biomedicina slovenica


"EGO" : 8257

 1. Šikić Pogačar Maja; Mičetić-Turk Dušanka
  Vitamin D in human health
  [Pomen vitamina D za zdravje ljudi]
  2017
 2. Košnik Mitja; Triller Nadja; Šelb Julij Gyula
  Mnenje pulmologov o pomenu vdihovalnikov pri bolnikih z astmo ali KOPB
  [Opinion of pneumologists on the importance of inhalers in patients with asthma or COPD]
  2017
 3. Kramberger Urška; Kecelj Nada; Jeras Matjaž
  Kronična urtikarija in njen vpliv na kakovost življenja bolnikov
  [Chronic urticaria and its influence on patients' quality of life]
  2017
 4. Bučar Pajek Maja; Čuk Ivan; Mlinšek Gregor; Osredkar Joško; Pajek Jernej
  Physical function and 25-hydroxyvitamin D in dialysis patients - lessons learned from the Slovenian DIAGIB study
  2017
 5. Gregorič Kramberger Milica; Giske Katarina; Cavallin Lena; Kåreholt Ingemar; Andersson Thomas; Winblad Bengt; Jelic Vesna
  Subclinical white matter lesions and medial temporal lobe atrophy are associated with EEG slowing in a memory clinic cohor
  2017
 6. Arnol Miha; Oblak Manca; Mlinšek Gregor; Lindič Jelka; Kandus Aljoša; Ferluga Dušan; Kojc Nika; Buturović-Ponikvar Jadranka
  Increase in spot urine protein excretion is associated with late kidney graft rejection and predicts rejection phenotype
  2017
 7. Mlinšek Gregor; Dolžan Vita; Goričar Katja; Buturović-Ponikvar Jadranka; Arnol Miha
  The role of single nucleotide polymorphisms of CYP3A and ABCB1 on tacrolimus predose concentration in kidney transplant recipients
  2017
 8. Oblak Manca; Mlinšek Gregor; Kandus Aljoša; Buturović-Ponikvar Jadranka; Arnol Miha
  Effects of paricalcitol on biomarkers of inflammation and fibrosis in kidney transplant recipientse
  2017
 9. Avguštin Nuša; Kovač Damjan; Kojc Nika; Mlinšek Gregor; Lindič Jelka
  Acute granulomatous interstitial nephritis and acute rejection in a kidney transplant recipient after zoledronic acid therapy
  2017
 10. Kojc Nika; Aleš Andreja; Mlinšek Gregor; Kovač Damjan; Ferluga Dušan; Arnol Miha
  Outcome of polyomavirus nephropathy in renal transplant patients
  2017
 11. Serša Gregor; Kos Špela; Čemažar Maja
  Controlled delivery of plasmid DNA into skin
  2017
 12. Kranjc Simona; Čemažar Maja; Serša Gregor
  The human tumor spheroids as a model for gene electrotransfer
  2017
 13. Gašljević Gorana; Edhemović Ibrahim; Čemažar Maja; Brecelj Erik; Gadžijev Eldar; Marolt-Mušič Maja; Serša Gregor
  Histopathological findings in colorectal liver metastases after electrochemotherapy
  2017
 14. Kos Špela; Vanvarenberg Kevin; Dolinšek Tanja; Čemažar Maja; Jelenc Jure; Préat Véronique; Serša Gregor; Vandermeulen Gaëlle
  Gene electrotransfer into skin using noninvasive multi-electrode array for vaccination and wound healing
  2017
 15. Goljar Nika; Giordano Andrea; Vrbanić Tea Schnurrer-Luke; Rudolf Marko; Banicek-Sosa Ivanka; Albensi Caterina; Burger Helena; Franchignoni Franco
  Rasch validation and comparison of Slovenian, Croatian, and Italian versions of the Mini-BESTest in patients with subacute stroke
  2017
 16. Fijačko Nino; Fekonja Zvonka; Denny Margaret; Sharvin Brian; Pajnkihar Majda; Štiglic Gregor
  Using content validity for the development of objective structured clinical examination checklists in a Slovenian undergraduate nursing program
  2017
 17. Pajnkihar Majda; Čuček-Trifkovič Klavdija; Donik Barbara; Fijan Sabina; Gönc Vida; Kegl Barbara; Lorber Mateja; Strauss Maja; Stričević Jadranka; Šostar-Turk Sonja; Štiglic Gregor; Kamynina Natalya Nikolaevna; Ostrovskaya Irina V.; Vrbnjak Dominika
  Impact of education, working conditions, and interpersonal relationships on caregivers' job satisfaction
  2017
 18. Pajnkihar Majda; Vrbnjak Dominika; Štiglic Gregor
  Preface
  2017
 19. Pajnkihar Majda; Vrbnjak Dominika; Štiglic Gregor
  Teaching and learning in nursing
  2017
 20. Drnovšek-Olup Brigita; Beltram Matej; Hawlina Gregor
  Prepoznava in zdravljenje solznega očesa
  [Diagnosis and treatment of watering eye]
  2016
 21. Pivač Sanela; Kalender Smajlović Sedina; Draginc Andreja; Skinder Savić Katja; Hvalič Touzery Simona; Skela-Savič Brigita; Klančnik-Gruden Maja; Buček Hajdarević Irena
  Izbrane intervencije zdravstvene nege - teoretične in praktične osnove za visokošolski študij zdravstvene nege
  2013
 22. Mesić Aner; Komel Radovan; Eminović Izet
  Karakterizacija nukleotidnih promjena (polimorfizama) u segregacijskim genima kod karcinoma želudca
  2017
 23. Blagotinšek Kaja; Perše Martina; Jeruc Jera; Lorbek Gregor; Urlep Žiga; Prosenc Uršula; Rozman Damjana
  The hepatocyte specific Cyp51 knock-out mouse model HCyp51 doxy+/doxy+
  2017
 24. Makuc Jana; Šeruga Maja; Završnik Matej; Cilenšek Ines; Petrovič Danijel
  Angiotensinogen (AGT) gene missense polymorphisms (rs699 and rs4762) and diabetic nephropathy in Caucasians with type 2 diabetes mellitus
  2017
 25. Perinetti Giuseppe; Sossi Riccardo; Primožič Jasmina; Ierardo Gaetano; Contardo Luca
  Diagnostic reliability of mandibular second molar maturation in the identification of the mandibular growth peak
  2017
 26. Bahun Mateja
  Določanje glukoze v kapilarni krvi z merilnikom
  2013
 27. Čebašek Tjaša; Lovič Amela; Noč Teja
  Odvzem vzorcev za mikrobiološke preiskave
  2013
 28. Vidmar Lidija; Panić Zorica
  Transport kritično bolnega pacienta
  2013
 29. Panić Zorica; Vidmar Lidija
  Sprejem pacienta v enoto intenzivne terapije
  2013
 30. Terseglav Hubert
  Opazovanje in meritve v enoti intenzivne terapije
  2013
 31. Petrović Dženata
  Komunikacija z intubiranim in traheotomiranim pacientom
  2013
 32. Panić Zorica; Petrović Dženata
  Sodelovanje pri medicinsko-tehničnih postopkih
  2013
 33. Bahun Mateja
  Subcutana (podkožna) aplikacija insulina
  2013
 34. Mežik-Veber Marija; Romih Karmen; Bahun Mateja
  Aplikacija čistilne klizme/klistirja
  2013
 35. Bahun Mateja; Mežik-Veber Marija; Romih Karmen
  Urinski kateter
  2013
 36. Romih Karmen; Bahun Mateja; Mežik-Veber Marija
  Enteralno prehranjevanje
  2013
 37. Bahun Mateja; Mežik-Veber Marija
  Identifikacija pacienta
  2013
 38. Romih Karmen; Mežik-Veber Marija
  Uporaba rokavic
  2013
 39. Bolatti Elisa; Chouhy Diego; Hošnjak Lea; Casal Pablo E.; Kocjan Boštjan; Bottai Hebe; Stella Emma J.; Sanchez Adriana; Fernandez Bussy Ramón; Poljak Mario; Giri Adriana A.
  Natural history of human papillomavirus infection of sun-exposed healthy skin of immunocompetent individuals over three climatic seasons and identification of HPV209, a novel betapapillomavirus
  2017
 40. Zelko Erika; Selič Polona; Malačič Stanislav
  Palliative care
  2017
 41. Miklavčič Damijan; Serša Gregor
  Handbook of electroporation
  2016
 42. Plaskan Kristina; Jereb Gregor; Jevšnik Mojca
  Higiena rok pri zdravstvenih delavcih in pojavnost bolnišničnih okužb
  2017
 43. Grego Milva; Bizjak Martina
  Priporočena prehrana mladostnikov
  2017
 44. Leis A. Arturo; Smith Benn E.; Kosiorek Heidi E.; Omejec Gregor; Podnar Simon
  Complete dislocation of the ulnar nerve at the elbow
  2017
 45. Wallin A.; Kapaki E.; Boban M.; Engelborghs Sebastiaan; Hermann D. M; Huisa B.; Jonsson Malin V.; Gregorič Kramberger Milica; Lossi L.; Malojcic Branko
  Biochemical markers in vascular cognitive impairment associated with subcortical small vessel disease
  2017
 46. Gehl Julie; Serša Gregor
  Electrochemotherapy and its clinical applications
  2017
 47. Kos Špela; Blagus Tanja; Čemažar Maja; Filipič Gregor; Serša Gregor; Cvelbar Uroš
  Safety aspects of atmospheric pressure helium plasma jet operation on skin
  2017
 48. Glumac Nebojša; Snoj Marko; Serša Gregor
  Primer zdravljenja z elektrokemoterapijo
  2017
 49. Kos Špela; Čemažar Maja; Filipič Gregor; Serša Gregor; Cvelbar Uroš
  Safety aspects of atmospheric pressure helium plasma jet operation on mouse skin
  2017
 50. Savarin Monika; Kamenšek Urška; Čemažar Maja; Kranjc Simona; Cör Andrej; Serša Gregor
  Tumor radiosensitization by gene therapy against endoglin
  2016
 51. Čemažar Maja; Ambrožič Jerneja; Pavlin Darja; Serša Gregor; Poli Alessandro; Krhač Levačić Ana; Tešić Nataša; Lampreht Tratar Urša; Rak Mitja; Tozon Nataša
  Efficacy and safety of electrochemotherapy combined with peritumoral IL-12 gene electrotransfer of canine mast cell tumours
  2017
 52. Strgar Mojca; Skela-Savič Brigita
  Ali znanje o negovalnih diagnozah in njihova uporabnost v praksi vplivata na profesionalizacijo v zdravstveni negi?
  [Can professionalism in nursing be influenced by knowledge of nursing diagnosis and by their usefulness in nursing practice?]
  2017
 53. Gabrovec Branko; Čuk Vesna; Pivač Sanela; Skela-Savič Brigita
  Kategorije in kompetence izvajalcev v zdravstveni negi po modelu European Federation of Nurses
  [Categories and competencies of the European Federation of Nurses matrix of the nursing care continuum]
  2017
 54. Zupančič Tina; Serša Gregor; Törmä Hans; Ellen Birgitte Lane; Herrmann Harald; Komel Radovan; Liović Mirjana
  Keratin gene mutations influence the keratinocyte response to DNA damage and cytokine induced apoptosis
  2017
 55. Mubi Zalaznik Alenka; Diaci Jurij; Fidej Gal; Plestenjak Gregor; Oblak Urška
  Forestation for climate change in Kolonja municipality
  2017
 56. Vrhovšek Danijel; Erjavec Tea; Potokar Anja; Vrhovšek Martin; Mubi Zalaznik Alenka
  Enhancing water quality of lake Modrac, Bosnia and Herzegovina by eco-remediation measures
  2016
 57. Vrhovšek Danijel; Plestenjak Gregor; Potokar Anja; Vrhovšek Martin
  Upute za rad i održavanje polja za ozemljivanje mulja opštine Mojkovac
  2016
 58. Vrhovšek Danijel; Plestenjak Gregor; Erjavec Tea; Potokar Anja; Vrhovšek Martin
  Construction of a reed bed filter for the treatment of sludge in Mojkovac, Montenegro
  2016
 59. Vrhovšek Danijel; Plestenjak Gregor; Potokar Anja; Vrhovšek Martin; Brodnik Urša
  Sanacija deponije komunalnog otpada Žabljak
  2016
 60. Turusković Doris; Mubi Zalaznik Alenka; Plestenjak Gregor; Potokar Anja; Vrhovšek Martin; Brodnik Urša
  Idejni projekat polja za ozemljavanje mulja iz postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda iz naselja Kolašin
  2017
 61. Vrhovšek Danijel; Plestenjak Gregor; Potokar Anja; Vrhovšek Martin; Brodnik Urša
  Tehnološki projekt polja za ozemljavanje mulja iz UPOV Ravna Gora
  2017
 62. Vrhovšek Danijel; Plestenjak Gregor; Potokar Anja; Vrhovšek Martin; Brodnik Urša
  Tehnološki projekt polja za ozemljavanje mulja iz UPOV Mrkopalj
  2017
 63. Vrhovšek Danijel; Plestenjak Gregor; Potokar Anja
  Natural treatment of sewage sludge with sludge drying reed beds
  2016
 64. Čuček Anja; Selič Polona; Župan Galunič Aleš; Mervic Tina; Geršak Gregor; Repovš Grega; Arko Franc; Dacinger Renata; Zrimšek Barbara; Emeršič Živa
  Odkrivanje laži
  2017
 65. Ovsenik Ana; Podbregar Matej
  Intensive care unit acquired weakness
  2017
 66. Prokeš Marián; Gregová Gabriela
  Proceedings of scientific contributions and abstracts International scientific conference on The Impact of global change on the environment, human and animal health, Košice, Slovakia, May 2-6, 2017
  2017
 67. Škodlar Borut; Trebušak Gregor
  Nasilje
  2017
 68. Silverstein Steven M.; Demmin Docia; Škodlar Borut
  Space and objects
  2017
 69. Sedlar Nataša; Sočan Gregor; Farkaš-Lainščak Jerneja; Mårtensson Jan; Strömberg Anna; Jaarsma Tiny; Lainščak Mitja
  Measuring self-care in patients with heart failure
  2017
 70. Bervar Mojca; Koželj Mirta; Poglajen Gregor; Sever Matjaž; Zemljič Gregor; Frljak Sabina; Cukjati Marko; Černelč Peter; Haddad François; Vrtovec Bojan
  Effects of transendocardial CD34+ cell transplantation on diastolic parameters in patients with nonischemic dilated cardiomyopathy
  2017
 71. Kandus Aljoša; Buturović-Ponikvar Jadranka; Mlinšek Gregor; Oblak Manca; Arnol Miha
  Kidney transplantation in Slovenia from 1970 to 2015
  2016
 72. Nosan Gregor; Paro Panjan Darja
  Umbilical cord care
  2017
 73. Hofheinz Ralf-Dieter; Deplanque Gaël; Komatsu Yoshito; Kobayashi Yoshimitsu; Ocvirk Janja; Racca Patrizia; Guenther Silke; Zhang Jun; Lacouture Mario E.; Jato Eminah
  Recommendations for the prophylactic management of skin reactions induced by epidermal growth factor receptor inhibitors in patients with solid tumors
  2016
 74. Pajnkihar Majda; Donik Barbara; Fekonja Zvonka
  Modeli za razvoj in krepitev zdravstvene nege kot znanstvene discipline - uporabnost za zdravstveno nego v Sloveniji
  [Models for the development and strengthening of health care as a scientific discipline - the applicability of health care in Slovenia]
  2017
 75. Vrtek Stanka; Puzić Nataša; Majdič Neža
  Ocena težavnosti bolnikov glede na kategorijo zahtevnosti bolnišnične zdravstvene nege na oddelku za rehabilitacijo bolnikov z okvaro hrbtenjače
  [Assessment of patient's demandigness in relation to the work complexity classification of hospital nursing at the department for rehabilitation of patients with spinal cord lesion]
  2017
 76. Cilar Leona; Štiglic Gregor; Novak Žiga; Pajnkihar Majda
  Čustvena inteligenca med študenti zdravstvene nege
  [Emotional intelligence among nursing students]
  2017
 77. Kranjc Simona; Majdič Gregor
  Proceedings
  2017
 78. Lah Turnšek Tamara; Kos Janko; Serša Gregor; Čemažar Maja; Filipič Metka; Kranjc Simona
  Book of abstracts
  2017
 79. Rotar-Pavlič Danica
  Odrasla oseba s cerebralno paralizo in njegova družina v ordinaciji družinskega zdravnika
  2017
 80. Rotar-Pavlič Danica
  Kako bolniku povedati, da se je njegovo zdravstveno stanje poslabšalo
  2017
 81. Mavrič Daša; Adamič Metka
  Naša koža ne potrebuje pretiravanja
  2017
 82. Cevc Gregor; Svetina Saša; Žekš Boštjan
  Elektrostatske lastnosti membrane s prečno porazdeljenimi striktirnimi naboji
  [Electrostatic properties of membranes with transversely distributed structural charges]
  1979
 83. Jeverica Samo; Lasič Mateja; Pavčnik Maja; Kaparić Kersnik Tina; Ciringer Miha; Lozar Krivec Jana; Fister Petja; Nosan Gregor; Lah Liza L.; Štucin Gantar Irena; Tul Nataša; Müller-Premru Manica; Lučovnik Miha
  Invasive neonatal Streptococcus agalactiae infection in SI, 2003-2013
  2017
 84. Müller-Premru Manica; Jeverica Samo; Papst Lea; Nagy Elisabeth
  Performance of two blood culture systems to detect anaerobic bacteria. Is there any difference?
  2017
 85. Gregori Dario; Rosato Rosalba; Ciccone Giovannino; Lusa Lara
  Parameterized link functions in generalized linear random effect models
  2005
 86. Gregoraci Giorgia; Lenthe Frank J.; Artnik Barbara; Bopp Matthias; Deboosere Patrick; Kovacs K.; Looman Caspar W. N.; Martikainen Pekka; Menvielle Gwenn; Peters Fabian
  Contribution of smoking to socioeconomic inequalities in mortality
  2017
 87. Veselinović Valentina; Rudolf Rebeka; Grebenar Aleksandra; Čairović Aleksandra; Gnjato Sanja; Trtić Nataša; Pavlić Verica
  Analysis of effects of mechanical loads, thermal fluctuations and chemical factors on the bond strength of resin cement to titanium and CoCrMo alloys in implant systems - IN VITRO study
  2016
 88. Učakar Veronika; Kraigher-Gregorc Alenka
  Problemi precepljenosti v Sloveniji
  [Problems with vaccination coverage in Slovenia]
  2016
 89. Lozar Krivec Jana; Nosan Gregor
  Dolgoročne posledice invazivne okužbe novorojenčkov s streptokokom skupine B
  2017
 90. Lasič Mateja; Lučovnik Miha; Pavčnik Maja; Kaparić Kersnik Tina; Ciringer Miha; Lozar Krivec Jana; Fister Petja; Nosan Gregor; Lah Liza L.; Štucin Gantar Irena; Müller-Premru Manica; Tul Nataša; Jeverica Samo
  Epidemiologija invazivnih okužb s streptokokom B v Sloveniji
  2017
 91. Laganà Antonio Simone; La Rosa Valentina Lucia; Rapisarda Agnese Maria Chiara; Valenti Gaetano; Sapia Fabrizio; Chiofalo Benito; Rossetti Diego; Ban Helena; Vrtačnik-Bokal Eda; Vitale Salvatore Giovanni
  Anxiety and depression in patients with endometriosis
  2017
 92. Zupančič Tina; Serša Gregor; Törmä Hans; Ellen Birgitte Lane; Herrmann Harald; Komel Radovan; Liović Mirjana
  Keratin gene mutations influence the keratinocyte response to DNA damage and cytokine induced apoptosis
  2017
 93. Arsenijević Olja; Ferjan Marko; Podbregar Iztok; Šprajc Polona; Baggia Alenka; Bernik Mojca; Brezavšček Alenka; Jereb Eva; Kern Tomaž; Kofjač Davorin; Kovač Jure; Lenart Gregor; Leskovar Robert; Maletič Damjan; Maletič Matjaž; Marič Miha; Miglič Gozdana; Novak Vesna; Rajkovič Uroš; Rajkovič Vladislav; Roblek Matjaž; Senegačnik Marjan; Šmitek Branislav; Urh Marko; Vukovič Goran; Werber Borut; Žnidaršič Anja
  Odgovorna organizacija
  2017
 94. Gregorčič Maja; Petek Šter Marija; Bulc Mateja
  Precepljenost proti tetanusu v Posočju
  2017
 95. Rifel Janez
  Družinski zdravnik in njegovo srečanje z inkontinenčnim starostnikom
  [Elderly with urinary incontinence in family medicine practice]
  2017
 96. Jusufović Edin; Fležar Matjaž
  Spirometry equipment
  2016
 97. Fležar Matjaž
  Spirometry equipment
  2016
 98. De Leo Diego
  Suicide prevention and older people
  2017
 99. De Leo Diego
  Suicide in old age
  2017
 100. De Leo Diego
  Future directions in suicide research and prevention
  2017

1 101 201 301 401 501 601 701 801 901  New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics