biomedicina slovenica


"ELECTRICITY" : 46

 1. Proceedings of the Fundamental & Applied Bioelectrics, July 14th-18th 2014, Norfolk, USA
  2014
 2. Todorović Vesna; Serša Gregor; Čemažar Maja
  Gene electrotransfer of siRNAs against CD146 inhibits migration and invasion of human malignant melanoma cells SK-MEL28
  2013
 3. Špeh Vanja; Papler Drago
  Primerjava učinkov med fiksnimi in sledljivimi sončnimi elektrarnami
  [Comparison of effects between fixed and tracking solar modules]
  2013
 4. Anonymous ;
  Proceedings of the fundamental and applied bioelectrics; 2012 Jul 23-27; Norfolk
  2012
 5. Miklavčič Damijan
  Brez elektrike
  2009
 6. Arnež Z; Papa G; Renzi N; Ramella V; Panizzo N; Toffanetti F
  Use of piezoelectric bone scalpel in hand and reconstructive microsurgery
  2009
 7. Kralj Davorin; Pivec Gregor
  An aspect of sustainability in the hospital Maribor - optimization supplying of electricity and heat energy
  2007
 8. Ambrožič Jana; Bunc Matjaž
  Electrical and lightning injuries
  [Poškodbe z električnim tokom in strelo]
  2006
 9. Manohin A; Manohin M
  Important physical principles in anaesthesiology
  2003
 10. Miklavčič Damijan; Pucihar Gorazd; Pavlovec Miran; Ribarič Samo; Mali Marko; Maček-Lebar Alenka; Petkovšek Marko; Nastran Janez; Kranjc Simona; Čemažar Maja; Serša Gregor
  The effect of high frequency electric pulses on muscle contractions and antitumor efficiency in vivo for a potential use in clinical electrochemotherapy
  2005
 11. Sevšek France
  Fizikalni praktikum
  2004
 12. Horvat Milena; Nolde Nataša; Fajon Vesna; Jereb Vesna; Logar Martina; Lojen Sonja; Jaćimović Radojko; Falnoga Ingrid; Qu Liya; Faganeli Jadran; Drobne Damjana
  Total mercury, methylmercury and selenium in mercury polluted areas in the province Guizhou, China
  2003
 13. Florjančič Alojzij Pavel
  Zgodovina raziskav jedrskih surovin in proizvodnje uranovega koncentrata v Sloveniji
  [History of nuclear raw material research and of production of uranium concentrate in Slovenia]
  2002
 14. Prijon Ticijana; Bručan Andrej; Kaplan Petra; Smrekar Nataša
  Zdravljenje bolnikov z rekurentnimi parkosizmi atrijske fibrilacije. Izkušnje 24-urne bolnišnice IPP KC v Ljubljani
  [Treatment of patients with paroxysmal atrial fibrillation. The experience of 24-hour hospital of medical emergency department in University medical center Ljubljana]
  2003
 15. Čepič Mojca; Žekš Boštjan
  Flexoelectricity and piezoelectricity: the reason for the rich variety of phases in antiferroelectric smectic liquid crystals
  2001
 16. Pociecha D; Gorecka E; Čepič Mojca; Vaupotič Nataša; Žekš Boštjan; Kardas D; Mieczkowski J
  Reentrant ferroelectricity in liquid crystals
  2001
 17. Krelj Silvester
  Termoterapija in mehanoterapija
  [Thermotherapy and mechanotherapy]
  2002
 18. Bizjak Grega
  Elektrika
  2002
 19. Sabol Robert
  Varstvo pri delu z električno medicinsko opremo v reševalnem vozilu
  2000
 20. Bunc Rudi; Ninčevič Alan; Pavlič Miran
  Varnost elektromedicinskih naprav in inštalacij v medicini. 4.del
  [Safety of electric medical devices and installations in medicine. 4]
  2002
 21. Mikac Urša; Demšar Alojz; Serša Igor; Demšar Franci
  Electric current density imaging of a tablet dissolution
  2002
 22. Mikac Urša; Demšar Franci; Beravs Katarina; Serša Igor
  Magnetic resonance imaging of alternating electric currents
  2001
 23. Blinc R; Žekš B; Prelovšek P; Levstik A; Filipič C; Carlsson T; Muševič I
  Incommensurate-commensurate transitions in solid and liquid crystalline ferroelectrics in external fields
  1985
 24. Žekš B
  Random ferroelectrics
  1976
 25. Blinc R; Svetina S; Žekš B
  On the vanishing of ferroelectricity in KH2PO4 at hight pressures
  1972
 26. Barreto SA; Fittipaldi IP; Žekš B
  New effective field theory for the transverse Ising model
  1981
 27. Brzin M; Sketelj J; Kiauta T; Grubić Z
  CHOLINESTERASES AT NEUROMUSCULAR JUNCTION
  1980
 28. Gspan Primož
  Predlog izjave o varnosti z ocenjevanjem tveganja
  2000
 29. Wraber Tone
  Potopitev Save Dolinke nad Blejskim mostom
  [Drowning the river Sava Dolinka above the Bled bridge]
  1999
 30. Rojs Igor
  Električna varnost v operacijski sobi
  1999
 31. Kugonič Nives; Grčman Helena
  The accumulation of cadmium, lead and zinc by different vegetables from Zasavje (Slovenija)
  1999
 32. Svetina S; Božič B; Peterlin P; Žekš B
  Shapes of vesicles and cells under forces exerted on the enclosing membrane
  1999
 33. Bersani Ferdinando
  Electricity and magnetism in biology and medicine. Proceedings of the 2nd congress for electricity and magnetism in biology and medicine; 1997 Jun 8-13; Bologna
  1999
 34. Reiter Russel J
  Good light and bad: some physiological consequences of the electromagnetic spectrum
  1996
 35. Moser Ivo
  Iz spoznanj zdravnika
  1997
 36. Vodovnik Lojze; Miklavčič Damijan
  Power lines - is there a health risk?
  [Visokonapetostni daljnovodi - ali obstaja nevarnost za zdravje?]
  1997
 37. Anonymous ;
  Abstract book of the 2nd world congress for electricity and magnetism in biology and medicine
  1997
 38. Čemažar M; Kotnik V; Kotnik A; Menart V; Gaberc-Porekar V; Miklavčič D; Serša G
  Electrochemotherapy with bleomycin: effects on immune system and potentiation of antitumor effectiveness by TNF-alpha
  1997
 39. Miklavčič D; Jarm T; Čemažar M; Serša G
  Electric direct current in tumor treatment
  1997
 40. Miklavčič D; Čemažar M; Leon B; Mir LM; Belehradek J; Bonnay M; Fourcault D; Serša G
  Electrochemotherapy in resistance to cis-diamminedichloroplatinum(II) in vitro and in vivo in mice
  1997
 41. Kraker-Starman A
  Higiena po potresu v Ljubljani
  [Hygiene after the earthquake in Ljubljana]
  1995
 42. Vodovnik L; Karba R
  Treatment of chronic wounds by means of electric and electromagnetic fields. Part 1. Literature review
  1993
 43. Coleman MP; Bell CMJ; Taylor H-L; Primic-žakelj M
  Leukaemia and residence near electricity transmission equipment: a case-control study
  1989
 44. Gogala N; Kugonič N
  Ozelenitev odlagališča EF pepela TE Šoštanj
  1989
 45. Vračko M
  Drugi sesalec z nosom za elektriko
  1989
 46. Levstik A; Filipič C; Žekš B; Blinc R; Arend H
  Dielectric properties of the quasi-one-dimensional hydrogen bonded ferroelectric crystal PbHPO4
  1986New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics