biomedicina slovenica


"Education" : 6823

 1. Klemenc-Ketiš Zalika
  Teaching the teachers in family medicine
  2018
 2. Petreski Tadej; Mihevc Matic; Fluher Jure; Bevc Sebastjan
  Video enhanced (de)brief in a medical simulation for undergraduate students
  2018
 3. Bevc Sebastjan
  Clinical peer teaching
  2018
 4. Mihevc Matic; Masnik Klara; Petreski Tadej; Pulko Nejc; Bevc Sebastjan
  Factors influencing accessor's checklist and global scores at OSCE
  2018
 5. Whereto is medical education going
  2018
 6. Ovca Andrej; Jevšnik Mojca; Raspor Peter
  Curriculum analysis of food safety competences at elementary and upper-secondary level of formal education inside food-related programs in Slovenia
  2018
 7. Železnik Danica; Blažun Helena; Kokol Peter
  A bibliometric analysis of the Journal of Advanced Nursing, 1976-2015
  2017
 8. Kukec Andreja; Dovjak Mateja; Tajnikar Sara; Krulec Aleš; Eržen Ivan; Zaletel-Kragelj Lijana
  Effect of atmospheric air pollution on children's health
  2018
 9. Dovjak Mateja; Možina Nika; Prislan Rok; Kukec Andreja; Tajnikar Sara; Kunič Roman
  Holistic mastering the problems related to inadequate room acoustics in daycare centers
  2018
 10. Rotar-Pavlič Danica
  Continuous medical education in the field of family medicine in Slovenia
  2018
 11. Lučovnik Miha; Starc Gregor; Golja Petra; Verdenik Ivan; Štucin Gantar Irena
  Effects of perinatal factors on body mass index and physical fitness of school-age children
  [Vpliv perinatalnih dejavnikov na indeks telesne mase in gibalno učinkovitost osnovnošolcev]
  2018
 12. Boc Marko; Reberšek Martina
  14. šola malignega melanoma, 9. marec 2018, Ljubljana
  2018
 13. Kegl Barbara; Stričević Jadranka; Pajnkihar Majda; Klanjšek Petra
  Zmanjševanje prekomerne telesne mase pri otrocih
  [Reducing childhood overweight]
  2018
 14. Dovgan Patricija; Štemberger Kolnik Tamara; Ravnik David
  Poznavanje funkcij mišic medeničnega dna in pomena komplementarnih konservativnih pristopov za njihovo krepitev pri ženskah
  [Knowing the functions of the pelvic floor muscles and the importance of complementary conservative approaches to pelvic floor muscles strengthening in women]
  2018
 15. Ahačič Maruša; Kadivec Saša; Farkaš-Lainščak Jerneja
  Dokumentiranje navodil o življenjskem slogu in samoobvladovanju bolezni pri pacientih s kronično obstruktivno pljučno boleznijo
  [Documenting lifestyle and disease self-management recommendations for chronic obstructive pulmonary disease patients]
  2018
 16. Klemenc-Ketiš Zalika; Čagran Branka; Dinevski Dejan
  Evaluating the difference between virtual and paper-based clinical cases in family medicine undergraduate education
  2018
 17. Zupanič Sanja; Rujević Jasna; Drobnič Radobuljac Maja
  Pisana gradiva za pomoč pri zdravljenju duševnih motenj z zdravili
  2017
 18. Haluzi Martin; Kretowski Adam; Strojek Krzysztof; Czupryniak Leszek; Janež Andrej; Kempler Peter; Andel Michal; Tankova Tsvetalina; Boyanov Mihail; Smircic Duvnjak Lea
  Perspectives of patients with insulin-treated type 1 and type 2 diabetes on hypoglycemia
  2018
 19. Lionis Christos; Petelos Elena; Mechili Enkeleint Aggelos; Sifaki-Pistolla Dimitra; Chatzea Vasiliki-Eirini; Angelaki Agapi; Rurik Imre; Rotar-Pavlič Danica
  Assessing refugee healthcare needs in Europe and implementing educational interventions in primary care
  2018
 20. Mivšek Ana Polona; Äimälä Anna-Mari; Žvanut Boštjan; Tuomi Jouni
  Midwifery students' well-being among undegraduates in Slovenia
  2018
 21. Stivi Blaženka; Železnik Danica
  Integriranost informatizirane njegovalne dokumentacije i važnost obrazovanja u procesu zdravstvene njege
  2017
 22. Mechili Enkeleint Aggelos; Angelaki Agapi; Petelos Elena; Sifaki-Pistolla Dimitra; Chatzea Vasiliki-Eirini; Dowrick Christopher; Hoffmann Kathryn; Jirovsky Elena; Rotar-Pavlič Danica; Dückers Michel
  Compassionate care provision
  2018
 23. Horvat Nejc; Locatelli Igor; Kos Mitja; Janežič Ana
  Medication adherence and health-related quality of life among patients with chronic obstructive pulmonary disease
  2018
 24. Skela-Savič Brigita; Pesjak Katja; Hvalič Touzery Simona
  Low back pain among nurses in Slovenian hospitals
  2017
 25. Lešnik Amadeus; Tomažič Jožica
  Starizem v zdravstvenih ustanovah
  [Ageism in healthcare institutions]
  2017
 26. Menhart Lara; Prosen Mirko
  Women's satisfaction with the childbirth experience
  [Zadovoljstvo žensk s porodno izkušnjo]
  2017
 27. Skela-Savič Brigita
  Development of nursing professionalization elements in Slovenia
  [Razvoj elementov profesionalizacije v slovenski zdravstveni negi]
  2017
 28. Hvalič Touzery Simona; Skela-Savič Brigita; Pesjak Katja
  The provision of accredited higher education on dementia in six European countries
  2018
 29. Sernec Karin; Brecelj Špela; Mrevlje Gorazd
  Correlation between adherence to inpatient treatment of eating disorders and participation of family members in educational support group - Slovenian experience
  2017
 30. Sernec Karin
  Eating disorders - modern insight
  2017
 31. Tudor Car Lorainne; Papachristou Nick; Urch Catherine; Majeed Azeem; El-Khatib Mona; Aylin Paul; Atun Rifat; Car Josip; Vincent Charles
  Preventing delayed diagnosis of cancer
  2016
 32. Krishnasamy Charmaine; Ong Sik Yin; Yock Yvonne; Lim Issac; Rees Rebecca; Car Josip
  Factors influencing the implementation, adoption, use, sustainability and scalability of mLearning for medical and nursing education
  2016
 33. Tudor Car Lorainne; Papachristou Nick; Urch Catherine; Majeed Azeem; Atun Rifat; Car Josip; Vincent Charles
  Prioritizing medication safety in care of people with cancer
  2017
 34. Tudor Car Lorainne; El-Khatib Mona; Perneczky Robert; Ramchandani Paul; Papachristou Nick; Atun Rifat; Rudan Igor; Car Josip; Vincent Charles; Majeed Azeem
  Prioritizing problems in and solutions to homecare safety of people with dementia
  2017
 35. Sekušak-Galešev Snježana
  Book of abstracts
  2017
 36. Brulc Urban
  Razkrivanje podatkov o otrocih med zdravstvenimi in vzgojno-izobraževalnimi institucijami ter otrokovimi starši
  [Disclosure of data on children among health care institutions, educational institutions and children's parents]
  2017
 37. Vidmar Sabina; Kvas Andreja
  Instrumenti za merjenje zdravstvene pismenosti v ambulanti za diagnostiko prebavil
  [Instruments for assessment of health literacy in the health center for the diagnosis of the intestines]
  2017
 38. Milavec Kapun Marija; Kvas Andreja
  Povezava med kadilskim statusom študentov zdravstvene nege in njihovih staršev
  [Connection among smokong of nursing students and their parents]
  2017
 39. Kvas Andreja
  Measurement of health literacy of patients with cardiovascular diseases
  2017
 40. Dernovšek Mojca Zvezdana; Tančič Grum Alenka; Sedlar Nataša
  Psihoedukativne delavnice v zdravstvenovzgojnih centrih in centrih za krepitev zdravja
  [Psych oeducational workshops in health education centres and centres for health promotion : coping with depression, anxiety and stress]
  2017
 41. Wagenaar Kim P.; Rutten Frans H.; Klompstra Leonie; Bhana Yusuf; Sieverink Floor; Ruschitzka Frank; Seferović Petar M.; Lainščak Mitja; Piepoli Massimo Francesco; Broekhuizen Berna D. L.
  'heartfailurematters.org', an educational website for patients and carers from the Heart Failure Association of the European Society of Cardiology
  2017
 42. Markotić Vedran; Zubac Damir; Miljko Miro; Šimić Goran; Zalihić Amra; Bogdan Gojko; Radančević Dorijan; Dugandžić Šimić Ana; Mašković Josip
  Level of education as a risk factor for extensive prevalence of cervical intervertebral disc degenerative changes and chronic neck pain
  2017
 43. Juhart Nataša; Kaučič Boris Miha; Leskovšek Nataša
  Vpliv dietnega prehranjevanja na kakovost življenja pacientov s kronično ledvično boleznijo
  2017
 44. Razlag Kolar Tina; Kaučič Boris Miha; Štemberger Kolnik Tamara
  Povezava med zdravstveno pismenostjo in življenjskim slogom starih ljudi
  2017
 45. Razlag Kolar Tina; Kaučič Boris Miha; Štemberger Kolnik Tamara
  The role of the nurse in improving health literacy among older adults
  2017
 46. Sartelli Massimo; Rems Miran
  The global alliance for infections in surgery
  2017
 47. Klemenc-Ketiš Zalika; Poplas-Susič Tonka
  Are characteristics of team members important for quality management of chronic patients at primary care level?
  2017
 48. Hájek Petr
  Innovations in science and education
  2017
 49. Perdija Jasna
  Zdravstveno vzgojno delo z bolnikom na bioloških zdravilih
  [Health education and working a patient on biological medicinal product]
  2017
 50. Debeljak Mojca; Marinček Črt
  Podporne tehnologije pri vključevanju v visokošolski študij
  [Assistive technology for inclusion in a higher education program]
  2017
 51. Ličen Sabina; Karnjuš Igor; Prosen Mirko
  Ensuring equality through the acquisition of cultural competencies in nursing education: a systematic literature review
  2017
 52. Jug Došler Anita
  Raziskovanje in usmerjanje prikritega kurikuluma v zdravstvenovzgojnem delu
  2017
 53. Neuberg Marijana; Železnik Danica; Meštrović Tomislav; Ribić Rosana; Kozina Goran
  Is the burnout syndrome associated with elder mistreatment in nursing homes
  2017
 54. Abagiu Adrian; Cavar Zrinka; Dannon Pinhas; George Philip; Habrat Boguslaw; Mahomedy Zubeida; Popov Petr; Sarasvita Riza; Utami Diah Setia; Kastelic Andrej; Baldacchino Alex
  Outcomes from the International Survey Informing Greater Insights in Opioid Dependence Treatment (INSIGHT) project
  2014
 55. Roškar Saška; Bračič Mark Floyd; Kolar Urška; Lekić Ksenija; Konec Juričič Nuša; Tančič Grum Alenka; Dobnik Bogdan; Poštuvan Vita; Vatovec Mojca
  Attitudes within the general population towards seeking professional help in cases of mental distress
  2017
 56. Kasparian Nadine A.; Bränström Richard; Chang Yu-Mei; Affleck Paul; Aspinwall Lisa G.; Tibben Aad; Azizi Esther; Bergman Wilma; Hočevar Marko; Perić Barbara
  Skin examination behavior
  2012
 57. Bizovičar Nataša
  Motnje odvajanja blata pri bolnikih po možganski kapi
  [Bowel dysfunctions in patients after stroke]
  2017
 58. Lovrić Robert; Prlić Nada; Milutinović Dragana; Marjanac Igor; Žvanut Boštjan
  Changes in nursing students's expectations of nursing clinical faculties competences: a longitudinal, mixed methods study
  2017
 59. Oblak Tina; Skela-Savič Brigita
  The attitude of employees in perioperative nursing to training new employees in the workplace
  [Odnos zaposlenih v operacijski zdravstveni negi do usposabljanja novozaposlenih na delovnem mestu]
  2017
 60. Švab Igor; Allen Justin; Žebiene Egle; Petek Šter Marija; Windak Adam
  Training experts in family medicine teaching
  2016
 61. Petek Šter Marija; Selič Polona
  Intended career choice in family medicine in Slovenia
  2017
 62. Cvetko Erika; Meznarič Marija; Stopar Pintarič Tatjana
  Histology of the peripheral nerves and light microscopy
  2017
 63. Hadžić Admir
  Hadzic's textbook of regional anesthesia and acute pain management
  2017
 64. Yusuf E.; Ong D. S. Y.; Martin-Quiros A.; Skevaki C.; Cortez J.; Dedić K.; Maraolo A. E.; Dušek D.; Maver Vodičar Polona
  A large survey among European trainees in clinical microbiology and infectious disease on training systems and training adequacy
  2017
 65. Kek Tina; Karas Kuželički Nataša; Mlinarič-Raščan Irena; Geršak Ksenija
  Characteristics of health behaviours and health status indicators among pregnant women in Slovenia
  [Navade, povezane z zdravjem in socialno demografske značilnosti nosečnic v Sloveniji]
  2017
 66. Kolenc Judita; Krkoč Vesna; Marušič Ž.
  Multipla skleroza pri mladostnikih - priprava na življenje doma
  [Multiple sclerosis in adolescents - preparation for life at home]
  2016
 67. Košnik Mitja; Triller Nadja; Šelb Julij Gyula
  Mnenje pulmologov o pomenu vdihovalnikov pri bolnikih z astmo ali KOPB
  [Opinion of pneumologists on the importance of inhalers in patients with asthma or COPD]
  2017
 68. Lovrenov Života
  Research, education, and practice in insurance medicine and social security
  2016
 69. Morgan Sarah; Palagi Patricia M.; Fernandes Pedro; Koperlainen Eija; Dimec Jure; Marek Diana; Larcombe Lee; Rustici Gabriella; Attwood Teresa K.; Via Allegra
  The ELIXIR-EXCELERATE Train-the-Trainer pilot programme
  2017
 70. Östergren Olof; Lundberg Olle; Artnik Barbara; Bopp Matthias; Borrell Carme; Kalediene Ramune; Leinsalu Mall; Martikainen Pekka; Regidor Enrique; De Gelder Rianne
  Educational expansion and inequalities in mortality
  2017
 71. Zupan Gašper; Lorber Bogdan
  Knowledge and awareness of epilepsy surgery among medical students
  2017
 72. Mackenbach Johan P; Looman Caspar W. N.; Artnik Barbara; Bopp Matthias; Deboosere Patrick; Dibben Chris; Kalediene Ramune; Kovács Katalin; Leinsalu Mall; Martikainen Pekka; Regidor Enrique; Rychtarikova Jitka; Gelder Rianne
  'Fundamental causes' of inequalities in mortality
  2017
 73. Rus Prelog Polona; Kokalj Anja; Kores-Plesničar Blanka
  Involuntary admission to psychiatric hospitals
  2016
 74. Kokalj Anja; Novak Šarotar Brigita; Rus Prelog Polona
  How can personality traits and coping strategies lead to disability evaluation - psychodynamic view
  2016
 75. Knez Lea
  Introduction to medication review
  2017
 76. Knez Lea
  Changes in clinical pharmacy
  2017
 77. Popa Elena; Toni Janez
  Public health campaign workshop
  2017
 78. Educational booklet
  2017
 79. Fijačko Nino; Fekonja Zvonka; Denny Margaret; Sharvin Brian; Pajnkihar Majda; Štiglic Gregor
  Using content validity for the development of objective structured clinical examination checklists in a Slovenian undergraduate nursing program
  2017
 80. Gönc Vida; Lorber Mateja; Nerat Jasmina
  Experience of problem-based learning for raising quality of nursing study
  2017
 81. McGonagle Ian; Jackson Christine
  Transferring psychological therapy education into practice in the United Kingdom
  2017
 82. Čuček-Trifkovič Klavdija; Lorber Mateja; Denny Margaret; Denieffe Suzanne; Gönc Vida
  Attitudes of nursing students towards learning communication skills
  2017
 83. Pajnkihar Majda; Čuček-Trifkovič Klavdija; Donik Barbara; Fijan Sabina; Gönc Vida; Kegl Barbara; Lorber Mateja; Strauss Maja; Stričević Jadranka; Šostar-Turk Sonja; Štiglic Gregor; Kamynina Natalya Nikolaevna; Ostrovskaya Irina V.; Vrbnjak Dominika
  Impact of education, working conditions, and interpersonal relationships on caregivers' job satisfaction
  2017
 84. Mlinar Reljić Nataša; Lorber Mateja; Vrbnjak Dominika; Sharvin Brian; Strauss Maja
  Assessment of clinical nursing competencies
  2017
 85. Pajnkihar Majda; Vrbnjak Dominika; Štiglic Gregor
  Preface
  2017
 86. Pajnkihar Majda; Vrbnjak Dominika; Štiglic Gregor
  Teaching and learning in nursing
  2017
 87. Švab Vesna
  Izobraževanje za deinstitucionalizacijo - ali mislimo resno?
  [Education for deinstituionalisation - are we serious?]
  2014
 88. Klobucar Majanovic Sanja; Janež Andrej; Lefterov Ivaylo; Tasić Sanja; Cikac Tatjana
  The real-life effectiveness and care patterns of diabetes management study for Balkan region (Slovenia, Croatia, Serbia, Bulgaria)
  2017
 89. Brockow K.; Aberer W.; Atanaskovic-Markovic M.; Bavbek S.; Bircher Andreas J.; Bilò M. Beatrice; Blanca M.; Bonadonna P.; Burbach G.; Zidarn Mihaela; Mosbech H.
  Drug allergy passport and other documentation for patients with drug hypersensitivity - an ENDA/EAACI Drug Allergy Interest Group Position Paper
  2016
 90. Zelko Erika; Selič Polona; Malačič Stanislav
  Palliative care
  2017
 91. Bobnar Albina; Miklič Lilijana
  Kakovost umiranja v domu starejših
  2017
 92. Vuk Danica; Kvas Andreja
  Redna telesna dejavnost bolnikov s srčnim popuščanjem in vloga medicinske sestre pri tem
  2017
 93. Badiu Corin; Bonomi Marco; Borshchevsky Ivan; Cools Martine; Craen Margarita; Ghervan Cristina; Hauschild Michael; Hershkovitz Eli; Hrabovszky Erik; Juul Anders; Avbelj Magdalena
  Developing and evaluating rare disease educational materials co-created by expert clinicians and patients
  2017
 94. Boc Marko; Reberšek Martina
  13. šola malignega melanoma, 10. marec 2017, Ljubljana
  2017
 95. Filipič Jerneja; Dežman Zmerzlikar Barbara
  Uspešnost zdravstveno vzgojnih delavnic in zadovoljstvo udeležencev Centra za krepitev zdravja Vrhnika
  [The level of success of educational healthcare workshops and contentment of participants of Center za krepitev zdravja Vrhnika]
  2017
 96. Skela-Savič Brigita; Pivač Sanela; Hvalič Touzery Simona; Čuk Vesna; Pesjak Katja
  Razvoj kompetenčnega modela za vse ravni izobraževanja v zdravstveni negi
  [Development of competency model for all education levels in nursing]
  2017
 97. Muminović Samir; Bregar Branko
  Odnos reševalcev do uporabe različnih oblik prisilnih ukrepov
  [The attitudes of paramedics to different forms of coercive measures]
  2017
 98. Zelko Erika; Podojsteršek Jana; Švab Igor; Kolšek Marko; Sever Maja
  Differences in alcohol consumption habits between Roma and non-Roma in Northeastern Slovenia
  [Razlike v uživanju alkohola med Romi in Neromi v severovzhodni Sloveniji]
  2017
 99. Pavlič Jerneja; Lešer Vladka
  Obveščenost staršev o preprečevanju okužb s hrano
  [Awareness of parents about preventing foodborne]
  2017
 100. Mackenbach Johan P; Hu Yannan; Artnik Barbara; Bopp Matthias; Costa Giuseppe; Kalediene Ramune; Martikainen Pekka; Menvielle Gwenn; Strand Bj; Wojtyniak Bogdan; Nusselder Wilma J.
  Trends in inequalities in mortality amenable to health care in 17 European countries
  2017

1 101 201 301 401 501 601 701 801 901  New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics