biomedicina slovenica


"EPIMERASES" : 5

 1. Vilfan Tanja
  Molekularnobiološke raziskave s stresom inducibilne glukoza-epimeraze iz glive Rhizopus nigricans
  2004
 2. Vilfan Tanja; Černila Boštjan; Črešnar Bronislava; Breskvar Katja
  Identification of regulatory elements in stress inducible epimerase promoter from filamentous fungus Rhizopus nigricans
  2003
 3. Vilfan Tanja
  Uravnavanje s stresom inducibilne epimeraze glive Rhizopus nigricans
  2001
 4. Črešnar Bronislava; Plaper Andreja; Breskvar Katja; Hudnik-Plevnik Tamara
  cDNA sequence and deduced amino acid sequence of a fungal stress protein induced in Rhizopus nigricans by steroids
  1998
 5. Plaper A
  Kloniranje in ekspresija cDNA gena, ki se v glivi Rhizopus nigricans inducira v pogojih indukcije hidroksilaznega sistema
  [Cloning and expression of cDNA corresponding to gene induced in Rhizopus nigricans in the conditions of induction of hydroxylase system]
  1995New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics