biomedicina slovenica


"EGO" : 8359

 1. Cedilnik-Gorup Eva; Rotar-Pavlič Danica
  Diagnostična negotovost
  2017
 2. Jeriček Klanšček Helena; Furman Lucija; Roškar Saška; Bajt Maja; Hočevar-Grom Ada; Kuhar Metka; Skela-Savič Brigita
  Evalvacija programa promocije duševnega zdravja v šolskem okolju
  2017
 3. Lavriša Živa; Pravst Igor
  Television food advertising to children in Slovenia
  2016
 4. Rozman Damjana; Blagotinšek Kaja; Perše Martina; Jeruc Jera; Lorbek Gregor; Urlep Žiga; Prosenc Uršula
  Blocking hepatic Cyp51 from cholesterol synthesis promotes hepatocarcinogenesis
  2017
 5. Chouhy Diego; Kocjan Boštjan; Staheli Jeannette P.; Bolatti Elisa; Hošnjak Lea; Sagadin Martin; Giri Adriana A.; Rose Timothy M.; Poljak Mario
  Detection of novel Betapapillomaviruses and Gammapapillomaviruses in eyebrow hair follicles using a single-tube 'hanging droplet' PCR assay with modified pan-PV CODEHOP primers
  2018
 6. Rifel Janez
  Učenje o diagnostični negotovosti
  2017
 7. Bulc Mateja; Kokalj-Kokot Mateja
  Pogovor z bolnikom pred napotitvijo na presejanje
  2017
 8. Trontelj Žan; Petek Davorina
  Komuniciranje zdravnika družinske medicine z bolnikom v zvezi z negotovostjo
  2017
 9. Selič Polona
  Avtonomija kot način iskanja (diagnostične) gotovosti
  2017
 10. Vovk Maša; Petek Šter Marija
  Odprto čakanje in odvrnljivo nevaren potek bolezni
  2017
 11. Stare Janez
  O vrednotenju diagnostičnih testov
  2017
 12. Bešič Hana; Švab Igor
  Etične dileme v zvezi z diagnostično negotovostjo
  2017
 13. Rotar-Pavlič Danica; Yaphe John
  Diagnostika v negotovem svetu
  2017
 14. Rotar-Pavlič Danica
  Vloga zdravnika družinske medicine pri obravnavi krhkega starostnika in njegove družine
  2017
 15. Plestenjak Gregor
  Trstične grede za obdelavo blata iz čistilnih naprav
  2017
 16. Potokar Anja; Plestenjak Gregor
  Presentation of the constructed wetland technology for waste water treatment and reed bed technology for sludge mineralisation and deposition
  2017
 17. Potokar Anja; Plestenjak Gregor
  Operation and maintenace
  2017
 18. Potokar Anja; Plestenjak Gregor
  Exercises
  2017
 19. Potokar Anja; Plestenjak Gregor
  Operating instructions and next steps till the final completion of the project
  2017
 20. Potokar Anja; Plestenjak Gregor
  Presentation of examples of good practice in waste water and sludge treatment
  2017
 21. Potokar Anja; Plestenjak Gregor
  Presentation of the constructed wetland technology for waste water treatment and reed bed technology for sludge mineralisation and deposition
  2017
 22. Brodnik Urša; Potokar Anja; Vrhovšek Martin; Plestenjak Gregor
  Supply and installation of plant & equipment for the turkney construction of the sWWTP for village Kucicino
  2017
 23. Brodnik Urša; Potokar Anja; Vrhovšek Martin; Plestenjak Gregor
  Supply and installation of plant & equipment for the turkney construction of the sWWTP for village Karbinci
  2017
 24. Vrhovšek Danijel; Potokar Anja; Brodnik Urša; Vrhovšek Martin; Plestenjak Gregor
  Supply and installation of plant & equipment for the turkney construction of the sWWTP for village Karbinci - final process design
  2016
 25. Vrhovšek Danijel; Potokar Anja; Vrhovšek Martin; Plestenjak Gregor; Brodnik Urša
  Supply and installation of plant & equipment for the turkney construction of the sWWTP for village Kucicino - final process design
  2016
 26. Kukec Andreja; Djomba Janet Klara; Jurak Gregor; Starc Gregor
  Spatial epidemiology and their implication in the field of physical activity
  2017
 27. Kardoš N.; Jurak Gregor; Starc Gregor; Djomba Janet Klara
  Family associated factors influencing physical activity in 5th-9th grade school children in Slovenia
  2017
 28. Malenica M.; Šilar Mira; Dujić Tanja; Bego T.; Semiz Sabina; Škrbo Selma; Prnjavorac Besim; Čaušević Adlija
  Importance of inflammatory markers and IL-6 for diagnosis and follow up of patients with type 2 diabetes mellitus
  [Značaj inflamatornih markera i IL-6 u dijagnozi i praćenju pacijenata s dijabetes melitusom tipa 2]
  2017
 29. Gregorič Kramberger Milica
  Demenca je izziv sodobne družbe
  [Dementia is a challenge of modern society]
  2017
 30. Šteblaj Maša; Ficzko Jelena; Mihelič Zajec Andreja
  Učenje negovalnih diagnoz s pomočjo uporabe informacijsko komunikacijske tehnologije
  [Learning nursing diagnosis with information and communication technology]
  2017
 31. Olenik Helena; Mihelič Zajec Andreja
  Zgodovinski pogled na Suvereni malteški viteški red v povezanosti z zdravstveno nego
  [Historical view on the Knights of Malta leading category in connection with nursing care]
  2017
 32. Asayama Kei; Thijs Lutgarde; Cauwenberghs Nicholas; Brguljan Jana; Niiranen Teemu J.; Hozawa Atsushi; Boggia Jose; Aparicio Lucas S.; Hara Azusa; Johansson Jouni K.
  Risk stratification by self-measured home blood pressure across categories of conventional blood pressure
  2014
 33. Leković Dragoslav; Sošić Alenka; Benedik Janez; Lužar Tomaž; Voje Minca; Kumše Barbara
  Respiratorna acidoza med laserskim operativnim posegom na grlu-prikaz primera
  2017
 34. Riemann Dieter; Baglioni Chiara; Bassetti Claudio; Byorvatin Bjørn; Dolenc-Grošelj Leja; Ellis Jason G.; Espie Colin; Garcia-Borreguero Diego; Gjerstad Michaela D.
  European guideline for the diagnosis and treatment of insomnia
  2017
 35. Podnar Simon; Omejec Gregor; Bodor Marko
  Nerve conduction velocity and cross-sectional area in ulnar neuropathy at the elbow
  2017
 36. Majcen Dvoršak Suzana; Kaučič Boris Miha
  Vloga enterostomalne terapije v bolnišnici
  2017
 37. Rakovec-Felser Zlatka; Pustoslemšek Miran; Musil Bojan; Bakračevič Vukman Karin; Gregorič Kumperščak Hojka
  Health professionals - stress, burnout and prevention
  2017
 38. Grmek-Košnik Irena; Eberl-Gregorič Edita; Ribič Helena; Dermota Urška; Dolenc Matej; Lavtižar Jana; Jurekovič Vlado
  Nosocomialni dermatitis z Dermanyssus gallinae v Splošni bolnišnicI Jesenice
  [Nosocomial dermatitis caused by Dermanyssus gallinae in General Hospital Jesenice]
  2017
 39. Božič Bojan; Gomišček Gregor
  Osnove slikovnih metod v porodništvu in ginekologiji - ultrazvok in slikanje z magnetno resonanco
  2017
 40. Frankovič Sabina; Sočan Gregor; Rener-Sitar Ksenija
  Kvantitativna ocena parafunkcijskih vedenj pri slovenskih bolnikih s temporomandibularno motnjo
  2017
 41. Dolžan Vita; Blagus Tanja; Redenšek Sara; Goričar Katja; Mlinšek Gregor; Poplas-Susič Tonka; Mazej Poredoš Barbara; Vivod Pečnik Živka; Zidanšek Anja; Kores-Plesničar Blanka; Vidič Hudobivnik Polona; Klen Jasna
  PREemptive Pharmacogenomic testing for Preventing Adverse drug REactions (PREPARE) study
  2017
 42. Špindler Zdenka
  Zdravstveno negovalna podpora bolniku z luskavico
  [Nursing support for a patient with psoriasis]
  2017
 43. Vivod Gregor; Verdonk Peter; Drobnič Matej
  Long-term clinical and radiographic outcome of patello-femoral realignment procedures
  2014
 44. Županič Eva; Von Euler Mia; Kåreholt Ingemar; Contreras Escamez Beatriz; Fastbom Johan; Norrving Bo; Religa Dorota; Gregorič Kramberger Milica; Winblad Bengt; Johnell Kristina; Eriksdotter Jönhagen Maria; Garcia-Ptacek Sara
  Thrombolysis in acute ischemic stroke in patients with dementia
  2017
 45. Veninšek Gregor; Gabrovec Branko
  Joint Action Advantage, clinical management of frailty
  [Projekt skupnega ukrepanja Advantage, klinična obravnava krhkosti]
  2017
 46. Gabrovec Branko; Jelenc Marjetka; Selak Špela; Veninšek Gregor; Skela-Savič Brigita; Strojnik Vojko
  Joint Action Advantage, management of frailty - a need for a broad and multidisciplinary approach
  [Projekt skupnega ukrepanja Advantage, obvladovanje krhkosti - potreba po širokem in multidisciplinarnem pristopu]
  2017
 47. Veninšek Gregor; Gabrovec Branko
  Klinična obravnava krhkosti
  2017
 48. Nosan Gregor; Jakič Maja; Jager Miha; Paro Panjan Darja
  Prognostic accuracy of clinical signs and diagnostic tests in cow's milk allergy in newborns
  2017
 49. Plaschke Christina Caroline; Bertino Giulia; McCaul James A.; Grau Juan J.; De Bree Remco; Serša Gregor; Occhini Antonio; Grošelj Aleš; Langdon Cristobal; Heuveling Derrek; Čemažar Maja; Strojan Primož; Leemans C. Renè; Benazzo Marco; De Terlizzi Francesca; Wessel Irene; Gehl Julie
  European research on electrochemotherapy in head and neck cancer (EURECA) project
  2017
 50. Campana Luca Giovanni; Wichmann Matthiessen Louise; Snoj Marko; Serša Gregor
  Electrochemotherapy of breast cancer
  2017
 51. Grošelj Aleš; Bošnjak Maša; Strojan Primož; Kržan Mojca; Čemažar Maja; Serša Gregor
  Efficiency of electrochemotherapy with reduced bleomycin dose in the treatment of nonmelanoma head and neck skin cancer
  2017
 52. Debeljak Mojca; Marinček Črt
  Podporne tehnologije pri vključevanju v visokošolski študij
  [Assistive technology for inclusion in a higher education program]
  2017
 53. Povalej Petra; Gallego J.A.; Romero J. P.; Glaser Vojko; Rocon E.; Benito-León Julián; Bermejo-Pareja Félix; Posada Ignacio J.; Holobar Aleš
  New perspectives for computer-aided discrimination of Parkinson's disease and essential tremor
  2017
 54. Marčun-Varda Nataša; Mičetić-Turk Dušanka; Burja Silva; Pirš Ksenija
  Zbornik predavanj
  2017
 55. Neuberg Marijana; Železnik Danica; Meštrović Tomislav; Ribić Rosana; Kozina Goran
  Is the burnout syndrome associated with elder mistreatment in nursing homes
  2017
 56. Petrazzuoli Ferdinando; Vinker Shlomo; Koskela Tuomas; Buono Nicola; Soler Jean Karl; Ahrensberg Jette; Asenova Radost; Foguet Boreu Quintí; Petek Davorina
  Exploring dementia management attitudes in primary care
  2017
 57. Žinkovič Maja; Šantl-Letonja Marija; Prelec Egon
  Primerjava dozne obremenitve pacientk pri digitalni mamografiji v primerjavi z digitalno tomosintezo dojk
  [Radiation doses received by patients in digital mammography in comparison with digital breast tomosynthesis]
  2017
 58. Blagotinšek Kaja; Perše Martina; Jeruc Jera; Lorbek Gregor; Urlep Žiga; Prosenc Uršula; Rozman Damjana
  The NA(F)LD induced hepatocellular carcinoma in liver specific Cyp51 knock-out mouse models
  2017
 59. Kastelic Andrej
  Attention deficit hyperactivity disorder and substance use disorders in adulthood
  2015
 60. Hadžić-Metjahić N.; Vidovič Maruška; Čakar Jasmina; Džehverović M; Pilav A.; Marjanović Damir
  Comparative molecular genetic analysis of the isolated Bosnian-Herzegovinina and Slovenian populations
  2017
 61. Rus Rina; Novljan Gregor; Kojc Nika; Ključevšek Damjana; Kenig Tone
  Retrospective analysis of ultrasound-guided percutaneous renal biopsies in children
  2013
 62. Alibegović Armin; Kariž Stojan
  Selective serotonin reuptake inhibitors fatal overdose?
  2016
 63. Oblak Teja; Lindič Jelka; Gubenšek Jakob; Kveder Radoslav; Aleš Andreja; Škoberne Andrej; Večerić-Haler Željka; Borštnar Špela; Avguštin Nuša; Ponikvar Rafael; Mlinšek Gregor; Ferluga Dušan; Kojc Nika; Godnov Uroš; Kovač Damjan
  Treatment of antibody-mediated rejection of kidney grafts with bortezomib and/or rituximab compared to standard regimen
  2017
 64. Bregar Dejan; Cilenšek Ines; Mankoč Ramuš Sara; Reschner Ana; Petrovič Danijel; Globočnik Petrovič Mojca
  The joint effect of the endothelin receptor B gene (EDNRB) polymorphism rs10507875 and nitric oxide synthase 3 gene (NOS3) polymorphism rs869109213 in Slovenian patients with type 2 diabetes mellitus and diabetic retinopathy
  2017
 65. Nussdorfer Petra; Cilenšek Ines; Zorn Branko; Petrovič Danijel
  Adapted methods for scanning electron microscopy in assessment of human sperm morphology
  2017
 66. Cilenšek Ines; Hercegovac Amela; Terzić Rifet; Globočnik Petrovič Mojca; Petrovič Danijel
  Polymorphisms of interleukin-8 (rs2227543, rs4073) and -18 (rs1946518, rs187238) genes and diabetic retinopathy
  2011
 67. Kanič Vojko; Kompara Gregor; Granda Samo
  Anemija
  [Anemia]
  2017
 68. Jereb Gregor; Poljšak Borut; Eržen Ivan
  Contribution of drinking water softeners to daily phosphate intake in Slovenia
  2017
 69. Ježovnik Mateja; Gregorič Igor; Poredoš Pavel
  Medical complications in patients with LVAD devices
  2017
 70. Bosco Paolo; Redolfi Alberto; Bocchetta Martina; Ferrari Clarissa; Mega Anna; Galluzzii Samantha; Austin Mark; Chincarini Andrea; Collins D. Louis; Duchesne Simon; Gregorič Kramberger Milica; Šurlan Popović Katarina
  The impact of automated hippocampal volumetry on diagnostic confidence in patients with suspected Alzheimer's disease
  2017
 71. Uršič Katja; Kos Špela; Kamenšek Urška; Čemažar Maja; Ščančar Janez; Buček Simon; Kranjc Simona; Starešinič Barbara; Serša Gregor
  Comparable effectiveness and immunomodulatory actions of oxaliplatin and cisplatin in electrochemotherapy of murine melanoma
  2018
 72. Prevc Ajda; Savarin Monika; Jesenko Tanja; Bošnjak Maša; Čemažar Maja; Serša Gregor
  Silencing of endoglin by gene electrotransfer of plasmids exerts pronounced antitumor and vascular targeted effects in vivo
  2015
 73. Prevc Ajda; Nikšić Žakelj Martina; Kranjc Simona; Čemažar Maja; Strojan Primož; Serša Gregor
  HPV infection of human squamous cell carcinoma resulted in better response to electrochemotherapy with cisplatin but not with bleomycin
  2017
 74. Kos Špela; Čemažar Maja; Filipič Gregor; Serša Gregor; Cvelbar Uroš
  Skin damage caused by atmospheric pressure helium plasma jet treatment
  2017
 75. Djokić Mihajlo; Serša Gregor; Miklavčič Damijan; Čemažar Maja; Kos Bor; Trotovšek Blaž
  Electrochemotherapy in hepatocellular carcinoma
  2017
 76. Kranjc Simona; Bošnjak Maša; Kržan Mojca; Kosjek Tina; Prevc Ajda; Grošelj Aleš; Čemažar Maja; Serša Gregor
  Electrochemotherapy affects pharmacokinetic properties of bleomycin in mice
  2017
 77. Lampreht Tratar Urša; Čemažar Maja; Loiacono Luisa; Kamenšek Urška; Serša Gregor; Fazio Vito Michele; Signori Emanuella
  Gene electrotransfer of antibiotic-free IL-12 plasmid recruits the M1 macrophages and antigen-presenting cells inducing regression of B16F10 murine melanoma
  2017
 78. Kamenšek Urška; Lampreht Tratar Urša; Uršič Katja; Čemažar Maja; Serša Gregor
  In situ vaccination with TNF[alfa] and immune boost by IL-12 by concomitant plasmid electrotransfer into murine melanoma tumors
  2017
 79. Kos Špela; Čemažar Maja; Kamenšek Urška; Uršič Katja; Serša Gregor
  Skin based gene delivery for cancer treatment
  2017
 80. Grošelj Aleš; Kosjek Tina; Kržan Mojca; Čemažar Maja; Bošnjak Maša; Kranjc Simona; Strojan Primož; Serša Gregor
  Implications for lowering the dose of bleomycin in electrochemotherapy of head and neck cancer patients
  2017
 81. Čemažar Maja; Lampreht Tratar Urša; Milevoj Nina; Pavlin Darja; Nemec Ana; Žnidar Katarina; Serša Gregor; Brožič Andreja; Tomšič Katarina; Tozon Nataša
  Treatment of client-owned dogs with different types of tumors with electrochemotherapy in combination with canine IL-12 gene electrotransfer
  2017
 82. Žnidar Katarina; Prevc Ajda; Vouri Sanja; Heller Loree C.; Jesenko Tanja; Bošnjak Maša; Serša Gregor; Uršič Katja; Čemažar Maja
  Radiation-induced expression of cytosolic DNA sensors is dose- and time-dependent in B16F10 mouse melanoma cells
  2017
 83. Savarin Monika; Čemažar Maja; Jarm Tomaž; Serša Gregor
  Gene electrotransfer of plasmid targeting tumor vasculature exerts pronounced radiosensibilization of tumors and activates the immune response
  2017
 84. Salvadori Claudia; Švara Tanja; Rocchigiani Guido; Millanta Francesca; Pavlin Darja; Čemažar Maja; Lampreht Tratar Urša; Serša Gregor; Tozon Nataša; Poli Alessandro
  Effects of electrochemotherapy with cisplatin and peritumoral IL-12 gene electrotransfer on canine mast cell tumors
  2017
 85. Kranjc Simona; Čemažar Maja; Serša Gregor; Ščančar Janez; Grabner Sabina
  In vitro and in vivo evaluation of electrochemotherapy with trans-platinum analogue trans-[PtCl2(3-Hmpy)2]
  2017
 86. Lovrić Robert; Prlić Nada; Milutinović Dragana; Marjanac Igor; Žvanut Boštjan
  Changes in nursing students's expectations of nursing clinical faculties competences: a longitudinal, mixed methods study
  2017
 87. Urh Nika; Babnik Katarina; Rebec Doroteja; Poklar Vatovec Tamara
  Ocena prehranskega stanja starejših v socialnovarstvenem zavodu
  [Assessment of the nutritional status of the elderly in a residential home]
  2017
 88. Thielmann Anika; Gerasimovska-Kitanovska Biljana; Buczkowski Krzysztof; Koskela Tuomas; Mevsim Vildan; Czachowski Sĺawomir; Petrazzuoli Ferdinando; Petek Šter Marija; Lingner Heidrun; Hoffman Robert
  Self-care for common colds by primary care patients
  2016
 89. Gregorc Cvetka
  Evaluating the effectiveness of transfusion medicine courses
  2017
 90. Cedilnik-Gorup Eva; Petek Šter Marija
  Number of medications or number of diseases
  2017
 91. Petek Šter Marija; Selič Polona
  Intended career choice in family medicine in Slovenia
  2017
 92. Domić Anto; Tahirović Husref; Čižek-Sajko Mojca
  Pušenje cigareta među adolescentima u distriktu Brčko u Bosni i Hercegovini
  [Cigarette smoking among school adolescents in the Brčko district of Bosnia and Herzegovina]
  2016
 93. Domić Anto; Tahirović Husref; Čižek-Sajko Mojca; Ðulabić Borislav
  Marijuana smoking among school-aged adolescents in the Brčko District of Bosnia and Herzegovina
  2017
 94. Škodlar Borut
  Physician Burnout sindrom
  2017
 95. Drobnič Radobuljac Maja; Hudoklin Mateja; Potočnik Dajčman Nataša; Gregorič Kumperščak Hojka
  Architecture and functioning of child and adolescent mental health services
  2017
 96. Gregorič Kumperščak Hojka
  Sodelovanje pediatra v timski obravnavi otroka in mladostnika s psihozo
  2017
 97. Norčič Gregor; Novaković Srdjan
  Liquid biopsy in patients with colorectal cancer
  2017
 98. Pintar Tadeja; Kunst Gregor
  Metabolic effects of bypass surgery for morbid obesity
  2017
 99. Jensterle Sever Mojca; Rakuša Matej; Poglajen Gregor; Vrtovec Bojan
  Endocrine management of heart transplant recipients
  2017
 100. Zemljič Gregor
  Amyloid cardiomyopathy and heart transplantation
  2017

1 101 201 301 401 501 601 701 801 901  New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics