biomedicina slovenica


"EMOTIONS" : 132

 1. Kaučič Boris Miha; Filej Bojana; Ovsenik Marija
  Connection between psychological holistic factor and life satisfaction in old age
  2017
 2. Goriup Jana; Stričević Jadranka; Sruk Vida
  Goodwill is the best...indeed? (Some sociological and ergonomic impact of humour on employed in nursing)
  [Dobra volja je najbolja...ali pač? (Nekateri sociološki in ergonomski vidiki vplivov humorja na zaposlene v zdravstveni negi)]
  2016
 3. Pejić Munira; Šešet Aida
  Vpliv čustvene inteligence na medsebojne odnose na delovnem mestu
  [Impact of emotional intelligence on mutual relations in the workplace]
  2013
 4. Rakovec-Felser Zlatka; Planinc Špela; Matvoz Marjanca; Vidovič Lea
  Preparing patients to undergo surgery
  [Priprava bolnikov na operacijo]
  2015
 5. Marušič Andrej; Belšak Katja; Marušič Dragan
  Sensitization of emotions as a risk factor for ischemic heart disease
  2008
 6. Zaić Dušanka; Prosen Mirko
  Čustveno doživljanje ginekološkega pregleda
  2015
 7. Lorber Mateja
  Emotional intelligence: a key ability for leaders in nursing
  2015
 8. Dovnik Jasmina; Dreisinger Mojca
  Zdravnik in doživljanje smrti
  2014
 9. Rant Barbka; Bregar Branko
  Understanding the attitudes of paramedics towards suicidal patients
  [Razumevanje odnosa reševalcev do pacientov, ki so samomorilno ogroženi]
  2014
 10. Stangler Herodež Špela
  Povezava med smehom in geni
  [Connection between laughter and genes]
  2012
 11. Čokolič Miro; Stangler Herodež Špela; Sternad Simona; Krebs Simona
  Vpliv joge smeha na nivo krvnega sladkorja pri osebah s sladkorno boleznijo tipa 2
  [Effects of laughter yoga on blood glucose level in type 2 diabetic patients]
  2012
 12. Mlakar Tatjana
  Razvoj kontrolnega modela v sistemu zdravstvenega varstva Slovenije - nadaljevanje
  [Development control model in the medical care system of Slovenia - continuation]
  2009
 13. Radič-Brglez Renata
  Kako razumeti in ne pregoreti v zdravstvu
  [How to understand and avoid burnout in health care]
  2014
 14. Vodušek V.V.; Parnas Josef; Tomori Martina; Škodlar Borut
  The phenomenology of emotion experience in first-episode psychosis
  2014
 15. Vodušek Vid; Tomori Martina; Škodlar Borut
  Fenomenološka analiza uvida oseb s prvo epizodo psihotične motnje
  [Phenomenological analysis of insight in persons with first episode psychosis]
  2014
 16. Stangler Herodež Špela
  Stres in zdravje med čustvi in geni
  [Stress and health between emotions and genes]
  2012
 17. Starc Martina; Anticevic Alan; Repovš Grega
  The effect of valence on spatial working memory
  2013
 18. Dular Katja
  Značilnosti funkcioniranja odvisnih družin in čustvena kompetentnost oseb, odvisnih od psihoaktivnih snovi
  [Functioning of families with addiction and emotional competence of psychoactive substance users]
  2013
 19. Potočnik Darja; Ravnjak Tanja
  Prilagoditev družine na napredovalo maligno bolezen
  [Adaptation of the family to an advanced malignant disease]
  2013
 20. Zurc Jelena; Dovžan Aleš; Ahčin Andreja; Gašparić Mojca
  Vpliv konja na mladostnike
  [Influence of horse on adolescents]
  2013
 21. Clemente Nika; Prosen Mirko
  Priprava moških na rojstvo otroka in očetovstvo
  [Preparing men for childbirth and paternity]
  2013
 22. Hvalec Špela; Kobal Klavdija
  Emocionalno delo v zdravstveni negi
  [Emotional labour in nursing]
  2012
 23. Kmetič Nina; Černelič Bizjak Maša
  Vpliv čustev, čustvenega stanja in doživljanja stresa na hranjenje in izbiro hrane
  [#The #effect of emotions, the emotional state and stress on eating and the choice of food]
  2013
 24. Žvelc Gregor; Černetič Miha; Košak Melita
  Mindfulness-based transactional analysis
  2011
 25. Krebs Simona; Stangler-Herodež Špela
  Zdravje in smeh med čustvi in geni
  [Health and laughter between emotions and genes]
  2012
 26. Dolenc Barbara
  Affective temperaments and trait impulsivity in the group of bipolar outpatients and healthy volunteers: could it also be relevant in the early diagnostic picture of bipolar mood disorder?
  2010
 27. Rakovec-Felser Zlatka
  The biopsychosocial model of treatment the patients with inflammatory chronic bowel disease
  2011
 28. Galsworthy MJ; Paya-Cano JL; Monleon S; Plomin R
  Evidence for general cognitive ability (g) in heterogeneous stock mice and an analysis of potential confounds
  2002
 29. Pregelj Peter
  Sodelovanje bolnikov s shizofrenijo pri zdravljenju z antipsihotiki
  [Adherence to antipsychotic medication in schizophrenia patients]
  2009
 30. Škrila Darja
  Obremenitve družin z ostarelimi
  2008
 31. Mlakar Tatjana
  Razmišljanje o razvoju kontrolnega modela v sistemu zdravstvenega varstva Slovenije
  2008
 32. Temnik Sanja
  Partnerska ljubosumnost v odnosu do čustvene navezanosti in seksualnosti
  2006
 33. Trobec Irena
  Vpliv čustev na kakovost zdravstvene nege
  [Emotions influencing the quality of nursing]
  2007
 34. Šmitek Jana
  Čustvena inteligenca v zdravstvu - ali je potrebna?
  [Emotional intelligence in health care: is it neccessary?]
  2006
 35. Peterka-Novak Jožica
  Duševno zdravje, spol in čustva bolnic z anoreksijo nervozo
  2002
 36. Zalar Bojan
  Osnove psihofiziologije
  2006
 37. Trobec Irena
  Emotional labour in nursing homes
  2004
 38. Kobal-Grum Darja; Arnerič Niko; Kobal Alfred B; Horvat Milena; Ženko Bernard; Džeroski Sašo; Osredkar Joško
  Emotions and personality traits in former mercury miners
  [Čustva ter osebnostne lastnosti bivših rudarjev v rudniku živega srebra]
  2004
 39. Selič P
  Nasilje nad otroki - globalni in nacionalni izziv
  [Violence towards children - a global and national challenge]
  2005
 40. Battelino Saba
  Kirurška anatomija perifernega dela obraznega živca in novosti v kirurškem zdravljenju njegovih bolezni in poškodb ter zdravljenju posledic njegove okvare
  2005
 41. Petek-Šter Marija; Kersnik Janko
  Obravnava starostnika v družinski medicini
  [Family practice approach to elderly patients]
  2004
 42. Bon Jure; Šešok Sanja
  Skupne osnove duševnih bolezni?
  [Common bases of psychical illnesses?]
  2004
 43. Ćurić Željko
  Čustvena inteligentnost in stres
  2004
 44. Lesjak Matjaž
  Integrativna medicina - odpiranje dialoga: alternativna medicina in znanost: temelji za sporazumevanje
  2004
 45. Ihan Alojz
  Do odpornosti z glavo: čustva, stres, imunost
  2004
 46. Kočevar Miha; Koritnik Blaž; Šprah Lilijana
  Interaction between emotions and memory performance
  2004
 47. Hrovatin Barbara
  Ljubezen in zdravje
  2003
 48. Radonjič-Miholič Vesna
  Možnosti in priložnosti psihološke obravnave pri bolnikih po možganski kapi
  2004
 49. Vastag Brian
  Raziskovalci so odkrili povezavo med telesno in čustveno bolečino v možganih
  [Scientists find connections in the brain between physical and emotional pain]
  2004
 50. Skoberne Mihaela
  Spolnost in spolno zdravje: spolnost, 1. del
  [Sexuality and sexual health: sexuality, part 1]
  2004
 51. Bolčina Katja
  Emocionalne obremenitve zdravnikov splošne in družinske medicine
  [Emotional strain in primary care physicians]
  2003
 52. Groleger Urban
  Motnje razpoloženja: normalno in patološko
  2003
 53. Pratneker Zvezdana
  Komunikacija s poškodovancem
  2001
 54. Pohleven Jožica
  Motivacija kot nepogrešljiv element v fizikalni rehabilitaciji
  [Motivation as a necessary element of physical rehabilitation]
  2003
 55. Logar Bernarda
  Žalujoči svojci: slaba novica - dober razgovor
  [Bereaved relatives: bad news - good communication skills]
  2003
 56. Dolničar Breda; Lovše Vida
  Globinska mišična sprostitev
  [Workshop: deep muscular relaxation]
  2003
 57. Rebula Alenka
  Na svoji zemlji
  2003
 58. Amanović Radmila; Mamić Dragana
  Prikaz segmenata usvajanja adekvatnih jezičnih struktura s ciljem poboljšanja komunikacijskih vještina
  2003
 59. Kodre Gabrijela
  Prelingvalno obdobje - pomen zgodnje logopedske obravnave
  [The meaning of early speech therapy in the prelingual stage]
  2003
 60. West Linden
  A suitable case for treatment: doctors and their experimental learning
  [Ustrezen primer za obdelavo: zdravniki in njihovo izkustveno učenje]
  2003
 61. Orbach Israel
  Mental pain: conceptualization and clinical aspects
  2001
 62. Jošt Jožica
  Zdravstvena nega in vloga medicinske sestre / zdravstvenega tehnika pri pripravi bolnika pred in po bronhoskopiji na bolniškem oddelku
  [Role of the nurse in pre- and post-bronchoscopy patient care]
  2002
 63. Vodušek David B
  Nevrologov pogled na motnje osebnosti, čustvovanja in spoznavnih sposobnosti
  [Disturbances of personality, emotions and cognitive abilities - a neurologist's view]
  2002
 64. Lunder Urška
  "Spikes" - šeststopenjski protokol za sporočanje slabe novice
  ["Spikes" - a six-step protocol for delivering bad news]
  2002
 65. Radonjič-Miholič Vesna
  Duševnost - zrcalo amputacije in opora rehabilitaciji: vloga psihologa v rehabilitaciji oseb po amputaciji
  2002
 66. Peterka-Novak Jožica
  Emocionalno delo medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov pri zdravstveni negi bolnic z anoreksijo nervozo
  2001
 67. Černetič Miha
  Investigating the role of appraisal processes in emotion: benefits from the pyramid approach to cognitive neuroscience
  2001
 68. Kren Tilka
  Želimo si zdravja, sreče, ljubezni!
  2000
 69. Radonjič-Miholič Vesna; Povše-Trojar Marjeta
  Možganska kap in duševnost
  2001
 70. Kogoj Aleš
  Intelektualne, čustvene in socialne spremembe in težave bolnika z demenco
  1996
 71. Kostnapfel Janko
  Bojazni starostnikov
  2001
 72. Ule Mirjana
  Socialna ranljivost mladih
  [Social vulnerability of young people]
  2001
 73. Tekavčič-Grad Onja
  Prepoznavanje suicidnega otroka ali mladostnika v šoli
  [Identifying of suicidal child or adolescent in school]
  2001
 74. Radonjič-Miholič Vesna
  Sprostitev - njen vpliv na bolezen in zdravljenje
  [Relaxation - its effect upon disease and treatment]
  2000
 75. Žvelc Maša
  Doživljanje in pojmovanja menstruacije od preteklosti do danes
  [The emotional patterns and conceptions of menstruation since the past times until today]
  2000
 76. Medvešček-Smrekar Maja
  Vloga medicinske sestre v timski obravnavi bolnika z nevrološko boleznijo
  [The role of nurse in team treatment of neurologic patient]
  2000
 77. Ščuka Viljem
  Neustavljiva sla po ugodju - ozadje dogajanja
  2000
 78. Grad Anton
  Motnje srčnega ritma pri možganskožilnih boleznih
  [Arrhythmias in cerebrovascular disorders]
  2000
 79. Mihelčič Marika
  Razvoj govora pri otrocih s polžkovim vsadkom
  [Development of speech in children with cochlear implants]
  2000
 80. Berne Neža-Janja
  Načela socialne pomoči
  2000
 81. Ećimović Patricija
  Medical graduates in oncology
  2000
 82. Šinko Bojan
  Sladkorni bolnik se mora soočiti in spoprijeti s psihosocialno obremenjenostjo
  1998
 83. Damjan Hermina
  Rehabilitacija otrok s hudo topo možgansko poškodbo na domu
  2000
 84. Štefančič S
  What does prenatal care in Slovenia make out of a healthy pregnant woman: a person with nervous breakdown or a serene future mother
  2000
 85. Majerle Stanka
  Individualni pristop v zdravsteni negi dementnega varovanca v okviru življenjskih aktivnosti
  [Individual approach in nursing care of a patient with a dementia in frames of life activites]
  2000
 86. Vodopivec-Jamšek Vlasta
  Sporočanje slabe novice in sporazumevanje z družino težko bolnih in umirajočih
  [Breaking bad news and communication with the family of terminally ill patient]
  2000
 87. Tomori M
  Otroci in vpliv vizualnih medijev
  [Children and the influence of the visual media]
  2000
 88. Dolničar Breda; Skodlar Lili
  Delavnica: pravljica za odrasle
  [Workshop: fairy-tales for adults]
  1999
 89. Pečjak Vid
  Kratka zgodovina kognitivne psihologije
  [A short history of kognitive psychology]
  1999
 90. Čakš Mojca
  Čustvena inteligentnost v zdravstvu
  1999
 91. Krajnc Ana
  Sprememba socialnega položaja, izobraževanje in usposabljanje za tretje življensko obdobje
  [The change of the position in society, education and training for the third age]
  1999
 92. Šmit Nada; Pristov Metka
  Promocija čustvenega in duševnega zdravja v šoli
  1999
 93. Kožar Andrej
  Psihološki vidiki ocene delazmožnosti
  1998
 94. Kodelja Ivan
  Psychological benefits of support groups
  1998
 95. Anderle Alojzija
  Spolnost pri adolescentih v radovljiški občini
  [Sexuality among adolescents in the Radovljica region]
  1998
 96. Čebašek-Travnik Zdenka
  Nekatere značilnosti procesa izgorevanja (burnouta) pri terapevtih, ki zdravijo bolezni odvisnosti
  1998
 97. Mujabašić Milada
  Kakovost življenja bolnikov s shizofrenijo v institucijah v severnoprimorski regiji
  1997
 98. Grad-Tekavčič Onja; Zavasnik Anka; Groleger Urban
  Suicide of a patient: gender differences in bereavement reactions of therapists
  1997
 99. Dolenc Primož; Jezeršek Pavle; Accetto Rok; Brguljan Jana; Salobir Barbara
  Influence of activities and emotional stress on ambulatory blood pressure
  1996
 100. Rus-Makovec Maja
  Ljubezen iz postmoderne sistemske (družinske) perspektive
  1997

1 101  New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics