biomedicina slovenica


"EYE" : 1483

 1. Konstantinides Stavros V.; Vicaut Eric; Danays Thierry; Becattini Cecilia; Bertoletti Laurent; Beyer-Westendorf Jan; Bouvaist Helene; Couturand Francis; Dellas Claudia; Kozak Matija
  Impact of thrombolytic therapy on the long-term outcome of intermediate-risk pulmonary embolism
  2017
 2. Abstract book
  2015
 3. Drnovšek-Olup Brigita; Beltram Matej; Hawlina Gregor
  Prepoznava in zdravljenje solznega očesa
  [Diagnosis and treatment of watering eye]
  2016
 4. Stacey Andrew; Lavrič Alenka; Thaung Caroline; Siddiq Samreen; Sagoo Mandeep
  Solitary iris plasmacytoma with anterior chamber crystalline deposits
  2017
 5. Drnovšek-Olup Brigita; Irman-Grčar Irena
  Kirurško zdravljenje retrakcije vek pri bolnikih s ščitnično orbitopatijo
  [Surgical treatment of eyelid retraction in thyroid-related orbitopathy]
  2016
 6. Fratnik Steyer Adela; Ozmec Mateja; Starič Ksenija; Rahne-Potokar Urška; Levičnik-Stezinar Snežna
  Določanje štirih označevalcev okužb pri krvodajalcih s Siemens Advia Centaur XP - primerjava dveh avtomatiziranih presejalnih sistemov
  2016
 7. Vidic Blaž; Fratnik Steyer Adela; Levičnik-Stezinar Snežna; Klemenc Polona
  Porazdelitev genotipov virusa hepatitisa B pri krvodajalcih z okultno okužbo z virusom hepatitisa B v Sloveniji
  2016
 8. Klanjšek Petra; Kegl Barbara; Stričević Jadranka; Pajnkihar Majda
  Učinkovitost očesnih vaj pri otrocih z različnimi motnjami vida
  [The efficacy of eye exercises in children with various disorders of vision]
  2017
 9. Žiberna Lovro; Šamec Dunja; Mocan Andrei; Nabavi Seyed F.; Bishayee Anupam; Farooqi Ammad Ahmad; Sureda Antoni; Nabavi Seyed M.
  Oleanolic acid alters multiple cell signaling pathways
  2017
 10. Glavač Damjan; Jarc-Vidmar Martina; Vrabec Katarina; Ravnik-Glavač Metka; Fakin Ana; Hawlina Marko
  Clinical and genetic heterogeneity in Slovenian patients with BEST disease
  2016
 11. Lumpert Mateja; Kreft Samo
  Folk use of medicinal plants in Karst and Gorjanci, Slovenia
  2017
 12. Ryskamp Daniel A.; Frye Amber M.; Phuong Tam T. T.; Yarishkin Oleg; Jo Andrew O.; Xu Yong; Lakk Monika; Iuso Anthony; Redmon Sarah; Križaj David
  TRPV4 regulates calcium homeostasis, cytoskeletal remodeling, conventional outflow and intraocular pressure in the mammalian eye
  2016
 13. Čvorović Jovana; Žiberna Lovro; Tramer Federica; Passamonti Sabina; Daglia Maria; Nabavi Seyed F.; Sobarzo-Sanchez Eduardo; Nabavi Seyed M.
  Hydroxytyrosol, a phenyl ethyl alcohol with health effects
  2016
 14. Debelić Vladimir; Drnovšek-Olup Brigita; Žižek Bogomir; Skitek Milan; Jerin Aleš
  Higher glucose level and systemic oxidative stress decrease the mean velocity index of the retinal artery during flickering light stimulation in type 1 diabetes
  [Visoke razine glukoze i sustavni oksidativni stres kod pacijenata s dijabetesom tipa 1 smanjuju indeks srednje brzine strujanja krvi u retinalnoj arteriji za vrijeme stimulacije treperećim svjetlom]
  2016
 15. Mohit Parekh; Lužnik Zala; Ruzza Alessandro; Ferrari Stefano; Elbadawy Hossein; Salvalaio Gianni; Busin Massimo; Ponzin Diego
  Pre-bubbled tissues for descemet membrane endothelial keratoplasty
  2015
 16. Mohit Parekh; Ferrari Stefano; Ponzin Diego
  Eye banking
  2015
 17. Bojić Matej; Bole Urban; Bregar Branko
  Pogostost in značilnosti nasilja nad zdravstvenimi delavci na področju nujne medicinske pomoči in psihiatrije
  [Frequency and characteristics of patient violence against healthcare providers in emergency and psychiatric care settings]
  2016
 18. Steyer Andrej; Sagadin Martin; Naglič Tina; Kolenc Marko; Rihtarič Danijela; Vengušt Modest; Bandelj Petra; Poljšak-Prijatelj Mateja
  Group A rotavirus diversity in humans and crosslinks to animal, preferentially bovine strains in Slovenia
  2015
 19. Hofstra L. Marije; Sauvageot Nicolas; Albert Jan; Alexiev Ivailo; Garcia Federico; Struck Daniel; van de Vijver David A. M. C.; Åsjö Birgitta; Beshkov Danail; Poljak Mario
  Transmission of HIV drug resistance and the predicted effect on current first-line regimens in Europe
  2016
 20. Petrič Primož; Hudej Robert; Al-Hammadi Noora; Šegedin Barbara
  Virtual modelling of novel applicator prototypes for cervical cancer brachytherapy
  2016
 21. Anderson P.; Wojnar Marcin; Jakubczyk Andrzej; Gual Antoni; Segura Lidia; Sovinova Hana; Csemy Ladislav; Kaner Eileen; Newbury-Birch Dorothy; Kolšek Marko
  Managing alcohol problems in general practice in Europe
  2016
 22. Meyer Steffen; Woodward Mark; Hertel Christina; Vlaicu Philip; Haque Yasmin; Trebušak Podkrajšek Katarina; Battelino Tadej; Bratanič Nevenka
  AIRE-deficient patients harbor unique high-affinity disease-ameliorating autoantibodies
  2016
 23. Lužnik Zala; Mohit Parekh; Griffoni Carlo; Ponzin Diego; Ferrari Stefano
  Biobanking of human retinas
  2015
 24. Kavcic Voyko; Zalar Bojan; Giordani Bruno
  The relationship between baseline EEG spectra power and memory performance in older African Americans endorsing cognitive concerns in a community setting
  2016
 25. Črnej Alja; Kheirkhah Ahmad; Ren Ai; Mullins Andrew; Lavrič Alenka; Suri Kunal; Reza Dana
  Patients' perspectives on their dry eye disease
  2016
 26. Chaitanya Lakshmi; Zupanič-Pajnič Irena; Walsh Susan; Balažic Jože; Zupanc Tomaž; Kayser Manfred
  Bringing colour back after 70 years
  2016
 27. Pokorn Marko; Jevšnik Monika; Petrovec Miroslav; Steyer Andrej; Mrvič Tatjana; Grosek Štefan; Lusa Lara; Strle Franc
  Respiratory and enteric virus detection in children
  2016
 28. Pahor Dušica; Kavalar Rajko; Pahor Artur
  Histologisch nachgewiesene Riesenzellarteriitis und Sehverlust
  2016
 29. Pahor Dušica; Pahor Artur
  E-PTFE Membran für die Behandlung von perforiertem Hornhautulkus
  [E-PTFE membrane for the management of perforated corneal ulcer]
  2016
 30. Serdt Mojca; Lejko-Zupanc Tatjana; Korošec Aleš; Klavs Irena
  Sensitivity and specificity of the method used for ascertainment of healthcare-associated infections in the second Slovenian national prevalence survey
  [Občutljivost in specifičnost metode prepoznavanja bolnišničnih okužb v drugi slovenski nacionalni presečni raziskavi]
  2016
 31. Steyer Andrej; Jevšnik Monika; Petrovec Miroslav; Pokorn Marko; Grosek Štefan; Fratnik Steyer Adela; Šoba Barbara; Uršič Tina; Cerar Kišek Tjaša; Kolenc Marko; Trkov Marija; Šparl Petra; Duraisamy Raja; Lipkin Ian W.; Terzić Sara; Kolnik Mojca; Mrvič Tatjana; Kapoor Amit; Strle Franc
  Narrowing of the diagnostic gap of acute gastroenteritis in children 0-6 years of age using a combination of classical and molecular techniques, delivers challenges in syndromic approach diagnostics
  2016
 32. DOG
  2005
 33. EuRetina
  2006
 34. Mrevlje Blaž; Legutko Jacek; Jąkała Jacek; Noč Marko; Dudek Dariusz; Birkemeyer R.; Aboukoura M.; Nienaber C.
  Optische Kohärenztomographie der Koronararterien
  [Optical coherence tomography of coronary arteries]
  2014
 35. Beharić Amer; Skitek Petra; Naji Mateja; Pahor Dušica
  Eyelid metastasis from pulmonal carcinoid - a case report
  [Augenlidmetastase eines Lungenkarzinoiden - Fallbericht]
  2007
 36. Programm, Abstracts und prämierte Video
  2007
 37. Falež Miran; Vrhovec Levin; Beharić Amer; Pahor Dušica
  Enucletion with unwrapped porous polyethylene (Medpor) orbital implants: a 6-year experience
  2006
 38. Hudovernik Mojca; Skitek Petra; Vrhovec Levin; Gračner Tomaž; Gračner Bojan; Pahor Dušica
  Periocular basal cell carcinoma
  2006
 39. Pahor Dušica; Gračner Bojan; Gračner Tomaž
  Traumatic wound dehiscence following penetrating keratoplasty
  2006
 40. Črnigoj Špela; Prosen Mirko
  Qualitative analysis of factors associated with the experience of contraception in rural setting
  [Kvalitativna analiza dejavnikov, povezanih z doživljanjem kontracepcije v ruralnem okolju]
  2016
 41. Lešnik Amadeus; Pajnkihar Majda; Brumen Marina
  Spoštovanje pacientovega dostojanstva in avtonomije v času sprejema in obravnave v zdravstveni ustanovi
  [Respect for patient's dignity and autonomy at the time of admission and treatment at health institution]
  2009
 42. Jaki Polona; Tipton Mike
  Eyesight standards for beach lifeguards
  2016
 43. Pajtler Aleksander; Šega Saša; Zgonc Vid; Roš-Opaškar Tanja; Hawlina Marko
  Bilateral visual loss and paraplegy in a patient with metastaic carcinoma of stomach
  2008
 44. Meinert Frederik Vilhelm August
  The Danish Ingolf-Expedition
  1899
 45. Levičnik-Stezinar Snežna; Fratnik Steyer Adela; Hrašovec-Lampret Andreja
  Prenos okužbe HBV s transfuzijo SZP - prikaz primera
  [Transfusion transmitted HBV infection by FFP - a case report]
  2016
 46. Rahne-Potokar Urška; Ozmec Mateja; Fratnik Steyer Adela; Uran Apolonija; Paunović Marina; Lilić Marko; Kosović Snežana
  Priprava mikrobiološkega laboratorija Zavoda Republike Slovenije za transfuzijsko medicino na akreditacijo po standardu ISO 15189
  [Preparation of the microbiology laboratory of the Blood Transfusion Centre of Slovenia for accreditation following ISO 15189]
  2016
 47. Klemenc Polona; Vidic Blaž; Fratnik Steyer Adela; Bole Jožica; Levičnik-Stezinar Snežna
  Porazdelitev genotipov virusa hepatitisa B pri krvodajalcih v Sloveniji
  [Distribution of hepatitis B virus genotypes in blood donors in Slovenia]
  2016
 48. Jevšnik Monika; Steyer Andrej; Pokorn Marko; Mrvič Tatjana; Grosek Štefan; Strle Franc; Lusa Lara; Petrovec Miroslav
  The role of human coronaviruses in children hospitalized for acute bronchiolitis, acute gastroenteritis, and febrile seizures
  2016
 49. Meyer Max Wilhelm
  Sonne und Sterne
  1905
 50. Code Christopher; Papathanasiou Ilias; Rubio-Bruno Silvia; de la Paz Cabana Maria; Villanueva Maria Marta; Haaland-Johansen Line; Prizl-Jakovac Tatjana; Leko Ana; Žemva Nada; Patterson Ruth; Berry Richard; Rochon Elizabeth; Leonard Carol; Robert Amelie
  International patterns of the public awareness of aphasia
  2016
 51. Gračner Tomaž; Naji Mateja; Hudovernik Mojca; Gračner Bojan; Pahor Dušica
  Die Vorhersagefaktoren einer erfolgreichen selektiven Lasertrabekuloplastik bei Offenwinkelglaukom
  [Predictive factors of successful selective laser trabeculoplasty in open-angle glaucoma]
  2007
 52. Gračner Tomaž; Gračner Bojan
  Eyelid reconstruction with a free ear-skin-cartilage transplant after tumor excision
  1997
 53. Keller Conrad
  Im Hochgebirge
  1911
 54. Cardesa Antonio; Zidar Nina; Alosh Llucia; Nadal Alfons; Gale Nina; Klöppel Günter
  The Kaiser's cancer revisited
  2011
 55. Križaj David
  Polymodal sensory integration in retinal ganglion cells
  2015
 56. Špička Nenad
  Phacoemulsification in an eye with white cataract and posterior synechia, managed with anterior capsule staining and viscomydriasis
  2008
 57. Pahor Dušica; Gračner Bojan; Gračner Tomaž; Pahor Artur
  Ocular symptoms as the initial signs of Wegener's granulomatosis
  2008
 58. Pahor Dušica
  Spremembe na očeh velikokrat ne bolijo
  2007
 59. Hennings Curt
  Die Säugetiere Deutschlands
  1909
 60. Geyer David
  Unsere land- und süsswasser-mollusken
  1896
 61. Kovačič Borut; Plas C.; Woodward B.J.; Verheyen G.; Prados F.J.; Hreinsson J.; De los Santos M.J.; Magli M.C.; Lundin K.; Plancha C.E.
  The educational and professional status of clinical embryology and clinical embryologists in Europe
  2015
 62. Elsinga Philip; Todde Sergio; Penuelas Ivan; Meyer Geerd; Farstad Brit; Faivre-Chauvet Alan; Mikolajczak Renata; Westera Gerrit; Gmeiner Tanja; Decristoforo Clemens
  Guidance on current good radiopharmacy practice (cGRPP) for the small-scale preparation of radiopharmaceuticals
  2010
 63. Jędrzejkiewicz Bernardeta; Dobrowolska Beata; Kaučič Boris Miha
  Wybrane aspekty opieki geriatrycznej w opinii osób starszych oraz studentów medycyny i pielêgniarstwa w kontekoecie dyskusji na temat ageizmu w sektorze opieki zdrowotnej
  2015
 64. van Cleef Brigitte A. G. L.; Monnet Dominique L.; Voss Andreas; Krziwanek Karina; Allerberger Franz; Struelens Marc; Zemlickova Helena; Skov Robert; Vuopio-Varkila Jaana; Müller-Premru Manica
  Livestock-associated methicillin-resistant Staphylococcus aureus in humans, Europe
  2011
 65. Pahor Artur; Pahor Dušica
  Klinische Befunde bei Patienten mit nicht arteriitischer anteriorer ischämischer Optikusneuropathie (NAION) unter 50 Jahren
  [Clinical findings in patients with non-arteritic anterior ischemic optic neuropathy (NA-AION) under 50 years of age]
  2016
 66. Šiško Katarina; Knez Nina; Pahor Dušica
  Influence of cataract surgery on macular thickness
  2015
 67. Abstracts
  2008
 68. Kersnik Janko; Ungan Mehmet; Klemenc-Ketiš Zalika
  Why does teaching research skills to family medicine trainees make sense?
  2015
 69. Kuhta Katja; Pahor Dušica
  Mechanisms and prevention of open globe eye injuries
  [Mehanizmi nastanka in preventiva odprtih poškodb očesa]
  2015
 70. Pahor Dušica; Gračner Bojan; Gračner Tomaž; Vrhovec Levin
  The use of intracapsular cryoextraction for luxated lens following blunt ocular trauma: a forgotten method
  2007
 71. Pirš Mateja; Cerar Kišek Tjaša; Šoba Barbara; Skvarč Miha; Steyer Andrej; Kolenc Marko; Poljšak-Prijatelj Mateja
  Sindromski pristop v diagnostiki črevesnih okužb
  [Syndromic approach in diagnostics of enteric infections]
  2015
 72. Jevšnik Monika; Steyer Andrej; Petrovec Miroslav
  Okužbe prebavil pri majhnih otrocih
  [Gastrointestinal infections in small children]
  2015
 73. Steyer Andrej; Naglič Tina; Kolenc Marko; Sagadin Martin; Poljšak-Prijatelj Mateja
  Novosti na področju virusnih okužb prebavil
  [Novelties in gastrointestinal viral infections]
  2015
 74. Lelli Davide; Moreno Ana; Steyer Andrej; Naglič Tina; Chiapponi Chiara; Prosperi Alice; Faccin Francesca; Sozzi Enrica; Lavazza Antonio
  Detection and characterization of a novel reassortant mammalian orthoreovirus in bats in Europe
  2015
 75. Brovet-Zupančič Irena-Hedvika
  Vid in očesne bolezni pri starejših
  2013
 76. Oštrbenk Anja; Kocjan Boštjan; Hošnjak Lea; Li Jingjing; Deng Qiuju; Šterbenc Anja; Poljak Mario
  Identification of a novel human papillomavirus, type HPV199, isolated from a nasopharynx and anal canal, and complete genomic characterization of papillomavirus species Gamma-12
  2015
 77. Bhabha Homi K.; Breyer Thiemo; Škodlar Borut
  Opening adress and introduction
  2015
 78. Pavić Nikolić Milena; Thaler Darja
  Supervizija skozi oči supervizanta
  [Supervision through the eyes of the supervisee]
  2015
 79. Gračner Tomaž; Špička Nenad; Hudovernik Mojca; Gračner Bojan; Pahor Dušica
  Intraocular pressure after phacoemulsification in eyes with exfoliative glaucoma and primary open-angle glaucoma
  2010
 80. Pahor Dušica
  Ocular findings in hemodialysis patients
  2010
 81. Pahor Dušica; Gračner Bojan; Gračner Tomaž
  Die Berechnung des ocular trauma score für die Prognose von offenen Augenverletzungen bei Kindern
  [Ocular trauma score calculation for prognosis in open-globe injuries in children]
  2010
 82. Gračner Tomaž; Špička Nenad; Gračner Bojan; Pahor Dušica
  Effect of phacoemulsification on intraocular pressure in eyes with exfoliative glaucoma - rapid fire
  2009
 83. Skačej Helena; Gračner Tomaž; Hudovernik Mojca; Pahor Dušica
  A 65-year-old woman with asthma and red eyes
  2009
 84. Vrhovec Levin; Trpin Simon; Beharić Amer; Pahor Dušica
  Microbiological profile, risk factors and clinical presentation in cases of microbial keratitis: a 5-year review
  2009
 85. Trpin Simon; Beharić Amer; Vrhovec Levin; Pahor Dušica
  Contribution of in vivo confocal microscopy to the diagnosis of fungal keratitis - a case report
  2009
 86. Pahor Dušica; Gračner Bojan; Uršič Jože; Haložan Katja
  Offene Augenverletzungen bei Kindern
  [Open globe injury in children]
  2009
 87. Steyer Andrej; Gutiérrez-Aguirre Ion; Kolenc Marko; Koren Simon; Kutnjak Denis; Pokorn Marko; Poljšak-Prijatelj Mateja; Rački Nejc; Ravnikar Maja; Sagadin Martin; Fratnik Steyer Adela; Toplak Nataša
  High similarity of novel orthoreovirus detected in a child hospitalized with acute gastroenteritis to mammalian orthoreoviruses found in bats in Europe
  2013
 88. Gračner Bojan; Kurelac Zlatko
  Kombinierte Katarakt-Glaukomoperation-unsere Resultate
  [Combined cataract-glaucoma operation-our results]
  1988
 89. Pahor Dušica; Gračner Bojan
  Veränderungen der Lichtunterschiedsempfindlichkeit der Netzhaut nach stumpfem Bulbustrauma
  [Changes of retinal light sensitivity following blunt ocular trauma]
  1998
 90. Dragin Aleksandra S.; Konstantinović Ljubica; Veg Aleksandar; Schwirtlich Laszlo B.
  Gait training of poststroke patients assisted by the Walkaround (body postural support)
  2014
 91. Buekers P. G.
  Die Abstammungslehre
  1909
 92. Steyer Andrej
  Sekveniranje nove generacije
  2015
 93. Ferjan Ilonka; Kržan Mojca; Lipnik-Štangelj Metoda; Žiberna Lovro; Stanovnik Lovro; Černe Katarina
  Farmakologija kanabinoidov
  [Pharmacology of cannabinoids]
  2015
 94. Uter Wolfgang; Gefeller Olaf; Giménez-Arnau Ana M.; Frosch Peter J.; Duus Johansen Jeanne; Schuttelaar Marie-Louise; Rustemeyer Thomas; Larese Filon Francesca; Vučinič Dugonik Aleksandra; Bircher Andreas J.; Wilkinson Mark
  Characteristics of patients patch tested in the European Surveillance System on Contact Allergies (ESSCA) network, 2009-2012
  2015
 95. Fekonja Zvonka; Habjanič Ana
  Kakovost urgentne zdravstvene nege z vidika pacientov
  [Quality of emergency nursing care from the viewpoint of patients]
  2015
 96. Kegl Barbara; Lorber Mateja; Pajnkihar Majda
  Skrbstvena zdravstvena nega v očeh študentov in zaposlenih v zdravstveni negi
  [Caring nursing in the eyes of students and employees in nursing]
  2015
 97. Prodnik Luka; Didanovič Vojislav; Ihan Hren Nataša; Eberlinc Andreja; Maver Tomaž; Kuhar Milan; Kansky Andrej
  Rekonstrukcija obraza z epitezo, sidrano na vsadkih
  [Facial reconstruction with an implant-supported epithesis]
  2015
 98. Petkovšek Gregorin Romana; Skela-Savič Brigita
  Nurses' perceptions and attitudes towards documentation in nursing
  [Stališča medicinskih sester o pomembnosti dokumentiranja v zdravstveni negi]
  2015
 99. Reyes Reno C.; Verkhratsky Alexei; Parpura Vladimir
  Plasmalemmal Na+/Ca[sup]2+ exchanger modulates Ca[sup]2+ -dependent exocytotic release of glutamate from rat cortical astrocytes
  2012
 100. Pahor Dušica; Gračner Tomaž
  Cataract surgery in nanophthalmic eyes
  2010

1 101 201 301 401 501 601 701 801 901  New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics