biomedicina slovenica


"ERGOMETRY" : 31

 1. Bekfani Tarek; Pellicori Pierpaolo; Morris Daniel A.; Ebner Nicole; Valentova Miroslava; Steinbeck Lisa; Wachter Rolf; Elsner Sebastian; Sliziuk Veronika; Schefold Joerg C.; Lainščak Mitja
  Sarcopenia in patients with heart failure with preserved ejection fraction: Impact on muscle strength, exercise capacity and quality of life
  2016
 2. Ebner Nicole; Jankowska Eva A.; Ponikowski Piotr; Lainščak Mitja
  The impact of iron deficiency and anaemia on exercise capacity and outcomes in patients with chronic heart failure. Results from the Studies investigating co-morbidities aggravating heart failure
  2016
 3. Szabó Tibor; Lainščak Mitja
  Plasma adiponectin in heart failure with and without cachexia
  2013
 4. Danieli Aljoša
  Vpliv vzdržljivostnega treninga na uravnavanje delovanja srca preko avtonomnega živčevja pri petdesetletnih preiskovancih
  2007
 5. Murnik Mateja
  Primerjava šestminutnega testa hoje in stopenjskega testa hoje pri bolnikih s kronično obstruktivno pljučno boleznijo
  [Comparison of six minute walk test and incremental shuttle walk test in patient with chronic obstructive pulmonary disease]
  2005
 6. Gazvoda Tatjana Marija
  Ergonomija
  2002
 7. Cerjak Marina; Putar Brigita; Kadliček Julka; Poles Janez
  Vloga medicinske sestre pri ergospirometričnem testiranju v bolnišnici Topolšica
  2002
 8. Kristl Maja
  Obremenitveno testiranje srčnožilnega in pljučnega sistema v športu
  [Load test of cardiovascular and pulmonary sistems in sport]
  2002
 9. Dodič-Fikfak Metoda
  Pravila za določanje izpostavljenosti pri cumulative trauma disorders
  2002
 10. Turk Zmago; Barovič Jože
  Priprema športaša u uvjetima srednjegorske klime s posebnim naglaskom na hipobaričnu terapiju
  [Sport training in middle-high climate with special emphasise on hypobaric therapy]
  2002
 11. Starc Radovan; Reschner Hrvoje; Starc Šarlota
  "Koronarni EKG" pri dobro treniranem rekreativnem športniku
  [Marked "coronary-like ECG changes" in a middle-aged and well-trained recreational sportsman]
  2002
 12. Tipton MJ; Franks GM; Meneilly GS; Mekjavić Igor B
  Substrate utilisation during exercise and shivering
  1997
 13. Fležar Matjaž
  Kardio-pulmonalno obremenitveno testiranje (ergospirometrija)
  2001
 14. Marinček Č; Valenčič V
  ARM CYCLOERGOMETRY AND KINETICS OF OXYGEN CONSUMPTION IN PARAPLEGICS
  1977
 15. Eldar Reuben; Marinček Črt
  Physical activity for elderly persons with neurological impairement: a review
  2000
 16. Grošelj Ciril
  Pomen evaluacije pljučne funkcije in rentgenograma pljuč ob interpretaciji rezultatov obremenitvene radioizotopske ventrikulografije v diagnostiki ishemične bolezni srca
  1994
 17. Ratkajec Tihomir
  Ergonomska analiza in izdelava ergonomskega predloga za delovno mesto graverja kristalnega stekla
  1999
 18. Bilban Marjan
  Strokovni posvet Ergonomija v medicini dela; 1999 maj 21-22; Rogaška Slatina
  1999
 19. Tasič Janez
  Ergometrija ali obremenitveni test srčnega bolnika z interpretacijo
  1998
 20. Gazvoda Tatjana M; Horvat Jože
  Škodljivi vplivi delovnega okolja pri nastanku okvar hrbtenice
  1995
 21. Vink Peter; Koningsveld Ernst AP; Dhondt Steven
  Human factors in organizational design and management - VI. Proceedings of the 6th international symposium on human factors in organizational design and management held; 1998 Aug 19-22; Hague, Netherlands
  1998
 22. Poredoš Pavel; Likar Borut
  Determination of oxemia in claudicant's leg during exercise usingtcpo2 measurement
  1996
 23. Ušaj Anton
  The existence of lactate steady state range
  1996
 24. Lindič Jelka; Rus Maja; Drinovec Jože
  Nekateri presnovni učinki aktune telesne obremenitve pri bolnikih na hemodializi
  1984
 25. Rus Maja; Lindič Jelka; Drinovec Jože
  Akumulacija laktata i piruvata u arterijskoj krvi ispitanika nesportista i rekreativaca posle submaksimalnog opterećenja na cikloergometru u ležećem položaju
  1984
 26. Vest Aleks Leo
  Universality of reduced models of energy characteristics in slalom kayaker
  1997
 27. Gollhofer A; Schoepp A; Rapp W; Strojnik V
  Changes in reflex excitability following isometric contraction in humans
  1998
 28. Strojnik V; Jereb B; Colja I
  Median frequency change during 60 S maximal hopping and cycling
  1997
 29. Božič D
  Ergoophthalmology
  1996
 30. Jereb B; Strojnik V
  Changes in EMG activity of quadriceps femoris muscle during 60s Wingate test
  1996
 31. Sun JC; Eiken O; Mekjavić IB
  Autonomic nervous control of heart rate during blood-flow restricted exercise in man
  1993New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics