biomedicina slovenica


"ELBOW" : 135

 1. Hiratsuka K.; Miyazaki D.; Djordjević Srdjan; Tsunoda Naoya
  Stimulation effect by high frequency on mechanical properties in the elbow flexor muscles
  2017
 2. Leis A. Arturo; Smith Benn E.; Kosiorek Heidi E.; Omejec Gregor; Podnar Simon
  Complete dislocation of the ulnar nerve at the elbow
  2017
 3. Omejec Gregor; Božikov Krešimir; Podnar Simon
  Validation of preoperative nerve conduction studies by intraoperative studies in patients with ulnar neuropathy at the elbow
  2016
 4. ISAKOS media collection
  2009
 5. Burger Helena; Vidmar Gaj
  A survey of overuse problems in patients with acquired or congenital upper limb deficiency
  2016
 6. Omejec Gregor; Podnar Simon
  Proposal for electrodiagnostic evaluation of patients with suspected ulnar neuropathy at the elbow
  2016
 7. Podnar Simon
  Proceedings
  2015
 8. Omejec Gregor; Podnar Simon
  Aetiology of idiopathic ulnar neuropathy at the elbow
  2015
 9. Podnar Simon
  Precise localization of ulnar neuropathy at the elbow
  2015
 10. Mesti Tanja; Rink Saša; Počivavšek Karolina; Ocvirk Janja
  Isolated metastases in the elbow as the first presentation of metastatic colorectal cancer
  2015
 11. Omejec Gregor; Podnar Simon
  Does ulnar nerve dislocation at the elbow cause neuropathy?
  2016
 12. Omejec Gregor; Podnar Simon
  What causes ulnar neuropathy at the elbow?
  2016
 13. Omejec Gregor; Podnar Simon
  Precise localization of ulnar neuropathy at the elbow
  2015
 14. Omejec Gregor; Žgur Tomaž; Podnar Simon
  Diagnostic accuracy of ultrasonographic and nerve conduction studies in ulnar neuropathy at the elbow
  2015
 15. Mikek Martin; Hussein Mohsen
  Arthroscopic treatment of elbow lateral epicondylitis
  2012
 16. Omejec Gregor; Podnar Simon
  Primerjava rezultatov elektrofizioloških in ultrasonografskih preiskav pri nevropatiji ulnarnega živca v komolcu
  [Comparison of electrophysiologic and ultrasonographic results in ulnar neuropathy at the elbow]
  2015
 17. Groleger Katja; Repež Andrej; Zorman Peter; Fister Petja; Štucin Gantar Irena; Paro Panjan Darja; Kržan Matevž
  Celostna obravnava novorojenčka in dojenčka z okvaro brahialnega pleteža
  [A comprehensive approach to newborns and infants with brachial plexus impairment]
  2015
 18. Jerončić Barbara; Divjak Mojca
  Konzervativna fizioterapevtska obravnava epikondilitisa
  [Conservative physiotherapy treatment for epicondylitis]
  2008
 19. Omejec Gregor; Podnar Simon
  Normative values for short-segment nerve conduction studies and ultrasonography of the ulnar nerve at the elbow
  2015
 20. Pšenica Janez; Studen Pauletič Polona
  Konzervativno zdravljenje poškodb komolca in podlahti
  [Conservative treatment of elbow and forearm injuries]
  2009
 21. Matjačić Zlatko; Zadravec Matjaž; Oblak Jakob
  Development of an apparatus for bilateral rhythmical training of arm movement via linear and elliptical trajectories of various directions
  2014
 22. Zorman Peter; Repež Andrej
  Late nerve transfer versus free functional muscle transfer for elbow flexion restoration in adult brachial plexus injuries - preliminary study results
  2014
 23. Vajdič B; Ponikvar Rafael; Kandus Aljoša; Buturović-Ponikvar Jadranka
  Hemodialysis arteriovenous fistula-related complications and surgery in kidney graft recipients
  2013
 24. Bigec Martin
  Generational changes in the growth of children from Maribor and Slovenia
  2013
 25. Matjačić Zlatko; Zadravec Matjaž; Oblak Jakob
  Linear-elliptical-circular trainer
  2013
 26. Trebše R; Mihelič A
  Elbow prosthesis: indications and results
  2012
 27. Trebše R; Mihelič A
  Elbow arthrolysis: indications and results
  2012
 28. Meglič Uroš; Zupanc Oskar
  Vprašalniki za oceno funkcije komolčnega sklepa - uporaba in prevod
  [Questionnaires for evaluation of the elbow - use and translation]
  2012
 29. Jelerčič Nataša; Groleger Katja; Vidmar Gaj
  Napovedni dejavniki okrevanja in funkcijsko stanje pet let starih otrok z obporodno poškodbo brahialnega pleteža po konservativni obravnavi
  [Prognostic factors and functional status of children with obstetric brahial plexus palsy after conservative treatment at age of five years]
  2011
 30. Perry Joel C.; Oblak Jakob; Jung Je H.; Cikajlo Imre; Veneman Jan F.; Goljar Nika; Bizovičar Nataša; Matjačić Zlatko; Keller Thierry
  Variable structure pantograph mechanism with spring suspension system for comprehensive upper-limb haptic movement training
  2011
 31. Kovačič Ladislav; Štefanič Franc; Senekovič Vladimir
  Radiological outcome and clinical results in low profile metaphyseal fracture prosthesis design
  2010
 32. Anonymous ;
  Abstract book of the 11th international congress of shoulder and elbow surgery, 3rd International congress of shoulder and elbow therapists; 2010 Sep 5-8; Edinburg
  2010
 33. Kovačič L; Štefanič F; Krkovič M; Tonin M; Senekovič V
  Treatment of displaced proximal humeral fractures: angular stable locking plate versus angular stable locking nail
  2008
 34. Anonymous ;
  Abstracts of the 21st Congress of the European society for surgery of the shoulder and the elbow (SECEC - ESSSE); 2008 Sep 17-20; Brugge
  2008
 35. Kovačič Ladislav; Stefanič Franc; Krkovič Matija; Sluga Boštjan; Senekovič Vladimir
  Anterograde angular stable locking nail in the treatment of displaced proximal humeral fractures
  2007
 36. Anonymous ;
  Proceedings of the 10th International congress of shoulder and elbow surgery; 2007 Sep 17-20; Bahia
  2007
 37. Sluga Boštjan
  Avulzijski zlomi in ligamentarne poškodbe komolca
  [Avulsion fractures and ligamentous injuries of the elbow]
  2010
 38. Oblak Jakob; Perry Joel C.; Jung Je H.; Cikajlo Imre; Keller Thierry; Matjačić Zlatko
  A variable structure pantograph mechanism for comprehensive upper extremity haptic movement training
  2010
 39. Vindišar Franci
  Zlomi in epifiziolize v predelu komolca
  [Injuries of distal forearm]
  2009
 40. Zupanc Oskar; Drobnič Matej; Stražar Klemen
  Artroskopsko zdravljenje osteohondralnih defektov komolca
  [Arthroscopic treatment for elbow osteohondral defects]
  2009
 41. Brecelj J; Bole V; Benedik-Dolničar M; Grmek M
  The co effect of prophylaxis and radiosynovectomy on bleeding episodes in haemophilic synovitis
  2008
 42. Zupanc Oskar; Pompe Borut; Stražar Klemen
  Artroskopsko zdravljenje bolečine na zunanji strani komolca - naše izkušnje
  [Arthroscopic treatment of the lateral elbow pain - our experience]
  2008
 43. Zupanc Oskar; Drobnič Matej; Stražar Klemen
  Osteohondral lesions of the Elbow - arthroscopic treatment
  2008
 44. Pavlović Miloš D
  Papular-purpuric "gloves and socks" syndrome caused by parvovirus B19
  2003
 45. Trebše Rihard; Poberaj Boris; Coer Andrej; Levašič Vesna
  Arthroscopic removal of an osteoid osteoma in the radial head: a case report
  2007
 46. Kocijančič Ksenija
  Ultrazvočna ocena plevralnega prostora pri zdravih osebah
  2007
 47. Čizmarevič Bogdan
  Poškodbe obraznega skeleta pri nogometu
  [Facial bone injuries in football]
  2007
 48. Bajuk Slavica; Damjan Hermina; Korelc Simona
  Intensive rehabilitation of 8-year old child after upper extremity replantation above the elbow
  2007
 49. Grmek Marko; Milčinski Metka; Fettich Jurij; Brecelj Janez
  Radiation exposure of hemophiliacs after radiosynoviorthesis with 186Re colloid
  2007
 50. Zupanc Oskar
  Arthroscopic treatment of the lateral elbow pain - preliminary results
  2007
 51. Mikek Martin; Klarić Tamara
  Artroskopija komolca: indikacije, operativne možnosti in rezultati
  [Elbow arthroscopy: current indications, treatment options and results]
  2006
 52. Pšenica Janez
  Poškodbe podlahti in zapestja: meja med operativnim in neoperativnim zdravljenjem
  2006
 53. Štefanič Franc
  Konseravtivno zdravljenje poškodb rame, nadlehti in komolca ob osteoporozi
  2006
 54. Ivka Branimir
  Konzervativno zdravljenje poškodb rame, nadlahti in komolca
  [Conservative treatment of shoulders, upper arm and elbow injuries]
  2005
 55. Podnar S; Zidar J
  Sensitivity of motor unit potential analysis in facioscapulohumeral muscular dystrophy
  2006
 56. Zorman Peter; Ahčan Uroš G; Sluga Boštjan
  Zlomi kosti ramenskega obroča in zgornjega uda
  2006
 57. Zorman Peter; Ahčan Uroš G
  Poškodbe sklepov
  2006
 58. Ahčan Uroš; Zorman Peter
  Minimal invasive decompression of the ulnar nerve at the elbow with endoscopic assistance and anterior transposition
  2005
 59. Ahčan U; Zorman P
  Endoscopic ulnar nerve decompression in the elbow region
  2006
 60. Ahčan Uroš; Zorman Peter
  Minimalno invazivna sprostitev ulnarnega živca v predelu komolca s pomočjo endoskopa (preliminarni rezultati)
  [Minimally invasive ulnar nerve release in elbow region with endoscopic assistance (preliminary results)]
  2005
 61. Grmek Marko; Milčinski Metka; Fettich Jurij; Benedik-Dolničar Majda; Brecelj Janez
  Radiosynoviorthesis for treatment of hemophilic hemarthrosis - Slovenian experience
  2005
 62. Kocijančič K; Kocijančič Igor; Vidmar Gaj
  Sonography of pleural space in healthy individuals
  2005
 63. Mikek M
  Arthroscopic treatment of elbow lateral epicondylitis
  2005
 64. Bigec M; Jelen B
  Generacijske spremembe v rasti mariborskih in slovenskih otrok
  [Generation changes in the growth of children from Maribor and Slovenia]
  2005
 65. Demšar Aleš
  Rehabilitacija starostnika s poškodbo zgornjega uda
  2004
 66. Kocijančič Igor
  Sonography of pleural space in healthy pregnants - preliminary results
  [Ultrazvočni pregled plevralnega prostora pri zdravih nosečnicah - preliminarni rezultati]
  2005
 67. Kocijančič I; Kocijančič K; Čufer T
  Imaging of pleural fluid in healthy individuals
  2004
 68. Marn-Vukadinović Duša; Čelan Dušan
  Dokazana učinkovitost rehabilitacijskih metod in izkušnje slovenskih fiziatrov
  2004
 69. Wollina U; Konrad H; Schoenlebe J
  Lipoid proteinosis
  2004
 70. Kocijančič Igor; Pušenjak Stanko; Kocijančič Ksenija; Vidmar Gaj
  Sonographic detection of physiologic pleural fluid in normal pregnant women
  2005
 71. Jurca Irena; Dodič-Fikfak Metoda
  Verifikacija poklicnih bolezni zaradi preobremenitev kit, kitnih ovojnic in kitnih narastišč zgornjega uda
  [Verification of professional diseases because of overuses of tendon, tendon sheets and tendon insertions of upper extremities]
  2004
 72. Munih Marko; Bardorfer Aleš; Kodek Timotej; Mali Uroš; Ponikvar Matija; Bajd Tadej
  Robotika v rehabilitaciji hemiplegične roke
  [Robotics for hemiplegic hand rehabilitation]
  2004
 73. Kocijančič Igor
  Možnosti ultrazvočnega prikaza fiziološke plevralne tekočine in napovedni dejavniki za opredelitev malih plevralnih izlivov
  2004
 74. Turk Zmago; Čelan Dušan; Jesenšek-Papež Breda
  Merjenje velikosti medvretenčne ploščice s pomočjo antropometrijske metode
  [Intervertebral size measurement with anthropometric method]
  2004
 75. Posavec Anton
  Ekstremitetne opornice
  2003
 76. Adrovič Edin
  Imobilizacija komolca
  2001
 77. Herman Simon
  Imobilizacija poškodb komolca
  2001
 78. Žunkovič Matjaž; Sabolek Marjan
  Prednosti in slabosti venske poti na nadlahtičnih venah pred kubitalnimi venami in podlahtičnimi venami v PHE
  [Advantages and disadvantages of placement of i.v. lines into brachial veins compered to cubitac and antebrachial veins]
  2003
 79. Krizmanić Tatjana
  Heterotopne osifikacije in smernice za fizioterapevtsko obravnavo pri poškodovancih po nezgodni poškodbi možganov
  [Heterotopic ossification and instruction of physiotherapy in adults with traumatic head injuries]
  2003
 80. Demšar Aleš; Plaskan Lidija
  Rehabilitacijska obravnava po poškodbah komolca
  [Rehabilitation after elbow injuries]
  2002
 81. Pavlin-Klemenc Maja
  Epikondilitis
  [Epicondylitis]
  2002
 82. Tomažič Anton
  Preobremenitvene poškodbe komolca
  2002
 83. Maraspin Vera; Ružić-Sabljić Eva; Strle Franc
  Isolation of Borrelia burgdorferi sensu lato from a fibrous nodule in a patient with acrodermatitis chronica atrophicans
  2002
 84. Rozman Janez; Bunc Matjaž; Zupan Anton
  Evaluation of the torque development by the elbow flexors in patients with neuromuscular diseases
  2001
 85. Malovrh M
  Elbow and upper arm native fistulas
  2002
 86. Mekjavić Igor B; Exner Jason A; Tesch Per A; Eiken Ola
  Hyperbaric oxygen therapy does not affect recovery from delayed onset muscle soreness
  2000
 87. Burgar Matej
  Proteze za zgornje ude
  2002
 88. Sordi E; Concetta-Fargnoli M; Sordi O; Peris K
  Eruptive xanthomas as revealing sign of type V hyperlipoproteinemia in a patient with a psychotic syndrome
  2002
 89. Pandurovič Dean; Čretnik Andrej
  Intramedularna učvrstitev zlomov pri otrocih
  [Intramedullary stabilization of the fractures in children]
  2001
 90. Stražar Klemen; Pompe Borut
  Akutna bolečina v komolcu
  2001
 91. Rozman Janez; Bunc Matjaž; Zupan Anton
  Evaluation of the strength of elbow flexors in patients with neuromuscular diseases
  2001
 92. Kalan K; Spindler-Vesel A; Diallo-Renko D; Starc B
  Področna anestezija za kirurgijo roke na Kliničnem oddelku za plastično kirurgijo in opekline Kliničnega centra v Ljubljani
  [Regional anaesthesia for hand surgery at the Clinical department for plastic surgery and burns in University medical centre Ljubljana]
  2001
 93. Pižem Jože; Cimerman Matej
  Heterotopna osifikacija
  [Heterotopic ossification]
  2001
 94. Matoic Branka
  Fizioterapija pri bolnikih z zunajsklepnim revmatizmom
  [Physical therapy of nonarticular rheumatism]
  2001
 95. Ortar Magda; Burgar Matej
  Ortoze za zgornje ude v rehabilitaciji
  2001
 96. Cirman Robert J
  Primerjava poznih rezultatov dveh operativnih metod zdravljenja zlomov vratu proksimalnega dela radiusa pri otrocih
  2000
 97. Pandurovič Dean; Čretnik Andrej
  Intramedularna učvrstitev zlomov pri otrocih
  [Intramedullary stabilization of the fractures in children]
  2000
 98. Tomažič Anton
  Endoproteza komolca
  2000
 99. Malovrh Marko; Premru Vlado
  The influence of blood volume expansion on prevention of arteriovenous fistulas function after surgical construction in patients with critical arteries
  2000
 100. Vrevc France
  Utesnitveni sindromi v predelu komolca
  1996

1 101  New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics