biomedicina slovenica


"ELECTRODIAGNOSIS" : 32

 1. Podnar Simon
  Clinical and neurophysiologic testing of the penilo-cavernosus reflex
  2008
 2. Ribarič Samo; Rozman Janez
  Sensors for measurement of tremor type joint movements
  [Tipala za merjenje s tremorjem povzročenih gibov v sklepih]
  2007
 3. Brecelj J
  Electrodiagnostics of chiasmal lesions
  1993
 4. Anonymous ;
  1st international meeting on advanced methods in visual psychophysiology and electrodiagnosis; 1993 Mar 23-25; Bristol
  1993
 5. Vodušek DB
  Sacral electrodiagnosis: indications and limitations
  2007
 6. Podnar S
  Respiratory electrodiagnosis
  2007
 7. Sever E; Marion L
  Različnost žvečenja med spoloma
  [The influence of gender on mastication]
  2005
 8. Podnar Simon; Vodušek David B
  Electrophysiologic evaluation of sacral function
  2005
 9. Aminoff Michael J
  Electrodiagnosis in clinical neurology
  2005
 10. Podnar Simon; Vodušek David B; Fowler Clare J
  Electrodiagnosis
  2004
 11. Jesenšek-Papež Breda; Turk Zmago
  Klinična ocena elektrodiagnostično potrjenega sindroma karpalnega kanala
  [Clinical evaluation of electrodiagnostically verified carpal tunnel syndrome]
  2004
 12. Sever Ecijo
  Elektrognatografska študija vpliva okluzijskih determinant na obliko žvečnega cikla glede na spol in prednostno stran žvečenja
  2003
 13. Podnar S
  Electrodiagnosis of the anorectum: a review of techniques and clinical applications
  2003
 14. Klopčič-Spevak Milica
  Elektrodiagnostika
  [Electrodiagnosis]
  2002
 15. Brown William F; Bolton Charles F; Aminoff Michael J
  Neuromuscular function and disease: basic, clinical, and electrodiagnostic aspects. Vol 1. Vol 2
  2002
 16. Rodi Zoran; Vodušek David B
  Intraoperative monitoring of the bulbocavernosus reflex: the method and its problems
  2001
 17. Klopčič-Spevak Milica
  Vloga nevrofizioloških preiskav pri evalvaciji bolečine v križu
  2000
 18. Kordaš Marjan
  Vpliv mehansko-elastičnih lastnosti tal v kleti (stare) Nevrološke klinike (s posebnim ozirom na velikanski kup krompirja v prvi) na električno aktivnost izoliranih in perfundiranih jeter bele laboratorijske podgane (Rattus lab. sp. Wistar) ter z možnostjo ugotovitve obstoja fenomena elektrohepatogram (EHG) pri sesalcih in človeku
  1999
 19. Stahr G
  Weshalb eine neurologische Untersuchung beim akuten Querschnitt?
  [Zakaj nevrološki pregled pri akutnih visokih poškodbah hrbtenjače?]
  1998
 20. Vodušek DB
  Electrodiagnosis in pelvic floor disorders
  1999
 21. Vodušek DB
  Electrodiagnosis in pelvic floor disorders
  1997
 22. Denišlič M; Meh D
  Die quantitative Bestimmung der Funktion der duennen Nervenfasern
  1997
 23. Vodušek DB
  Evoked potential testing
  1996
 24. Mihelin M; Grgič M
  Zajem podatkov o bolnikih na Inštitutu za klinično nevrofiziologijo
  [Capture of the patient data at the Institute of clinical neurophysiology]
  1996
 25. Brecelj J
  Electrodiagnostics of chiasmal compressive lesions
  1994
 26. Ikeda H
  Electrodiagnosis of the primary afferent visual system: past, present and future
  1993
 27. Nikolić S
  Ostale specifične pretrage
  1990
 28. Marion L; Kopač I; Funduk N; Stamenković D; Zupan J
  Mišično-okluzijska integracija
  1986
 29. Kopač I
  Elektrognatografski normativi gibanja mandibule in povezave med okluzijskimi determinantami
  1989
 30. Vodušek DB; Janko M
  Nevrogene motnje erekcije
  1988
 31. Egorov B; Milinčić S
  Mogućnosti kompleksnog ispitivanja funkcionalnog stanja kod bolesnika sa ortopedskim oboljenjima donjih ekstremiteta
  1987
 32. Marion L; Kopač I
  Elektrognatografija v stomatologiji
  [Electrognathographics in stomatology]
  1988New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics