biomedicina slovenica


"Ekologija" : 647

 1. Franić Damir; Franic Ivanisevic Maja
  Regenerative medicine in postmenopausal period
  2017
 2. Geršak Ksenija; Franić Damir
  POI with FMR1 premutation, X chromosome mosaicism and blood lymphocyte microchimerism
  2017
 3. Jensterle Sever Mojca; Ježovnik Mateja; Poredoš Pavel; Janež Andrej
  The effect of metformin and liraglutide on the subclinical markers of atherosclerosis in women with polycystic ovary syndrome
  2017
 4. Jensterle Sever Mojca; Janež Andrej
  Polycystic ovary syndrome is a lifelong disorder
  2017
 5. Jensterle Sever Mojca; Šalamon Vesna; Vrtačnik-Bokal Eda; Janež Andrej
  Short term intervention with liraglutide and metformin increased fertility potential in a subset of obese PCOS proceeding IVF
  2017
 6. Abstract book
  2017
 7. Smrkolj Špela; Bebar Sonja
  Zbornik
  2018
 8. Neudauer Urban; Kukman Sara; Ahac Valentina; Divjak Tjaša; Jevnikar Kristina; Krapež Irena; Kučan Rok; Nendl Andraž; Krajnc Nik; Gortnar Tjaša
  Specialne anamneze in statusi
  2018
 9. Zupanič Slavec Zvonka; Jaunig Senta; Simončič Vlastja; Krek Anja; Papež Dean; Dolenc Vinko V.; Geršak Borut; Lukanovič Adolf
  Zgodovina zdravstva in medicine na Slovenskem
  [The history of healthcare and medicine in the Slovene lands]
  2018
 10. Congress program & abstracts
  2017
 11. Agrawal Neeraj Kumar; Singh Kiran
  Debatable topics in PCOS patients
  2018
 12. Rosič Maja; Žegura Andrić Branka; Vadnjal Ðonlagić Sabina
  Use of hysterosalpingo-foam sonography for assessment of the efficacy of Essure hysteroscopic sterilization
  2018
 13. Lukanovič David; Semenič Danijela
  Klinična slika in zdravljenje nekrotizirajočega fasciitisa medeničnega dna
  [Pelvic necrotising fasciitis]
  2017
 14. Tul Nataša; Mujezinović Faris; Meglič Leon; Verdenik Ivan
  Ultrazvočne preiskave v ginekologiji in perinatologiji
  2017
 15. Gornjec Andreja
  Benigne in preinvazivne spremembe zunanjega spolovila
  2017
 16. Virant-Klun Irma; Ihan Alojz
  Nove poti pri zdravljenju neplodnosti s postopkom zunajtelesne oploditve
  2017
 17. Knific Tamara; Vogler Andrej; Gstöttner Manuela; Wenzl René; Fishman Dmytro; Peterson Hedi; Vilo Jaak; Lanišnik-Rižner Tea
  Search for biomarkers of endometriosis with multiplex approach
  2017
 18. Stopar Pintarič Tatjana
  Advances in patient safety for OB/GYN patients
  2017
 19. Globevnik Velikonja Vislava; Geršak Ksenija
  Psihosomatika v ginekologiji in porodništvu
  2016
 20. Vlaisavljević Veljko; Knez Jure
  Ultrasound in human reproduction
  2017
 21. Kurjak Asim; Chervenak Frank A.
  Donald school texbook of ultrasound in obstetrics and gynecology
  2017
 22. Geršak Ksenija
  Predstavitev standardov in kazalnikov kakovost EBCOG
  2017
 23. Smrkolj Špela
  Psihološki vidiki histerektomije
  2016
 24. Premru-Sršen Tanja
  Prof. dr. Marjan Pajntar, dr. med., dipl. psiholog
  2016
 25. Globevnik Velikonja Vislava
  Psihosomatika - teorija in praksa - tudi v ginekologiji in porodništvu
  2016
 26. Lomšek Mili; Geršak Ksenija
  Pogostnost neuspele enoplodne nosečnosti v prvem trimesečju pri ženskah po postopkih oploditve z biomedicinsko pomočjo in pri ženskah, ki so zanosile spontano
  2016
 27. Smrkolj Špela; Bebar Sonja
  Zbornik
  2016
 28. Černe Katarina; Kobal Borut
  Role of local fluid in evaluation of ovarian cancer tumor markers
  2016
 29. Quality care for better life
  2016
 30. Šenk Barbara; Dolžan Vita; Jensterle Sever Mojca
  Genetska variabilnost serotoninskega sistema in izločanje inzulina ter vedenjski vzorci prehranjevanja pri bolnicah s sindromom policističnih ovarijev
  [Genetic variability of serotoninergic system and insulin secretion and eating behaviour in patients with polycystic ovary syndrome]
  2015
 31. Južnić Nevenka; Pantović Dragoljub; Krstić Miomir
  Zbornik radova
  1977
 32. Zupanič Slavec Zvonka
  Valenta von Marchthurn, Alfred Edler (1869-1926), Gynäkologe und Geburtshelfer
  2016
 33. Žegura Branka
  Office hysteroscopy
  2014
 34. Pasic Resad; Takač Iztok
  Zbornik radova
  [Proceedings]
  2014
 35. Žebeljan Ivan
  Ginekologija in porodništvo
  2011
 36. RSC advances
  2011
 37. Book of abstracts
  2006
 38. Book of abstracts
  2006
 39. Book of abstracts
  2006
 40. Breznik Radovan; Borko Elko; Dolenc Nada
  Laparoskopija pri infertilni pacientki
  [The use of the laparoscope with infertile patients]
  1981
 41. Breznik Radovan; Borko Elko; Dolenc Nada
  Terapija tubarnega vzroka neplodnosti
  [Treatment of the tubal cause of infertility]
  1981
 42. Pinter Bojana; Medvešček Nataša
  Nepravočasna zamenjava zdravila s cenejšim lahko vodi tudi v neželene nosečnosti
  2013
 43. Pinter Bojana; Medvešček Nataša
  Kombinirana hormonska kontraceptiva pod drobnogledom EMA
  2013
 44. Pinter Bojana; Kersnik Janko; Medvešček Nataša
  Zaviralci protonske črpalke za klinike manj problematični kot kontraceptivi
  2013
 45. Pinter Bojana
  Ob veliki izbiri vse bolj v ospredju varnost pripravkov
  2013
 46. Borko Elko; Baršić Eduard
  Komplikacije kod legalnog pobačaja u odnosu na zaposlenost žena i druge socijalno-ekonomske faktore
  1981
 47. Zupanič Slavec Zvonka
  Akademikinja Lidija Andolšek Jeras (1929-2003)
  2016
 48. [Programs and Abstracts]
  1997
 49. Takač Iztok; Geršak Ksenija
  Ginekologija in perinatologija
  2016
 50. Bricl Irena; Železnik Klara
  Aloimunizacija in hemolitična bolezen
  2016
 51. Crnobrnja Bojana; Knez Jure; Pakiž Maja; Žegura Branka
  Endometrial destruction techniques
  2012
 52. Tomaževič Tomaž; Ban Helena; Virant-Klun Irma; Verdenik Ivan; Požlep Barbara; Vrtačnik-Bokal Eda
  The impact of uterine septum on implantation and live birth in infertile women undegoing IVF/ICSI
  2011
 53. Tomaževič Tomaž; Ban Helena
  Does monopolar resection of uterine septum increase the occurence of ectopic pregnancy?
  2011
 54. Simetinger Gabrijela; Šćepanović Darija
  Primer uspešnega timskega pristopa zdravljenja izzvane vulvodinije
  [Successful team approach to the treatment of provoked vulvodynia]
  2015
 55. Petrič Primož; Šegedin Barbara; Zobec Logar Helena-Barbara; Robič Vesna; Fras Albert-Peter; Kragelj Borut
  Obsevanje ginekoloških tumorjev
  2014
 56. Knjiga sažetaka
  2009
 57. Urlep-Šalinović Veronika; Jelatancev Biserka
  Prevencija tromboembolijske bolesti kod ginekoloških operacija
  1990
 58. Arko Darja
  Vpliv dojenja in hormonskih nadomestnih zdravil na nastanek nekaterih vrst raka pri ženskah
  2015
 59. Uršič-Vrščaj Marjetka; Pompe-Kirn Vera
  Pokušaj potpunijeg određivanja i stadija raka grla maternice u godinama 1975-1979. u SR Sloveniji
  1985
 60. Barbič Matija; Bebar Sonja; Cerar Olga; Cvjetičanin Branko; Čarman Janka; Djurišić Astrid; Frković-Grazio Snježana; Gazić Barbara; Gornjec Andreja; Jakopič Katja; Kobal Borut; Krajc Mateja; Merlo Sebastjan; Marolt-Mušič Maja; Pakiž Maja; Smrkolj Špela; Šešek Manja; Škof Erik; Takač Iztok; Vakselj Aleš; Zadnik Vesna; Zobec Logar Helena-Barbara; Rakar Stelio
  Smernice za obravnavo bolnic z rakom jajčnikov, jajcevodov in s primarnim peritonealnim seroznim rakom
  2015
 61. Zupanič Slavec Zvonka
  Začetki bolnišnice za ginekologijo in porodništvo v Kranju in njena utemeljitelja, prof. dr. Srečko Rainer in prim. Igor Veter
  2015
 62. Bizjak Ogrinc Urška; Senčar Sabina; Lenasi Helena
  Novel minimally invasive laser treatment of urinary incontinence in women
  2015
 63. Felc Brina; Weber Sebastjan; Felc Zlata
  Ekološki pomen dojenja in slovenska pravna kultura
  2008
 64. Jaksetič Dragica
  Prva babiška hiša
  2011
 65. Almeida João; Paixão Susana
  Global environmental health faculty forum
  2015
 66. Borko Elko
  Ambulantno zdravstveno varstvo žensk med obema svetovnima vojnama in takoj po osvoboditvi v Mariboru
  2010
 67. Vlaisavljević Veljko
  Slovenia
  2009
 68. Knez Jure
  Poročilo s 4. kongresa ginekologov in porodničarjev Slovenije z mednarodno udeležbo
  2010
 69. Takač Iztok
  Ginekološki vzroki akutne abdominalne bolečine
  2009
 70. Knjiga sažetaka
  2008
 71. Novak-Antolič Živa
  Svet Evropske zveze za ginekologijo in porodništvo v Budimpešti
  2009
 72. Zaić Dušanka; Prosen Mirko
  Čustveno doživljanje ginekološkega pregleda
  2015
 73. Smrkolj Špela; Bebar Sonja
  Zbornik
  2015
 74. Vrtačnik-Bokal Eda
  Shranjevanje genetskega materiala pri onkoloških bolnicah
  2014
 75. Ribič-Pucelj Martina; Lobnik-Zorko Alenka
  Zakaj bi dala maternico, če gre tudi drugače ---
  2000
 76. Pretnar-Darovec Alenka; Vahen Julka
  Zaščita s premislekom
  2000
 77. Štimpfel Martin; Vrtačnik-Bokal Eda; Virant-Klun Irma
  Optimal ovary stimulation for good prognosis patients in the in vitro fertilization program
  2014
 78. Korošec Sara; Ban Helena; Verdenik Ivan; Kladnik Urška; Kotar Vanja; Virant-Klun Irma; Vrtačnik-Bokal Eda
  Singleton pregnancy after in-vitro fertilization and factors influencing abnormal placentation
  2014
 79. Pinter Bojana; Ðokić Zdenka
  Kljub besedici bio v njih ni nič naravnega
  2013
 80. Pinter Bojana; Lorenčič Mojca
  Za sistemsko ureditev spolne vzgoje v šolah
  2010
 81. Holland Tom; Pateman Katie; Knez Jure; Dardelis Gregoris; Foo Xulin; Jurkovic Davor
  Diagnosis of distal ureteric stones on routine gynaecological ultrasound scan in women presenting with pelvic pain
  2015
 82. Abstracts
  1996
 83. Abstracts
  1994
 84. Abstracts
  1998
 85. Haberle Vjera; Pollak Lea
  1. Hrvatski kongres zdravstvene ekologije s međunarodnim sudjelovanjem
  [1st Croatian environmental health congress with international participation]
  2011
 86. Abstracts
  1993
 87. Lukanovič Adolf; Kralj Božo; Barbič Matija
  Endoscopic Burch colposuspension results of one year follow up
  1997
 88. Kralj Božo; Lukanovič Adolf; Barbič Matija
  Vaginal procedures to correct stress urinary incontinence
  1997
 89. Škafar Mojca; Steblovnik Lili; Stopar Pintarič Tatjana; Prokšelj Katja
  Revmatska bolezen zaklopk in nosečnost-prikaz primera
  2014
 90. Lukanovič Adolf; Vugrinec Miša
  Kako ukrotiti mehur
  2014
 91. Grebenc Mojca; Pinter Bojana
  Characteristics of childbirth amog Slovenian adolescents
  2010
 92. Moro Francesca; Knez Jure; Pateman Katie; Derdelis Grigorios; Foo Xulin; Jurkovic Davor
  Ultrasound-guided retrieval of lost intrauterine devices using very fine grasping forceps
  2015
 93. Zaić Dušanka; Prosen Mirko
  Importance of demographic characteristics and nurses' role in women's perceptions and experiences of gynaecological examination
  [Pomen demografskih značilnosti in vloge medicinske sestre pri doživljanju žensk ob ginekološkem pregledu]
  2015
 94. Petrinač Barbara; Železnik Danica
  Poučenost pacientov o jemanju antikoagulantne terapije na domu
  2015
 95. BMC women`s health
  2001
 96. Geršak Ksenija
  Izjave in konsenzi o menopavzni medicini
  2015
 97. Šćepanović Darija
  Preventivna vloga telesne dejavnosti v pomenopavzi
  2015
 98. Legan Mateja
  Dolgoročne posledice pomanjkanja estrogena-srčno žilna obolenja
  2015
 99. Lukanovič Adolf
  Pomanjkanje estrogena in urinarni trakt
  2015
 100. Geršak Ksenija
  Fiziološke spremembe in menopavza
  2015

1 101 201 301 401 501 601  New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics