biomedicina slovenica


"ETHIDIUM" : 12

 1. Calejo Ana I; Rodriguez Eleazar; Silva Virgilia S; Jorgačevski Jernej; Stenovec Matjaž; Kreft Marko; Santos Conceicao; Zorec Robert; Goncalves Paula P
  Life and death in aluminium-exposed cultures of rat lactotrophs studied by flow cytometry
  2010
 2. Zorn B
  Le sperme "inflammatorie": ses relations avec la fertilite
  ["Inflammatory" sperm: relationship with fertility]
  2009
 3. Piškur Jure
  Sensitivity of intergenic regions of yeast mitochondrial DNA to single-strand-specific nucleases
  1988
 4. Fekete Veronika; Čierna Maria; Polakova Silvia; Piškur Jure; Sulo Pavol
  Transition of the ability to generate petites in the Saccharomyces/Kluyveromyces complex
  2007
 5. Drobne Damjana; Pipan Živa; Lešer Vladka; Valant Janez; Gunde-Cimerman Nina; Remškar Maja
  Metoda za določanje vplivov nanodelcev (TiO2) na celice in tkiva v strupenostnem testu in vivo
  [Assessing the effects of nanoparticles (TiO2) on cells and tissues by the in vivo toxicity test]
  2007
 6. Bizjak Danuša
  Pitje pri mokricah Ligidium hypnorum (Crustacea: Isopoda)
  [The uptake of liquid water in Ligidium hypnorum (Crustacea: Isopoda)]
  2006
 7. Glumac Nebojša
  Določanje tirozinazne mRNK s postopkom RT-PCR v periferni krvi bolnikov z malignim melanomom
  2000
 8. Pajič Tadej; Poje Mateja; Komel Radovan; Černelč Peter
  Ugotavljanje specifičnega cDNA-segmenta za BCR-ABL mRNA-prepis z načinom obratnega prepisovanja in verižne reakcije s polimerazo pri bolnikih s kronično mieloično levkemijo
  [Detection of specific BCR-ABL mRNA transcript in chronic myeloid leukemia patients by the reverse trancriptase and polymerase chain reaction]
  2000
 9. Pajič Tadej; Rebernik Veronika; Mali Polona; Žontar Darja; Černelč Peter
  Ugotavljanje specifičnih BCR-ABL mRNA-zaporedij z načinom obratnega prepisovanja in verižne reakcije s polimerazo pri bolnikih z akutno limfoblastno levkemijo
  [Detection of specific BCR-ABL mRNA sequences in acute lymphoblastic leukaemia patients by the reverse trancriptase and polymerase chain reaction]
  2000
 10. Zajc Irena
  Repetitive DNA sequences in different breeds of domestic dogs
  [Ponavljajoča se zaporedja DNA pri različnih pasmah domačega psa, Canis familiaris]
  1996
 11. Balažic Jože
  Introduction to the method of DNA analysis in the establishment to paternity using results from population statistical analysis at the Ljubljana Institute of forensic medicine
  1995
 12. Preložnik-Zupan I; Černelč P
  Določanje števila retikulocitov v klinični hematologiji
  [Reticulocyte counting: the place in clinical haematology]
  1995New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics