biomedicina slovenica


"Embriologija" : 21

 1. Kocbek Lidija; Rakuša Mateja
  Razvoj arterijskega in venskega sistema hrbtenjače
  [Development of the arterial and venous systems of the spinal cord]
  2017
 2. I. Međunarodni brijunski kongres o humanoj reprodukciji [i] XI. Hrvatski kongres o ginekološkoj endokrinologiji, humanoj reprodukciji i menopauzi [i] IV. Kongres Hrvatskog društva kliničkih embriologa s međunarodnim sudjelovenjem, Brijuni, 7.-10. rujan 2017
  2017
 3. Hojnik Nina; Vlaisavljević Veljko; Kovačič Borut
  Morphokinetic characteristics and developmental potential of in vitro cultured embryos from natural cycles in patients with poor ovarian response
  2016
 4. Kovačič Borut
  Osnove kriobiologije in metode zamrzovanja zarodkov
  2008
 5. Haeckel Ernst
  Anthropogenie oder Entwickelungsgeschichte des Menschen
  1903
 6. Haeckel Ernst
  Anthropogenie oder Entwickelungsgeschichte des Menschen
  1903
 7. Devjak Rok; Burnik Papler Tanja; Vrtačnik-Bokal Eda
  Utilisation of transcriptome-based biomarkers for single embryo transfer
  2015
 8. Scott Sills E.
  Screening the single euploid embryo
  2015
 9. Bregant Tina; Dragoš Vlasta
  Blaschkove linije
  [Blaschko's lines]
  2012
 10. Hočevar Zvonko; Smrkolj Vladimir; Rozman Janez
  Vpliv ultrazvočnega valovanja na osrednje živčevje zarodkov podgan
  [Effects of ultrasound waves on central nervous system in rat pups]
  2015
 11. Knez Katja; Virant-Klun Irma
  Vpliv vakuol v glavi semenčice na dinamiko razvoja zarodkov
  [Influence of sperm head vacuoles on dynamics of embryo development]
  2015
 12. Reyes David; Casales Angelica
  Embryo development
  2013
 13. Petrovič Danijel
  Histologija in embriologija: k naslovnici revije: začetki in sodobnost naših medicinskih učbenikov
  2012
 14. Petrovič Danijel; Zorc Marjeta; Zorc-Pleskovič Ruda; Milutinović Živin Aleksandra; Pleskovič Aleš
  Embriologija
  2011
 15. Čebašek Vita
  Anatomija in embriologija debelega črevesa
  [Anatomy and embryology of the large intestine]
  2008
 16. Fras Albert Peter
  Embriologija in fiziologija dojke
  2001
 17. Petrovič Danijel
  Normalen razvoj človeškega zarodka in nepravilnosti v njegovem razvoju
  [Normal development and abnormalities in the development of human embryo]
  2003
 18. Krajnc Natalija; Neubauer David
  Embriologija živčevja in motnje migracije
  2002
 19. Petrovič Danijel
  Embriologija živčevja
  [Embryology of the nervous system]
  2000
 20. Kališnik M
  EMBRIOLOGIJA GRLA IN NORMALNA HISTOLOGIJA SLUZNICE GRLA
  1980
 21. Kos M; Bulog B
  Embriologija vretenčarjev: navodila za vaje
  1995New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics