biomedicina slovenica


"ENDOSCOPY" : 543

 1. Koletzko Sybylle; Auricchio Renata; Dolinšek Jernej; Gillett Peter; Korponay-Szabo Ilma; Kurppa Kalle; Manrique Maria Luisa Mearin; Mäki Markkku; Popp Alina; Ribes Koninckx Carmen
  No need for routine endoscopy in children with celiac disease on a gluten-free diet
  2017
 2. Butenko Tita; Jeverica Samo; Orel Rok; Homan Matjaž
  Antibacterial resistance and the success of tailored triple therapy in Helicobacter pylori strains isolated from Slovenian children
  2015
 3. López Fernando; Triantafyllou Asterios; Snyderman Carl H.; Hunt Jennifer L.; Suárez Carlos; Lund Valerie J.; Strojan Primož; Saba Nabil F.; Nixon Iain J.; Devaney Kenneth O.; Alobid Isam
  Nasal juvenile angiofibroma
  2017
 4. Mulh Robert; Kovačič Uroš
  Primerjava endoskopske operacije sindroma zapestnega prehoda z minimalno invazivno odprto tehniko
  2016
 5. Homan Matjaž; Poljak Mario; Zidar Nina
  Esophageal Squamous Cell Papilloma
  2017
 6. Bošnjak Roman
  First experience with the EasyGo! system
  2016
 7. Bošnjak Roman
  Endoscopic assisted microsurgery of intraventricular and deep seated brain lesions via endoport
  2016
 8. Bošnjak Roman
  Extended endonasal approach to parasellar pituitary adenomas in different cavernous sinus compartments
  2016
 9. Skok Pavel; Ćeranić Davorin; Dajčman Davorin; Ocepek Andreja; Pernat Drobež Cvetka; Pocajt Milan; Krajnc Genslitskaya Ekaterina; Zafošnik Andrej
  Emergency upper endoscopy in foreign bodies extraction
  2010
 10. Bele Uroš; Kelc Robi
  Upper and lower urinary tract endoscopy training on Thiel-embalmed cadavers
  2016
 11. Dolinšek Jernej; Rižnik Petra; Sabath Larisa; Mičetić-Turk Dušanka
  Fecal calprotectin as a marker of the severity of mucosal inflammation in children with inflammatory bowel disease
  2016
 12. Godec Novak Manca; Skalicky Marjan; Dajčman Davorin; Ivanecz Arpad; Potrč Stojan
  Adenokarcinoma primare e duodenit dhe roli i ultratingullit endoskopin në procedurën diagnostikuese
  [Primary adenocarcinoma of the duodenum and the role of endoscopic ultrasound in the diagnostic procedure]
  2007
 13. Reljič Milan
  Endoscopic diagnostic and ART
  2008
 14. Urlep Dejan; Pernat Drobež Cvetka; Pocajt Milan; Dajčman Davorin; Urlep Žužej Darja; Skalicky Marjan
  Juxtapapillary duodenal diverticulum is associated with larger common bile duct stones
  2008
 15. Skok Pavel; Kupnik Dejan; Vujnović Grujica
  Mallory-Weiss syndrome
  2008
 16. Orel Rok; Brecelj Jernej; Amil Dias Jorge; Romano Claudio; Barros Fernanda; Thomson Mike; Vandenplas Yvan
  Review on sedation for gastrointestinal tract endoscopy in children by non-anesthesiologists
  2015
 17. Homan Matjaž; Mahkovic Dora; Orel Rok; Mamula Petar
  Randomized, double-blind trial of CO2 versus air insufflation in children undergoing colonoscopy
  2016
 18. Mičetić-Turk Dušanka; Umek Bradač Stanislava; Gorenjak Maksimiljan
  Ultrasonographic (US) assessment of coeliac disease (CD) in children
  1996
 19. Čizmarevič Bogdan; Lanišnik Boštjan; Dinevski Dejan
  Cervical lymph node metastasis of squamous cell carcinoma from unknown primary tumor
  2012
 20. Kobilica Nina; Flis Vojko; Sojar Valentin
  Major complication after Histoacryl injection for endoscopic treatment of bleeding peptic ulcer
  2012
 21. Aničin Aleksandar; Urbančič Jure
  Sialendoscopy, a novel diagnostic and interventional tool in the management of salivary gland diseases
  2015
 22. Bošnjak Roman
  Extended endonasal endoscopic approaches to pituitary macroadenomas and other skull base lesions (live surgery)
  2016
 23. Jerkovič-Parač Božena; Kasnik Darja
  Sedacija otrok za endoskopijo zgornjih prebavil v Splošni bolnišnici Slovenj Gradec
  [Sedation of children fot upper gastrointestinal endoscopy in General hospital Slovenj Gradec]
  2013
 24. Skok Pavel; Ocepek Andreja; Ćeranić Davorin; Pocajt Milan
  Tujki v zgornji prebavni cevi in nujni endoskopski posegi
  2009
 25. Skok Pavel; Skok Marija; Ocepek Andreja; Ćeranić Davorin
  Krvavitve iz prebavne cevi - endoskopsko zdravljenje
  2009
 26. Hudler Petra
  Challenges of deciphering gastric cancer heterogeneity
  2015
 27. Skok Pavel; Čizmarevič Bogdan
  Tujek, ki zapira svetlino požiralnika pri otroku z avtizmom - kdo sme opraviti nujno endoskopijo?
  [Foreign body obstructing the esopagus in a child with autism - who can carry out urgent endoscopy?]
  2015
 28. Trbežnik Anja; Skalicky Marjan; Lorber Mateja
  Informiranost pacientov ob napotitvi na endoskopski poseg
  2015
 29. Bošnjak Roman
  Endoscopic approaches to the cavernous sinus
  2015
 30. Ravnik Janez; Lanišnik Boštjan; Bunc Gorazd; Voršič Matjaž
  Introduction of endoscopic endonasal surgery for skull base and pituitary tumors at The university medical center Maribor
  2011
 31. Brecelj Jernej; Kamhi Tina; Orel Rok
  Ketamine with and without midazolam for gastrointestinal endoscopies in children
  2012
 32. Ivanecz Arpad; Sremec Marko; Ćeranić Davorin; Potrč Stojan; Skok Pavel
  Life threatening bleeding from duodenal ulcer after Roux-en- Y gastric bypass
  2014
 33. Bunc Gorazd; Ravnik Janez; Lanišnik Boštjan; Voršič Matjaž
  Introduction of an expanded endoscopic endonasal approach in a low-volume center
  2012
 34. Aničin Aleksandar; Urbančič Jure
  Naše izkušnje s področja sialendoskopije
  [Our experiences in the field of sialendoscopy]
  2012
 35. Lanišnik Boštjan; Ravnik Janez; Čizmarevič Bogdan; Bunc Gorazd
  Razširjeni endoskopski endonazalni pristop do tumorjev lobanjske baze
  [Expanded endonasal approach for tumours of the cranial base]
  2012
 36. Benedičič Mitja; Bošnjak Roman; Boršoš Imre
  Razširjeni endoskopski endonazalni pristop do supraselarnih kraniofaringeomov in meningeomov turškega sedla
  [Extended endoscopic endonasal approach to suprasellar craniopharyngiomas and tuberculum sellae meningiomas]
  2012
 37. Vittori Alenka; Bošnjak Roman; Benedičič Mitja; Boršoš Imre; Pfeifer Marija; Kocjan Tomaž
  Uspešnost transsfenoidne kirurgije pri zdravljenju akromegalije
  [Efficacy of transsphenoidal surgery in the treatment of acromegaly]
  2012
 38. Marolt Urška; Potrč Stojan; Bergauer Andrej; Arslani Nuhi; Papeš Dino
  Aortoduodenal fistula three years after aortobifemoral bypass
  2013
 39. Dajčman Davorin; Skalicky Marjan
  Slovenski simpozij o endoskopskem ultrazvoku v gastroenterologiji, EUZ 2003
  2004
 40. Skok Pavel
  Aortoduodenalna fistula - usoden zaplet pri bolniku z aortno protezo
  [Aortodudenal fistula - fatal complication in a patient with aortic prosthetis]
  2010
 41. Skok Pavel; Ocepek Andreja; Ćeranić Davorin
  Pomen nujne endoskopije zgornjih prebavil pri odstranjevanju tujkov - rezultati obdobja 1994-2008
  [The role of emergency endoscopy in upper git foreign body extraction]
  2008
 42. Dajčman Davorin; Ðokić Zdenka
  Posegi naj ne bodo boleči in neprijetni
  2010
 43. Koršič Marjan
  Headache - intraventriculars tumors - neuroendoscopy
  2014
 44. Vižin Tjaša; Christensen Ib Jarle; Wilhelmsen Michael; Nielsen Hans Jørgen; Kos Janko
  Prognostic and predictive value of cathepsin X in serum from colorectal cancer patients
  2014
 45. Akay Mehmet H.; Gregorič Igor; Cohn William E.; Frazier O.H.
  HeartMate-II left ventricular assist device infections resulting from gastrointestinal-tract fistulas
  2012
 46. Koršič Marjan; Jugović Domagoj; Porčnik Andrej
  Endoscopic treatment of in utero diagnosed multiloculated inter hemispheric cyst in a newborn: case report
  [Endoskopsko liječenje unu tarmaternično otkrivene multilokularne interhemisferične ciste u novorođenčeta: prikaz slučaja]
  2013
 47. Hinni Michael L.; Strojan Primož
  Surgical margins in head and neck cancer
  2013
 48. Dajčman Davorin; Ocepek Andreja; Skok Pavel
  Anestezija in sedacija v endoskopiji
  [Anesthesia and sedation in endoscopy]
  2013
 49. Strojan Primož
  Contemporary management of lymph node metastases from an unknown primary to the neck: I. a review of diagnostic approaches
  2013
 50. Koršič Marjan; Jugović Domagoj; Tul Nataša; Porčnik Andrej
  In utero detected cyst of cisterna ambiens causing hydrocephalus succesfully treated with planned caesarian section and neuroendoscopy
  2012
 51. Skalicky Marjan; Križmarić Miljenko; Lorber Darja; Bevc Sebastjan
  Simulacije endoskopskih invazivnih posegov zgornje in spodnje prebavne cevi vključno z endoskopskim ultrazvokom in ERCP
  [Simulations of invasive endoscopic procedures of the upper and lower digestive tract including endoscopic US and ERCP]
  2012
 52. Dajčman Davorin; Ćeranić Davorin; Godec Novak Manca; Skok Pavel
  Zgodnje neoplastične spremembe sluznice zgornje prebavne cevi in njihovo sledenje
  [Early neoplastic lesions in upper gastrointestinal tract and their follow up]
  2012
 53. Zafošnik Andrej; Dajčman Davorin
  Predstavitev bolnice z zgodnjo neoplazijo zgornje prebavne cevi
  [Early neoplastic lesion of upper gastrointestinal tract - case report]
  2012
 54. Trotovšek B; Brvar M; Omejc M
  Stomach perforation following liquid nitrogen ingestion treated by simultaneous laparotomy and intraoperative endoscopy
  2012
 55. Žagar Andreja
  Skrivnost učinkovite priprave endoskopskega instrumentarija
  2012
 56. Pintar Tadeja
  Intraoperativna endoskopija
  [Intraoperative endoscopy]
  2012
 57. Demirozu Zumrut T; Radovančević Rajko; Hochman Lyone F; Gregorič Igor D; Letsou George V; Kar Biswajit; Bogaev Roberta C; Fraizer OH
  Arteriovenous malformation and gastrointestinal bleeding in patients with the HeartMate II left ventricular assist device
  2011
 58. Valderrabano Miguel; Schulz Daryl; Geršak Borut
  Creating transmural, linear epicardial ablation lesions via a non-surgical, percutaneous, subxyphoid, electrogram-guided approach
  2012
 59. Vranič Andrej
  New developments in surgery of malignant gliomas
  2011
 60. Küčan Maja; Brumen Milan; Skalicky Marjan; Lorber Mateja
  Pojasnjevalna vloga medicinske sestre pri seznanjanju preiskovanca z gastroendoskopsko preiskavo
  [The nurse's role of explanation in informing an examinee on the gastroendoscopic procedure]
  2011
 61. Brecelj Jernej
  Randomizirana prospektivna raziskava sedacije otrok za endoskopske preiskave prebavil z različnimi odmerki ketamina z uporabo midazolama ali brez nje
  2010
 62. Branica Srećko; Prgomet Drago; Werner Jochen A; Remacle Marc; Ferris Robert L
  Minimally invasive and endoscopic head and neck surgery: manual
  2010
 63. Jakimovska M; Kobal B; Lepoša S
  Follow up of patients with borderline ovarian cancer; comparison of laparoscopic and laparotomic treatment outcomes
  2010
 64. Kobal B; Cvjetičanin B; Barbič M; Meglič L; Jakimovska M
  Laparoscopic management of highly suspect adnexal masses
  2009
 65. Ozaslan E; Purnak T; Senel E
  Facial petechiae as a complication of diagnostic endoscopy
  2010
 66. Jeruc Jera
  Helicobacter pylori in z njim povezane bolezni
  [Helicobacter pylori and associated diseases]
  2010
 67. Zavrl Janez
  EndoAQlpha G & R - integrirana endoskopirnica: tehnične novosti
  2010
 68. Drnovšek-Olup B; Beltram M
  Transcanalicular diode laser-assisted dacryocystorhinostomy
  2010
 69. Coskun Hakan H; Strojan Primož
  Retropharyngeal lymph node metastases in head and neck malignancies
  2011
 70. Robbins Thomas K; Strojan Primož
  Contemporary management of sinonasal cancer
  2011
 71. Popovič Petar; Štabuc Borut; Skok Pavel; Šurlan Miloš
  Transjugular intrahepatic portosystemic shunt versus endoscopic sclerotherapy in the elective treatment of recurrent variceal bleeding
  2010
 72. Šalamun Vesna; Ribič-Pucelj Martina; Tomaževič Tomaž; Vogler Andrej; Vrtačnik-Bokal Eda
  The outcome of laparoscopic treatment of endometriosis-associated infertility
  2009
 73. Pernat Cvetka; Skalicky Marjan
  Profilaksa z antibiotiki pri endoskopskih posegih - kdaj in zakaj
  [Antibiotic prophylaxis in endoscopic procedures - when and why]
  2010
 74. Ocepek Andreja
  Endoskopski posegi pri bolnikih zdravljenih z antiagregacijskimi ali antikoagulacijskimi zdravili
  [Endoscopy in patients receiving antiplatelet or anticoagulant therapy]
  2010
 75. Tomaževič Tomaž
  Advantages of gynaecologic operative endoscopy
  2010
 76. Perše Martina; Mlinarič Vladimir; Cerar Anton
  Aberantni kriptni fokusi kot napovedni kazalci kolorektalnega karcinoma
  [Aberrant crypt foci as biomarkers predictive of colorectal carcinoma]
  2010
 77. Pernat Cvetka
  Endoskopija izven bolezni prebavil: endoskopija in nevrološki bolniki
  [Endoscopy outside gastrointestinal disorders: endoscopy and neurologic patients]
  2010
 78. Tepeš Bojan; Kavalar Rajko
  Adenokarcinom želodca, možnosti preprečevanja in predlogi za endoskopsko in histološko spremljanje predrakavih sprememb v želodcu
  [Gastric cancer, screening possibilities and proposals for endoscopic and histologic follow-up of premalignant gastric lesions]
  2010
 79. Skok Pavel
  Submukozni tumorji v zgornji prebavni cevi
  [Submucosal tumors of the upper gastrointestinal tract]
  2009
 80. Horvat Matjaž; Ivanecz Arpad; Gajzer Borut; Potrč Stojan
  Intragastrične laparoskopske resekcije: možnosti minimalno invazivnega zdravljenja submukoznih tumorjev
  [Intragastric laparoscopic resections: possibilities of minimally invasive surgery for submucosal tumors]
  2009
 81. Skok Pavel
  Endoskopski ultrazvok pri boleznih želodca
  [Endoscopic ultrasound in gastric diseases]
  2009
 82. Ocepek Andreja
  Novosti v endoskopskem odkrivanju raka želodca
  [What is new in the endoscopic detecting of the gastric cancer]
  2009
 83. Anonymous ;
  Zbornik sažetaka 2. hrvatski kongres endoskopske kirurgije; 1994 pro 15-16; Varaždin
  1994
 84. Ban-Frangež Helena; Yorgos Nikas; Eleni Nika; Tomaževič Tomaž
  Scanning electron microscopy of endometria from patients with septate uteri
  2009
 85. Tomaževič Tomaž; Ban-Frangež Helena; Virant-Klun Irma; Verdenik Ivan
  Spontaneous abortion in singleton pregnancies after IVF/ICSI in women before and after hysteroscopic resection of a uterine septum compared to normal controls
  2009
 86. Skok Pavel
  Akutna bolečina v trebuhu in krvavitev iz prebavne cevi: diferencialna diagnoza in ukrepanje
  [Acute abdominal pain and gastrointestinal hemorrhage: differential diagnosis and treatment]
  2009
 87. Skok Pavel; Skok Marija; Ocepek Andreja; Ćeranić Davorin
  Krvavitve iz prebavne cevi - endoskopsko zdravljenje
  2009
 88. Dajčman Davorin
  Vloga gastrointestinalne endoskopije pri obravnavi raka trebušne slinavke
  [The role of gastrointestinal endoscopy in the evaluation of pancreatic malignancy]
  2009
 89. Zeng Haishan; Fawzy Yasser S; Short Michael A; Terčelj Marjeta; McWilliams Annette; Petek Mirjan; Palčič Branko; Zhao Jianhua; Lui Harvey; Lam Stephen
  Combining field imaging endoscopy with point analysis spectroscopy for improving early lung cancer detection
  2009
 90. Skok Pavel
  Aortoenterična fistula - neobičajen vzrok usodne krvavitve v prebavno cev
  [Aortoenteric fistula - unusual source of fatal hemorrhage in the gastrointestinal tract]
  2009
 91. Bošnjak Roman; Podboj Jernej; Boršoš Imre; Benedičič Mitja
  Combined endoscopic and microscopic transnasal approach for removal of large pituitary macroadenomas extending to paranasal sinuses
  [Kombinirani endoskopsko-mikroskopski transnazalni pristop za odstranitev velikih hipofiznih makroadenomov s širjenjem v obnosne votline]
  2009
 92. Bošnjak Roman; Benedičič Mitja; Boršoš Imre; Urbančič Jure
  Image-guided navigation in transnasal surgery of pituitary adenomas
  [Nevronavigacija pri transnazalnih operacijah hipofiznih adenomov]
  2009
 93. Borko Elko
  Ob nekrologu pionirju endoskopije dr. Milošu Porekarju: začetek in razvoj ginekološke endoskopije v Sloveniji
  2009
 94. Dajčman Davorin; Pernat Cvetka; Ocepek Andreja; Pocajt Milan
  Novosti v gastrointestinalni endoskopiji
  [Advances in gastrointestinal endoscopy]
  2009
 95. Antonič Miha
  Perioperativna ledvična okvara pri endoskopskih in klasičnih operacijah na mitralni zaklopki
  2009
 96. Skok Pavel
  Novosti v endoskopski diagnostiki pri bolnikih z rakom debelega črevesa in danke
  2008
 97. Dajčman Davorin
  Vloga kolonoskopske preiskave pri kronični vnetni črevesni bolezni (KVČB)
  [The role of a colonoscopy in inflammatory bowel disease (IBD)]
  2008
 98. Skok Pavel; Kupnik Dejan; Vujnović Grujica
  Mallory-Weissov sindrom: pregled trinajstletnega obdobja
  [Mallory-Weiss syndrome: review of a thirteen-year period]
  2008
 99. Didanović Vojko; Levart Primož; Fošnarič Iztok; Lanišnik Boštjan
  Pregled zgornjega aerodigestivnega trakta v spanju - prikaz metode
  [Endoscopy of the upper aerodigestive tract during sleep - presentation of the method]
  2008
 100. Debevc David; Didanovič Vojko; Čizmarevič Bogdan; Lanišnik Boštjan
  Vloga panendoskopije v diagnostiki sinhronih in metahronih tumorjev v zgodnjem aerodigestivnem traku
  [Panendoscopy in screening for synchronus and metachronus tumours of the upper aerodigestive tract]
  2008

1 101 201 301 401 501  New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics