biomedicina slovenica


"EXOTOXINS" : 6

 1. Piltaver-Vajdec Irena; Tretjak Martin; Slemenik-Pušnik Cirila; Benko Davorin; Fišer Jerneja; Tomič Viktorija
  Staphylococcus aureus, nosilec gena za Panton-Valentine leukocidin, in letalna nekrotizirajoča pljučnica pri mladem imunokompetentnem bolniku
  [Lethal necrotising pneumonia in young imunocompetent patient caused by Staphyloccocus aureus carrying gene for Panton-Valentine leukocidin]
  2006
 2. Jereb Matjaž; Trampuž Andrej
  Novosti v patogenezi in zdravljenju sepse
  [New developments in the pathogenesis and treatment of sepsis]
  2003
 3. Koren Srečko
  Bakterijski toksini
  2002
 4. Sedmak Bojan
  Ekotoksinologija - veda o naravnih strupenih snoveh v okolju
  2000
 5. Polanec Janja; Patzer Jan; Grzybowski Jacek; Štrukelj Milan; Pavelič Zlatko P
  Amount and avidity of IgG antibodies to Pseudomonas aeruginosa exotoxin A antigen in cystic fibrosis patients
  1997
 6. Marolt-Gomišček M; Tomažič T; Čižman M; Arnež M; Muzlovič I; Černe L; Bem B; Vodušek D; Trinkaus D
  Invazivne streptokokne okužbe
  [Invasive streptococcal A infections]
  1994New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics