biomedicina slovenica


"Ekologija" : 632

 1. Virant-Klun Irma; Ihan Alojz
  Nove poti pri zdravljenju neplodnosti s postopkom zunajtelesne oploditve
  2017
 2. Knific Tamara; Vogler Andrej; Gstöttner Manuela; Wenzl René; Fishman Dmytro; Peterson Hedi; Vilo Jaak; Lanišnik-Rižner Tea
  Search for biomarkers of endometriosis with multiplex approach
  2017
 3. Stopar Pintarič Tatjana
  Advances in patient safety for OB/GYN patients
  2017
 4. Globevnik Velikonja Vislava; Geršak Ksenija
  Psihosomatika v ginekologiji in porodništvu
  2016
 5. Vlaisavljević Veljko; Knez Jure
  Ultrasound in human reproduction
  2017
 6. Kurjak Asim; Chervenak Frank A.
  Donald school texbook of ultrasound in obstetrics and gynecology
  2017
 7. Geršak Ksenija
  Predstavitev standardov in kazalnikov kakovost EBCOG
  2017
 8. Smrkolj Špela
  Psihološki vidiki histerektomije
  2016
 9. Premru-Sršen Tanja
  Prof. dr. Marjan Pajntar, dr. med., dipl. psiholog
  2016
 10. Globevnik Velikonja Vislava
  Psihosomatika - teorija in praksa - tudi v ginekologiji in porodništvu
  2016
 11. Lomšek Mili; Geršak Ksenija
  Pogostnost neuspele enoplodne nosečnosti v prvem trimesečju pri ženskah po postopkih oploditve z biomedicinsko pomočjo in pri ženskah, ki so zanosile spontano
  2016
 12. Smrkolj Špela; Bebar Sonja
  Zbornik
  2016
 13. Černe Katarina; Kobal Borut
  Role of local fluid in evaluation of ovarian cancer tumor markers
  2016
 14. Quality care for better life
  2016
 15. Šenk Barbara; Dolžan Vita; Jensterle Sever Mojca
  Genetska variabilnost serotoninskega sistema in izločanje inzulina ter vedenjski vzorci prehranjevanja pri bolnicah s sindromom policističnih ovarijev
  [Genetic variability of serotoninergic system and insulin secretion and eating behaviour in patients with polycystic ovary syndrome]
  2015
 16. Južnić Nevenka; Pantović Dragoljub; Krstić Miomir
  Zbornik radova
  1977
 17. Zupanič Slavec Zvonka
  Valenta von Marchthurn, Alfred Edler (1869-1926), Gynäkologe und Geburtshelfer
  2016
 18. Žegura Branka
  Office hysteroscopy
  2014
 19. Pasic Resad; Takač Iztok
  Zbornik radova
  [Proceedings]
  2014
 20. Žebeljan Ivan
  Ginekologija in porodništvo
  2011
 21. RSC advances
  2011
 22. Book of abstracts
  2006
 23. Book of abstracts
  2006
 24. Book of abstracts
  2006
 25. Breznik Radovan; Borko Elko; Dolenc Nada
  Laparoskopija pri infertilni pacientki
  [The use of the laparoscope with infertile patients]
  1981
 26. Breznik Radovan; Borko Elko; Dolenc Nada
  Terapija tubarnega vzroka neplodnosti
  [Treatment of the tubal cause of infertility]
  1981
 27. Pinter Bojana; Medvešček Nataša
  Nepravočasna zamenjava zdravila s cenejšim lahko vodi tudi v neželene nosečnosti
  2013
 28. Pinter Bojana; Medvešček Nataša
  Kombinirana hormonska kontraceptiva pod drobnogledom EMA
  2013
 29. Pinter Bojana; Kersnik Janko; Medvešček Nataša
  Zaviralci protonske črpalke za klinike manj problematični kot kontraceptivi
  2013
 30. Pinter Bojana
  Ob veliki izbiri vse bolj v ospredju varnost pripravkov
  2013
 31. Borko Elko; Baršić Eduard
  Komplikacije kod legalnog pobačaja u odnosu na zaposlenost žena i druge socijalno-ekonomske faktore
  1981
 32. Zupanič Slavec Zvonka
  Akademikinja Lidija Andolšek Jeras (1929-2003)
  2016
 33. [Programs and Abstracts]
  1997
 34. Takač Iztok; Geršak Ksenija
  Ginekologija in perinatologija
  2016
 35. Bricl Irena; Železnik Klara
  Aloimunizacija in hemolitična bolezen
  2016
 36. Crnobrnja Bojana; Knez Jure; Pakiž Maja; Žegura Branka
  Endometrial destruction techniques
  2012
 37. Tomaževič Tomaž; Ban Helena; Virant-Klun Irma; Verdenik Ivan; Požlep Barbara; Vrtačnik-Bokal Eda
  The impact of uterine septum on implantation and live birth in infertile women undegoing IVF/ICSI
  2011
 38. Tomaževič Tomaž; Ban Helena
  Does monopolar resection of uterine septum increase the occurence of ectopic pregnancy?
  2011
 39. Simetinger Gabrijela; Šćepanović Darija
  Primer uspešnega timskega pristopa zdravljenja izzvane vulvodinije
  [Successful team approach to the treatment of provoked vulvodynia]
  2015
 40. Petrič Primož; Šegedin Barbara; Zobec Logar Helena-Barbara; Robič Vesna; Fras Albert-Peter; Kragelj Borut
  Obsevanje ginekoloških tumorjev
  2014
 41. Knjiga sažetaka
  2009
 42. Urlep-Šalinović Veronika; Jelatancev Biserka
  Prevencija tromboembolijske bolesti kod ginekoloških operacija
  1990
 43. Arko Darja
  Vpliv dojenja in hormonskih nadomestnih zdravil na nastanek nekaterih vrst raka pri ženskah
  2015
 44. Uršič-Vrščaj Marjetka; Pompe-Kirn Vera
  Pokušaj potpunijeg određivanja i stadija raka grla maternice u godinama 1975-1979. u SR Sloveniji
  1985
 45. Barbič Matija; Bebar Sonja; Cerar Olga; Cvjetičanin Branko; Čarman Janka; Djurišić Astrid; Frković-Grazio Snježana; Gazić Barbara; Gornjec Andreja; Jakopič Katja; Kobal Borut; Krajc Mateja; Merlo Sebastjan; Marolt-Mušič Maja; Pakiž Maja; Smrkolj Špela; Šešek Manja; Škof Erik; Takač Iztok; Vakselj Aleš; Zadnik Vesna; Zobec Logar Helena-Barbara; Rakar Stelio
  Smernice za obravnavo bolnic z rakom jajčnikov, jajcevodov in s primarnim peritonealnim seroznim rakom
  2015
 46. Zupanič Slavec Zvonka
  Začetki bolnišnice za ginekologijo in porodništvo v Kranju in njena utemeljitelja, prof. dr. Srečko Rainer in prim. Igor Veter
  2015
 47. Bizjak Ogrinc Urška; Senčar Sabina; Lenasi Helena
  Novel minimally invasive laser treatment of urinary incontinence in women
  2015
 48. Felc Brina; Weber Sebastjan; Felc Zlata
  Ekološki pomen dojenja in slovenska pravna kultura
  2008
 49. Jaksetič Dragica
  Prva babiška hiša
  2011
 50. Almeida João; Paixão Susana
  Global environmental health faculty forum
  2015
 51. Borko Elko
  Ambulantno zdravstveno varstvo žensk med obema svetovnima vojnama in takoj po osvoboditvi v Mariboru
  2010
 52. Vlaisavljević Veljko
  Slovenia
  2009
 53. Knez Jure
  Poročilo s 4. kongresa ginekologov in porodničarjev Slovenije z mednarodno udeležbo
  2010
 54. Takač Iztok
  Ginekološki vzroki akutne abdominalne bolečine
  2009
 55. Knjiga sažetaka
  2008
 56. Novak-Antolič Živa
  Svet Evropske zveze za ginekologijo in porodništvo v Budimpešti
  2009
 57. Zaić Dušanka; Prosen Mirko
  Čustveno doživljanje ginekološkega pregleda
  2015
 58. Smrkolj Špela; Bebar Sonja
  Zbornik
  2015
 59. Vrtačnik-Bokal Eda
  Shranjevanje genetskega materiala pri onkoloških bolnicah
  2014
 60. Ribič-Pucelj Martina; Lobnik-Zorko Alenka
  Zakaj bi dala maternico, če gre tudi drugače ---
  2000
 61. Pretnar-Darovec Alenka; Vahen Julka
  Zaščita s premislekom
  2000
 62. Štimpfel Martin; Vrtačnik-Bokal Eda; Virant-Klun Irma
  Optimal ovary stimulation for good prognosis patients in the in vitro fertilization program
  2014
 63. Korošec Sara; Ban Helena; Verdenik Ivan; Kladnik Urška; Kotar Vanja; Virant-Klun Irma; Vrtačnik-Bokal Eda
  Singleton pregnancy after in-vitro fertilization and factors influencing abnormal placentation
  2014
 64. Pinter Bojana; Ðokić Zdenka
  Kljub besedici bio v njih ni nič naravnega
  2013
 65. Pinter Bojana; Lorenčič Mojca
  Za sistemsko ureditev spolne vzgoje v šolah
  2010
 66. Holland Tom; Pateman Katie; Knez Jure; Dardelis Gregoris; Foo Xulin; Jurkovic Davor
  Diagnosis of distal ureteric stones on routine gynaecological ultrasound scan in women presenting with pelvic pain
  2015
 67. Abstracts
  1996
 68. Abstracts
  1994
 69. Abstracts
  1998
 70. Haberle Vjera; Pollak Lea
  1. Hrvatski kongres zdravstvene ekologije s međunarodnim sudjelovanjem
  [1st Croatian environmental health congress with international participation]
  2011
 71. Abstracts
  1993
 72. Lukanovič Adolf; Kralj Božo; Barbič Matija
  Endoscopic Burch colposuspension results of one year follow up
  1997
 73. Kralj Božo; Lukanovič Adolf; Barbič Matija
  Vaginal procedures to correct stress urinary incontinence
  1997
 74. Škafar Mojca; Steblovnik Lili; Stopar Pintarič Tatjana; Prokšelj Katja
  Revmatska bolezen zaklopk in nosečnost-prikaz primera
  2014
 75. Lukanovič Adolf; Vugrinec Miša
  Kako ukrotiti mehur
  2014
 76. Grebenc Mojca; Pinter Bojana
  Characteristics of childbirth amog Slovenian adolescents
  2010
 77. Moro Francesca; Knez Jure; Pateman Katie; Derdelis Grigorios; Foo Xulin; Jurkovic Davor
  Ultrasound-guided retrieval of lost intrauterine devices using very fine grasping forceps
  2015
 78. Zaić Dušanka; Prosen Mirko
  Importance of demographic characteristics and nurses' role in women's perceptions and experiences of gynaecological examination
  [Pomen demografskih značilnosti in vloge medicinske sestre pri doživljanju žensk ob ginekološkem pregledu]
  2015
 79. Petrinač Barbara; Železnik Danica
  Poučenost pacientov o jemanju antikoagulantne terapije na domu
  2015
 80. BMC women`s health
  2001
 81. Geršak Ksenija
  Izjave in konsenzi o menopavzni medicini
  2015
 82. Šćepanović Darija
  Preventivna vloga telesne dejavnosti v pomenopavzi
  2015
 83. Legan Mateja
  Dolgoročne posledice pomanjkanja estrogena-srčno žilna obolenja
  2015
 84. Lukanovič Adolf
  Pomanjkanje estrogena in urinarni trakt
  2015
 85. Geršak Ksenija
  Fiziološke spremembe in menopavza
  2015
 86. Zupanič Slavec Zvonka
  Razvoj ginekološke onkologije
  2015
 87. Vrabič Dežman Lucija; Geršak Ksenija
  Vloga ginekologa pri načrtovanju družine
  2014
 88. Vrabič Dežman Lucija; Geršak Ksenija; Meden-Vrtovec Helena
  Sodobno zdravljenje miomov in vloga ultrazvoka kot presejalnega testa v nosečnosti
  2014
 89. Vovk Andreja; Brolih Nevenka; Požun Peter; Meden-Vrtovec Helena; Smrkolj Špela; Lukanovič Adolf
  Uvajanje sistema vodenja kakovosti po standardu ISO 9001:2008 na Ginekološki kliniki v Ljubljani
  [The introduction of the quality management system to the ISO 9001:2008 standard at the division of obstetrics and gynecology of the University medical centre Ljubljana]
  2013
 90. Vrtačnik-Bokal Eda; Požlep Barbara; Virant-Klun Irma
  Varno spodbujanje jajčnikov v postopku zunajtelesne oploditve
  [Safe ovarian stimulation in in vitro fertilization programme]
  2013
 91. Kenda Nataša; Smrkolj Špela; Virant-Klun Irma; Frković-Grazio Snježana
  Matične celice in rak jajčnikov
  [Stem cells and ovarian cancer]
  2013
 92. Kobal Borut
  Kirurško zdravljenje raka materničnega telesa
  [Surgical management of endometrial cancer]
  2013
 93. Meglič Leon; Kobal Borut; Cvjetičanin Branko; Čavič Milan; Tomaževič Tomaž
  Vaginalna radikalna trahelektomija
  [Vaginal radical trachelectomy]
  2013
 94. Tomaževič Tomaž; Požlep Barbara; Šajina-Stritar Barbara; Cvjetičanin Branko; Meglič Leon; Kobal Borut; Šalamun Vesna; Taneska Pepita
  Laparoskopska cerklaža - tehnika, indikacije in perinatalni izidi
  [Laparoscopic cerclage: technique, indications and perinatal outcomes]
  2013
 95. Ribič-Pucelj Martina
  Laparoskopske operacije benigne patologije na Ginekološki kliniki v Ljubljani - od zunajmaternične nosečnosti do globoke endometrioze
  [Laparoscopic surgery of benign pathology at Department of obstetrics and gynecology Ljubljana - from ectopic pregnancy to deep endometriosis]
  2013
 96. Peterlin Borut; Maver Aleš; Lovrečić Luca; Rudolf Gorazd
  Genetika v ginekologiji
  [La genetica in ginecologia]
  2014
 97. Franić Damir
  Compliance issue after the WHI study
  2006
 98. Leskošek Branimir; Pajntar Marjan
  Ginekologija - ginekološke operacije (q004)
  2014
 99. Krapše Štefan
  Zdrava in ekološka prehrana za otroke
  2011
 100. Braune Veronika; Ceklin Lucija; Strojan Fležar Margareta; Ivanuš Urška
  Pomen triažnega testa za določanje humanih papiloma virusov z visokim tveganjem in P16 za odkrivanje stopnje cervikalne intraepitelijske neoplazije
  2014

1 101 201 301 401 501 601  New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics