biomedicina slovenica


"EXERCISE" : 1739

 1. Rossi Andrea; Butorac-Petanjek Bojana; Chilosi Marko; Cosío Borja G; Fležar Matjaž; Koulouris Nikolaos; Miculinic Neven; Polese Guido; Škrgat-Kristan Sabina
  Chronic obstructive pulmonary disease with mild airflow limitation
  2017
 2. Krizmanič Tatjana; Vesel Mateja; Dolinšek Irena; Zajc Dejana; Hukić Alma; Peterlin-Potisk Karmen; Cikajlo Imre
  Učinki vadbe na koordinacijo in spretnost roke v navideznem okolju pri bolnikih s Parkinsonovo boleznijo
  [Effects of virtual box exercise for coordination and hand skills in patients with Parkinson 's disease]
  2017
 3. Prugger Christoff; Wellmann Jürgen; Heidrich Jan; De Bacquer Dirk; De Smedt Delphine; De Backer Guy; Reiner Željko; Empana Jean-Philippe; Fras Zlatko
  Regular exercise behaviour and intention and symptoms of anxiety and depression in coronary heart disease patients across Europe
  2017
 4. Udovčić Pertot Anja; Naglič Nada; Bajuk Slavica; Majdič Neža; Burger Helena
  Primerjava učinkovitosti vadbe za izboljšanje moči mišic in ravnotežja trupa med vadbo na napravi 3d Newton in fizioterapevtskimi vajami za stabilizacijo trupa pri dekletih z adolescentno idiopatsko skoliozo
  [Comparison of effectiveness of exercise for trunk muscle strength and postural balance between exercise on 3d Newton device and specific exercise program for trunk stabilisation in girls with adolescent idiopathic scoliosis]
  2017
 5. Marčun Robert; Korošec Peter; Rozman Aleš; Škrgat-Kristan Sabina
  Exercise induced bronchoconstriction or vocal cord dysfunction in elite competitive swimmer
  2017
 6. Piculin Jana; Weber Daša; Kacin Alan
  Primerjava učinkovitosti vadbenih protokolov za krepitev mišic po artroskopski rekonstrukciji sprednje križne vezi
  [Comparison of efficacy of training protocols for muscle strengthening after arthroscopic reconstruction of anterior cruciate ligament]
  2017
 7. Erjavec Tatjana; Goljar Nika; Rudolf Marko; Vipavec Branka; Hočevar Posavec Bojana; Žen Jurančič Marijana; Vidmar Gaj
  Aerobni trening v subakutnem obdobju po možganski kapi
  [Aerobic training in subacute stroke patients]
  2017
 8. Lenasi Helena
  Physical exercise and thermoregulation
  [the impact of skin microcirculation]
  2016
 9. Hočevar-Boltežar Irena; Krivec Uroš; Šereg Bahar Maja
  Laryngeal sensitivity testing in youth with exercise-inducible laryngeal obstruction
  2017
 10. Klanjšek Petra; Kegl Barbara; Stričević Jadranka; Pajnkihar Majda
  Učinkovitost očesnih vaj pri otrocih z različnimi motnjami vida
  [The efficacy of eye exercises in children with various disorders of vision]
  2017
 11. Novaković Marko; Prokšelj Katja; Starc Vito; Jug Borut
  Cardiovascular autonomic dysfunction and carotid stiffness in adults with repaired tetralogy of Fallot
  2017
 12. Marčun Robert
  Exercise induced bronchoconstriction or vocal cord dysfunction in elite competitive swimmer
  2016
 13. Goršič Maja; Cikajlo Imre; Novak Domen
  Competitive and cooperative arm rehabilitation games played by a patient and unimpaired person
  2017
 14. Djomba Janet Klara; Zaletel-Kragelj Lijana; Fras Zlatko
  Vpliv socialnih omrežij na uspešnost svetovanja za spodbujanje telesne dejavnosti za krepitev zdravja
  2016
 15. Grapar Žargi Tina; Drobnič Matej; Kacin Alan
  Učinki predoperativne ishemične vadbe na atrofijo mišice quadriceps femoris po artroskopskih operacijah kolenskega sklepa
  [The effects of preoperative ischemic exercise on quadriceps femoris muscle atrophy after arthroscopic knee joint surgery]
  2016
 16. Cerar Katja; Kondrič Miran; Sindik Joško
  The profiling of University of Ljubljana students according to their motives for exercise participation
  [Profiliranje študentov Univerze v Ljubljani glede na njihov motiv za sodelovanje pri športni vadbi]
  2017
 17. Goljar Nika; Javh Metka; Rudolf Marko; Bizovičar Nataša; Rudel Drago; Obržan Dare; Burger Helena
  Storitev telerehabilitacije na domu za osebe po preboleli možganski kapi
  [Telerehabilitation service at home for patients after stroke]
  2016
 18. Mramor Minca; Ušaj Anton; Osredkar Damjan; Millet Grégoire P.; Debevec Tadej
  Normobaric hypoxia provokes similar decrease in exercise performance in pre-term and full-term born adults
  2017
 19. Debevec Tadej; Mramor Minca; Millet Grégoire P.; Osredkar Damjan
  Pre-term born adults exhibit lower hypoxic ventilatory response at rest but not during exercise
  2017
 20. Lenasi Helena; Potočnik Nejka; Petrishchev Nikolaj; Papp Marina; Egorkina Anastasya; Skedina Marina; Kovaleva Anna
  The measurement of cutaneous blood flow in healthy volunteers subjected to physical exercise with ultrasound Doppler imaging and laser Doppler flowmetry
  2016
 21. Lipovšek Tjaša; Weber Daša; Jakovljević Miroljub
  Vpliv vibracij celotnega telesa na mišično zmogljivost spodnjega uda - sistematični pregled literature
  [The effects of whole body vibration on lower extremity muscle performance - systematic literature review]
  2016
 22. Kukec Žiga; Kacin Alan
  Učinkovitost vadbenih programov za obravnavo poškodb zadnjih stegenskih mišic - pregled literature
  [The effectiveness of exercise protocols for treating hamstring injuries - literature review]
  2016
 23. Poljšak Borut; Milisav Irina
  NAD+ as the link between oxidative stress, inflammation, caloric restriction, exercise, DNA repair, longevity, and health span
  2016
 24. Bizovičar Nataša; Rudolf Marko; Javh Metka; Goljar Nika; Rudel Drago; Obržan Dare; Burger Helena
  Učinki vadbe na domu ob pomoči vaj v pisni in video obliki pri bolnikih po možganski kapi
  [Effects of home exercise assisted by written and video instructions in patients after stroke]
  2016
 25. Koželj Mirta; Cvijić Marta; Berden Pavel; Podnar Tomaž
  A 6-year follow-up study of adult patients with congenitally corrected transposition
  2015
 26. Novaković Marko; Jug Borut; Lenasi Helena
  Clinical impact of exercise in patients with peripheral arterial disease
  2016
 27. Goršič Maja; Cikajlo Imre; Novak Domen
  Motivation and exercise intensity in competition and cooperation between a patient and unimpaired person in arm rehabilitation
  2016
 28. Olenšek Andrej; Zadravec Matjaž; Goljar Nika; Matjačić Zlatko
  Adaptation of stepping responses during perturbed walking in neurologically impaired subject
  2016
 29. Tahirović Elvis; Lashki D. J.; Trippel Tobias D.; Tscholl Verena; Fritschka M.; Musial-Bright Lindy; Busjahn A.; Kolip P.; Störk Stefan; Rauchfuß M.; Lainščak Mitja
  Validation of the FEW16 questionnaire for the assessment of physical well-being in patients with heart failure with reduced ejection fraction: results from the CIBIS-ELD study
  2015
 30. Lenasi Helena; Klonizakis Markos
  Assessing the evidence
  2016
 31. Lenasi Helena
  Skin microcirculation in exercise and its role in thermoregulation
  2016
 32. Lenasi Helena
  Assessing the evidence
  2016
 33. Potočnik Nejka; Lenasi Helena
  The responses of glabrous and nonglabrous skin microcirculation to graded dynamic exercise and its recovery
  2016
 34. Škrbina Vanja; Zurc Joca
  Physical activity of graduated nurses in one-and multiple-shift work
  [Gibalna aktivnost pri diplomiranih medicinskih sestrah, ki opravljajo enoizmensko in večizmensko delo]
  2016
 35. Danieli Aljoša; Bajrović Fajko
  Vpliv vzdržljivostnega treninga na upočasnitev srčne frekvence in njene variabilnosti po submaksimalnem naporu pri odraslih preiskovancih
  [The effect of endurance training on heart rate deceleration and variability after submaximal exercise in adult subjects]
  2016
 36. Golli Tanja; Kenda Rajko
  Vpliv učenja na izid zdravljenja dnevnih motenj uriniranja pri otrocih
  [The Effects of voiding reeducation in the treatment of daytime voiding dysfunction in children]
  2016
 37. Plaskan Lidija; Štefančič Martin; Podbregar Matej
  Vpliv starosti in spremljajočih obolenj na izid rehabilitacije bolnikov z idiopatsko periferno ohromelostjo obraznih mišic s pomočjo živčno mišične reedukacije in diadinamskih tokov
  2016
 38. Djomba Janet Klara; Zaletel-Kragelj Lijana
  A methodological approach to the analysis of egocentric social networks in public health research
  [Metodološki pristop k analizi egocentričnih socialnih omrežij pri raziskovanju v javnem zdravju]
  2016
 39. Bekfani Tarek; Pellicori Pierpaolo; Morris Daniel A.; Ebner Nicole; Valentova Miroslava; Steinbeck Lisa; Wachter Rolf; Elsner Sebastian; Sliziuk Veronika; Schefold Joerg C.; Lainščak Mitja
  Sarcopenia in patients with heart failure with preserved ejection fraction: Impact on muscle strength, exercise capacity and quality of life
  2016
 40. Lončar Goran; Springer Jochen; Anker Marcus S.; Doehner Wolfram; Lainščak Mitja
  Cardiac cachexia: hic et nunc
  2016
 41. Janež Andrej
  Selection criteria pump patients, education, dose calculations, exercise
  2002
 42. Grapar Žargi Tina; Drobnič Matej; Koder Jadran; Stražar Klemen; Kacin Alan
  The effects of preconditioning with ischemic exercise on quadriceps femoris muscle atrophy following anterior cruciate ligament reconstruction
  2016
 43. Rugelj Darja
  Model večkomponentne, v ravnotežje usmerjene vadbe pri starostnikih
  [The model of multicomponent balance exercise programme for elderly]
  2016
 44. Barovič Jože; Jesenšek Papež Breda; Turk Eva
  Die konservative Behandlung der Wirbelfrakturen
  2007
 45. Lonzarić Dragan; Jesenšek Papež Breda; Aleksič Dragan
  Efficacy of once a week exercise programme in postmenopausal women
  2006
 46. Pungerčar Erika; Križmarić Miljenko
  Effects of isometric handgrip test on sympathetic and parasympathetic stimulation of autonomic nervous system
  [Učinek testa izometričnega stiska roke na simpatično in parasimpatično stimulacijo avtonomnega živčevja]
  2016
 47. Erjavec Tatjana; Prešern-Štrukelj Metka
  The importance of exercise stress testing in patients after transfemoral amputation
  2006
 48. Morrison Shawnda A.; Pangerc Andrej; Eiken Ola; Mekjavić Igor B.; Dolenc-Grošelj Leja
  Effect of exercise on night periodic breathing and loop gain during hypoxic confinement
  2016
 49. Videnšek Simona; Čelan Dušan
  Sodoben fizioterapevtski pristop pri zdravljenju osteoporoze v UKC Maribor (predstavitev projektne naloge)
  [Modern physiotherapy approach in the treatment of osteoporosis in UCC Maribor (presentation of project tasks)]
  2009
 50. Prešern-Štrukelj Metka
  Fizikalna terapija pri prizadetosti perifernega arterijskega žilja
  2009
 51. Vrtovec Bojan; Sever Matjaž; Ležaič Luka; Domanovič Dragoslav; Poglajen Gregor; Fettich Jurij; Černelč Peter; Radovancevic Branislav; Torre-Amione Guillermo
  Autologous intracoronary stem cell transplantation improves cardiac function and exercise capacity in patients with end-stage dilative cardiomyopathy
  2007
 52. Marčun Robert
  Exercise induced bronchoconstriction in elite competitive swimmers
  2016
 53. Pirkmajer Sergej; Chibalin Alexander V.
  Na,K-ATPase regulation in skeletal muscle
  2016
 54. Prezelj Marija; Knap Bojan
  Automated assay for non-transferrin-bound iron in serum samples
  2010
 55. Sečnik Tanja; Goljar Nika; Puh Urška
  Učinki aerobne in kombinirane vadbe pri bolnikih po možganski kapi - pregled literature
  [Effects of aerobic training and combined programs in patients after stroke - literature review]
  2016
 56. Žen Jurančič Marijana; Erjavec Tatjana; Vipavec Branka; Hočevar Posavec Bojana; Majdič Neža
  Telesna dejavnost oseb z okvaro hrbtenjače po odpustu s primarne rehabilitacije
  [Physical activity of people with spinal cord lesion after discharge from the primary rehabilitation]
  2016
 57. Fležar Matjaž; Košnik Mitja; Bilban Marjan
  Exercise performance and ventilation in CO2-rich atmosphere in coal mine
  2005
 58. Balen Sanja; Domanovič Dragoslav
  Anti-inflammatory effects of exercise training in the early period after myocardial infarction
  2008
 59. Knap Bojan; Prezelj Marija; Romozi Karmen; Marn-Pernat Andreja; Gubenšek Jakob; Večerić-Haler Željka; Buturović-Ponikvar Jadranka; Ponikvar Rafael; Bren Andrej
  Influence of exhaustive exercise on antioxidant enzymes and oxidative stresss in dialysis patients, untrained volunteers and elite rowers
  2015
 60. Bombek Marko
  Koronarna bolezen - tihi ubijalec in ostrostrelec
  2007
 61. Ažman-Juvan Katja
  Koliko teka je zdravo - kardiološki vidik
  [How much running is good for health from cardiologist`s of view]
  2014
 62. Okorn Helena
  Potrebe po vodi in elektrolitih pri vadbi
  [Fluid and electrolyte needs during exercise]
  2015
 63. Plaskan Lidija; Demšar Aleš; Kroflič Natalija
  The importance of the effectors in preipheral nerve lesions
  2007
 64. Grapar Žargi Tina; Drobnič Matej; Koder Jadran; Stražar Klemen; Kacin Alan
  Učinki predoperativne priprave z ishemično vadbo na atrofijo mišice kvadriceps femoris po rekonstrukciji sprednje križne vezi
  [The effects of preconditioning with ischemic exercise on quadriceps femoris muscle atrophy following anterior cruciate ligament reconstruction]
  2015
 65. Dobnikar Uroš
  Variation, enhancement and stardarisation of cold induced vasodilatation (CIVD)
  2007
 66. Rapidis Alexander D.; Dijkstra Pieter U.; Roodenburg Jan L.; Rodrigo Juan Pablo; Rinaldo Alessandra; Strojan Primož; Takes Robert P.; Ferlito Alfio
  Trismus in patients with head and neck cancer
  2015
 67. Ebner Nicole; Jankowska Eva A.; Ponikowski Piotr; Lainščak Mitja
  The impact of iron deficiency and anaemia on exercise capacity and outcomes in patients with chronic heart failure. Results from the Studies investigating co-morbidities aggravating heart failure
  2016
 68. Lončar Goran; Springer Jochen; Anker Marcus S.; Doehner Wolfram; Lainščak Mitja
  Cardiac cachexia: hic et nunc: Ýhic et nuncÝ - here and now
  2015
 69. Plazar Nadja; Žvanut Boštjan
  Vpeljava e-izobraževanja v pedagoški proces Visoke šole za zdravstvo Izola, Univerze na Primorskem
  [Introducing E-education in the pedagogy process of the College of nursing, Izola, University of Primorska]
  2007
 70. Krebs Simona; Stangler Herodež Špela; Pajnkihar Majda
  Communicational method of impact of exercise of laughter yoga on the elderly behaviour
  [Komunikativna metoda utjecaja vježbanja joge smijeha na ponašanje starijih osoba]
  2014
 71. Stričević Jadranka; Jesenšek Papež Breda
  Non-specific low back pain
  2015
 72. Pötter Richard; Dimopoulos Johannes Carl Athanasios; Petrič Primož; Fidarova Elena
  Clinical examples and hands-on contouring exercise
  2008
 73. Turk Zmago
  Gibanje je vir zdravja in zdravje je vir gibanja
  2009
 74. Rittweger Joern; Šimunič Boštjan; Bilancio Giancarlo; De Santo Natale Gaspare; Cirillo Massimo; Biolo Gianni; Pišot Rado; Eiken Ola; Mekjavić Igor B.; Narici Marco
  Bone loss in the lower leg during 35 days of bed rest is predominantly from the cortical compartment
  2009
 75. Turk Zmago
  Starost in gibala
  2010
 76. Kobentar Radojka; Kogoj Aleš; Zorc-Maver Darja; Skela-Savič Brigita
  Ocena samostojnosti stanovalcev, obolelih z demenco, pri zadovoljevanju temeljnih življenjskih potreb v domovih starejših v Ljubljani
  2015
 77. Marinič Milena
  Health documentation in the age of information systems
  2015
 78. Morrisson Shawnda A; Mekjavić Igor B.; Dolenc-Grošelj Leja
  Assessing objective measures of sleep quality in hypoxia research
  2015
 79. Zupanc Aleksander; Puh Urška
  Učinki vadbe na ravnotežni plošči Wii na ravnotežje pri starostnikih
  [Effects of training on the Wii balance board on balance in the elderly]
  2015
 80. Ščavničar Ana; Grabljevec Klemen; Erjavec Tatjana; Vipavec Branka; Vidmar Gaj
  Aerobna zmogljivost oseb po hudi nezgodni možganski poškodbi
  [Aerobic capacity of persons after severe traumatic brain injury]
  2015
 81. Erjavec Tatjana; Žen Jurančič Marijana; Vipavec Branka; Hočevar Posavec Bojana
  Obremenitveno testiranje in telesna zmogljivost bolnikov v subakutnem obdobju po možganski kapi
  [Exercise stress testing and aerobic capacity in patients after stroke in the subacute stage]
  2015
 82. Naglič Nada; Klopčič Spevak Milica
  The effect of TENS during kinesiotherapy on chronic shoulder pain
  2009
 83. Jagodič Klemen; Korošec Jagodič Helena
  Kost pri bolniku z rakom prostate
  [Bone health in patients with prostate cancer]
  2013
 84. Potočnik Nejka; Lenasi Helena
  Carotid-radial pulse transit time compared to the pulse arrival time to the capillary bed of the finger tip during and after aerobic exercise in young healthy subjects
  2014
 85. Stupin M.; Cavka A.; Rasic Ljerka; Cosic A.; Lenasi Helena; Drenjancevic I.
  Acute exhausting exercise seesion affects microvascular endothelial function in young healthy athletes
  2015
 86. Groleger Katja; Repež Andrej; Zorman Peter; Fister Petja; Štucin Gantar Irena; Paro Panjan Darja; Kržan Matevž
  Celostna obravnava novorojenčka in dojenčka z okvaro brahialnega pleteža
  [A comprehensive approach to newborns and infants with brachial plexus impairment]
  2015
 87. Bratuž Andreja; Kacin Alan
  Učinki vibracijske terapije na razvoj z mirovanjem povzročene atrofije in upad zmogljivosti skeletnih mišic
  [Effects of vibration therapy on disuse atrophy and deterioration of skeletal muscle performance]
  2014
 88. Železnikar Maja; Divjak Mojca
  Učinki vadbe proti uporu pri pacientih z osteoartritisom kolena
  [Effect of resistance exercise in patients with knee osteoarthritis]
  2013
 89. Naglič Nada
  Predstavitev znanstveno dokazanega pristopa vadbe za obravnavo skolioz in pregled učinkovitosti konservativnega zdravljenja skolioz
  [Introduction of scientific exercise approach to scoliosis and a review of effectiveness of conservative treatment approaches to scoliosis]
  2013
 90. Bajuk Slavica; Naglič Nada; Kokalj Sonja; Vidmar Jana; Jere Katja; Podbevšek Jožica; Gregorčič Trček Katja; Klar Nuša
  Učinkovitost šole proti bolečini v hrbtenici
  [Effectiveness of the back school educational program]
  2013
 91. Kokalj Sonja; Bajuk Slavica; Piškur Tea; Cikajlo Imre
  Primerjava učinkov vadbe za ravnotežje na ravnotežni deski in pritiskovni plošči Gamma pri pacientih s kronično bolečino v križu
  [Comparison of the effects of exercise on balance on wobble board and Gamma dynamographic platform in subjects with chronic low back pain]
  2013
 92. Naglič Nada
  Znanstveno dokazan pristop vadbe za obravnavo skolioz
  [Scientific exercise approach to scoliosis]
  2013
 93. Mlakar Polona; Salobir Barbara; Jug Borut; Čobo Nusret; Terčelj-Zorman Marjeta; Šabovič Mišo
  Vpliv standardne zdraviliške rehabilitacije po akutnem miokardnem infarktu na telesno zmogljivost in dejavnike tveganja za koronarno bolezen srca
  [The effects of in-patient rehabilitation after acute myocardial infarction on exercise capacity and risk factors for coronary heart disease]
  2014
 94. Ažman-Juvan Katja; Zupet Petra
  Priporočila za preventivne preglede srčno-žilnega sistema pri odraslih rekreativnih športnikih
  2014
 95. Marinič Milena
  The importance of health records
  2015
 96. Huckvale Kit; Adomaviciute Samanta; Prieto José Tomás; Leow Melvin Khee-Shing; Car Josip
  Smartphone apps for calculating insulin dose
  2015
 97. Goršič Laura; Kvas Andreja; Mesarič Jožica
  Spremembe telesne zmogljivosti po izvajanju nordijske hoje v programih svetovanja za zdravje
  [Changes in exercise capacity after implementation of nodric walking in health consultation programs]
  2015
 98. Mohar Mojca; Ivanc Blaž
  Uresničevanje pravice do preventivnih zdravstvenih storitev odrasle populacije na primarni ravni zdravstvene dejavnosti
  [Exercise of the right of adult population¼s preventive medical examinations at the primary level of health service]
  2014
 99. Štefančič Martin; Prešern-Štrukelj Metka; Vidmar Gaj; Kotnik Vladimir; Kopitar Andreja Nataša; Ihan Alojz
  Immunological status in patients with lower limb amputation due to peripheral arterial disease before and after comprehensive rehabilitation
  [[Imunološki status kod bolesnika s amputiranim donjim udovima zbog periferne arterijske bolesti prije i nakon sveobuhvatne rehabilitacije]]
  2015
 100. Videmšek Mateja; Vrtačnik-Bokal Eda; Šćepanović Darija; Žgur Lidija; Videmšek Naja; Meško Maja; Karpljuk Damir; Štihec Jože; Hadžić Vedran
  Priporočila za telesno dejavnost nosečnic
  [Recommendations for physical activity in pregnant women]
  2015

1 101 201 301 401 501 601 701 801 901  New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics