biomedicina slovenica


"Ekologija" : 629

 1. Globevnik Velikonja Vislava; Geršak Ksenija
  Psihosomatika v ginekologiji in porodništvu
  2016
 2. Vlaisavljević Veljko; Knez Jure
  Ultrasound in human reproduction
  2017
 3. Kurjak Asim; Chervenak Frank A.
  Donald school texbook of ultrasound in obstetrics and gynecology
  2017
 4. Geršak Ksenija
  Predstavitev standardov in kazalnikov kakovost EBCOG
  2017
 5. Smrkolj Špela
  Psihološki vidiki histerektomije
  2016
 6. Premru-Sršen Tanja
  Prof. dr. Marjan Pajntar, dr. med., dipl. psiholog
  2016
 7. Globevnik Velikonja Vislava
  Psihosomatika - teorija in praksa - tudi v ginekologiji in porodništvu
  2016
 8. Lomšek Mili; Geršak Ksenija
  Pogostnost neuspele enoplodne nosečnosti v prvem trimesečju pri ženskah po postopkih oploditve z biomedicinsko pomočjo in pri ženskah, ki so zanosile spontano
  2016
 9. Smrkolj Špela; Bebar Sonja
  Zbornik
  2016
 10. Černe Katarina; Kobal Borut
  Role of local fluid in evaluation of ovarian cancer tumor markers
  2016
 11. Quality care for better life
  2016
 12. Šenk Barbara; Dolžan Vita; Jensterle Sever Mojca
  Genetska variabilnost serotoninskega sistema in izločanje inzulina ter vedenjski vzorci prehranjevanja pri bolnicah s sindromom policističnih ovarijev
  [Genetic variability of serotoninergic system and insulin secretion and eating behaviour in patients with polycystic ovary syndrome]
  2015
 13. Južnić Nevenka; Pantović Dragoljub; Krstić Miomir
  Zbornik radova
  1977
 14. Zupanič Slavec Zvonka
  Valenta von Marchthurn, Alfred Edler (1869-1926), Gynäkologe und Geburtshelfer
  2016
 15. Žegura Branka
  Office hysteroscopy
  2014
 16. Pasic Resad; Takač Iztok
  Zbornik radova
  [Proceedings]
  2014
 17. Žebeljan Ivan
  Ginekologija in porodništvo
  2011
 18. RSC advances
  2011
 19. Book of abstracts
  2006
 20. Book of abstracts
  2006
 21. Book of abstracts
  2006
 22. Breznik Radovan; Borko Elko; Dolenc Nada
  Laparoskopija pri infertilni pacientki
  [The use of the laparoscope with infertile patients]
  1981
 23. Breznik Radovan; Borko Elko; Dolenc Nada
  Terapija tubarnega vzroka neplodnosti
  [Treatment of the tubal cause of infertility]
  1981
 24. Pinter Bojana; Medvešček Nataša
  Nepravočasna zamenjava zdravila s cenejšim lahko vodi tudi v neželene nosečnosti
  2013
 25. Pinter Bojana; Medvešček Nataša
  Kombinirana hormonska kontraceptiva pod drobnogledom EMA
  2013
 26. Pinter Bojana; Kersnik Janko; Medvešček Nataša
  Zaviralci protonske črpalke za klinike manj problematični kot kontraceptivi
  2013
 27. Pinter Bojana
  Ob veliki izbiri vse bolj v ospredju varnost pripravkov
  2013
 28. Borko Elko; Baršić Eduard
  Komplikacije kod legalnog pobačaja u odnosu na zaposlenost žena i druge socijalno-ekonomske faktore
  1981
 29. Zupanič Slavec Zvonka
  Akademikinja Lidija Andolšek Jeras (1929-2003)
  2016
 30. [Programs and Abstracts]
  1997
 31. Takač Iztok; Geršak Ksenija
  Ginekologija in perinatologija
  2016
 32. Bricl Irena; Železnik Klara
  Aloimunizacija in hemolitična bolezen
  2016
 33. Crnobrnja Bojana; Knez Jure; Pakiž Maja; Žegura Branka
  Endometrial destruction techniques
  2012
 34. Tomaževič Tomaž; Ban Helena; Virant-Klun Irma; Verdenik Ivan; Požlep Barbara; Vrtačnik-Bokal Eda
  The impact of uterine septum on implantation and live birth in infertile women undegoing IVF/ICSI
  2011
 35. Tomaževič Tomaž; Ban Helena
  Does monopolar resection of uterine septum increase the occurence of ectopic pregnancy?
  2011
 36. Simetinger Gabrijela; Šćepanović Darija
  Primer uspešnega timskega pristopa zdravljenja izzvane vulvodinije
  [Successful team approach to the treatment of provoked vulvodynia]
  2015
 37. Petrič Primož; Šegedin Barbara; Zobec Logar Helena-Barbara; Robič Vesna; Fras Albert-Peter; Kragelj Borut
  Obsevanje ginekoloških tumorjev
  2014
 38. Knjiga sažetaka
  2009
 39. Urlep-Šalinović Veronika; Jelatancev Biserka
  Prevencija tromboembolijske bolesti kod ginekoloških operacija
  1990
 40. Arko Darja
  Vpliv dojenja in hormonskih nadomestnih zdravil na nastanek nekaterih vrst raka pri ženskah
  2015
 41. Uršič-Vrščaj Marjetka; Pompe-Kirn Vera
  Pokušaj potpunijeg određivanja i stadija raka grla maternice u godinama 1975-1979. u SR Sloveniji
  1985
 42. Barbič Matija; Bebar Sonja; Cerar Olga; Cvjetičanin Branko; Čarman Janka; Djurišić Astrid; Frković-Grazio Snježana; Gazić Barbara; Gornjec Andreja; Jakopič Katja; Kobal Borut; Krajc Mateja; Merlo Sebastjan; Marolt-Mušič Maja; Pakiž Maja; Smrkolj Špela; Šešek Manja; Škof Erik; Takač Iztok; Vakselj Aleš; Zadnik Vesna; Zobec Logar Helena-Barbara; Rakar Stelio
  Smernice za obravnavo bolnic z rakom jajčnikov, jajcevodov in s primarnim peritonealnim seroznim rakom
  2015
 43. Zupanič Slavec Zvonka
  Začetki bolnišnice za ginekologijo in porodništvo v Kranju in njena utemeljitelja, prof. dr. Srečko Rainer in prim. Igor Veter
  2015
 44. Bizjak Ogrinc Urška; Senčar Sabina; Lenasi Helena
  Novel minimally invasive laser treatment of urinary incontinence in women
  2015
 45. Felc Brina; Weber Sebastjan; Felc Zlata
  Ekološki pomen dojenja in slovenska pravna kultura
  2008
 46. Jaksetič Dragica
  Prva babiška hiša
  2011
 47. Almeida João; Paixão Susana
  Global environmental health faculty forum
  2015
 48. Borko Elko
  Ambulantno zdravstveno varstvo žensk med obema svetovnima vojnama in takoj po osvoboditvi v Mariboru
  2010
 49. Vlaisavljević Veljko
  Slovenia
  2009
 50. Knez Jure
  Poročilo s 4. kongresa ginekologov in porodničarjev Slovenije z mednarodno udeležbo
  2010
 51. Takač Iztok
  Ginekološki vzroki akutne abdominalne bolečine
  2009
 52. Knjiga sažetaka
  2008
 53. Novak-Antolič Živa
  Svet Evropske zveze za ginekologijo in porodništvo v Budimpešti
  2009
 54. Zaić Dušanka; Prosen Mirko
  Čustveno doživljanje ginekološkega pregleda
  2015
 55. Smrkolj Špela; Bebar Sonja
  Zbornik
  2015
 56. Vrtačnik-Bokal Eda
  Shranjevanje genetskega materiala pri onkoloških bolnicah
  2014
 57. Ribič-Pucelj Martina; Lobnik-Zorko Alenka
  Zakaj bi dala maternico, če gre tudi drugače ---
  2000
 58. Pretnar-Darovec Alenka; Vahen Julka
  Zaščita s premislekom
  2000
 59. Štimpfel Martin; Vrtačnik-Bokal Eda; Virant-Klun Irma
  Optimal ovary stimulation for good prognosis patients in the in vitro fertilization program
  2014
 60. Korošec Sara; Ban Helena; Verdenik Ivan; Kladnik Urška; Kotar Vanja; Virant-Klun Irma; Vrtačnik-Bokal Eda
  Singleton pregnancy after in-vitro fertilization and factors influencing abnormal placentation
  2014
 61. Pinter Bojana; Ðokić Zdenka
  Kljub besedici bio v njih ni nič naravnega
  2013
 62. Pinter Bojana; Lorenčič Mojca
  Za sistemsko ureditev spolne vzgoje v šolah
  2010
 63. Holland Tom; Pateman Katie; Knez Jure; Dardelis Gregoris; Foo Xulin; Jurkovic Davor
  Diagnosis of distal ureteric stones on routine gynaecological ultrasound scan in women presenting with pelvic pain
  2015
 64. Abstracts
  1996
 65. Abstracts
  1994
 66. Abstracts
  1998
 67. Haberle Vjera; Pollak Lea
  1. Hrvatski kongres zdravstvene ekologije s međunarodnim sudjelovanjem
  [1st Croatian environmental health congress with international participation]
  2011
 68. Abstracts
  1993
 69. Lukanovič Adolf; Kralj Božo; Barbič Matija
  Endoscopic Burch colposuspension results of one year follow up
  1997
 70. Kralj Božo; Lukanovič Adolf; Barbič Matija
  Vaginal procedures to correct stress urinary incontinence
  1997
 71. Škafar Mojca; Steblovnik Lili; Stopar Pintarič Tatjana; Prokšelj Katja
  Revmatska bolezen zaklopk in nosečnost-prikaz primera
  2014
 72. Lukanovič Adolf; Vugrinec Miša
  Kako ukrotiti mehur
  2014
 73. Grebenc Mojca; Pinter Bojana
  Characteristics of childbirth amog Slovenian adolescents
  2010
 74. Moro Francesca; Knez Jure; Pateman Katie; Derdelis Grigorios; Foo Xulin; Jurkovic Davor
  Ultrasound-guided retrieval of lost intrauterine devices using very fine grasping forceps
  2015
 75. Zaić Dušanka; Prosen Mirko
  Importance of demographic characteristics and nurses' role in women's perceptions and experiences of gynaecological examination
  [Pomen demografskih značilnosti in vloge medicinske sestre pri doživljanju žensk ob ginekološkem pregledu]
  2015
 76. Petrinač Barbara; Železnik Danica
  Poučenost pacientov o jemanju antikoagulantne terapije na domu
  2015
 77. BMC women`s health
  2001
 78. Geršak Ksenija
  Izjave in konsenzi o menopavzni medicini
  2015
 79. Šćepanović Darija
  Preventivna vloga telesne dejavnosti v pomenopavzi
  2015
 80. Legan Mateja
  Dolgoročne posledice pomanjkanja estrogena-srčno žilna obolenja
  2015
 81. Lukanovič Adolf
  Pomanjkanje estrogena in urinarni trakt
  2015
 82. Geršak Ksenija
  Fiziološke spremembe in menopavza
  2015
 83. Zupanič Slavec Zvonka
  Razvoj ginekološke onkologije
  2015
 84. Vrabič Dežman Lucija; Geršak Ksenija
  Vloga ginekologa pri načrtovanju družine
  2014
 85. Vrabič Dežman Lucija; Geršak Ksenija; Meden-Vrtovec Helena
  Sodobno zdravljenje miomov in vloga ultrazvoka kot presejalnega testa v nosečnosti
  2014
 86. Vovk Andreja; Brolih Nevenka; Požun Peter; Meden-Vrtovec Helena; Smrkolj Špela; Lukanovič Adolf
  Uvajanje sistema vodenja kakovosti po standardu ISO 9001:2008 na Ginekološki kliniki v Ljubljani
  [The introduction of the quality management system to the ISO 9001:2008 standard at the division of obstetrics and gynecology of the University medical centre Ljubljana]
  2013
 87. Vrtačnik-Bokal Eda; Požlep Barbara; Virant-Klun Irma
  Varno spodbujanje jajčnikov v postopku zunajtelesne oploditve
  [Safe ovarian stimulation in in vitro fertilization programme]
  2013
 88. Kenda Nataša; Smrkolj Špela; Virant-Klun Irma; Frković-Grazio Snježana
  Matične celice in rak jajčnikov
  [Stem cells and ovarian cancer]
  2013
 89. Kobal Borut
  Kirurško zdravljenje raka materničnega telesa
  [Surgical management of endometrial cancer]
  2013
 90. Meglič Leon; Kobal Borut; Cvjetičanin Branko; Čavič Milan; Tomaževič Tomaž
  Vaginalna radikalna trahelektomija
  [Vaginal radical trachelectomy]
  2013
 91. Tomaževič Tomaž; Požlep Barbara; Šajina-Stritar Barbara; Cvjetičanin Branko; Meglič Leon; Kobal Borut; Šalamun Vesna; Taneska Pepita
  Laparoskopska cerklaža - tehnika, indikacije in perinatalni izidi
  [Laparoscopic cerclage: technique, indications and perinatal outcomes]
  2013
 92. Ribič-Pucelj Martina
  Laparoskopske operacije benigne patologije na Ginekološki kliniki v Ljubljani - od zunajmaternične nosečnosti do globoke endometrioze
  [Laparoscopic surgery of benign pathology at Department of obstetrics and gynecology Ljubljana - from ectopic pregnancy to deep endometriosis]
  2013
 93. Peterlin Borut; Maver Aleš; Lovrečić Luca; Rudolf Gorazd
  Genetika v ginekologiji
  [La genetica in ginecologia]
  2014
 94. Franić Damir
  Compliance issue after the WHI study
  2006
 95. Leskošek Branimir; Pajntar Marjan
  Ginekologija - ginekološke operacije (q004)
  2014
 96. Krapše Štefan
  Zdrava in ekološka prehrana za otroke
  2011
 97. Braune Veronika; Ceklin Lucija; Strojan Fležar Margareta; Ivanuš Urška
  Pomen triažnega testa za določanje humanih papiloma virusov z visokim tveganjem in P16 za odkrivanje stopnje cervikalne intraepitelijske neoplazije
  2014
 98. Rudolf Gorazd
  Genetika v ginekološki onkologiji
  [Genetica nell'oncologia ginecologica]
  2014
 99. Volk Marija
  Genetika spontanih splavov
  [Genetica delgli aborti spontanei]
  2014
 100. Geršak Ksenija
  Genetika ženske neplodnosti
  [Genetica dell'infertilità femminile]
  2014

1 101 201 301 401 501 601  New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics