biomedicina slovenica


"EOSINOPHILIA" : 49

 1. Orel Rok; Murch Simon H.; Dias Jorge Amil; Vandenplas Yvan; Homan Matjaž
  Eosinophilic esophagitis that develops during therapy with proton pump inhibitors
  2016
 2. Dolenc-Voljč Mateja; Žgavec Borut; Vizjak Alenka; Luzar Boštjan
  Figurate erythema in a patient with bullous pemphigoid and Toxocara infection
  2013
 3. Marovt Maruška
  Dermatološke manifestacije hiperezinofilnega sindroma
  [Dermatologic manifestations of the hypereosinophilic syndrome]
  2009
 4. Kunst A
  Zdravstvena nega otrok z eozinofilno gastroenteropatijo
  [Healthcare of children with eosinophilic gastroenteropathy]
  2009
 5. Kitanovski L
  A unique case of atypical Omenn syndrome with disseminated CMV nifection and fatal immune haemolytic anaemia with a review of similar cases
  [Prikaz primera edinstvenega primera netipičnega sindroma Omenn z diseminirano okužbo s CMV in smrtno imunsko hemolitično anemijo in pregled podobnih primerov]
  2008
 6. Jenerowicz D; Czarnecka-Operacz M; Silny W
  Peripheral blood eosinophilia in atopic dermatitis
  2007
 7. Saletinger Rajko; Rejc-Marko Jana; Unuk Sibila; Logar Jernej
  Trihinoza - prikaz primera
  [Trichinosis - case presentation]
  2007
 8. Agatonović Aleš; Kern Izidor; Globočnik Marta; Požek Igor; Tomič Viktorija; Kalan Gregor; Triller Nadja
  Strongiloidoza pri bolnici z zmanjšanim imunskim odzivom
  [Immunocompromised patient with strongyloidosis]
  2007
 9. Skerbinjek-Kavalar Maja
  Kašelj pri avtoimunih boleznih
  [Cough and autoimmune diseases]
  2006
 10. Pungertnik Darja
  Zajedalci in eozinofilija
  2001
 11. Logar Mateja
  Sodobni pristop k bolniku po vrnitvi iz tropskih krajev
  [New approaches to the patient after the return from tropical destinations]
  2005
 12. Miljković J; Bartenjev I
  Hypereosinophilic dermatitis-like erythema annulare centrifugum in a patient with chronic lymphocytic leukaemia
  2005
 13. Kern Izidor
  Netumorska citopatologija plevralnega izliva
  2004
 14. Homan Matjaž; Glavnik Vesna; Orel Rok
  Eozinofilne gastroenteropatije pri otrocih in mladostnikih
  2004
 15. Miljković Jovan; Marko Pij Bogomir
  Grover's disease: successful treatment with acitretin and calcipotriol
  2004
 16. Čamernik Maja; Fajfar Janja; Lukić Gina
  Alergološki testi in vitro
  2003
 17. Preložnik-Zupan Irena
  Ugotavljanje vzrokov za levkocitozo
  [Determination of causes of leukocytosis]
  2003
 18. Štabuc Borut; Stevanović Živojin; Tajnšek Tomaž; Janša Rado; Vodopivec Boris; Štepec Srečko; Kocijančič Borut; Markovič Saša
  Eozinofilni gastroenteritis
  [Eosinophilic gastroenteritis]
  2003
 19. Dugonik A; Belič M; Miljković J
  Eosinophilic fasciitis
  2003
 20. Petric Vlasta; Benkovič Alenka; Kološa Ivana; Horvat Mateja; Lopert Anton; Volavšek Metka; Kovačič Srečko
  Eozinofilija pri bolniku z ekstranodalnim limfomom T naravnih ubijalk - prikaz primera
  [A case of axtranodal NK/T cell lymphoma presenting with eosinophilia]
  2003
 21. Urlep D; Mičetić-Turk D; Dolinšek J
  Obravnava otrok s prehransko alegijo in bolezenskimi znaki v prebavilih
  [Clinical approach to (treatment of) the child with gastrointetsinal manifestations of food allergy]
  2003
 22. Peršić M
  Eozinofilni gastroenteritis
  [Eosinophilic gastroenteritis]
  2003
 23. Skerbinjek-Kavalar M; Accetto M
  Eozinofilni fasciitis
  2002
 24. Mušič Ema
  Mehanizmi neugodnih reakcij po hrani
  2002
 25. Bunc M; Remškar Z; Bručan A
  The idiopathic hypereosinophilic syndrome: case report
  2001
 26. Lopert Anton; Kern Izidor
  Kronična eozinofilna pljučnica z neznačilnim potekom pri bolniku s srčnim popuščanjem - prikaz primera
  [Chronic eosinophilic pneumonia with atypical presentation in patient with heart failure - case report]
  2001
 27. Košnik Mitja; Kern Izidor; Mušič E
  Chloroquin-induzierte arzneimitteltoxische alveolitis
  [Chloroquine-induced drug-hypersensitivity]
  2000
 28. Petrič Vlasta; Kološa Vlasta Ivana; Benkovič A; Horvat M; Lopert A; Gale Nina; Zidar A
  Prikaz bolnika z eozinofilijo pri T-celičnim angiocentričnim limfomom grla
  [A patient with eosinophilia and T cell angiocentric lymphoma]
  2000
 29. Remškar Zlata; Ploj Tom; Bunc Matjaž; Vukelič Katarina
  Hemoptoe pri antifosfolipidnem sindromu
  [Massive hemoptysis in a patient with antiphospholipid antibody syndrome]
  2000
 30. Černelč Peter
  Bolezni celic bele vrste
  1998
 31. Rozman Blaž; Praprotnik Sonja
  Sistemske vezivnotkivne bolezni
  1998
 32. Rutar-Zupančič Marija
  Eozinofilni pljučni infiltrat
  1998
 33. Peč J; Frličkova Z; Fetisovova Ž; Plank L; Adamicova K; Peč M
  Eosinophilic pustular folliculitis: a case report
  1998
 34. Arnež Maja; Čižman Milan; Jazbec Janez; Kotnik Antonija
  Acute infectious lymphocytosis caused by coxsackievirus B2
  1996
 35. Mušič E; Tomšič M; Logar D
  Gold salt alveolitis in 3 patients with rheumatoid arthritis
  [Goldsalzalveolitis bei drei Patienten mit rheumatoider Arthritis]
  1995
 36. Odia SG; Puerschel W; Worret WI; Rakoski J
  Hypereosinophilic cellulitis (Wells' syndrome) resembling urticaria
  1994
 37. Modic M
  Eozinofilija
  1994
 38. Černelč P
  Bolezni celic bele vrste
  1993
 39. Rutar-Zupančič M
  Eozinofilni infiltrat v pljučih
  1993
 40. Koselj M; Kveder R; Bren AF; Rott T
  Acute renal failure in patients with drug-induced acute interstitial nephritis
  1993
 41. Praprotnik D; Ferluga D; Rott T; Drinovec J; Accetto R; Debeljak A
  Patološke spremembe ledvic pri sindromu Churg-Strauss
  [Churg-Strauss syndrome: renal morphologic findings]
  1989
 42. Roglić M
  Kronična eozinofilna pneumonija
  1991
 43. Čvorišćec B
  Bolesti pluća u izmijenjenoj imunoj aktivnosti
  1991
 44. Meden-Vrtovec H; Hren-Božič M
  Vagifem - zdravljenje urogenitalnih atrofičnih sprememb
  [Vagifem - the treatment of urogenital atrophic changes]
  1991
 45. Lejko-Zupanc T
  Toksokariaza
  [Toxocariasis]
  1990
 46. Breitenfeld V
  Parasitarne infekcije
  1987
 47. Mikulić VD; Vazić-Babić V
  Prevalence of Toxocara antibodies in persons with eosinophilia
  1986
 48. Sentočnik J; Perković T; Rozman B
  Difuzni fasciitis z eozinofilijo - diagnostične zadrege. (Diffuse fasciitis with eosinophilie - diagnostic dilemmas)
  1986
 49. Mičetić-Turk Dušanka; Krajnc Olga
  Sindrom visceralne larve migrans pri otrocih - toksokariaza
  [Larva migrans visceralis syndrome in childhood - toxocariasis]
  1986New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics