biomedicina slovenica


"ELBOW" : 152

 1. Omejec Gregor; Podnar Simon
  Long-term outcomes in patients with ulnar neuropathy at the elbow treated according to the presumed aetiology
  2018
 2. Podnar Simon
  Contribution of ultrasonography to the evaluation of peripheral nerve disorders
  2018
 3. Omejec Gregor; Podnar Simon
  Neurologic examination and instrument-based measurements in the evaluation of ulnar neuropathy at the elbow
  2018
 4. Kerkhoffs Gino M. M. J.
  ESSKA Instructional course lecture book
  2018
 5. Senekovič Vladimir; Poberaj Boris; Kovačič Ladislav; Mikek Martin; Adar Eliyahu; Maman Eran
  The biodegradable spacer as a novel treatment modality for massive rotator cuff tears
  2017
 6. Abstract-poster-book
  2017
 7. Podnar Simon; Omejec Gregor
  Why do local corticosteroid injections work in carpal tunnel syndrome, but not in ulnar neuropathy at the elbow?
  2016
 8. Journal of shoulder and elbow surgery
  1992
 9. Omejec Gregor; Žgur Tomaž; Podnar Simon
  Can neurologic examination predict pathophysiology of ulnar neuropathy at the elbow?
  2016
 10. Pšenica Janez
  Wrist arthroscopy
  2016
 11. Pšenica Janez
  Corrective osteotomy of malunited distal radius
  2016
 12. Rupar Petra
  Radial head fractures
  2016
 13. Rupar Petra
  Distal biceps tendon rupture
  2016
 14. Kovač Mihael
  TFCC injuries
  2016
 15. Book of abstracts
  2016
 16. Starbek Zorko Mateja; Štrukelj Borut; Švajger Urban; Kreft Samo; Lunder Mojca
  Efficacy of a polyphenolic extract from silver fir (Abies alba) bark on psoriasis
  2018
 17. Podnar Simon; Omejec Gregor; Bodor Marko
  Nerve conduction velocity and cross-sectional area in ulnar neuropathy at the elbow
  2017
 18. Hiratsuka K.; Miyazaki D.; Djordjević Srdjan; Tsunoda Naoya
  Stimulation effect by high frequency on mechanical properties in the elbow flexor muscles
  2017
 19. Leis A. Arturo; Smith Benn E.; Kosiorek Heidi E.; Omejec Gregor; Podnar Simon
  Complete dislocation of the ulnar nerve at the elbow
  2017
 20. Omejec Gregor; Božikov Krešimir; Podnar Simon
  Validation of preoperative nerve conduction studies by intraoperative studies in patients with ulnar neuropathy at the elbow
  2016
 21. ISAKOS media collection
  2009
 22. Burger Helena; Vidmar Gaj
  A survey of overuse problems in patients with acquired or congenital upper limb deficiency
  2016
 23. Omejec Gregor; Podnar Simon
  Proposal for electrodiagnostic evaluation of patients with suspected ulnar neuropathy at the elbow
  2016
 24. Podnar Simon
  Proceedings
  2015
 25. Omejec Gregor; Podnar Simon
  Aetiology of idiopathic ulnar neuropathy at the elbow
  2015
 26. Podnar Simon
  Precise localization of ulnar neuropathy at the elbow
  2015
 27. Mesti Tanja; Rink Saša; Počivavšek Karolina; Ocvirk Janja
  Isolated metastases in the elbow as the first presentation of metastatic colorectal cancer
  2015
 28. Omejec Gregor; Podnar Simon
  Does ulnar nerve dislocation at the elbow cause neuropathy?
  2016
 29. Omejec Gregor; Podnar Simon
  What causes ulnar neuropathy at the elbow?
  2016
 30. Omejec Gregor; Podnar Simon
  Precise localization of ulnar neuropathy at the elbow
  2015
 31. Omejec Gregor; Žgur Tomaž; Podnar Simon
  Diagnostic accuracy of ultrasonographic and nerve conduction studies in ulnar neuropathy at the elbow
  2015
 32. Mikek Martin; Hussein Mohsen
  Arthroscopic treatment of elbow lateral epicondylitis
  2012
 33. Omejec Gregor; Podnar Simon
  Primerjava rezultatov elektrofizioloških in ultrasonografskih preiskav pri nevropatiji ulnarnega živca v komolcu
  [Comparison of electrophysiologic and ultrasonographic results in ulnar neuropathy at the elbow]
  2015
 34. Groleger Katja; Repež Andrej; Zorman Peter; Fister Petja; Štucin Gantar Irena; Paro Panjan Darja; Kržan Matevž
  Celostna obravnava novorojenčka in dojenčka z okvaro brahialnega pleteža
  [A comprehensive approach to newborns and infants with brachial plexus impairment]
  2015
 35. Jerončić Barbara; Divjak Mojca
  Konzervativna fizioterapevtska obravnava epikondilitisa
  [Conservative physiotherapy treatment for epicondylitis]
  2008
 36. Omejec Gregor; Podnar Simon
  Normative values for short-segment nerve conduction studies and ultrasonography of the ulnar nerve at the elbow
  2015
 37. Pšenica Janez; Studen Pauletič Polona
  Konzervativno zdravljenje poškodb komolca in podlahti
  [Conservative treatment of elbow and forearm injuries]
  2009
 38. Matjačić Zlatko; Zadravec Matjaž; Oblak Jakob
  Development of an apparatus for bilateral rhythmical training of arm movement via linear and elliptical trajectories of various directions
  2014
 39. Zorman Peter; Repež Andrej
  Late nerve transfer versus free functional muscle transfer for elbow flexion restoration in adult brachial plexus injuries - preliminary study results
  2014
 40. Vajdič B; Ponikvar Rafael; Kandus Aljoša; Buturović-Ponikvar Jadranka
  Hemodialysis arteriovenous fistula-related complications and surgery in kidney graft recipients
  2013
 41. Bigec Martin
  Generational changes in the growth of children from Maribor and Slovenia
  2013
 42. Matjačić Zlatko; Zadravec Matjaž; Oblak Jakob
  Linear-elliptical-circular trainer
  2013
 43. Trebše R; Mihelič A
  Elbow prosthesis: indications and results
  2012
 44. Trebše R; Mihelič A
  Elbow arthrolysis: indications and results
  2012
 45. Meglič Uroš; Zupanc Oskar
  Vprašalniki za oceno funkcije komolčnega sklepa - uporaba in prevod
  [Questionnaires for evaluation of the elbow - use and translation]
  2012
 46. Jelerčič Nataša; Groleger Katja; Vidmar Gaj
  Napovedni dejavniki okrevanja in funkcijsko stanje pet let starih otrok z obporodno poškodbo brahialnega pleteža po konservativni obravnavi
  [Prognostic factors and functional status of children with obstetric brahial plexus palsy after conservative treatment at age of five years]
  2011
 47. Perry Joel C.; Oblak Jakob; Jung Je H.; Cikajlo Imre; Veneman Jan F.; Goljar Nika; Bizovičar Nataša; Matjačić Zlatko; Keller Thierry
  Variable structure pantograph mechanism with spring suspension system for comprehensive upper-limb haptic movement training
  2011
 48. Kovačič Ladislav; Štefanič Franc; Senekovič Vladimir
  Radiological outcome and clinical results in low profile metaphyseal fracture prosthesis design
  2010
 49. Anonymous ;
  Abstract book of the 11th international congress of shoulder and elbow surgery, 3rd International congress of shoulder and elbow therapists; 2010 Sep 5-8; Edinburg
  2010
 50. Kovačič L; Štefanič F; Krkovič M; Tonin M; Senekovič V
  Treatment of displaced proximal humeral fractures: angular stable locking plate versus angular stable locking nail
  2008
 51. Anonymous ;
  Abstracts of the 21st Congress of the European society for surgery of the shoulder and the elbow (SECEC - ESSSE); 2008 Sep 17-20; Brugge
  2008
 52. Kovačič Ladislav; Stefanič Franc; Krkovič Matija; Sluga Boštjan; Senekovič Vladimir
  Anterograde angular stable locking nail in the treatment of displaced proximal humeral fractures
  2007
 53. Anonymous ;
  Proceedings of the 10th International congress of shoulder and elbow surgery; 2007 Sep 17-20; Bahia
  2007
 54. Sluga Boštjan
  Avulzijski zlomi in ligamentarne poškodbe komolca
  [Avulsion fractures and ligamentous injuries of the elbow]
  2010
 55. Oblak Jakob; Perry Joel C.; Jung Je H.; Cikajlo Imre; Keller Thierry; Matjačić Zlatko
  A variable structure pantograph mechanism for comprehensive upper extremity haptic movement training
  2010
 56. Vindišar Franci
  Zlomi in epifiziolize v predelu komolca
  [Injuries of distal forearm]
  2009
 57. Zupanc Oskar; Drobnič Matej; Stražar Klemen
  Artroskopsko zdravljenje osteohondralnih defektov komolca
  [Arthroscopic treatment for elbow osteohondral defects]
  2009
 58. Brecelj J; Bole V; Benedik-Dolničar M; Grmek M
  The co effect of prophylaxis and radiosynovectomy on bleeding episodes in haemophilic synovitis
  2008
 59. Zupanc Oskar; Pompe Borut; Stražar Klemen
  Artroskopsko zdravljenje bolečine na zunanji strani komolca - naše izkušnje
  [Arthroscopic treatment of the lateral elbow pain - our experience]
  2008
 60. Zupanc Oskar; Drobnič Matej; Stražar Klemen
  Osteohondral lesions of the Elbow - arthroscopic treatment
  2008
 61. Pavlović Miloš D
  Papular-purpuric "gloves and socks" syndrome caused by parvovirus B19
  2003
 62. Trebše Rihard; Poberaj Boris; Coer Andrej; Levašič Vesna
  Arthroscopic removal of an osteoid osteoma in the radial head: a case report
  2007
 63. Kocijančič Ksenija
  Ultrazvočna ocena plevralnega prostora pri zdravih osebah
  2007
 64. Čizmarevič Bogdan
  Poškodbe obraznega skeleta pri nogometu
  [Facial bone injuries in football]
  2007
 65. Bajuk Slavica; Damjan Hermina; Korelc Simona
  Intensive rehabilitation of 8-year old child after upper extremity replantation above the elbow
  2007
 66. Grmek Marko; Milčinski Metka; Fettich Jurij; Brecelj Janez
  Radiation exposure of hemophiliacs after radiosynoviorthesis with 186Re colloid
  2007
 67. Zupanc Oskar
  Arthroscopic treatment of the lateral elbow pain - preliminary results
  2007
 68. Mikek Martin; Klarić Tamara
  Artroskopija komolca: indikacije, operativne možnosti in rezultati
  [Elbow arthroscopy: current indications, treatment options and results]
  2006
 69. Pšenica Janez
  Poškodbe podlahti in zapestja: meja med operativnim in neoperativnim zdravljenjem
  2006
 70. Štefanič Franc
  Konseravtivno zdravljenje poškodb rame, nadlehti in komolca ob osteoporozi
  2006
 71. Ivka Branimir
  Konzervativno zdravljenje poškodb rame, nadlahti in komolca
  [Conservative treatment of shoulders, upper arm and elbow injuries]
  2005
 72. Podnar S; Zidar J
  Sensitivity of motor unit potential analysis in facioscapulohumeral muscular dystrophy
  2006
 73. Zorman Peter; Ahčan Uroš G; Sluga Boštjan
  Zlomi kosti ramenskega obroča in zgornjega uda
  2006
 74. Zorman Peter; Ahčan Uroš G
  Poškodbe sklepov
  2006
 75. Ahčan Uroš; Zorman Peter
  Minimal invasive decompression of the ulnar nerve at the elbow with endoscopic assistance and anterior transposition
  2005
 76. Ahčan U; Zorman P
  Endoscopic ulnar nerve decompression in the elbow region
  2006
 77. Ahčan Uroš; Zorman Peter
  Minimalno invazivna sprostitev ulnarnega živca v predelu komolca s pomočjo endoskopa (preliminarni rezultati)
  [Minimally invasive ulnar nerve release in elbow region with endoscopic assistance (preliminary results)]
  2005
 78. Grmek Marko; Milčinski Metka; Fettich Jurij; Benedik-Dolničar Majda; Brecelj Janez
  Radiosynoviorthesis for treatment of hemophilic hemarthrosis - Slovenian experience
  2005
 79. Kocijančič K; Kocijančič Igor; Vidmar Gaj
  Sonography of pleural space in healthy individuals
  2005
 80. Mikek M
  Arthroscopic treatment of elbow lateral epicondylitis
  2005
 81. Bigec M; Jelen B
  Generacijske spremembe v rasti mariborskih in slovenskih otrok
  [Generation changes in the growth of children from Maribor and Slovenia]
  2005
 82. Demšar Aleš
  Rehabilitacija starostnika s poškodbo zgornjega uda
  2004
 83. Kocijančič Igor
  Sonography of pleural space in healthy pregnants - preliminary results
  [Ultrazvočni pregled plevralnega prostora pri zdravih nosečnicah - preliminarni rezultati]
  2005
 84. Kocijančič I; Kocijančič K; Čufer T
  Imaging of pleural fluid in healthy individuals
  2004
 85. Marn-Vukadinović Duša; Čelan Dušan
  Dokazana učinkovitost rehabilitacijskih metod in izkušnje slovenskih fiziatrov
  2004
 86. Wollina U; Konrad H; Schoenlebe J
  Lipoid proteinosis
  2004
 87. Kocijančič Igor; Pušenjak Stanko; Kocijančič Ksenija; Vidmar Gaj
  Sonographic detection of physiologic pleural fluid in normal pregnant women
  2005
 88. Jurca Irena; Dodič-Fikfak Metoda
  Verifikacija poklicnih bolezni zaradi preobremenitev kit, kitnih ovojnic in kitnih narastišč zgornjega uda
  [Verification of professional diseases because of overuses of tendon, tendon sheets and tendon insertions of upper extremities]
  2004
 89. Munih Marko; Bardorfer Aleš; Kodek Timotej; Mali Uroš; Ponikvar Matija; Bajd Tadej
  Robotika v rehabilitaciji hemiplegične roke
  [Robotics for hemiplegic hand rehabilitation]
  2004
 90. Kocijančič Igor
  Možnosti ultrazvočnega prikaza fiziološke plevralne tekočine in napovedni dejavniki za opredelitev malih plevralnih izlivov
  2004
 91. Turk Zmago; Čelan Dušan; Jesenšek-Papež Breda
  Merjenje velikosti medvretenčne ploščice s pomočjo antropometrijske metode
  [Intervertebral size measurement with anthropometric method]
  2004
 92. Posavec Anton
  Ekstremitetne opornice
  2003
 93. Adrovič Edin
  Imobilizacija komolca
  2001
 94. Herman Simon
  Imobilizacija poškodb komolca
  2001
 95. Žunkovič Matjaž; Sabolek Marjan
  Prednosti in slabosti venske poti na nadlahtičnih venah pred kubitalnimi venami in podlahtičnimi venami v PHE
  [Advantages and disadvantages of placement of i.v. lines into brachial veins compered to cubitac and antebrachial veins]
  2003
 96. Krizmanić Tatjana
  Heterotopne osifikacije in smernice za fizioterapevtsko obravnavo pri poškodovancih po nezgodni poškodbi možganov
  [Heterotopic ossification and instruction of physiotherapy in adults with traumatic head injuries]
  2003
 97. Demšar Aleš; Plaskan Lidija
  Rehabilitacijska obravnava po poškodbah komolca
  [Rehabilitation after elbow injuries]
  2002
 98. Pavlin-Klemenc Maja
  Epikondilitis
  [Epicondylitis]
  2002
 99. Tomažič Anton
  Preobremenitvene poškodbe komolca
  2002
 100. Maraspin Vera; Ružić-Sabljić Eva; Strle Franc
  Isolation of Borrelia burgdorferi sensu lato from a fibrous nodule in a patient with acrodermatitis chronica atrophicans
  2002

1 101  New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics