biomedicina slovenica


"ERSONALITY" : 550

 1. Čugura Tanja; Boh Jakob; Zupanc Tomaž; Pregelj Peter; Videtič Paska Alja
  Differences in SNP genotype distributions between complex and simple suicides
  2018
 2. Kokalj Anja; Novak Šarotar Brigita; Rus Prelog Polona
  How can personality traits and coping strategies lead to disability evaluation - psychodynamic view
  2016
 3. Gilbert Frederic N.; Vranič Andrej; Hurst Samia
  Involuntary & voluntary invasive brain surgery
  2013
 4. Bras Nina
  Vpliv prevladujočega tipa navezanosti v objektnem odnosu na zmožnosti spoprijemanja s stresom
  [The impact of primary attachment in object relations on the ability to cope with stress]
  2017
 5. Drobne Gabrijela
  Vpliv pozitivne situacije v okolju na osebnost starega človeka
  [The influence of positive environment situation on the personality of the elderly]
  2016
 6. Kraljić Suzana; Drnovšek Klemen
  Fetus: to be or not to be a subject - that is the question
  [Fetus: biti ali ne biti subjekt - to je zdaj vprašanje]
  2016
 7. Lorber Mateja; Treven Sonja; Mumel Damijan
  The examination of factors relating to the leadership style of nursing leaders in hospitals
  2016
 8. Marušič Andrej; Belšak Katja; Marušič Dragan
  Sensitization of emotions as a risk factor for ischemic heart disease
  2008
 9. Maček Bernarda; Dernovšek Mojca Zvezdana; Kobentar Radojka
  Enduring personality changes in patients living at home and challenges for community nursing
  [Trajne osebnostne spremembe pri pacientih v domačem okolju in izzivi za patronažno zdravstveno nego]
  2015
 10. Škrila Čuš Darja
  Narcisizem pri pacientkah z migreno
  2006
 11. Štuhec Matej
  Auditory hallucinations associated with nitrofurantoin use: case report and review of the literature
  2014
 12. Delić Mirjana; Kajdiž Karmen; Pregelj Peter
  Association of personality traits and outcome of hospital treatment of opioid addiction
  2015
 13. Kobal Grum Darja; Rus Velko S.; Marčič Renata
  Komunikacija s starostniki v lekarni
  [Communication with the elderly in the pharmacy]
  2010
 14. Bürger-Lazar Martina
  Personality of childhood brain tumors survivors
  2008
 15. Arnejčič Beno
  Vloga smeha v človekovem "kompasu psihe"
  [The role of laughter in human "compass of psyche"]
  2012
 16. Stangler Herodež Špela
  Povezava med smehom in geni
  [Connection between laughter and genes]
  2012
 17. Sauer Pieter J. J.; Neubauer David
  Female genital mutilation
  2014
 18. Brecelj Valentina; Vidmar Gaj; Tabaj Aleksandra
  Career paths in persons with disabilities
  2013
 19. Ožura Ana; Šega Saša
  Profile of depression, experienced distress and capacity for coping with stress in multiple sclerosis patients
  2013
 20. Žvelc Gregor
  Between self and others
  2009
 21. Dolenc Barbara; Šprah Lilijana; Dernovšek Mojca Zvezdana; Akiskal Kareen; Akiskal Hagop S.
  Psychometric properties of the Slovenian version of temperament evaluation of Memphis, Pisa, Paris, and San Diego-Autoquestionnaire (TEMPS-A): temperament profiles in Slovenian university students
  2013
 22. Škodlar Borut; Jorgensen Jon Ploug
  Could Socrates be diagnosed within the schizophrenia spectrum? Could schizophrenia patients be considered in the light of Socratic insights?
  2012
 23. Serec Maša; Bajec Boštjan; Petek Davorina; Švab Igor; Selič Polona
  A structural model of burnout syndrome, coping behavior and personality traits in professional soldiers of the Slovene armed forces
  [Strukturni model povezanosti med izgorelostjo, strategijami spoprijemanja s stresom in osebnostnimi značilnostmi pri vojakih Slovenske vojske]
  2012
 24. Selič Polona; Petek Davorina; Pesjak Katja
  Healthy, but are they satisfied? Factors associated with job satisfaction in professional soldiers of the Slovenian armed forces
  2012
 25. Ožura Ana; Ihan Alojz; Musek Janek
  Can the big five factors of personality predict lymphocyte counts?
  2012
 26. Bregar Branko; Peterka-Novak Jožica; Možgan Barbara
  Doživljanje stresa pri zaposlenih v zdravstveni negi na področju psihiatrije
  [Experiencing stress by psychiatric nurse practitioners]
  2011
 27. Liščić Rajka Marija; Kogoj Aleš
  Social behaviour vs. psychiatric features of frontotemporal dementia: clinical report of two cases
  2010
 28. Uher Rudolf; Dernovsek Mojca Z; Mors Ole; Hauser Joanna; Souery Daniel; Zobel Aatrid; Maier Wolfgang; Henigsberg Neven; Kalember Petra; Rietschel Marcella
  Melancholic, atypical and anxious depression subtypes and outcome of treatment with escitalopram and nortriptyline
  2011
 29. Selič Polona; Serec Maša; Petek Davorina; Rus-Makovec Maja
  Intra- and inter-personal factors of psychosocial status in Slovenian military personnel with regard to their traumatic event experience
  [Osebni in medosebni dejavniki psihosocialnega statusa pri osebju Slovenske vojske glede na izkušnjo travmatskega dogodka]
  2011
 30. Skubic Metka; Komerički Karin; Mivšek Ana Polona
  Poporodno obdobje: stres in starševstvo
  [Postnatal period: stress and parenthood]
  2011
 31. Žugelj Urška; Zupančič Maja; Komidar Luka; Kenda Rajko; Marčun-Varda Nataša; Gregorič Alojz
  Self-reported adherence behavior in adolescent hypertensive patients: the role of illness representations and personality
  2010
 32. Hvalec Špela; Kobal-Straus Klavdija
  Empatija in značilnosti udeležencev izobraževanja v programu bolničar-negovalec
  [Empathy and the personality traits of the nurse assistant training programme students]
  2010
 33. Smrtnik-Vitulić Helena; Prosen Simona
  Osebnost in samospoštovanje kot dejavnika učne uspešnosti študentov
  2010
 34. Škodlar B; Parnas J
  Self-disorder and subjective dimensions of suicidality in schizophrenia
  2010
 35. Jakopec Zlatka
  Psihološki dejavniki v poklicni rehabilitaciji oseb po nezgodni možganski poškodbi
  [Psychological factors in vocational rehabilitation following traumatic brain injury]
  2010
 36. Zadravec Tina; Grad Onja; Sočan Gregor
  Expert and lay explanations of suicidal behaviour: comparison of the general population's, suicide attempters', general practitioners' and psychiatrists' views
  2006
 37. Kores-Plesničar Blanka
  Personalized antipsychotic treatment: the adverse effects perspectives
  2010
 38. Kogoj Aleš
  Zakaj so starostniki samomorilno bolj ogroženi?
  [Why are elderly at greater risk of suicide?]
  2010
 39. Ožura Ana; Erdberg Philip; Šega Saša
  Personality characteristics of multiple sclerosis patients: a rorschach investigation
  2010
 40. Selič Polona; Serec Maša; Petek Davorina; Rus-Makovec Maja
  Osebnostne značilnosti in strategije spoprijemanja s stresom, povezane z zdravjem in izgorelostjo pri vojakih Slovenske vojske
  [Basic personality traits and coping strategies in relation to health and burnout among members of Slovenian Armed Forces]
  2010
 41. Kotnik Bogdan; Zupet Petra; Vodičar Janez; Tušak Matej
  Značilnosti reagiranja v stresni situaciji in dejavniki uspeha slovenskih vrhunskih športnikov in olimpijskih igrah
  [The way of reacting in a stressful situation and factors of success of the Slovene top athletes in olympic games]
  2010
 42. Ožura A; Erdberg P; Šega S
  Personality characteristics, coping and self-esteem: a Rorschach investigation with multiple sclerosis patients
  2010
 43. Georgiev Dejan; Danieli Aljoša; Ocepek Lidija; Novak Dominika; Zupančič-Križnar Nina; Trošt Maja; Pirtošek Zvezdan
  Othello syndrome in patients with Parkinson's disease
  2010
 44. Pajntar Marjan; Velikonja Vislava; Pušenjak Stanko; Rojšek Janez
  Outcome of pregnancy with imminent preterm labour (PPI) regarding occurrence of symptoms, severity of symptoms and personality characteristics
  1992
 45. Tul N; Burger M; Velikonja V; Pajntar M; Ograjenšek Z
  Personality structure of infertile couples
  1995
 46. Velikonja Vislava; Pajntar Marjan; Pušenjak Stanko; Rojšek Janez
  Personality structure, attitudes towards pregnancy, stress in pregnancy and imminent preterm labour (PPI)
  1992
 47. Damjan Hermina
  Rehabilitacija otrok: tehnologija in/ali družina
  [Children rehabilitation: technology and/or family]
  2009
 48. Marušič Dorjan; Marušič Andrej; Temnik Sanja
  Psihokardiologija: zdravo srce, zdrava duša (in obratno)
  [Psychocardiology: a healthy heart is a healthy soul (and vice versa)]
  2009
 49. Milakić-Snoj Zvezdana
  Prepoznavanje depresivnosti in anksioznosti pri bolnicah z rakom dojk
  2008
 50. Ožura A; Erdberg P; Šega-Jazbec S
  Personality characteristics of multiple sclerosis patients: a Rorschach investigation
  2009
 51. Barbič-Žagar Breda; Ristovski Aleksandar; Dular-Meglič Tina
  Ocena učinkovitosti, varnosti in sprejemljkivosti orodisperzibilnega risperidona pri bolnikih s shizofrenijo ali bipolarno manijo in pri vedenjskih motnjah dementnih bolnikov
  [Evaluation of efficacy, safety and acceptability of orodispersible risperidone in patients with schizophrenia, bipolar mania and behavioural disturbances in dementia patients]
  2008
 52. Bavdek Srdan V
  Delovanje Dr. Janeza Bleiweisa in njegova osebnost
  [The work of Dr. Janez Bleiweis and his personality]
  2008
 53. Pregelj Peter; Tomori Martina; Dolničar Robert; Balažic Jože; Zupanc Tomaž
  Stress events in a month before suicide, aggression and impulsivity of suicide victims relevant for military population
  2008
 54. Ihan Alojz
  Vpliv ekstremnih naporov in poškodb na imunsko stanje in obolevnost z okužbami
  [Influence of severe exertions and injuries on the immunological state and infection proneness]
  2008
 55. Bavčar Petra
  Socio-vrednote orientacije, življenski stil in osebnostne značilnosti pedagoških delavk z glasovnimi težavami
  [Social value orientations, lifestyle and personality characteristics of pedagogic professionals with voice disorders]
  2008
 56. Rus-Makovec Maja; Čebašek-Travnik Zdenka
  Co-occurring mental and somatic diagnoses of alcohol dependent patients in relation to long-term aftercare alcohol abstinence and well-being
  2008
 57. Šprah Lilijana; Novak Tatjana
  Neurocognitive assessment of alcohol inpatients during recovery from alcoholism
  [Nevrokognitivna ocena abstinentov med njihovim okrevanjem od odvisnosti od alkohola]
  2008
 58. Anderluh M; Tchanturia K; Rabe-Hesketh S; Collier D; Treasure J
  Lifetime course of eating disorders: design and validity testing of a new strategy to define the eating disorders phenotype
  2009
 59. Molan Marija; Molan Gregor
  Osebnostne značilnosti človeka in bolečine v gibalih
  [An individual's personality changes and pains in the locomotor systems]
  2007
 60. Tchanturia K; Morris RG; Anderluh MB; Collier DA; Nikolaou V; Treasure J
  Set shifting in anorexia nervosa: an examination before and after weight gain, in full recovery and relationship to childhood and adult OCPD traits
  2004
 61. Anderluh MB; Tchanturia K; Rabe-Hesketh S; Treasure J
  Childhood obsessive-compulsive personality traits in adult women with eating disorders: defining a broader eating disorder phenotype
  2003
 62. Novak-Šarotar Brigita
  Vpliv trajanja nezdravljene psihoze na potek bolezni pri bolnikih s shizofrenijo
  2006
 63. Ziherl Slavko; Čebašek Travnik Zdenka; Kores Plesničar Blanka; Tomori Martina; Zalar Bojan
  Trait aggression and hostility in recovered alcoholics
  2007
 64. Kramberger GM; Popović M; Ocepek L; Flisar D; Pirtošek Z
  Early personality and cognitive disturbance in a young patient with Parkinsonism
  2006
 65. Zadravec Tina
  Odnos do samomorilnega vedenja, iskanja pomoči in zdravljenja samomorilno ogroženih oseb
  2006
 66. Zadnek Mima
  Poznavanje razlik pri osebnostih in dobri medsebojni odnosi
  2006
 67. Kores-Plesničar Blanka
  Psihiatrične motnje pri bolnikih z možgansko-žilnimi boleznimi
  2006
 68. Sinkovič Andreja
  Sodobni pristop k zdravljenju težke akutne zastrupitve z ogljikovim monoksidom
  [Contemporary treatment of acute severe carbon monoxide poisoning]
  2006
 69. Groleger Urban
  "Bordeline": mejna motnja in mejna diagnoza?
  2006
 70. Blinc-Pesek Marjeta
  Razlika v klinični sliki in zdravljenju psihoz in psihomotičnih dekompenzacij pri mejno strukturiranih
  2004
 71. Srpak Milena
  Nedokončana zgodba 2: shizoidna in bordeline osebnostna motnja. Zbornik prispevkov 4. ormoško srečanje; 2004 jun; Ormož
  2006
 72. Marušič Andrej
  Suicidal and deliberate self-harm ideation among patients with physical illness: the role of coping styles
  2006
 73. Pišec Andrej; Kaube Sanja; Kmetec Irena; Kodrič Petra
  Center za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog Zdravstveni dom "dr. A. Drolca" Maribor
  [Center for prevention and treatment of drug addiction primary Health centre "dr. A. Drolca" Maribor]
  2005
 74. Selič Polona
  Pravica ne biti žrtev nasilja
  2006
 75. Sinkovič A; Smolle-Juettner F M; Krunič B; Marinšek M
  Severe carbon monoxide poisoning treated by hyberbaric oxygen therapy - a case report
  2006
 76. Selič Polona
  Kronična bolezen - bolnik - zdravnik: psihološki vidiki
  2005
 77. Židanik Suzana; Židanik Miloš
  Pristop k obravnavi sočasnih bolezni pri osebnostno motenih bolnikih
  2005
 78. Rejec Vanja F
  Izkušnje psihiatrične ambulantne obravnave v penalnih okvirih II.
  2000
 79. Žagar Dušan
  Smernice terapevtske obravnave disocialne (antisocialne) osebnostne motnje
  2000
 80. Mrevlje Gorazd V; Pačnik Tone
  Izvedenstvo pri osebnostno motenih
  2000
 81. Tomori Martina
  Diagnostika disocialne osebnostne motnje v adolescenci
  2000
 82. Kobal Miloš F
  Forenzično psihiatrični vidiki deviantnega vedenja
  2000
 83. Ziherl Slavko
  Sodobna klasifikacija osebnostnih motenj z ozirom na izvrševanje kaznivih dejanj
  2000
 84. Žagar Dušan
  Zbornik 11. seminarja forenzične psihiatrije. Psihiatrično izvedenstvo in obravnava osebnostno motenih; 1999 jan 21-22; Ljubljana
  2000
 85. Pačnik Tone
  Podoba o sebi ter problem agresivnosti pri normalnih, depresivnih in parasuicidalnih adolescentih
  1996
 86. Selič Polona
  Nasilje v družini - priporočila na poti do celovitih rešitev
  2005
 87. Prelog-Dai Hilda
  Diferencialna diagnostika bipolarne afektivne motnje in komorbidnosti
  [Diferential diagnosis of bipolar disorder and comorbidity]
  2005
 88. Kobilšek Katja; Zaviršek Živa; Ravnik Igor; Tomori Martina
  Psihosocialni dejavniki tveganja pri mladostnikih z epilepsijo
  [Psychosocial risk factors in adolescents with epilepsy]
  2005
 89. Zalar Bojan
  Osebnostni vprašalnik "NA-O"
  1996
 90. Zalar Bojan
  Osebnostni vprašalnik "NA-O"
  1997
 91. Serafimović Andrej
  Duševne motnje in epilepsija
  2005
 92. Auer Vladimir
  Mejna osebnost: viharnost, nihanja razpoloženja, izbruhi besa, strah pred osamljenostjo
  2005
 93. Boben Dušica
  Testna baterija za triažno psihološki pregled nabornika - "NA"
  1996
 94. Boben Dušica
  Testna baterija za triažni psihološki pregled nabornika za pehotnega vojaka - "NA"
  1997
 95. Marušič Andrej
  Med genetiko in okoljem: od rigidnosti do inovativnosti
  2005
 96. Šegrec Nuša; Pregelj Peter
  Personality disorder, substance use and parasuicidal behaviour: a case report
  2005
 97. Kobal-Grum Darja; Arnerič Niko; Kobal Alfred B; Horvat Milena; Ženko Bernard; Džeroski Sašo; Osredkar Joško
  Emotions and personality traits in former mercury miners
  [Čustva ter osebnostne lastnosti bivših rudarjev v rudniku živega srebra]
  2004
 98. Veselič Tanja
  Osebnostne značilnosti, percepcije, odvisnosti in tvegane dejavnosti pri angleških in slovenskih študentih psihologije
  2005
 99. Colnerič Blanka
  Socialno vedenje in osebnost otrok z lažjo motnjo v duševnem razvoju
  2005
 100. Košir N
  Predšolski otrok - pacient v zobozdravstvu
  [The pre-school child as a dental patient]
  2005

1 101 201 301 401 501  New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics