biomedicina slovenica


"ESTRIOL" : 29

 1. Borko Elko; Breznik Radovan; Ivaniševič Vojo; Držečnik Požar Livija
  Prognostička vrijednost određivanja estriola, pregnandiola i humanog placentarnog laktogena u ranoj rizičnoj trudnoći
  1977
 2. Bricelj Katja; Vuković Maja; Verdenik Ivan; Osredkar Joško; Geršak Ksenija
  Analiza četvernega testa za odkrivanje trisomije 21 in trisomije 18 v drugem trimesečju nosečnosti
  [Analysis of second trimester quadruple screening test for trisomy 21 and trisomy 18]
  2014
 3. Geršak Ksenija; Pohar-Perme Maja; Strah Darija M
  First trimester screening for trisomy 21 by maternal age, nuchal translucency and fetal nasal bone in unselected pregnancies
  2011
 4. Lepesheva Galina I; Seliškar Matej; Knutson Charles G; Stourman Nina V; Rozman Damjana; Waterman Michael R
  Conformational dynamics in the F/G segment of CYP51 from Mycobacterium tuberculosis monitored by FRET
  2007
 5. Premru-Sršen Tanja
  Presejanje za Downov sindrom
  2006
 6. Čopi Simona
  Nuhalna svetlina in ostali presejalni testi za odkrivanje kromosomopatij v nosečnosti
  [Nuchal translucency and other screening tests for detecting aneuploides in pregnancy]
  2003
 7. Pušenjak Stanko
  Nuhalna svetlina in PAPP-a, prosti beta HCG
  2003
 8. Novak-Antolič Živa; Ogrizek-Pelkič Ksenija
  Vodenje nosečnic s sistemskimi vezivnimi boleznimi
  [Pregnancy surveillance in patients with systemic connective tissue diseases]
  2003
 9. Fister Petja
  Zapleti v nosečnosti pri preiskovankah z lažno pozitivnim rezultatom trojnega presejalnega testa
  2002
 10. Geršak Ksenija
  Hormoni v materini krvi kot kazalci kromosomopatij v prvem in drugem trimesečju nosečnosti, informacije za nosečnice, vrednotenje rezultatov
  2001
 11. Gravett Michael G
  Intrauterine infection and preterm delivery: insights into endocrine and immune mechanisms
  2001
 12. Uršič-Vrščaj M; Bebar S; Primic-Žakelj M
  Hormone replacement therapy after invasive ovarian serous cystadenocarcinoma treatment: the effect on survival
  2001
 13. Geršak Ksenija; Novak-Antolič Živa; Osredkar Joško
  Učinkovitost presejalnega trojnega hormonskega testa za trisomijo 21 v Sloveniji
  2000
 14. Veingerl A; Drnovšček M; Japelj I; Ekart B; Sikošek A; Dukić V; Čuić V; Pelkič-Ogrizek K
  Estriol v 24-urnem urinu in HPL v serumu pri kronični placentarni insuficienci
  1983
 15. Vrhovec I; Vrhovec S
  Određivanje cjelokupnog estriola u urinu s komercijalnim RIA kompletom za estriol u serumu
  1979
 16. Vrhovec I; Rainer S
  Vrednost estrotec testov za določanje estriola v urinu nosečnic
  1982
 17. Osredkar J
  Biokemični markerji za odkrivanje Downovega sindroma
  2000
 18. Osredkar Joško; Novak-Antolič Živa; Brezigar Anamarija; Tul Nataša; Geršak Ksenija; Debevec Marija; Peterlin Borut; Pušenjak Stanko
  Downov sindrom - določitev medianih vrednosti
  1998
 19. Novak-Antolič Živa; Brezigar Anamarija; Tul Nataša; Geršak Ksenija; Debevec Marija; Peterlin Borut; Pušenjak Stanko; Osredkar Joško
  Presejalni testi za Downovo bolezen v nosečnosti
  1998
 20. Brezigar Ana-Marija; Novak-Antolič Živka; Osredkar Joško; Tul Nataša; Verdenik Ivan
  Evaluation of second trimester maternal serum screening test for Down's syndrome and for prediction of other complications
  [Prosudba probiranja iz seruma trudnica u drugom tromjesečju za predviđanje Downova sindroma i drugih komplikacija trudnoće]
  1999
 21. Tul Nataša
  Presejalni hormonski testi za Downov sindrom
  [Hormonal screenig tests for Down syndrome]
  1997
 22. Bednarik Jurij; Rednak Katarina; Poljak Mario; Seme Katja
  Človeški T-celični limfotropni virus tipa I (HTVL-I)
  [Human T-cell lymphotropic virus type I (HTLV-)]
  1997
 23. Novak-Antolič Živa; Brezigar Anamarija; Osredkar Joško; Tul Nataša; Geršak Ksenija; Pušenjak Stanko
  Presejalni testi za Downov sindrom v nosečnosti
  [Screening test for Down's syndrome in pregnancy]
  1998
 24. Tul Nataša
  Napovedna vrednost lažno pozitivnega trojnega hormonskega testa za zaplete v nosečnosti
  1997
 25. Brezigar A; Novak-Antolič Ž; Osredkar J; Tul N; Verdenik I
  Presejalni trojni hormonski test za ugotavljanje visokorizičnih nosečnosti za Downov sindrom
  1996
 26. Osredkar J
  Downov sindrom - laboratorijska diagnostika
  [Down syndrome - laboratory diagnosis]
  1995
 27. Brezigar A; Novak-Antolič Ž; Osredkar J; Tul N
  Trojni hormonski test za ugotavljanje visokorizičnih nosečnosti za Downov sindrom
  1996
 28. Rozman B; Kveder T; Rupenovič S; Vrhovec I; Lestan B
  Imunski mehanizmi pri avtoimunskih boleznih
  1986
 29. Meden-Vrtovec Helena; Hren-Božič Marjeta
  Vpliv estrogenske substitucijske terapije na vazomotorne in psihične spremembe po kastraciji
  [The influence of estrogen replacement therapy on vasomotor and physical changes following castration]
  1986New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics