biomedicina slovenica


"Embriologija" : 19

 1. Hojnik Nina; Vlaisavljević Veljko; Kovačič Borut
  Morphokinetic characteristics and developmental potential of in vitro cultured embryos from natural cycles in patients with poor ovarian response
  2016
 2. Kovačič Borut
  Osnove kriobiologije in metode zamrzovanja zarodkov
  2008
 3. Haeckel Ernst
  Anthropogenie oder Entwickelungsgeschichte des Menschen
  1903
 4. Haeckel Ernst
  Anthropogenie oder Entwickelungsgeschichte des Menschen
  1903
 5. Devjak Rok; Burnik Papler Tanja; Vrtačnik-Bokal Eda
  Utilisation of transcriptome-based biomarkers for single embryo transfer
  2015
 6. Scott Sills E.
  Screening the single euploid embryo
  2015
 7. Bregant Tina; Dragoš Vlasta
  Blaschkove linije
  [Blaschko's lines]
  2012
 8. Hočevar Zvonko; Smrkolj Vladimir; Rozman Janez
  Vpliv ultrazvočnega valovanja na osrednje živčevje zarodkov podgan
  [Effects of ultrasound waves on central nervous system in rat pups]
  2015
 9. Knez Katja; Virant-Klun Irma
  Vpliv vakuol v glavi semenčice na dinamiko razvoja zarodkov
  [Influence of sperm head vacuoles on dynamics of embryo development]
  2015
 10. Reyes David; Casales Angelica
  Embryo development
  2013
 11. Petrovič Danijel
  Histologija in embriologija: k naslovnici revije: začetki in sodobnost naših medicinskih učbenikov
  2012
 12. Petrovič Danijel; Zorc Marjeta; Zorc-Pleskovič Ruda; Milutinović Živin Aleksandra; Pleskovič Aleš
  Embriologija
  2011
 13. Čebašek Vita
  Anatomija in embriologija debelega črevesa
  [Anatomy and embryology of the large intestine]
  2008
 14. Fras Albert Peter
  Embriologija in fiziologija dojke
  2001
 15. Petrovič Danijel
  Normalen razvoj človeškega zarodka in nepravilnosti v njegovem razvoju
  [Normal development and abnormalities in the development of human embryo]
  2003
 16. Krajnc Natalija; Neubauer David
  Embriologija živčevja in motnje migracije
  2002
 17. Petrovič Danijel
  Embriologija živčevja
  [Embryology of the nervous system]
  2000
 18. Kališnik M
  EMBRIOLOGIJA GRLA IN NORMALNA HISTOLOGIJA SLUZNICE GRLA
  1980
 19. Kos M; Bulog B
  Embriologija vretenčarjev: navodila za vaje
  1995New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics