biomedicina slovenica


"Ekvinatoksin" : 24

 1. Cajnko Miša Mojca; Anderluh Gregor
  Molekularni in fiziološki odzivi Caco-2 celičnega enosloja na listeriolizin 0 in ekvinatoksin II
  [Molecular and physiological responses of Caco-2 cell monolayer to listeriolysin 0 and equinatoxin II]
  2016
 2. Rojko Nejc; Anderluh Gregor; Križaj Igor; Maček Peter; Zorko Matjaž
  Mehanizem tvorbe pore ekvinatoksina II, citolitičnega proteina iz morske vetrnice
  2013
 3. Bakrač Biserka
  Specifična vezava ekvinatoksina II, citolitičnega proteina iz morske vetrnice Actinia equina, na sfingomielin
  2011
 4. Bakrač Biserka; Anderluh Gregor
  Specifična vezava ekvinatoksina II, citolitičnega proteina iz morske vetrnice Actinia equina, na sfingomielin
  2008
 5. Bakrač Biserka
  Vezava ekvinatoksina, citolizina iz konjske morske vetrnice, na sfingomielin
  2006
 6. Bartolić Miha; Humar Primož
  Učinki ekvinatoksina II na morfologijo in homeostazo znotrajceličnega okolja endotelijskih celic
  2005
 7. Kristan Katarina
  Vloga N-terminalne regije pri tvorbi transmembranske pore ekvinatoksina II, citolitičnega proteina iz morske vetrnice Actinia equina
  2005
 8. Bartolič Miha; Humar Primož
  Učinki ekvinatoksina II na morfologijo in homeostazo znotrajceličnega okolja endotelijskih celic
  2006
 9. Šušteršič Miha; Sitar Jernej
  Učinki ekvinatoksina na endotelijske celice
  2005
 10. Bunc Matjaž; Šuput Dušan; Drevenšek Gorazd
  Nicardipine and tezosentan modulate calcium dependent vasoconstrictory effects of equinatoxin II on isolated rat heart
  [Nikardipin in tenzosetan modulirata od kalcija odvisne vazokonstriktorne učinke na izoliranem srcu podgane]
  2005
 11. Šušteršič Miha; Sitar Jernej
  Učinki ekvinatoksina na endotelijske celice
  2004
 12. Malovrh Petra
  Strukturno-funkcionalne lastnosti triptonskih in cisteinskih mutant ekvinatoksina II iz morske veternice Actinia equina
  [Structure-functional characteristics of tryptophan and cysteine mutants of equinatoxin II from the sea anemone Actinia equina]
  2001
 13. Poklar Nataša; Maček Peter; Vesnaver Gorazd
  Comparison of the acid and alkaline pH conformational states of pore-forming protein, equinatoxin II, by means of CD-spectroscopy
  [Primerjava kislih in bazičnih konformacijskih stanj "pore-forming" proteina, ekvinatoksina II, z uporabo CD-spektroskopije]
  2000
 14. Caaveiro Jose MM; Gutierrez-Aguirre Ion; Tribout Marianne; Paredes Sergio; Gonzales-Manas Juan M
  An evaluation of some model systems commonly used in the study of the sea anemone toxin equinatoxin II with membranes
  [Ovrednotenje nekaterih modelov pri študiju interakcije ekvinatoksina II iz morske vetrnice z membranami]
  2000
 15. Potrich Cristina; Viero Gabriella; Tejuca Mayra; Anderluh Gregor; Maček Peter; Menestrina Gianfranco
  Construction of new immunotoxins by linking equinatoxin II to monoclonal antibodies via the biotin-avidin interaction. Cytotoxic effects on human tumor cells
  [Citotoksični efekti immunotoksinov sestavljenih iz equinatoxina II in monoklonskih protiteles na človeške tumorske celice]
  2000
 16. Kirbiš Simona
  Vpletenost endotelija pri učinkih ekvinatoksina II na izolirano prašičjo koronarno arterijo
  2000
 17. Kirbiš Simona
  Vpletenost endotelija pri učinkih ekvinatoksina II na izolirano prašičjo koronarno arterijo
  [Involvement of endothelium in effects of equinatoxin II in isolated porcine coronary artery]
  2001
 18. Barlič Ariana
  Interakcije ekvinatoksina II iz morske vetrnice Actinia equina z lipidnimi membranami
  [Interactions of equinatoxin II from sea anemone Actinia equina with lipid membranes]
  2000
 19. Bunc Matjaž
  Kardiovaskularni učinki ekvinatoksina II
  1999
 20. Barlič Ariana
  Izolacija in karakterizacija cisteinskih mutant ekvinatoksina II
  [Isolation and characterization of equinatoxin II cysteine mutants]
  1998
 21. Giacomelli Valentina Otja
  In vivo učinki aktinoporinov, izoliranih iz Actinae equinae
  [In vivo effects of actinoporins, isolated from Actinia equina]
  1997
 22. Stanek K
  Vpliv alkoholov in maščobnih kislin na hemolizo z ekvinatoksinom 2
  [Effect of alcohols and fatty acids on hemolysis with equinatoxin 2]
  1995
 23. Beličič-Kolšek A
  Priprava imunotoksina s konjugacijo ekvinatoksina II in monoklonskega protitelesa za karcinoembrionični antigen
  [Construction of immunotoxin by conjugating equinatoxin II to monoclonal antibody against carcinoembryonic antigen]
  1994
 24. Jovan M
  Študij strukture ekvinatoksina s proteinazami
  [Structure of equinatoxin studied with proteinases]
  1993New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics