biomedicina slovenica


"ENTEROCOLITIS" : 98

 1. But-Hadžić Jasna; Anderluh Franc; Brecelj Erik; Edhemović Ibrahim; Šečerov Ermenc Ajra; Hudej Rihard; Jeromen Ana; Koželj Miran; Krebs Bojan; Oblak Irena; Omejc Mirko; Vogrin Andrej; Velenik Vaneja
  Acute toxicity and tumor response in locally advanced rectal cancer after preoperative chemoradiation therapy with shortening of the overall treatment time using intensity-modulated radiation therapy with simultaneous integrated boost
  2016
 2. Alibegović Armin; Volavšek Metka
  Suicide in a patient with inflamatory bowel disease. A case report
  2014
 3. Grilc Eva
  Epidemiološko spremljanje salmonelnih gastroenterokolitisov med prebivalci ljubljanske regije v letu 2001 in 2002
  [Epidemiological surveillance of Salmonella gastroenterocolitis among inhabitants of Ljubljana region from 2001 to 2002]
  2007
 4. Kobilica Nina; Flis Vojko
  Nevtropenični enterokolitis
  2009
 5. Zidar Nina; Jeruc Jera
  Differential diagnosis of enterocolitis
  2014
 6. Zidar Nina; Kojc Nika
  Perianal squamous cell carcinoma with transcriptionally active HPV 16/18 in a patient with Crohn's disease
  2014
 7. Volavšek Metka
  MALT lymphoma of the colon
  2014
 8. Kojc Nika
  Crohn's disease-associated adenocarcinoma of the small bowel
  2014
 9. Dolenc-Stražar Zvezdana
  Amebic colitis
  2014
 10. Jeruc Jera; Rotar Žiga; Zidar Nina
  Henoch-Schönlein purpura of the jeujunum with CMV reactivation
  2014
 11. Kavalar Rajko
  Ischemic colitis
  2014
 12. Zidar Nina
  Graft-versus-host disease of the colon
  2014
 13. Kojc Nika
  Mycophenolate mofetil-related colitis
  2014
 14. Jeruc Jera
  Lymphocytic colitis
  2014
 15. Tepeš Katja; Zidar Nina
  Collagenous colitis
  2014
 16. Križnar Tomaž
  Management of necrotising enterocolitis (NEC) as an example for inpterdisciplinary approach in medicine
  2014
 17. Svetičič Marinko Jana; Stojanović Dražen
  Izbrug gastroenterokolitisa med učensi in učitelji iz osnovne šole iz okolice Ljubljane, ki so bili v šoli v naravi v Nerezinah
  [Outbreak of gastroenterocolitis among students and teachers from primary schools from near Ljubljana, who attended school in nature in Nerezine]
  2012
 18. Pavčnik Arnol Maja; Grošelj-Grenc Mojca; Gvardijančič Diana
  Nekrotizirajoči enterokolitis
  [Necrotizing enterocolitis]
  2012
 19. Pokorn M; Radšel A; Čižman M; Jereb M; Karner P; Kalan G; Grosek Š; Andlovic A; Rupnik M
  Severe Clostridium difficile-associated disease in children
  2008
 20. Kobilica Nina; Skalicky Marjan; Bergauer Andrej; Flis Vojko
  Nevtropenični enterocolitis, povzročen s tirostatikom - poročilo o primeru
  [Neutropenic enterocolitis caused by antithyroid drug - case report]
  2010
 21. Grmek-Košnik I; Frei R; Dolenc M; Virnik B; Seljak M; Trampuž A
  Isolates of methicilin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) from stool of patients with acute gastroenterocolitis (AGEC) often produce enterotoxins
  2002
 22. Ferkolj Ivan; Vrh-Jermančič Jadranka; Štabuc Borut
  Fatal hemorrhage due to thrombosis and rupture of the portal vein and hepatic artery
  2009
 23. Kobilica Nina; Flis Vojko
  Akutni abdomen zaradi nevtropeničnega enterokolitisa
  [Neutropenic enterocolitis with acute abdomen clinical presentation]
  2007
 24. Simonović Zoran; Turk Karl; Kovačević Marko
  Cepiva proti črevesnim okužbam
  [Vaccines against enteric infections]
  2007
 25. Orel Rok
  Probiotiki in njihova vloga pri črevesnih okužbah
  [Probiotics and their role in intestinal infections]
  2007
 26. Lužnik-Bufon Tatjana; Steyer Andrej; Poljšak-Prijatelj Mateja
  Črevesne okužbe, povezane z bivanjem v bolnišnicah, domovih za ostarele, vrtcih ali drugih stacionarnih ustanovah
  [Intestinal infections associated with hospitalization, kindergarten care or living in a nursing home or other stattionary institutions]
  2007
 27. Ihan Alojz
  Imunost proti črevesnim bakterijam
  [Immunity against intestinal bacteria]
  2007
 28. Božiček Franc
  Bolnik s črevesno okužbo in zdravnik družinske medicine
  [Assessment of patients with intestinal infection by family medicine practitioner]
  2007
 29. Lotrič-Furlan Stanka
  Najpogostejši zunajčrevesni zapleti pri okužbah s črevesnimi patogeni
  [The most common extraintestinal complications caused by intestinal pathogens]
  2007
 30. Ahčan Jerneja; Andlovic Alenka; Radšel Anja
  Okužbe z neprilagojenimi salmonelami pri otrocih
  [Nontyphoidal salmonella infections in children]
  2007
 31. Grilc Eva; Koren Nadja; Blaško Mateja
  Epidemiološko spremljanje črevesnih nalezljivih bolezni v Sloveniji v letih od 1997 do 2006
  [Surveillance of enteral communicable diseases in Slovenian from 1997 to 2006]
  2007
 32. Vovko Petra; Harlander Tatjana
  Zbornik predavanj Črevesne okužbe; 2007 nov 23-24
  2007
 33. Gvardijančič Diana
  Nekrotizantni enterokolitis
  [Necrotizing enterocolitis]
  2007
 34. Grilc Eva; Blaško Mateja; Dovečar Darja; Trkov Marija
  Epidemiološko spremljanje rotavirusnih gastroenterokolitisov v Sloveniji - predlogi izboljšav
  [Surveillance of rotavirus gastroenterocolitis in Slovenia - possibilities of improvements?]
  2007
 35. Kastelec Barbara; Harlander Tatjana
  Enterobacteriaceae kot povzročiteljice okužb s hrano v Sloveniji
  [Enterobacteriaceae - pathogens causing foodborne diseases in Slovenia]
  2006
 36. Skok Pavel
  Neobičajen zaplet salmonelne okužbe - predstavitev bolnice
  [Unusual complication of salmonellosis - a case report]
  2006
 37. Vučković Darinka; Abram Maja; Bubonja Marina; Wraber Branka; Dorić Miljenko
  Host resistance to primary and secondary Campylobacter jejuni infections in C57B1/6 mice
  2006
 38. Štucin-Gantar Irena
  Težje bolezni nedonošenčka
  2005
 39. Pituch Hanna; Rupnik Maja; Obuch-Woszczatynski Piotr; Grubešič Ana; Meisel-Mikolajczyk Felicija; Luczak Miroslaw
  Detection of binary-toxin genes (cdtA and cdtB) among Clostridium difficile strains isolated from patients with C. difficile-associated diarrhoea (CDAD) in Poland
  2005
 40. Kraigher Alenka; Hočevar-Grom Ada; Klavs Irena; Sočan Maja; Vitek-Grgič Marta; Paragi Metka; Šubelj Vesna; Pahor Lilijana; Kastelic Zdenka
  Epidemiološko spremljanje nalezljivih bolezni v Sloveniji v letu 2003
  2005
 41. Orel Rok
  Vloga probiotikov pri zdravljenju bolezni prebavil
  2004
 42. Rupnik M
  Toxinotypes and toxin production types of Clostridium difficile
  2004
 43. Orel Rok
  Bakterijska mikroflora in probiotiki, prebiotiki in sinbiotiki v otroški prehrani
  2004
 44. Košorok Pavle
  Krvavitev na blato
  2004
 45. Brvar Miran; Koželj Gordana; Možina Martin; Bunc Matjaž
  Acute poisoning with autumn crocus (Colchicum autumnale L.)
  2004
 46. Brvar Miran; Ploj Tom; Koželj Gordana; Možina Martin; Noč Marko; Bunc Matjaž
  Case report: fatal poisoning with Colchicum autumnale
  2004
 47. Lazar Inka
  Bolezni prebavil pri novorojenčkih
  2003
 48. Terbuc Marija; Urnavt Vitoslava; Ferk Sonja
  Posebnosti zdravstvene nege pri virusnih črevesnih okužbah
  2003
 49. Mičetić-Turk Dušanka
  Zdravljenje črevesnih virusnih obolenj pri otrocih
  2003
 50. Vlahović Dušan; Štajer Dušan
  Fluid resuscitation in ICU
  2003
 51. Čadež Silva; Košnik Alenka; Kuster Mojca; Seljak Marija; Peternelj Brigita; Grmek-Košnik Irena
  Nalezljive bolezni, cepljenja in uporaba antibiotikov
  2002
 52. Babnik J; Kornhauser-Cerar L; Križnar T; Černe T
  Preprečevanje možganske krvavitve nedonošenčkov z indometacinom
  [Prevention of intraventricular hemorrhage of preterm infants by low dose indomethacin]
  2003
 53. Urlep D; Mičetić-Turk D; Dolinšek J
  Obravnava otrok s prehransko alegijo in bolezenskimi znaki v prebavilih
  [Clinical approach to (treatment of) the child with gastrointetsinal manifestations of food allergy]
  2003
 54. Ihan Alojz
  Okužbe prebavil
  2002
 55. Gubina Marija
  Klostridiji
  2002
 56. Andlovic Alenka
  Salmonele in šigele
  2002
 57. Berce V
  Alergija in celiakija
  2002
 58. Kos Nada; Turk Karl; Kovačević Marko
  Zdravstvena nega med epidemijo črevesnih nalezljivih bolezni
  2001
 59. Besednjak-Kocijančič L
  Vpliv daljšega dojenja na pojavljanje akutnih okužb dihal, gastroenterokolitisov in vnetij srednjega ušesa v prvem letu starosti
  [Effect of increasing duration of breastfeeding on incidence of acute respiratory infection, gastroenterocolitis and otitis media]
  2000
 60. Jelenc Franc
  Peritonitis zaradi perforacije peptičnega ulkusa, vnetnih obolenj in motenj v prekrvljenosti črevesa
  2001
 61. Dragaš A; Zajc-Satler J
  Acute enterocolitis caused by Escherichia coli
  1981
 62. Konjajev Z; Mozetič M; Erjavec M
  ENTEROCOLITIS OF NEWBORNS INFECTED WITH COXSACKIEVIRUS B5 AND B2
  1977
 63. Dragaš AZ; Zajc-Satler J
  ACUTE ENTEROCOLITIS CAUSED BY ESCHERICHIA COLI
  1977
 64. Grmek-Košnik Irena; Virnik Brigita; Pavlica Tatjana
  Izolati proti meticilinu odpornega S. aureus (MRSA) iz blata bolnikov z akutnim gastroenterokolitisom pogosto izločajo enterotoksin (SE)
  [Isolates of methicillin resistant S. aureus (MRSA) from stool of patients with acute gastroenterocolitis often produce enterotoxine (SE)]
  2000
 65. Stantič-Pavlinič Mirjana; Ščuka Rogerij; Dovečar Darja; Oražem Toni; Logar Jernej
  Črevesne okužbe na območju Ljubljane
  [Intestinal infections in region Ljubljana]
  2000
 66. Gvardjančič Diana; Štor Zdravko
  Kirurška izpeljava prebavil navzven pri otrocih
  2000
 67. Bratanič B
  Dojenje in materino mleko
  [Breast-feeding and human breast milk]
  1998
 68. Munih Jolanda
  Posebnosti zdravstvene nege bolnika s črevesno okužbo
  1998
 69. Rupnik Maja
  Toksinotipizacija - nova metoda za razlikovanje sevov bakterije Clostridium difficile
  1998
 70. Reberšek-Gorišek Jelka; Ekart-Koren Ksenija
  Driske povzročene s Clostridium difficile
  [Diarrhea caused by Clostridium difficile]
  1997
 71. Remec Tatjana
  Prikaz bolnikov, zdravljenih zaradi akutnega gastroenterokolitisa na infekcijskem oddelku Splošne bolnišnice Novo mesto v letih 1991-1995
  1997
 72. Andlovic Alenka
  Možnosti hitre mikrobiološke diagnostike akutnih črevesnih okužb
  1997
 73. Trampuž Andrej
  Svetovanje popotnikom glede zaščite pred črevesnimi okužbami
  1997
 74. Lužnik-Bufon Tatjana
  Nenavadni poteki rotavirusne okužbe
  1997
 75. Škerl Marjeta
  Črevesne bolnišnične okužbe
  1997
 76. Andlovic Alenka
  Novi problemi z E. coli
  1997
 77. Seljak Marija
  Epidemiološko spremljanje črevesnih okužb in zastrupitev s hrano
  1997
 78. Snoj Marko
  Nekatera urgentna stanja v onkološki kirurgiji
  1997
 79. Kocijančič-Besednjak L; Sedmak M; Logar-Car G; Andlovic A
  Yersinia enterocolitica: primer dvomesečnega dečka s hemoragičnim enterokolitisom
  [Yersinia enterocolitica: report of a case of a two months old boy with enterocolitis haemorrhagica]
  1995
 80. Logar-Car G
  Nekrotizantni enterokolitis
  [Necrotizing enterocolitis]
  1996
 81. Snoj M
  Akutna stanja v trebuhu pri bolniku z oslabljenim imunskim odzivom
  1996
 82. Polanec-Černoša J; Janc M
  Biotipizacija i uzorci rezistencije u detaljnijoj analizi seroloških grupa E. coli 0:6. 0:78 i 0:142
  [Biotypes and resistance patterns in subdivisions of E. coli serogroups 0:6, 0:78 and 0:142]
  1987
 83. Lejko T; Radšel A; Janc M
  Clinical course of infection with Campylobacter jejuni and Campylobacter coli
  1990
 84. Malej A; Mozetič P; Malej A
  Toksični fitoplankton - možen vir etiološko neopredeljenih črevesnih okužb
  [Toxic phytoplankton - possible source of etiologically unidentified gastrointestinal disorders]
  1994
 85. Curk A
  Učinek dveh bolezenskih izbruhov na povprečno število odstavljenih pujskov: interventna analiza
  [Changes in the mean number of weaned piglets as a result of two disease outbreaks: intervention analysis]
  1993
 86. Lejko-Zupanc T
  Clostridium difficile, psevdomembranozni kolitis in driska, povezana z jemanjem antibiotikov
  [Clostridium difficile, pseudomembranous collitis and antibiotic-associated diarrhoea]
  1993
 87. Vucelić B
  Pseudomembranozni enterokolitis
  1991
 88. Radšel-Medvešček A
  Virusni enterokolitisi
  1992
 89. Radšel-Medvešček A
  Salmoneloza
  1992
 90. Radšel-Medvešček A
  Črevesne okužbe (splošno)
  1992
 91. Harlander D; Lapajne N; Štefanič M; Murn A; Božič S
  Nalezljive bolezni v Dolenjski regiji v letu 1990
  [Infectious diseases in the Dolenjska region in 1990]
  1991
 92. Strle F
  Driske povezane z jemanjem antibiotikov
  [Antibiotic-associated diarrheas]
  1990
 93. Satler J
  Dijagnostični poremećaji - izazvani infektivnim agensima, toksinima, virusima
  1990
 94. Gubina M
  Clostridium difficile kot povzročitelj akutne diarealne bolezni
  [Clostridium difficile as a cause of the acute diarrheal disease]
  1990
 95. Radšel-Medvešček A
  Zdravljenje črevesnih nalezljivih bolezni
  1988
 96. Cuculić M; Sabolić J; Šamanić V
  Pseudomembranozni kolitis u toku antibiotske terapije
  1987
 97. Radšel-Medvešček A
  Črevesne infekcijske bolezni
  1987
 98. Levačić-Turk Zora
  Nalezljive črevesne bolezni v Pomurju in SR Sloveniji v letih 1968 do 1982
  [Intestinal infectious diseases in Pomurjeand Slovenia during 1968-1982]
  1987New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics