biomedicina slovenica


"ESCIN" : 14

 1. Kovačič Petra Brina; Chowdhury Helena H; Velebit Jelena; Kreft Marko; Jensen Jorgen; Zorec Robert
  New insights into cytosolic glucose levels during. Differentiation of 3T3-L1 fibroblasts into adipocytes
  2011
 2. Razinger Jaka; Drinovec Luka; Zrimec Alexis
  Real-time visualization of oxidative stress in a floating macrophyte Lemna minor L. exposed to cadmium, copper, menadione, and AAPH
  2009
 3. Boudova Ludmila; Kazakov Dmitry V; Sima Radek; Vanecek Tomas; Torlaković Emina; Lamovec Janez; Kutzner Heinz; Szepe Peter; Plank Lukas; Bouda Jiri; Hes Ondrej; Mukensnabl Petr; Michal Michal
  Cutaneous lymphoid hyperplasia and other lymphoid infiltrates of the breast nipple: a retrospective clinicopathologic study of fifty-six patients
  2005
 4. Dajčman Davorin; Potočnik-Dajčman Nataša
  Sindrom iritabilnega črevesa
  [Irritable bowel syndrome]
  2005
 5. Žegura Bojana; Lah Tamara T; Filipič Metka
  The role of reactive oxygen species in microcystin-LR-induced DNA damage
  2004
 6. Kržan Mojca; Stenovec Matjaž; Kreft Marko; Pangršič Tina; Grilc Sonja; Haydon Philip G; Zorec Robert
  Calcium-dependent exocytosis of atrial natriuretic peptide from astrocytes
  2003
 7. Seliškar M
  Priprava plazmida CYP51-GFP za izražanje fuzijskega proteina med človeško lanosterolno 14alfa-demetilazo in zelenim fluorescinom v sesalskih celicah
  [Preparation of CYP51-GFP plasmid for the expression of fusion protein between lanosterol 14alpha-demethylase and the green fluorescent protein in mammalian cells]
  2002
 8. Šikovec Mateja; Kožar-Logar Jasmina; Franko Mladen; Veber Marjan
  Spektrometrija s termičnimi lečami kot detekcijska tehnika za določevanje karotenoidov v sadnih sokovih in njihovih koncentratih
  2001
 9. Gajzer Borut; Koželj Miran; Andromako Nikica
  Spontano predrtje žolčnika: prikaz primera
  [Spontaneous gallbladder perforation: a case report]
  2000
 10. Vitas Marko
  Biotransformacija steroidov z glivo Cochliobolus lunatus in kvasovko Saccharomyces cerevisiae
  1999
 11. Tepšič Katarina
  Odkrivanje bakterijskih vrst v prebavilih domačih živali z in situ hibridizacijo in epifluorescentno mikroskopijo
  [Detection of bacterial species in the gut of domestic animals with in situ hybridization and epifluorescent microscopy]
  1999
 12. Vitas Marko; Smith Kelvin E; Plavec Janez; Kesselmeier Juergen; Pajič Tadej; Ferlan Andrej; Žigon Dušan; Kelly Steven L; Komel Radovan
  Induction of steroidal hydroxylase activity by plant defence compounds in the filamentous fungus Cochliobolus lunatus
  1999
 13. Mlekuž S
  Teoretične osnove in uporabnost fluorescenčne spektroskopije v farmaciji
  [Theoretical backgrounds and applicability of fluorescent spectroscopy in pharmacy]
  1995
 14. Vračko J
  Medoperativno ugotavljanje anterogradnih in retrogradnih faznih kontrakcij Oddijevega sfinktra in vpliv holedoholitiaze na smer kontrakcij
  1990New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics