biomedicina slovenica


"ENTEROTOXINS" : 16

 1. Dermota Urška; Košir Marta; Miljavac Bonia; Grmek-Košnik Irena
  Določevanje stafilokoknih toksinov pri zastrupitvah s hrano - prikaz primera z Dolenjske
  [Detecting staphylococcal enterotoxins in food poisoning]
  2015
 2. Grmek-Košnik Irena; Krt-Lah Andreja; Dermota Urška; Frelih Tatjana
  Obravnava izbruha stafilokokne zastrupitve s hrano v osnovni šoli
  [Managing of the outbreak of staphylococcal food poisoning in primary school]
  2014
 3. Grmek-Košnik I; Frei R; Dolenc M; Virnik B; Seljak M; Trampuž A
  Isolates of methicilin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) from stool of patients with acute gastroenterocolitis (AGEC) often produce enterotoxins
  2002
 4. Godič-Torkar Karmen
  Prisotnost bakterije Bacillus cereus v bolniškem oddelku in kužninah, tvorba enterotoksinov ter njena občutljivost za antibiotike
  [The presence of the bacterium Bacillus cereus in the clinical department and in the infectious samples, its enterotoxin production and susceptibility to antibiotics]
  2009
 5. Lejko-Zupanc Tatjana; Grmek-Košnik Irena; Dermota Urška; Juteršek Borut
  Ali se grožnja odpornih bakterij širi preko zidov slovenskih bolnišnic?
  [Is the threat of resistant bacteria spreading beyond the walls of Slovenian hospitals?]
  2005
 6. Barbut F; Delmee M; Brazier JS; Petit JC; Poxton IR; Rupnik M; Lalande V; Schneider C; Mastrantonio P; Alonso R
  A European survey of diagnostic methods and testing protocols for Clostridium difficiel
  2003
 7. Rupnik Maja; Dupuy Bruno; Fairweather Neil; Gerding Dale N; Johnson Stuart; Just Ingo; Lyerly David M; Popoff Michel R; Rood Julian I; Sonenshein Abraham L
  Revised nomenclature of Clostridium difficile toxins and associated genes
  2005
 8. Pituch Hanna; Rupnik Maja; Obuch-Woszczatynski Piotr; Grubešič Ana; Meisel-Mikolajczyk Felicija; Luczak Miroslaw
  Detection of binary-toxin genes (cdtA and cdtB) among Clostridium difficile strains isolated from patients with C. difficile-associated diarrhoea (CDAD) in Poland
  2005
 9. Grmek-Košnik Irena; Mueller-Premru Manica; Seljak Marija; Pavlica Tatjana; Peternelj Brigita; Pohar Majda; Kolman Jana
  Analiza epidemije stafilokokne zastrupitve udeležencev letovanja
  [Analysis of the epidemic of staphylococcal food poisoning in participants on vacation]
  2002
 10. Koren Srečko
  Bakterijski toksini
  2002
 11. Grmek-Košnik Irena; Virnik Brigita; Pavlica Tatjana
  Izolati proti meticilinu odpornega S. aureus (MRSA) iz blata bolnikov z akutnim gastroenterokolitisom pogosto izločajo enterotoksin (SE)
  [Isolates of methicillin resistant S. aureus (MRSA) from stool of patients with acute gastroenterocolitis often produce enterotoxine (SE)]
  2000
 12. Braun Veit; Mehlig Markus; Moos Michael; Rupnik Maja; Kalt Bettina; Mahony David E; von Eichel-Streiber Christoph
  A chimeric ribozyme in Clostridium difficile combines features of group I introns and insertion elements
  2000
 13. Grmek-Košnik Irena; Mueller-Premru Manica; Seljak Marija; Pavlica Tatjana; Peternelj Brigita; Pohar Majda; Kolman Jana
  Analiza epidemije stafilokokne zastrupitve s hrano
  [Analysis of the epidemic of staphylococcal food poisoning]
  2000
 14. Rupnik Maja; Braun Veit; Soehn Florian; Janc Miha; Hofstetter Monika; Laufenberg-Feldmann Rita; von Eichel-Streiber Christoph
  Characterization of polymorphism in the toxin A and B genes of Clostridium difficile
  1997
 15. Bole-Hribovšek V
  Primerjava primernosti metod za rutinsko laboratorijsko preverjanje uspešnosti vakcinacije proti kolibacilozi sesnih pujskov
  [Checking the succes of vaccination against colibacillosis of suckling piglets - comparison of suitability of methods for routine laboratory screening]
  1988
 16. Zajc-Satler J; Janc M
  Raziskave jersinioze pri človeku
  [Investigations of yersiniosis in Slovenia]
  1986New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics