biomedicina slovenica


"ENEMA" : 49

 1. Logar Mateja
  Obvladovanje in zdravljenje okužb s po gramu negativnimi bakterijami, odpornimi proti karbapenemom-katere možnosti nam še ostanejo?
  [Management and treatment of infections caused by gram-negative bacteria resistant to carbopenems-what options we have left?]
  2016
 2. Baraniak Anna; Izdebski R.; Fiett J.; Herda M.; Derde Leonora Petronella Geertruida; Bonten Marc J. M.; Adler Alfred; Carmeli Yehuda; Goossens Herman; Hryniewicz Waleria; Muzlovič Igor; Tomič Viktorija
  KPC-like carbapenemase-producing enterobacteriaceae colonizing patients in Europe and Israel
  2015
 3. Saletinger Rajko; Klasinc Marija
  Bakterije, ki izločajo karbapenemaze
  [Carbapenemase-producing bacteria]
  2017
 4. Germ Julija; Saralegui Díez Claudia; Barbič Damjana; Cerar Kišek Tjaša; Pirš Mateja
  Evaluation of detection of carbapenem-resistant Gram-negative bacteria from rectal samples using Alifax HB & L carbapenemase kit
  2017
 5. Shirota Camila; Asseldonk Edwin van; Matjačić Zlatko; Vallery Heike; Barralon Pierre; Maggioni Serena; Buurke Jaap H.; Veneman Jan F.
  Robot-supported assessment of balance in standing and walking
  2017
 6. Bedenić Branka; Zujić Atalić Vlasta; Bogdan Maja; Beader Nataša; Godič Torkar Karmen; Ižaković Senka
  Prvi opis karbapenemaze u Osječko-baranjskoj županiji u unesenom izolatu enterobactera cloacae in vitro osjetljivom na karbapeneme
  [First report of carbapenemases in osijek-baranja county in imported Enterobacter cloacae isolate in vitro susceptible to carbapenems]
  2015
 7. Andlovic Alenka; Pirš Mateja
  Nadzorne kulture za odkrivanje enterobakterij, odpornih proti karbapenemom
  [Surveillance cultures for carbapenem-resistant enterobacteria]
  2017
 8. Pirš Mateja; Müller-Premru Manica; Križan-Hergouth Veronika; Andlovic Alenka; Jeverica Samo; Cerar Kišek Tjaša; Kofol Romina; Ambrožič Jerneja; Seme Katja
  Presejalno testiranje in potrjevanje bakterij s karbapenemazami
  [Screening and confirming bacteria producting carbapenemases]
  2017
 9. Grundmann Hajo; Glasner Corinna; Albiger Barbara; Aanensen David M; Tomlinson Chris T; Tambić Andrasević Arjana; Cantón Rafael; Carmeli Yehuda; Friedrich Alexander W; Giske Christian G; Pirš Mateja; Cerar Kišek Tjaša
  Occurrence of carbapenemase-producing Klebsiella pneumoniae and Escherichia coli in the European survey of carbapenemase-producing Enterobacteriaceae (EuSCAPE)
  2016
 10. Perme Janja; Jarkovič Mojca
  CRE - neznana kratica ali vsakdanjost v enoti intenzivne terapije
  [CRE - not known abbreviation or everyday life in intensive therapy]
  2016
 11. Postema Sietke G.; Bongers Raoul M.; Brouwers Michael A. H.; Burger Helena; Norling Hermansson Liselotte M.; Reneman Michiel F.; Dijkstra Pieter U.; Sluis Corry K. van der
  Musculoskeletal complaints in transverse upper limb reduction deficiency and amputation in the Netherlands
  2016
 12. Albiger B; Glasner C; Struelens Marc; Grundmann Hajo; Monnet Dominique L.; Pirš Mateja; Kolman Jana
  Carbapenemase-producing Enterobacteriaceae in Europe
  2015
 13. Thienemann August; Ehrlich Vera
  Život u slatkoj vodi
  1953
 14. Štrumbelj Iztok
  CIM test - prvi rezultati validacije novega testa za ugotavljanje tvorbe karbapenemaz v kulturi po Gramu negativnih bakterij
  2015
 15. Pirš Mateja
  Prvi izbruh karbapenemaz pri enterobakterijah v Sloveniji
  2015
 16. Absolon Karel; Kseneman Mirko
  Troglopedetini
  1942
 17. Absolon Karel; Kseneman Mirko
  Über eine neue höhlenbewohnende Oncopoduraat (Collembola) aus dem dinarischen Karstgebiet nebst einer Übersicht der bisher bekannten Oncopoduraaten
  1932
 18. Bedenić Branka; Plečko Vanda; Sardelić Sanda; Uzunović Selma; Godič Torkar Karmen
  Carbapenemases in gram-negative bacteria
  2014
 19. Glasner C; Albiger B; Buist G; Tambić Andrašević A; Pirš Mateja
  Carbapenemase-producing Enterobacteriaceae in Europe
  2013
 20. Vidmar Darja; Pirš Mateja; Cerar Tjaša; Müller-Premru Manica; Seme Katja; Križan-Hergouth Veronika; Jereb Matjaž; Škerget Matevž; Pšeničnik Marija; Prosen Milena; Lejko-Zupanc Tatjana
  Pojav in vrste karbapenemaz pri bakteriji Pseudomonas aeruginosa v Osrednjeslovenski regiji
  [Emergence and types of Pseudomonas aeruginosa Carbapenemases in the central Slovenian region]
  2013
 21. Pirš Mateja; Cerar Tjaša; Ambrožič Avguštin Jerneja; Kolman Jana; Seme Katja; Müller-Premru Manica; Štrumbelj Iztok; Križan-Hergouth Veronika; Zdolšek Barbara; Rojnik Andrej; Fišer Jerneja; Lejko-Zupanc Tatjana
  Enterobakterije, ki izločajo karbapenemaze
  [Carbapenemase-producting enterobacteriacrae]
  2013
 22. Pirš Mateja; Cerar Tjaša; Logar Mateja; Mrvič Tatjana; Seme Katja; Müller-Premru Manica; Križan-Hergouth Veronika; Švent-Kučina Nataša; Štravs Tanja; Al Nawas Majda; Štrumbelj Iztok; Ribič Helena; Harlander Tatjana; Zdolšek Barbara; Lorenčič Robnik Slavica; Tomič Viktorija; Kavčič Martina; Mirković Tomislav; Lejko-Zupanc Tatjana
  Karbapenemaze pri Acinetobacter baumannii - izbruh v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana in prenosi v duge bolnišnice
  [Carbapenemases in Acinetobacter baumannii - outbreak in University Medical Centre Ljubljanas and transfer to other hospitals]
  2013
 23. Golle Andrej; Janežič Sandra; Rupnik Maja; Kotnik-Kevorkijan Božena; Pogorevc Robert; Lorenčič Robnik Slavica; Ribič Helena
  Pojav in vrste karbapenemaz pri bakteriji Pseudomonas aeruginosa v mariborski regiji
  [Emergence and characterisation of carbapenemases in pseudomonas aeruginosa in the Maribor region]
  2013
 24. Bousquet J; Schuenemann HJ; Samolinski B; Zidarn M
  Allergic rhinitis and its impact on asthma (ARIA): achievements in 10 years and future needs
  2012
 25. Štrumbelj Iztok
  Enterobakterije s karbapenemazami - šepet pred viharjem
  2012
 26. Bonnin RA; Poirel L; Naas T; Pirš M; Seme K; Schrenzel J; Nordmann P
  Dissemination of New Delhi metallo-beta-lactamase-1-producing Acinetobacter baumannii in Europe
  2012
 27. Pirš M; Andlovic A; Cerar T; Žohar-Čretnik T; Kobola L; Kolman J; Frelih T; Prešern-Štrukelj M; Ružić-Sabljić E; Seme K
  A case of OXA-48 carbapenemase-producing Klebsiella pneumoniae in a patient transferred to Slovenia from Libyia. November 2011
  2011
 28. Perko Vanja; Zakšek Teja
  Klistir kot rutinski postopek pri porodu: pregled literature
  [Enema as a routine procedure at birth: literature review]
  2011
 29. Perry Joel C.; Oblak Jakob; Jung Je H.; Cikajlo Imre; Veneman Jan F.; Goljar Nika; Bizovičar Nataša; Matjačić Zlatko; Keller Thierry
  Variable structure pantograph mechanism with spring suspension system for comprehensive upper-limb haptic movement training
  2011
 30. Možina Martin; Grenc Damjan
  Antidoti
  [Antidotes]
  2009
 31. Možina Martin; Jamšek Marija
  Dekontaminacija in eliminacija strupov
  [Decontamination and elimination of poisons]
  2009
 32. Jacobs Michael J; Reul George J; Gregorič Igor D; Ubbink Dirk T; Tordoir Jan H; Kitslaar Peter J; Reneman Robert S
  Creation of a distal arteriovenous fistula improves microcirculatory hemodynamics of prosthetic graft bypass in secondary limb salvage procedures
  1993
 33. Ogulin Mateja; Mali Senja; Gvardijančič Diana
  Invaginacija črevesa - pogost vzrok pridobljene obstrukcije ozkega črevesa pri otroku
  [Intussusception - a frequent cause of obstruction of the gut in children]
  2006
 34. Trotovšek Blaž
  Zaprtost in znaki akutnega abdomna kot posledica tubularne duplikature transverzalnega kolona - prikaz primera
  [Constipation and signs of acute abdomen caused by giant tubular duplicature of colon transversum - case report]
  2006
 35. Rems Miran; Kern Aleksandra
  Standardna kirurška oskrba raka debelega črevesa v Sloveniji 2004
  [Standard surgical treatment od colon cancer in Slovenia in 2004]
  2005
 36. Beović Bojana
  Nova protibakterijska zdravila: ertapenem, linezolid, telitromicin
  [New bacterial drugs: ertapenem, tinezolid, telithromycin]
  2005
 37. Zorec-Karlovšek Majda
  Plinski razpršilec, državljan in miličnik
  1991
 38. Vidmar Dubravka; Višnar-Perovič Alenka
  Sonographycally guided hydrostatic reduction of childhood intussusception
  [Dezinvaginacija s hidrokolonsonografijo pri otroku]
  2004
 39. Ekart Robert; Bevc Sebastjan; Dajčman Davorin; Hojs Radovan
  Sekundarna amiloidoza ob Chronovi bolezni ter nefrotični sindrom: prikaz primera
  [Secondary amyloidosis with Crohn's disease and nephrotic syndrome: case report]
  2004
 40. Gvardijančič Diana; Tomažič Aleš
  Kontinenca pri otrocih rojenih z anorektalnimi anomalijami
  [Continence in children born with anorectal malformations]
  2003
 41. Černelč Silvije
  Bolnišnična uporaba protimikrobnih zdravil za sistemsko zdravljenje v Sloveniji
  [Utilization review of systemic antimicrobials in Slovene hospitals]
  2002
 42. Kropivnik Mateja; Jamar Breda; Černelč Bojana
  Primary non-Hodgkin lymphoma of the cecum: a case report
  [Primarni ne-Hodgkinov limfom v cekumu: prikaz primera]
  2002
 43. Vidmar Dubravka; Višnar-Perovič Alenka
  Dezinvaginacija s hidrokolonsonografijo pri otroku
  [Sonographically guided hydrostatic reduction of childhood intussesception]
  2001
 44. Jamar B
  Radiološke preiskave v proktologiji
  [Imaging methods in proctology]
  2000
 45. Vidmar Dubravka
  Hydrocolonic sonography in the detection of large bowel disease
  [Hidrokolonsonografija v odkrivanju bolezni širokega črevesa]
  2000
 46. Covell James W; Reneman Robert S; Kers Henk E D J ter; Kass David; Arts Theo; Glantz Stanton A; Santamore William P; Starc Vito; Burkhoff Daniel; Zile Michael R
  Myocardial strucure and cardiac function
  1996
 47. Rutar Alenka; Tratar Franc; Kikelj Danijel
  A convenient synthesis of 1,3-dioxolan-2-ylidenemalonic acid, monoalkyl 1,3-dioxolan-2-ylidenemalonates and alpha cyano-1,3-dioxolan-2-ylideneacetic acid
  1995
 48. Shenouda G; Gordon PH; Podgoršak EB; Evans MD; Freeman CR
  Long source-skin distance rectal irradiation technique: a review of results
  1993
 49. Gorenšek M; Tretjak Ž; Tavčar B; Matko I; Križman I; Koželj M
  Komparativna analiza koloskopskih nalaza sa rezultatima prethodnih irigografija kod 1100 bolesnika
  [Comparative analysis colonoscopy vs. Barium enema in 1100 patients]
  1986New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics