biomedicina slovenica


"Education" : 6844

 1. Pivač Sanela
  Dejavniki, povezani z uporabo tobaka pri zdravstvenih delavcih
  [Factors associated with tobacco use of health professionals]
  2018
 2. Journal of nursing education and practice
  2011
 3. Kaakinen Pirjo; Železnik Uroš; Kyngäs Helvi; Železnik Danica
  Self-evaluation of lifestyle and assessment of health condition by clinical measurements
  2018
 4. Sobočan Monika; Turk Neja; Pečovnik-Balon Breda
  Paper problem-based learning (p-PBL) versus technology-enhanced decision-based PBL (d-PBL) in the classroom
  2017
 5. Beyer Christian; Ramiro Sofia; Sivera Francisca; Mandl Peter; Machado Pedro M; Ospelt Caroline; Moltó Anna; Radner Helga; Iagnocco Annamaria; Lundberg Ingrid E.; Frank Bertoncelj Mojca
  Educational needs and preferences of young European clinicians and physician researchers working in the field of rheumatology
  2016
 6. Sivera Francisca; Ramiro Sofia; Čikeš Nada; Dougados Maxime; Gossec Laure; Kvien Tore K.; Lundberg Ingrid E.; Mandl Peter; Moorthy Arumugam; Frank Bertoncelj Mojca
  Differences and similarities in rheumatology specialty training programmes across European countries
  2015
 7. Sivera Francisca; Ramiro Sofia; Čikeš Nada; Cutolo Maurizio; Dougados Maxime; Gossec Laure; Kvien Tore K.; Lundberg Ingrid E.; Mandl Peter; Moorthy Arumugam; Frank Bertoncelj Mojca
  Rheumatology training experience across Europe
  2016
 8. Pivač Sanela; Skela-Savič Brigita; Gradišek Primož; Zaletel-Kragelj Lijana
  Pomen izobraževanja otrok o temeljnih postopkih oživljanja z uporabo avtomatskega eksternega defibrilatorja za prosocialno in socialno vedenje otrok
  2018
 9. Rojko Franc; Skela-Savič Brigita
  Medpoklicno sodelovanje v zobozdravstvu - pripovedna integrativna analiza
  2018
 10. Slapšak Alenka; Skela-Savič Brigita
  Poznavanje pomena preventive raka dojk pri mladostnicah - pilotna raziskava
  2018
 11. Ačko Tina; Zidanšek Maša; Skela-Savič Brigita
  Uživanje pijač pri triletnih otrocih
  2018
 12. Mikuletič Samanta; Skela-Savič Brigita
  Informacijska varnostna kultura v zdravstvu
  2018
 13. Kalender Smajlović Sedina; Zaletel-Kragelj Lijana
  Povezava med znanjem in upoštevanjem ergonomskih načel pri poklicnem delu medicinskih sester
  2018
 14. Agović Amar; Kalender Smajlović Sedina
  Pomen izboljšav v kliničnem okolju
  2018
 15. Bahun Mateja; Kalender Smajlović Sedina
  Izobraževalni programi na področju z dokazi podprte zdravstvene nege v Sloveniji
  2018
 16. Skela-Savič Brigita
  Stopnja znanja o Alzheimerjevi bolezni, starosti in odnos do dela s starostniki med zaposlenimi v domovih za starejše v Sloveniji
  2018
 17. Skela-Savič Brigita
  Razvoj elementov profesionalizacije v slovenski zdravstveni negi
  2017
 18. Sobočan Monika; Klemenc-Ketiš Zalika
  Medical students' attitudes towards the use of virtual patients
  2017
 19. Mackenbach Johan P; Valverde José Rubio; Artnik Barbara; Bopp Matthias; Brønnum-Hansen Henrik; Deboosere Patrick; Kalediene Ramune; Kovács Katalin; Leinsalu Mall; Martikainen Pekka
  Trends in health inequalities in 27 European countries
  2018
 20. Šajn Lekše Saša; Lončar Bernarda; Milavec Kapun Marija
  Using moodle in the health education of patients with diabetes
  [Uporaba moodle platforme v zdravstveni vzgoji]
  2018
 21. Peterlin Judita; Jukić Tomislav; Starc Andrej
  Patient empowerment in the digital era through the eyes of healthcare students
  2018
 22. Klemenc-Ketiš Zalika
  Teaching the teachers in family medicine
  2018
 23. Petreski Tadej; Mihevc Matic; Fluher Jure; Bevc Sebastjan
  Video enhanced (de)brief in a medical simulation for undergraduate students
  2018
 24. Bevc Sebastjan
  Clinical peer teaching
  2018
 25. Mihevc Matic; Masnik Klara; Petreski Tadej; Pulko Nejc; Bevc Sebastjan
  Factors influencing accessor's checklist and global scores at OSCE
  2018
 26. Whereto is medical education going
  2018
 27. Ovca Andrej; Jevšnik Mojca; Raspor Peter
  Curriculum analysis of food safety competences at elementary and upper-secondary level of formal education inside food-related programs in Slovenia
  2018
 28. Železnik Danica; Blažun Helena; Kokol Peter
  A bibliometric analysis of the Journal of Advanced Nursing, 1976-2015
  2017
 29. Kukec Andreja; Dovjak Mateja; Tajnikar Sara; Krulec Aleš; Eržen Ivan; Zaletel-Kragelj Lijana
  Effect of atmospheric air pollution on children's health
  2018
 30. Dovjak Mateja; Možina Nika; Prislan Rok; Kukec Andreja; Tajnikar Sara; Kunič Roman
  Holistic mastering the problems related to inadequate room acoustics in daycare centers
  2018
 31. Rotar-Pavlič Danica
  Continuous medical education in the field of family medicine in Slovenia
  2018
 32. Lučovnik Miha; Starc Gregor; Golja Petra; Verdenik Ivan; Štucin Gantar Irena
  Effects of perinatal factors on body mass index and physical fitness of school-age children
  [Vpliv perinatalnih dejavnikov na indeks telesne mase in gibalno učinkovitost osnovnošolcev]
  2018
 33. Boc Marko; Reberšek Martina
  14. šola malignega melanoma, 9. marec 2018, Ljubljana
  2018
 34. Kegl Barbara; Stričević Jadranka; Pajnkihar Majda; Klanjšek Petra
  Zmanjševanje prekomerne telesne mase pri otrocih
  [Reducing childhood overweight]
  2018
 35. Dovgan Patricija; Štemberger Kolnik Tamara; Ravnik David
  Poznavanje funkcij mišic medeničnega dna in pomena komplementarnih konservativnih pristopov za njihovo krepitev pri ženskah
  [Knowing the functions of the pelvic floor muscles and the importance of complementary conservative approaches to pelvic floor muscles strengthening in women]
  2018
 36. Ahačič Maruša; Kadivec Saša; Farkaš-Lainščak Jerneja
  Dokumentiranje navodil o življenjskem slogu in samoobvladovanju bolezni pri pacientih s kronično obstruktivno pljučno boleznijo
  [Documenting lifestyle and disease self-management recommendations for chronic obstructive pulmonary disease patients]
  2018
 37. Klemenc-Ketiš Zalika; Čagran Branka; Dinevski Dejan
  Evaluating the difference between virtual and paper-based clinical cases in family medicine undergraduate education
  2018
 38. Zupanič Sanja; Rujević Jasna; Drobnič Radobuljac Maja
  Pisana gradiva za pomoč pri zdravljenju duševnih motenj z zdravili
  2017
 39. Haluzi Martin; Kretowski Adam; Strojek Krzysztof; Czupryniak Leszek; Janež Andrej; Kempler Peter; Andel Michal; Tankova Tsvetalina; Boyanov Mihail; Smircic Duvnjak Lea
  Perspectives of patients with insulin-treated type 1 and type 2 diabetes on hypoglycemia
  2018
 40. Lionis Christos; Petelos Elena; Mechili Enkeleint Aggelos; Sifaki-Pistolla Dimitra; Chatzea Vasiliki-Eirini; Angelaki Agapi; Rurik Imre; Rotar-Pavlič Danica
  Assessing refugee healthcare needs in Europe and implementing educational interventions in primary care
  2018
 41. Mivšek Ana Polona; Äimälä Anna-Mari; Žvanut Boštjan; Tuomi Jouni
  Midwifery students' well-being among undegraduates in Slovenia
  2018
 42. Stivi Blaženka; Železnik Danica
  Integriranost informatizirane njegovalne dokumentacije i važnost obrazovanja u procesu zdravstvene njege
  2017
 43. Mechili Enkeleint Aggelos; Angelaki Agapi; Petelos Elena; Sifaki-Pistolla Dimitra; Chatzea Vasiliki-Eirini; Dowrick Christopher; Hoffmann Kathryn; Jirovsky Elena; Rotar-Pavlič Danica; Dückers Michel
  Compassionate care provision
  2018
 44. Horvat Nejc; Locatelli Igor; Kos Mitja; Janežič Ana
  Medication adherence and health-related quality of life among patients with chronic obstructive pulmonary disease
  2018
 45. Skela-Savič Brigita; Pesjak Katja; Hvalič Touzery Simona
  Low back pain among nurses in Slovenian hospitals
  2017
 46. Lešnik Amadeus; Tomažič Jožica
  Starizem v zdravstvenih ustanovah
  [Ageism in healthcare institutions]
  2017
 47. Menhart Lara; Prosen Mirko
  Women's satisfaction with the childbirth experience
  [Zadovoljstvo žensk s porodno izkušnjo]
  2017
 48. Skela-Savič Brigita
  Development of nursing professionalization elements in Slovenia
  [Razvoj elementov profesionalizacije v slovenski zdravstveni negi]
  2017
 49. Hvalič Touzery Simona; Skela-Savič Brigita; Pesjak Katja
  The provision of accredited higher education on dementia in six European countries
  2018
 50. Sernec Karin; Brecelj Špela; Mrevlje Gorazd
  Correlation between adherence to inpatient treatment of eating disorders and participation of family members in educational support group - Slovenian experience
  2017
 51. Sernec Karin
  Eating disorders - modern insight
  2017
 52. Tudor Car Lorainne; Papachristou Nick; Urch Catherine; Majeed Azeem; El-Khatib Mona; Aylin Paul; Atun Rifat; Car Josip; Vincent Charles
  Preventing delayed diagnosis of cancer
  2016
 53. Krishnasamy Charmaine; Ong Sik Yin; Yock Yvonne; Lim Issac; Rees Rebecca; Car Josip
  Factors influencing the implementation, adoption, use, sustainability and scalability of mLearning for medical and nursing education
  2016
 54. Tudor Car Lorainne; Papachristou Nick; Urch Catherine; Majeed Azeem; Atun Rifat; Car Josip; Vincent Charles
  Prioritizing medication safety in care of people with cancer
  2017
 55. Tudor Car Lorainne; El-Khatib Mona; Perneczky Robert; Ramchandani Paul; Papachristou Nick; Atun Rifat; Rudan Igor; Car Josip; Vincent Charles; Majeed Azeem
  Prioritizing problems in and solutions to homecare safety of people with dementia
  2017
 56. Sekušak-Galešev Snježana
  Book of abstracts
  2017
 57. Brulc Urban
  Razkrivanje podatkov o otrocih med zdravstvenimi in vzgojno-izobraževalnimi institucijami ter otrokovimi starši
  [Disclosure of data on children among health care institutions, educational institutions and children's parents]
  2017
 58. Vidmar Sabina; Kvas Andreja
  Instrumenti za merjenje zdravstvene pismenosti v ambulanti za diagnostiko prebavil
  [Instruments for assessment of health literacy in the health center for the diagnosis of the intestines]
  2017
 59. Milavec Kapun Marija; Kvas Andreja
  Povezava med kadilskim statusom študentov zdravstvene nege in njihovih staršev
  [Connection among smokong of nursing students and their parents]
  2017
 60. Kvas Andreja
  Measurement of health literacy of patients with cardiovascular diseases
  2017
 61. Dernovšek Mojca Zvezdana; Tančič Grum Alenka; Sedlar Nataša
  Psihoedukativne delavnice v zdravstvenovzgojnih centrih in centrih za krepitev zdravja
  [Psych oeducational workshops in health education centres and centres for health promotion : coping with depression, anxiety and stress]
  2017
 62. Wagenaar Kim P.; Rutten Frans H.; Klompstra Leonie; Bhana Yusuf; Sieverink Floor; Ruschitzka Frank; Seferović Petar M.; Lainščak Mitja; Piepoli Massimo Francesco; Broekhuizen Berna D. L.
  'heartfailurematters.org', an educational website for patients and carers from the Heart Failure Association of the European Society of Cardiology
  2017
 63. Markotić Vedran; Zubac Damir; Miljko Miro; Šimić Goran; Zalihić Amra; Bogdan Gojko; Radančević Dorijan; Dugandžić Šimić Ana; Mašković Josip
  Level of education as a risk factor for extensive prevalence of cervical intervertebral disc degenerative changes and chronic neck pain
  2017
 64. Juhart Nataša; Kaučič Boris Miha; Leskovšek Nataša
  Vpliv dietnega prehranjevanja na kakovost življenja pacientov s kronično ledvično boleznijo
  2017
 65. Razlag Kolar Tina; Kaučič Boris Miha; Štemberger Kolnik Tamara
  Povezava med zdravstveno pismenostjo in življenjskim slogom starih ljudi
  2017
 66. Razlag Kolar Tina; Kaučič Boris Miha; Štemberger Kolnik Tamara
  The role of the nurse in improving health literacy among older adults
  2017
 67. Sartelli Massimo; Rems Miran
  The global alliance for infections in surgery
  2017
 68. Klemenc-Ketiš Zalika; Poplas-Susič Tonka
  Are characteristics of team members important for quality management of chronic patients at primary care level?
  2017
 69. Hájek Petr
  Innovations in science and education
  2017
 70. Perdija Jasna
  Zdravstveno vzgojno delo z bolnikom na bioloških zdravilih
  [Health education and working a patient on biological medicinal product]
  2017
 71. Debeljak Mojca; Marinček Črt
  Podporne tehnologije pri vključevanju v visokošolski študij
  [Assistive technology for inclusion in a higher education program]
  2017
 72. Ličen Sabina; Karnjuš Igor; Prosen Mirko
  Ensuring equality through the acquisition of cultural competencies in nursing education: a systematic literature review
  2017
 73. Jug Došler Anita
  Raziskovanje in usmerjanje prikritega kurikuluma v zdravstvenovzgojnem delu
  2017
 74. Neuberg Marijana; Železnik Danica; Meštrović Tomislav; Ribić Rosana; Kozina Goran
  Is the burnout syndrome associated with elder mistreatment in nursing homes
  2017
 75. Abagiu Adrian; Cavar Zrinka; Dannon Pinhas; George Philip; Habrat Boguslaw; Mahomedy Zubeida; Popov Petr; Sarasvita Riza; Utami Diah Setia; Kastelic Andrej; Baldacchino Alex
  Outcomes from the International Survey Informing Greater Insights in Opioid Dependence Treatment (INSIGHT) project
  2014
 76. Roškar Saška; Bračič Mark Floyd; Kolar Urška; Lekić Ksenija; Konec Juričič Nuša; Tančič Grum Alenka; Dobnik Bogdan; Poštuvan Vita; Vatovec Mojca
  Attitudes within the general population towards seeking professional help in cases of mental distress
  2017
 77. Kasparian Nadine A.; Bränström Richard; Chang Yu-Mei; Affleck Paul; Aspinwall Lisa G.; Tibben Aad; Azizi Esther; Bergman Wilma; Hočevar Marko; Perić Barbara
  Skin examination behavior
  2012
 78. Bizovičar Nataša
  Motnje odvajanja blata pri bolnikih po možganski kapi
  [Bowel dysfunctions in patients after stroke]
  2017
 79. Lovrić Robert; Prlić Nada; Milutinović Dragana; Marjanac Igor; Žvanut Boštjan
  Changes in nursing students's expectations of nursing clinical faculties competences: a longitudinal, mixed methods study
  2017
 80. Oblak Tina; Skela-Savič Brigita
  The attitude of employees in perioperative nursing to training new employees in the workplace
  [Odnos zaposlenih v operacijski zdravstveni negi do usposabljanja novozaposlenih na delovnem mestu]
  2017
 81. Švab Igor; Allen Justin; Žebiene Egle; Petek Šter Marija; Windak Adam
  Training experts in family medicine teaching
  2016
 82. Petek Šter Marija; Selič Polona
  Intended career choice in family medicine in Slovenia
  2017
 83. Cvetko Erika; Meznarič Marija; Stopar Pintarič Tatjana
  Histology of the peripheral nerves and light microscopy
  2017
 84. Hadžić Admir
  Hadzic's textbook of regional anesthesia and acute pain management
  2017
 85. Yusuf E.; Ong D. S. Y.; Martin-Quiros A.; Skevaki C.; Cortez J.; Dedić K.; Maraolo A. E.; Dušek D.; Maver Vodičar Polona
  A large survey among European trainees in clinical microbiology and infectious disease on training systems and training adequacy
  2017
 86. Kek Tina; Karas Kuželički Nataša; Mlinarič-Raščan Irena; Geršak Ksenija
  Characteristics of health behaviours and health status indicators among pregnant women in Slovenia
  [Navade, povezane z zdravjem in socialno demografske značilnosti nosečnic v Sloveniji]
  2017
 87. Kolenc Judita; Krkoč Vesna; Marušič Ž.
  Multipla skleroza pri mladostnikih - priprava na življenje doma
  [Multiple sclerosis in adolescents - preparation for life at home]
  2016
 88. Košnik Mitja; Triller Nadja; Šelb Julij Gyula
  Mnenje pulmologov o pomenu vdihovalnikov pri bolnikih z astmo ali KOPB
  [Opinion of pneumologists on the importance of inhalers in patients with asthma or COPD]
  2017
 89. Lovrenov Života
  Research, education, and practice in insurance medicine and social security
  2016
 90. Morgan Sarah; Palagi Patricia M.; Fernandes Pedro; Koperlainen Eija; Dimec Jure; Marek Diana; Larcombe Lee; Rustici Gabriella; Attwood Teresa K.; Via Allegra
  The ELIXIR-EXCELERATE Train-the-Trainer pilot programme
  2017
 91. Östergren Olof; Lundberg Olle; Artnik Barbara; Bopp Matthias; Borrell Carme; Kalediene Ramune; Leinsalu Mall; Martikainen Pekka; Regidor Enrique; De Gelder Rianne
  Educational expansion and inequalities in mortality
  2017
 92. Zupan Gašper; Lorber Bogdan
  Knowledge and awareness of epilepsy surgery among medical students
  2017
 93. Mackenbach Johan P; Looman Caspar W. N.; Artnik Barbara; Bopp Matthias; Deboosere Patrick; Dibben Chris; Kalediene Ramune; Kovács Katalin; Leinsalu Mall; Martikainen Pekka; Regidor Enrique; Rychtarikova Jitka; Gelder Rianne
  'Fundamental causes' of inequalities in mortality
  2017
 94. Rus Prelog Polona; Kokalj Anja; Kores-Plesničar Blanka
  Involuntary admission to psychiatric hospitals
  2016
 95. Kokalj Anja; Novak Šarotar Brigita; Rus Prelog Polona
  How can personality traits and coping strategies lead to disability evaluation - psychodynamic view
  2016
 96. Knez Lea
  Introduction to medication review
  2017
 97. Knez Lea
  Changes in clinical pharmacy
  2017
 98. Popa Elena; Toni Janez
  Public health campaign workshop
  2017
 99. Educational booklet
  2017
 100. Fijačko Nino; Fekonja Zvonka; Denny Margaret; Sharvin Brian; Pajnkihar Majda; Štiglic Gregor
  Using content validity for the development of objective structured clinical examination checklists in a Slovenian undergraduate nursing program
  2017

1 101 201 301 401 501 601 701 801 901  New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics