biomedicina slovenica


"Elektrokemoterapija" : 156

 1. Uršič Katja; Kos Špela; Kamenšek Urška; Čemažar Maja; Ščančar Janez; Buček Simon; Kranjc Simona; Starešinič Barbara; Serša Gregor
  Comparable effectiveness and immunomodulatory actions of oxaliplatin and cisplatin in electrochemotherapy of murine melanoma
  2018
 2. Prevc Ajda; Nikšić Žakelj Martina; Kranjc Simona; Čemažar Maja; Strojan Primož; Serša Gregor
  HPV infection of human squamous cell carcinoma resulted in better response to electrochemotherapy with cisplatin but not with bleomycin
  2017
 3. Kos Špela; Čemažar Maja; Filipič Gregor; Serša Gregor; Cvelbar Uroš
  Skin damage caused by atmospheric pressure helium plasma jet treatment
  2017
 4. Bošnjak Maša; Žnidar Katarina; Jesenko Tanja; Semenova Nina; Arpag-McIntosh Sezgi; Heller Loree C.; Čemažar Maja
  Expression of DNA sensors in melanoma 3D cell cultures
  2017
 5. Djokić Mihajlo; Serša Gregor; Miklavčič Damijan; Čemažar Maja; Kos Bor; Trotovšek Blaž
  Electrochemotherapy in hepatocellular carcinoma
  2017
 6. Kranjc Simona; Bošnjak Maša; Kržan Mojca; Kosjek Tina; Prevc Ajda; Grošelj Aleš; Čemažar Maja; Serša Gregor
  Electrochemotherapy affects pharmacokinetic properties of bleomycin in mice
  2017
 7. Žnidar Katarina; Bošnjak Maša; Semenova Nina; Pakhomova Olga N.; Heller Loree C.; Čemažar Maja
  Different protocols of plasmid DNA electrotransfer cause upregulation of cytosolic DNA sensors and cytokines in murine tumor cell types
  2017
 8. Lampreht Tratar Urša; Čemažar Maja; Loiacono Luisa; Kamenšek Urška; Serša Gregor; Fazio Vito Michele; Signori Emanuella
  Gene electrotransfer of antibiotic-free IL-12 plasmid recruits the M1 macrophages and antigen-presenting cells inducing regression of B16F10 murine melanoma
  2017
 9. Kamenšek Urška; Lampreht Tratar Urša; Uršič Katja; Čemažar Maja; Serša Gregor
  In situ vaccination with TNF[alfa] and immune boost by IL-12 by concomitant plasmid electrotransfer into murine melanoma tumors
  2017
 10. Kos Špela; Čemažar Maja; Kamenšek Urška; Uršič Katja; Serša Gregor
  Skin based gene delivery for cancer treatment
  2017
 11. Grošelj Aleš; Kosjek Tina; Kržan Mojca; Čemažar Maja; Bošnjak Maša; Kranjc Simona; Strojan Primož; Serša Gregor
  Implications for lowering the dose of bleomycin in electrochemotherapy of head and neck cancer patients
  2017
 12. Heller Loree C.; Semenova Nina; Žnidar Katarina; Bošnjak Maša; Pakhomova Olga N.; Čemažar Maja
  Innate responses to DNA electrotransfer
  2017
 13. Čemažar Maja; Lampreht Tratar Urša; Milevoj Nina; Pavlin Darja; Nemec Ana; Žnidar Katarina; Serša Gregor; Brožič Andreja; Tomšič Katarina; Tozon Nataša
  Treatment of client-owned dogs with different types of tumors with electrochemotherapy in combination with canine IL-12 gene electrotransfer
  2017
 14. Programme and book of abstracts
  2017
 15. Salvadori Claudia; Švara Tanja; Rocchigiani Guido; Millanta Francesca; Pavlin Darja; Čemažar Maja; Lampreht Tratar Urša; Serša Gregor; Tozon Nataša; Poli Alessandro
  Effects of electrochemotherapy with cisplatin and peritumoral IL-12 gene electrotransfer on canine mast cell tumors
  2017
 16. Kranjc Simona; Čemažar Maja; Serša Gregor; Ščančar Janez; Grabner Sabina
  In vitro and in vivo evaluation of electrochemotherapy with trans-platinum analogue trans-[PtCl2(3-Hmpy)2]
  2017
 17. Gašljević Gorana; Edhemović Ibrahim; Čemažar Maja; Brecelj Erik; Gadžijev Eldar; Marolt-Mušič Maja; Serša Gregor
  Histopathological findings in colorectal liver metastases after electrochemotherapy
  2017
 18. Glumac Nebojša; Snoj Marko; Serša Gregor
  Primer zdravljenja z elektrokemoterapijo
  2017
 19. Čemažar Maja; Ambrožič Jerneja; Pavlin Darja; Serša Gregor; Poli Alessandro; Krhač Levačić Ana; Tešić Nataša; Lampreht Tratar Urša; Rak Mitja; Tozon Nataša
  Efficacy and safety of electrochemotherapy combined with peritumoral IL-12 gene electrotransfer of canine mast cell tumours
  2017
 20. Edhemović Ibrahim; Brecelj Erik
  Elektrokemoterapija zasevkov v jetrih
  2016
 21. Tozon Nataša; Lampreht Tratar Urša; Žnidar Katarina; Serša Gregor; Teissie Justin; Čemažar Maja
  Operating procedures of the electrochemotherapy for treatment of tumor in dogs and cats
  2016
 22. Kranjc Simona; Štimac Monika; Kamenšek Urška; Cör Andrej; Čemažar Maja; Serša Gregor
  Radiosensitization of tumors by combined modality approach of gene electrotransfer of plasmid encoding shRNA for silencing endoglin and tumor irradiation
  2016
 23. Grošelj Aleš; Kosjek Tina; Kržan Matevž; Čemažar Maja; Bošnjak Maša; Kranjc Simona; Serša Gregor
  Bleomycin pharmacokinetic in in head and neck cancer patients treated with electrochemotherapy
  2016
 24. Dolinšek Tanja; Starešinič Barbara; Čemažar Maja
  Effect of calcium electroporation on different types of cells
  2016
 25. Žnidar Katarina; Bošnjak Maša; Čemažar Maja; Heller Loree C.
  Gene electrotransfer affects expression of cytosolic DNA sensors in tumor cells in vitro
  2016
 26. Serša Gregor
  Current developments in clinical application of electrochemotherapy and future directions
  2016
 27. Serša Gregor; Čemažar Maja
  Anti-vascular effects of electroporation
  2016
 28. Paulin-Košir Marija Snežna; Čemažar Maja
  Zdravljenje malignega melanoma z elektrokemoterapijo in antiangiogeno gensko terapijo proti endoglinu pri miših
  2016
 29. Dolinšek Tanja; Prosen Lara; Čemažar Maja; Potočnik Tjaša; Serša Gregor
  Electrochemotherapy with bleomycin is effective in BRAF mutated melanoma cells and interacts with BRAF inhibitors
  2016
 30. Bertino Giulia; Serša Gregor; De Terlizzi Francesca; Occhini Antonio; Plaschke Christina Caroline; Grošelj Aleš; Langdon Cristobal; Grau Juan J.; McCaul James A.; Heuveling Derrek; Čemažar Maja; Strojan Primož; De Bree Remco; Leemans C. Renè; Wessel Irene; Gehl Julie; Benazzo Marco
  European research on electrochemotherapy in head and neck cancer (EURECA) project
  2016
 31. Serša Gregor
  Electroporation based treatments, electrochemotherapy and electrogene therapy for treatment of cancer
  2016
 32. Brecelj Erik; Gadžijev Eldar; Edhemović Ibrahim; Marolt-Mušič Maja; Gašljević Gorana; Čemažar Maja; Miklavčič Damijan; Serša Gregor
  Electrochemotherapy (ECT) of recurrent hepatocellular carcinoma (HCC)
  2013
 33. Stepišnik Tina; Jarm Tomaž; Grošelj Aleš; Edhemović Ibrahim; Djokić Mihajlo; Ivanecz Arpad; Trotovšek Blaž; Brecelj Erik; Potrč Stojan; Čemažar Maja; Glumac Nebojša; Pečnik Tjaša; Verberič Biserka; Gadžijev Eldar; Strojan Primož; Snoj Marko; Miklavčič Damijan; Serša Gregor
  Elektrokemoterapija - učinkovita metoda zdravljenja tumorjev s kombinacijo kemoterapevtika in električnega polja
  [Electrochemotherapy - an effective method for the treatment of tumors with a combination of chemotherapeutic agent and electric field]
  2016
 34. Hribernik Andrejc; Čemažar Maja; Serša Gregor; Bošnjak Maša; Snoj Marko
  Effectiveness of electrochemotherapy after IFN-alpha adjuvant therapy of melanoma patients
  2016
 35. Davalos Rafael V.; Miklavčič Damijan
  Advanced techniques for treating deep seated tumor using electrochemotherapy (ECT) and irreversible electroporation (IRE)
  2015
 36. Campana Luca Giovanni; Snoj Marko; Čemažar Maja; Miklavčič Damijan; Serša Gregor
  Recommendations for improving the quality of reporting clinical electrochemotherapy studies based on qualitative systematic review
  2016
 37. Kranjc Simona; Kranjc Matej; Ščančar Janez; Jelenc Jure; Serša Gregor; Miklavčič Damijan
  Electrochemotherapy by pulsed electromagnetic field treatment (PEMF) in mouse melanoma B16F10 in vivo
  2016
 38. Županič Anže; Čorović Selma
  C1 - Electrochemotherapy treatment planning
  2007
 39. Pugelj Tina; Serša Gregor; Potočnik-Vičar Helena
  Elektrokemoterapija tumorjev
  2000
 40. Edhemović Ibrahim; Gadžijev Eldar; Serša Gregor; Čemažar Maja; Brecelj Erik; Snoj Marko; Ocvirk Janja; Marolt-Mušič Maja; Gašljević Gorana; Pečnik Tjaša; Miklavčič Damijan; Županič Anže; Kos Bor; Jarm Tomaž; Mali Barbara; Pavliha Denis; Marčan Marija
  Elektrokemoterapija jetrnih zasevkov raka širokega črevesja in danke
  2015
 41. Edhemović Ibrahim; Gadžijev Eldar; Serša Gregor; Čemažar Maja; Brecelj Erik; Snoj Marko; Ocvirk Janja; Marolt-Mušič Maja; Gašljević Gorana; Pečnik Tjaša; Miklavčič Damijan; Županič Anže; Kos Bor; Jarm Tomaž; Mali Barbara; Pavliha Denis; Marčan Marija
  Elektrokemoterapija jetrnih zasevkov raka širokega črevesja in danke
  2016
 42. Snoj Marko
  Electrochemotherapy in treatment of tumors
  2008
 43. Serša Gregor
  Electrochemotherapy - clinical effectiveness on cutaneous and subcutaneous tumor nodules and its vascular disrupting effect
  2008
 44. Čemažar Maja; Tozon Nataša; Cör Andrej; Serša Gregor
  Electrochemotherapy of canine mast cell tumours
  2008
 45. Miklavčič Damijan; Kramar Peter; Jarm Tomaž
  Programme and book of abstracts
  2015
 46. Čorović Selma; Al Sakere Bassim; Haddad Vincent; Miklavčič Damijan; Mir Lluis Maria
  The importance of contact surface between electrodes and treated tissue in electrochemotherapy of cutaneous tumors
  2007
 47. Sonc Monika
  Sodobni izzivi onkološke farmacije - maligni melanom
  2015
 48. Čemažar Maja; Bošnjak Maša
  Elektrokemoterapija pri malignem melanomu
  2015
 49. Kranjc Simona; Grabner Sabina; Ščančar Janez; Serša Gregor; Čemažar Maja
  In vitro and in vivo evaluation of electrochemotherapy with transplatinum analogue trans-[PtCl2(3-Hmpy)2]
  2015
 50. Dolinšek Tanja; Serša Gregor; Čemažar Maja
  Melanoma cell viability is reduced after endoglin silencing with gene electrotransfer
  2015
 51. Tozon Nataša; Serša Gregor; Čemažar Maja
  Electrochemotherapy in veterinary medicine
  2015
 52. Bošnjak Maša; Žnidar Katarina; Heller Loree C.; Čemažar Maja
  Increased expression of DNA PRRs after gene electrotransfer of blank plasmid
  2015
 53. Čemažar Maja; Dolinšek Tanja; Tešić Nataša; Štimac Monika; Prosen Lara; Bošnjak Maša; Prevc Ajda; Razboršek Anej; Serša Gregor
  Anti-endoglin cancer gene therapy
  2015
 54. Prevc Ajda; Štimac Monika; Dolinšek Tanja; Bošnjak Maša; Čemažar Maja; Serša Gregor
  Antitumor and vascular targeted effects of anti-endoglin gene therapy in vivo
  2015
 55. Lampreht Tratar Urša; Kamenšek Urška; Štimac Monika; Serša Gregor; Tozon Nataša; Bošnjak Maša; Oliveira Geraldo Gileno de Sá; Nakagawa Takayuki; Saeki Kohei; Čemažar Maja
  Evaluation of plasmid encoding canine IL-12 in in vivo and in vitro experiments on canine malignant melanoma cells
  2015
 56. Kos Špela; Tešić Nataša; Kamenšek Urška; Čemažar Maja; Blagus Tanja; Čemažar Maja; Kranjc Simona; Lavrenčak Jaka; Serša Gregor
  Targeting the skin cells by the delivery of plasmid DNA under the control of tissue-specific promotor
  2015
 57. Kamenšek Urška; Tešić Nataša; Serša Gregor; Čemažar Maja
  Constructing clinically applicable antibiotic-free plasmids for gene electrotransfer mediated immuno and antiangiogenic therapy of cancer
  2015
 58. Serša Gregor; Čemažar Maja; Kamenšek Urška
  Electrochemotherapy boosted with immunogene electrotransfer can be used as in situ vaccination for succesful tumor treatment
  2015
 59. Serša Gregor
  Biomedical applications of electroporation
  2015
 60. Jarm Tomaž; Kramar Peter
  1st World Congress on Electroporation and Pulsed Electric Fields in Biology, Medicine and Food & Environmental Technologies (WC 2015)
  2015
 61. Gadžijev Eldar; Snoj Marko; Serša Gregor
  Prve izkušnje z zdravljenjem jetrnih zasevkov z elektrokemoterapijo
  [First experience in treatment of liver metastases with electrochemotherapy]
  2008
 62. Grošelj Aleš; Kos Bor; Čemažar Maja; Urbančič Jure; Kragelj Grega; Bošnjak Maša; Veberič Biserka; Jarm Tomaž; Strojan Primož; Miklavčič Damijan; Serša Gregor
  Proper patient and treatment parameters selection for electrochemotherapy of deep seated head and neck tumors
  2015
 63. Edhemović Ibrahim; Brecelj Erik; Ivanecz Arpad; Gašljević Gorana; Marolt-Mušič Maja; Jarm Tomaž; Kos Bor; Bošnjak Maša; Čemažar Maja; Miklavčič Damijan; Potrč Stojan; Gadžijev Eldar; Serša Gregor
  Electrochemotherapy of colorectal liver metastases
  2015
 64. Djokić Mihajlo; Trotovšek Blaž; Sojar Valentin; Stanisavljević Dragoje; Janša Rado; Popović Peter; Čemažar Maja; Miklavčič Damijan; Požar-Lukanovič Neva; Kavčič Pavel; Tomažič Aleš; Petrič Miha; Serša Gregor
  Treatment of primary liver tumors with electrochemotherapy
  2015
 65. Pavlin Darja; Čemažar Maja; Tozon Nataša
  Electrochemogene therapy as an effective and safe treatment of canine cutaneous mast cell tumors
  2015
 66. Serša Gregor; Čemažar Maja
  Tissue reactions to electroporation and electrochemotherapy
  2015
 67. Kranjc Simona; Čemažar Maja; Serša Gregor
  Spheroids, a three-dimensional preclinical model for electrochemotherapy and gene electrotransfer
  2015
 68. Serša Gregor
  Elektrokemoterapija v humani medicini - klinika
  2009
 69. Čemažar Maja
  Osnovni principi elektrokemoterapije in elektrogenska terapija
  2009
 70. Serša Gregor; Teissie Justin; Čemažar Maja; Signori Emanuella; Kamenšek Urška; Marshall Guillermo; Miklavčič Damijan
  Electrochemotherapy of tumors as in situ vaccination boosted by immunogene electrotransfer
  2015
 71. Grošelj Aleš; Kos Bor; Čemažar Maja; Urbančič Jure; Kragelj Grega; Bošnjak Maša; Veberič Biserka; Strojan Primož; Miklavčič Damijan; Serša Gregor
  Coupling treatment planning with navigation system
  2015
 72. Serša Gregor
  Electrochemotherapy in treatment of liver tumours
  2015
 73. Serša Gregor
  Electrochemotherapy of cutaneous tumours, principles and applications
  2015
 74. Edhemović Ibrahim; Brecelj Erik; Gašljević Gorana; Marolt-Mušič Maja; Gorjup Vesna; Mali Barbara; Jarm Tomaž; Kos Bor; Pavliha Denis; Grčar-Kuzmanov Biljana; Miklavčič Damijan; Čemažar Maja; Snoj Marko; Gadžijev Eldar; Serša Gregor
  Survival of patients with colorectal liver metastases treated with electrochemotherapy
  2015
 75. Edhemović Ibrahim
  Electrochemotherapy of the colorectal liver metastases
  2015
 76. Markelc Boštjan; Bellard Elisabeth; Serša Gregor; Dolinšek Tanja; Teissie Justin; Golzio Muriel; Čemažar Maja
  Mechanisms associated with blood flow modifying effects of electric pulses used for electrochemotherapy on normal and tumor blood vessels
  2015
 77. Čemažar Maja; Ambrožič Jerneja; Serša Gregor; Pavlin Darja; Krhač Levačić Ana; Tešić Nataša; Rak Mitja; Lampreht Urša; Tozon Nataša
  Interleukin-12 gene therapy combined with local ablative technique electrochemotherapy for treatment of canine mastocytoma
  2015
 78. Glumac Nebojša; Snoj Marko; Serša Gregor
  Primer zdravljenja z elektrokemoterapijo
  2015
 79. Čemažar Maja; Todorović Vesna; Ščančar Janez; Lampreht Urša; Štimac Monika; Kamenšek Urška; Kranjc Simona; Cör Andrej; Serša Gregor
  Adjuvant TNF-a therapy to electrochemotherapy with intravenous cisplatin in murine sarcoma exerts synergistic antitumor effectiveness
  2015
 80. Miklavčič Damijan; Čorović Selma; Pucihar Gorazd; Pavšelj Nataša
  Importance of tumour coverage by sufficiently high local electric field for effective electrochemotherapy
  2006
 81. Edhemović Ibrahim; Brecelj Erik; Gašljević Gorana; Marolt-Mušič Maja; Gorjup Vojka; Mali Barbara; Jarm Tomaž; Kos Bor; Pavliha Denis; Grčar-Kuzmanov Biljana; Čemažar Maja; Snoj Marko; Miklavčič Damijan; Gadžijev Eldar; Serša Gregor
  The first clinical experience with electrochemotherapy of the colorectal liver metastases
  2014
 82. Edhemović Ibrahim; Brecelj Erik
  Reverzibilna elektroporacija jetrnih zasevkov raka širokega črevesja in danke
  2014
 83. Kramar Peter; Miklavčič Damijan; Mir Lluis Maria
  Proceedings of the electroporation based technologies and treatments
  2014
 84. Serša Gregor
  Elektrokemoterapija
  2014
 85. Kos Špela; Blagus Tanja; Čemažar Maja; Serša Gregor
  Differential transfection of skin or subcutaneous tissues by specific gene electrotransfer protocol
  2014
 86. Lampreht Urša; Serša Gregor; Čemažar Maja
  Evaluation of gene electrotransfer efficiency in canine malignant melanoma cells
  2014
 87. Edhemović Ibrahim
  Electrochemotherapy of the colorectal liver metastases - has the time come?
  2014
 88. Serša Gregor
  Clinical electrochemotherapy
  2014
 89. Čemažar Maja
  Electroporation in electrochemotherapy of tumors
  2014
 90. Sedlar Aleš; Kranjc Simona; Čemažar Maja; Cör Andrej; Dolinšek Tanja; Serša Gregor
  Radiosensitization of murine sarcoma tumors with intratumoral Interleukin-12 gene electrotransfer
  2012
 91. Kamenšek Urška; Serša Gregor; Kranjc Simona; Čemažar Maja
  Evaluation of an inducible p21 promoter for radiation induced transcriptional targeting
  2012
 92. Čemažar Maja; Kamenšek Urška; Kranjc Simona; Serša Gregor
  Irradiation upregulates CMV promoter of stably transfected cells and tumors in mice
  2012
 93. Todorović Vesna; Kamenšek Urška; Čemažar Maja; Serša Gregor
  Antitumor effect of combined radio-gene therapy with radio-inducible plasmid encoding interleukin-12 in vivo
  2012
 94. Serša Gregor; Kranjc Simona; Kamenšek Urška; Čemažar Maja
  Radiosensitizing effect of electrochemotherapy in fractionated radiation regime in murine tumor models
  2012
 95. Mali Barbara; Miklavčič Damijan; Serša Gregor; Jarm Tomaž
  Comparison of protocols for synchronized electroporation pulse delivery
  2014
 96. Yarmush Martin L.; Golberg Alexander; Serša Gregor; Kotnik Tadej; Miklavčič Damijan
  Electroporation-based technologies for medicine
  2014
 97. Serša Gregor; Edhemović Ibrahim; Brecelj Erik; Gašljević Gorana; Marolt-Mušič Maja; Gorjup Vojka; Mali Barbara; Jarm Tomaž; Kos Bor; Pavliha Denis; Grčar-Kuzmanov Biljana; Čemažar Maja; Snoj Marko; Miklavčič Damijan; Gadžijev Eldar
  Electrochemotherapy of liver metastases
  2014
 98. Edhemović Ibrahim; Brecelj Erik; Gašljević Gorana; Marolt-Mušič Maja; Gorjup Vojka; Mali Barbara; Jarm Tomaž; Kos Bor; Pavliha Denis; Marčan Marija; Grčar-Kuzmanov Biljana; Miklavčič Damijan; Čemažar Maja; Snoj Marko; Gadžijev Eldar; Serša Gregor
  Elektrokemoterapija jetrnih zasevkov raka širokega črevesja in danke
  2014
 99. Serša Gregor
  Preclinical development of electrochemotherapy (ECT) for treatment of tumors
  2014
 100. Božič Kristina; Miklavčič Damijan; Čemažar Maja; Snoj Marko; Serša Gregor
  Na vrhu ledene gore
  2014

1 101  New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics