biomedicina slovenica


"EXANTHEMA" : 28

 1. Nosan Gregor; Jakič Maja; Jager Miha; Paro Panjan Darja
  Prognostic accuracy of clinical signs and diagnostic tests in cow's milk allergy in newborns
  2017
 2. Arnež Maja; Avšič-Županc Tatjana; Uršič Tina; Petrovec Miroslav
  Human herpesvirus 6 infection presenting as an acute febrile illness associated with thrombocytopenia and leukopenia
  2016
 3. Preveden R
  Akutna generalizirana eksantemska pustuloza (AGEP) - prikaz primera
  [Acute generalized exanthematous pustulosis (AGEP) - case report]
  2010
 4. Pavlović Miloš D
  Papular-purpuric "gloves and socks" syndrome caused by parvovirus B19
  2003
 5. Pleterski-Rigler Dušica
  Kožne spremembe pri otrocih z nalezljivimi boleznimi
  [Rash in children's infectious diseases]
  2005
 6. Trčko Katarina; Marko Pij; Miljković Jovan
  Idiopatska eruptivna makularna pigmentacija: prikaz primera
  2004
 7. Mrvič T; Dragoš V
  Vezikulopustulozne dermatoze v neonatalnem obdobju
  [Vesiculopustular dermatoses in the neonatal period]
  2004
 8. Ekart Robert; Pečovnik-Balon Breda; Dvoršak Benjamin; Hojs Radovan
  Sterilni peritonitis nakon primjene ikodekstrina
  [Sterile peritonitis after application of icodextrin]
  2002
 9. Beović Bojana; Pečarič-Meglič Nuška; Marin Jožica; Bedernjak Jože; Muzlovič Igor; Čižman Milan
  Fatal human herpesvirus 6-associated multifocal meningoencephalitis in an adult female patient
  2001
 10. Avčin Tadej; Frelih Jana; Neubauer David
  Frequent seizures with elevated interleukin-6 at the eruptive stage of exanthema subitum
  2003
 11. Marin Jožica
  Človeški herpesvirus 6
  [Human herpesvirus 6]
  2003
 12. Blatnik Janja; Lešničar Gorazd; Šibanc Branko; Cvitan Stella; Strokol Harry
  Agranulocitoza in makulopapulozni izpuščaj po zdravljenju s tiklopidinom - prikaz primera
  [Agranulocytosis and maculopapular rash after treatment with ticlopidine - case report]
  2003
 13. Kansky A; Vodnik A; Stanovnik L
  Serious drug reactions to carbamazepine in oncologic patients after x-ray treatment
  2002
 14. Periš Zdravko
  Virusne bolezni kože in sluznic
  2002
 15. Kansky Aleksej
  Propedevtika
  2002
 16. Žitnik Simona Eva
  Diferencialna diagnoza med alergijskim in nealergijskim izpuščajem
  2002
 17. Ahčan Jerneja
  Bolnišnično zdravljenje noric in upravičenost cepljenja proti noricam
  2000
 18. Železnik Neva
  Prihaja čas prehladov
  1998
 19. Ahčan Jerneja; Pleterski-Rigler Dušica
  Zapleti noric
  [Complications of varicella]
  2000
 20. Belović Branislava
  O otroških nalezljivih boleznih z izpuščajem
  1999
 21. Trampuž Andrej
  Novejši humani herpesvirusi tipa 6, 7 in 8
  [Newer human herpesviruses type 6, 7, and 8]
  1999
 22. Miljković J; Berčič M; Belič M
  Pityriasis rosea with unusual papulovesicular presentation
  1996
 23. Stinco G
  Lyme disease, atypical skin manifestations
  1994
 24. Bebek-Nadalin M; Stiglić-Rogoznica N
  Iskustva sa auropanom u reumatoidnom artritisu sa posebnim osvrtom na kožne nuspojave
  [Experience with auropan in rheumatic arthritis with special attention given to cutaneous side effects]
  1990
 25. Tomić S; Konstantinović S; Zogović N; Budimir M; Tomić M
  Promene na koži u toku primene auroterapije u juvenilnom hroničnom artritisu
  [Cutaneous changes during the application of aurotherapy in juvenile chronic arthritis]
  1990
 26. Periš Z
  Dermatološke nuspojave antireumatske terapije
  [Dermatological side effects due to antirheumatic therapy]
  1990
 27. Čižman M
  Akutne infekcijske izpuščajne bolezni
  [Acute exanthematous diseases of infectious origin]
  1990
 28. Čižman M
  Otroške nalezljive bolezni v bolnišnicah
  1989New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics