrated Care Pilot
  2013
 79. Mechora Špela; Vrhovšek Martin
  Response of two submersed macrophytes Ceratophyllum demersum and Myriophyllum spicatum to selenium in water
  [Odziv dveh potopljenih vrst makrofitov Ceratophyllum demersum in Myriophyllum spicatum na selen v vodi]
  2012
 80. Gurol-Urganci Ipek; de Jongh Thyra E; Vodopivec Jamšek Vlasta; Atun Rifat; Car Josip
  Mobile phone messaging reminders for attendance at healthcare appointments
  2013
 81. Ovca Andrej; Novo Telma; Sêco Silvia; Jevšnik Mojca
  The efficiency of thermal insulating bags during domestic transport of chilled food items
  2013
 82. Artenjak Andrej; Leonardi Adrijana; Križaj Igor; Ambrožič Aleš; Sodin-Šemrl Snežna; Božič Borut; Čučnik Saša
  Optimization of unnicked ß2-glycoprotein I and high avidity anti-ß2-glycoprotein I antibodies isolation
  2014
 83. Rozman Urška; Fijan Sabina; Šostar-Turk Sonja; Mlakar Vid
  Real-time polymerase chain reaction for quantitative assessment of common pathogens associated with healthcare-acquired infections on hospital textiles
  2013
 84. Groleger Katja; Korelc Simona; Brezovar Darinka; Sangster Jokić Claire
  Učinkovitost kognitivnega pristopa v procesu učenja učinkovitega izvajanja vsakodnevnih aktivnosti pri delu z otroki z razvojno motnjo koordinacije
  [Efficiency of the cognitive orientation to daily occupational performance approach for children with developmental coordination disorder]
  2013
 85. Arčon Iztok; Vogel-Mikuš Katarina; Kodre Alojz; Padežnik Gomilšek Jana; Jezeršek David; Potisek Mateja; Kovačec Eva; Przybyłowicz Wojciech J.; Lefevre Isabelle; Poschenrieder Charlotte
  Studies of thiol mediated cadmium and mercury uptake in plants for enhancing phytoextraction efficiency
  2013
 86. Tiljak Hrvoje; Neralić Ivana; Cerovečki Venija; Kastelic Andrej; Ožvačić Adžić Zlata; Tiljak Anja
  Mogućnosti u liječenju ovisnika o opijatima u primarnoj zdravstvenoj zaštiti i obiteljskoj medicini
  [Primary health care and family medicine possibilities for treatment of opiate addicts]
  2012
 87. Murn Alojzija
  Izdelava poslovnega načrta pri predmetu ekonomika in management podjeti na višji strokovni šoli
  [Making business plan within the course Business Economics and Management]
  2013
 88. Vecchio Irene; Schladitz Katja; Godehardt Michael; Heneka Markus J.
  3D geometric characterization of particles applied to technical cleanliness
  2012
 89. Thiedmann Ralf; Spettl Aaron; Stenzel Ole; Zeibig Thomas; Hindson James C.; Saghi Zineb; Greenham Neil C.; Midgley Paul A.; Schmidt Volker
  Networks of nanoparticles in organic inorganic composites: algorithmic extraction and statistical analysis
  2012
 90. Breznik Betty; Pohar Jurij
  (Ne)uspešnost splošnih-generičnih komunikacij
  [(Un) efficiency of generic promotions]
  2013
 91. Breznik Betty; Pohar Jurij
  (Ne)uspešnost splošnih-generičnih komunikacij
  [(Un) efficiency of generic promotions]
  2013
 92. Gubenšek Jakob; Buturović-Ponikvar Jadranka; Knap Bojan; Marn-Pernat Andreja; Benedik Miha; Ponikvar Rafael
  Effect of switching to nocturnal thrice-weekly hemodialysis on clinical and laboratory parameters
  2013
 93. Modic Mojca
  Uporaba antimikotika kaspofungina pri bolnici z akutno limfoblastno levkemijo kot protiglivično preventivno zdravljenje ob uporabi citostatika vinkristina pri gradnjah v bolnišnici
  [Prophylaxis of invasive aspergillosis with caspofungin during construction works in patient with acute lymphoblasic leukemia treated with vincristin]
  2012
 94. Raeisi Elham
  #The #antitumor efficiency of combined electrochemotherapy and single dose irradiation on a breast cancer tumor model
  2012
 95. Zurc Joca
  Integracija kvantitativne in kvalitativne metodologije v raziskavah v zdravstvu: sistematična pregledna študija
  [Integrating quantitative and qualitative methodology in health science research: a systematic review]
  2013
 96. Dolžan Lindič Helena; Kramar Zdenka
  Sodobna organizacijska oblika kakovostne obravnave pacienta je tudi case management
  [Contemporary organizational format quality of treatment the patient is also a case management]
  2009
 97. Bunc Matjaž; Mohorko-Pleskovič Patricija; Pleskovič Alojz
  Safety and efficiency of valsartan and combination of valsartan plus hydrochlorothiazide for high blood pressure
  2013
 98. Zupanič-Pajnič Irena
  #A #comparative analysis of the AmpFlSTR identifiler and PowerPlex 16 autosomal short tandem repeat (STR) amplification kits on the skeletal remains excavated from second world war mass graves in Slovenia
  2013
 99. Harris Matthew; Greaves Felix; Gunn Laura H; Car Josip
  Multidisciplinary group performance measuring integration intensity in the context of the North West London Integrated Care Pilot
  2013
 100. Rosič Maja; Djukanović Saša; Ognjenovik Dejan; Lukman Lara; But Igor
  Ocena uspešnosti operativnega zdravljenja stresne urinske inkontinence v Splošni bolnišnici Ptuj
  [Evaluation of efficiency in operative treatment of stress urinary incontinence in Hospital Ptuj]
  2013

1 101 201 301 401 501 601 701  New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics