biomedicina slovenica


"Encimi" : 72

 1. Franko Alenka; Kotnik Nika; Goričar Katja; Kovač Viljem; Dodič-Fikfak Metoda; Dolžan Vita
  The influence of genetic variability on the risk of developing malignant mesothelioma
  2018
 2. Črešnar Bronislava; Debeljak Nataša; Dolžan Vita; Hudler Petra; Plemenitaš Ana; Žakelj-Mavrič Marija
  Navodila za vaje iz Medicinske biokemije in molekularne genetike
  2017
 3. Kočevar Britovšek Nina; Clark Melody S.; Deery Mike; Groen Arnoud; Chiapello Marco; Peck Lloyd S.; Lilley Kathryn S
  Cold-adapted digestive enzymes from the Antarctic sea urchin
  2016
 4. Knific Tamara; Lanišnik-Rižner Tea
  Androgeni in rak endometrija - možnosti novih pristopov zdravljenja
  [Androgens and endometrial cancer - potential novel therapeutical approaches]
  2017
 5. Esih Katarina; Goričar Katja; Dolžan Vita; Rener-Primec Zvonka
  Antioxidant polymorphisms do not influence the risk of epilepsy or its drug resistance after neonatal hypoxic-ischemic brain injury
  2017
 6. Ropret Sandra; Pungerčar Jože; Križaj Igor
  Vpliv amoditina L in njegove encimsko aktivne mutante na rast celic raka dojke
  2012
 7. Vodušek Ana Lina; Jazbec Janez; Dolžan Vita
  Genetski polimorfizmi antioksidativnih encimov in mehanizmov popravljanja DNA pri sekundarnem raku ščitnice
  2015
 8. Plemenitaš Anja; Kores-Plesničar Blanka; Dolžan Vita
  Vpliv genske variabilnosti presnove etanola in serotoninskega sistema na abstinenco in izražanje psiholoških komponent pri odvisnosti od alkohola
  [Genetic influences in metabolism of ethanol and serotonergic system on abstinence and expression of psychological traits]
  2015
 9. Esih Katarina; Goričar Katja; Dolžan Vita; Rener-Primec Zvonka
  The association between antioxidant enzyme polymorphisms and cerebral palsy after perinatal hypoxic-ischaemic encephalopathy
  2016
 10. Velnar Tomaž
  Molecular markers in oligodendrogliomas
  2016
 11. Capuder Maja; Tevž Gregor; Šolar Tina; Benčina Mojca; Sodja Eva; Legiša Matic
  Post-translational modification of 6-phosphofructo-1-kinase - new type of primary metabolism regulation
  2007
 12. Kupnik Dejan
  Za dobro prebavo
  2010
 13. Bhatnagar Aruni; Lanišnik-Rižner Tea
  17th International Workshop on the Enzymology and Molecular Biology of Carbonyl Metabolism, [July 8 and 13, 2014 at Skytop Lodge in the Poconos, Pennsylvania, USA]
  2015
 14. Šnajder Marko; Mihelič Marko; Turk Dušan; Poklar Ulrih Nataša
  Codon optimisation is key for pernisine expression in Escherichia coli
  2015
 15. Jeklar Katarina; Marc Janja; Zupan Janja
  Izražanje genov za antioksidativne encime v vzorcih hrustanca
  [Antioxidative enzymes' gene expression in cartilage samples]
  2014
 16. Jerman Borut; Pungerčar Jože
  Sekretorne fosfolipaze A[spodaj]2 in njihova (pato)fiziološka vloga
  [Secretory phospholipade A[sub]2 enzymes and their (patho)physiological role]
  2008
 17. Trdan Lušin Tina; Trontelj Jurij
  In vitro modeli za preučevanje metabolizma učinkovin v jetrih
  [In vitro models for investigation of drug metabolism in the liver]
  2011
 18. Marc Janja
  Farmakogenomika - nova možnost za varnejše in učinkovitejše zdravljenje
  2011
 19. Obreza Aleš
  Molibden kot pomemben element v sledovih
  [Molybdenum as important trace element]
  2008
 20. France Štiglic Alenka; Sešek-Briški Alenka; Macedoni-Lukšič Marta; Zupančič Mirjana; Kodrič J.; Lešnik Musek Petra; Gosar D.; Osredkar Joško
  Copper and zinc in children with autism spectrum disorders
  2012
 21. Traven Katja; Sinreih Maša; Stojan Jure; Seršen Sara; Kljun Jakob; Bezenšek Jure; Stanovnik Branko; Turel Iztok; Lanišnik-Rižner Tea
  Ruthenium complexes as inhibitions of the aldo-keto reductases AKR1C1-1C3
  2014
 22. Osredkar Joško
  Tumorski markerji v klinični praksi
  [Tumor markers in clinical practice]
  2014
 23. Čater Maša; Fanedl Lijana; Marinšek-Logar Romana
  Testiranje vpliva dodajanja celulolitičnih in hemicelulolitičnih encimov na proizvodnjo bioplina iz odpadnih pivovarskih tropin
  2014
 24. Kolbl Sabina; Panjan Jože; Stres Blaž
  Vpliv ultrazvočne in encimske predelave blata iz KČN na pridobivanje bioplina pri procesu anaerobne presnove
  2014
 25. Wang Ye; Lim Lynette; Madilao Lina; Lah Ljerka; Bohlmann Joerg; Breuil Colette
  Gene Discovery for Enzymes Involved in Limonene Modification or Utilization by the Mountain Pine Beetle-Associated Pathogen Grosmannia clavigera
  2014
 26. Čeru Slavko; Konjar Špela; Repnik Urška; Križaj Igor; Benčina Mojca; Žerovnik Eva; Turk Boris; Kopitar-Jerala Nataša
  Stefin B interacts with histones and cathepsin L in the nucleus
  2009
 27. Dermol Urška; Tyagi Richa; Visweswariah Sandhya S.; Podobnik Marjetka
  Structural and functional studies on a novel mammalian metallophosphodiesterase from fetal brain
  2009
 28. Podobnik Marjetka
  Towards better understanding of the role of the phosphodiesterase Rv0805 in mycobacteria
  2009
 29. Dolžan Vita; Alikadič Nadja; Smrke Dragica
  Genetski in epigenetski dejavniki pri nastanku in celjenju razjede na diabetičnem stopalu
  [Genetic and epigenetic factors in the pathogenesis and healing of diabetic foot ulcers]
  2014
 30. Goričar Katja; Dolžan Vita
  Farmakogenetski označevalci odgovora na zdravljenje z analogi folne kisline in spojinami platine pri osteosarkomu in malignem mezoteliomu
  [Pharmacogenetic markers of response to treatmant with folic acid analogues and platinum compounds in osteosarcoma and malignant mesothelioma]
  2014
 31. Kovač Jernej; Battelino Tadej; Trebušak Podkrajšek Katarina
  Analiza izbranih genov vključenih v uravnavanje ravnovesja reaktivnih kisikovih in dušikovih zvrsti pri bolnikih s spektroavtistično motnjo
  2014
 32. Mandić-Mulec Ines; Danevčič Tjaša
  Mikrobna fiziologija in biokemija
  [Microbial physiology and biochemistry]
  2013
 33. Kovačič Lidija; Paulič Nejc; Leonardi Adrijana; Hodnik Vesna; Anderluh Gregor; Podlesek Zdravko; Žgur-Bertok Darja; Križaj Igor; Butala Matej
  Structural insight into LexA-RecA* interaction offers new possibilities to fight antibiotic resistance of bacteria
  2013
 34. Dobovišek Andrej; Županović Paško; Kuić Domagoj; Bonačić Lošić Željana; Brumen Milan; Juretić Davor
  Evolutionary optimization of enzymatic reactions by maximum entropy production principle
  2010
 35. Šnajder Marko; Poklar Ulrih Nataša; Petković Hrvoje
  Priprava ekspresijskih sistemov za proizvodnjo termostabilne rekombinantne serinske proteaze iz Aeropyrum Pernix K1 in opredelitev njenih fizikalno-biokemijskih lastnosti
  [Construction of expression systems for production recombinant thermostabile serine protease from Aeropyrum pernix K1 and defining its physical and biochemical properties]
  2013
 36. Wu Guifu; Mannam Arjuna P.; Wu Jiaping; Kirbiš Simona; Shie Jue-Lon; Chen Christopher; Laham Roger J.; Sellke Frank W.; Li Jian
  Hypoxia induces myocyte-dependent COX-2 regulation in endothelial cells: role of VEGF
  2003
 37. Fic Anja; Žegura Bojana; Sollner Dolenc Marija; Filipič Metka; Peterlin-Mašič Lucija
  Mutagenicity and DNA damage of bisphenol A and its structural analogs
  [Mutagenost in poškodbe DNA povzročene z bisfenolom A in njegovimi strukturnimi analogi]
  2013
 38. Košak Urban; Obreza Aleš
  Nikelj kot pomemben element v sledovih?
  [Nickel as important trace element?]
  2012
 39. Lobnik Anton; Šuran David; Golob-Gulič Tatjana; Kanič Vojko; Sinkovič Andreja
  Stresna kardiomiopatija - naše izkušnje
  [Stress-induced cardiomyopathy - our experience]
  2012
 40. Bernhardt Matej; Naji Franjo; Podlesnikar Tomaž
  Stresna kardiomiopatija - jasna ali prikrita klinična slika?
  [Stress-induced cardiomyopathy - evident or covert clinical presentation?]
  2012
 41. Bavec Aljoša
  Structure, function and regulation of group IV phospholipase A2 family
  2011
 42. Starčič-Erjavec Marjanca; Žgur-Bertok Darja
  Restrikcijski encimi - škarje sodobne biotehnologije
  2010
 43. Brožič Petra; Gobec Stanislav; Lanišnik-Rižner Tea
  Izoencimi aldo/keto-reduktaz iz poddružine 1C kot tarče za razvoj zdravilnih učinkovin
  [Aldo/keto reductase isozymes of the !C subfamily as new drug targets]
  2009
 44. Brunskole Mojca; Lanišnik-Rižner Tea; Stojan Jure
  Encimi iz naddružine kratkoverižnih dehidrogenaz/reduktaz kot nove farmakološke tarče
  [Enzymes of the short-chain dehydrogenase/reductase superfamily s new pharmacological targets]
  2009
 45. Kravos Matej; Kralj Gregor; Malešič Ivan
  Encimi v likvorju
  [Cerebrospinal fluid enzymes]
  2008
 46. Brunskole Mojca; Lanišnik-Rižner Tea; Stojan Jure
  Encimi vključeni v biosintezo glivnega melanina ‐ potencialne tarče za razvoj novih antimikotikov
  [Enzymes involved in fungal melanin biosynthesis ‐ potential targets for the development of new antimicotic drugs]
  2008
 47. Bohanec-Grabar Petra; Dolžan Vita; Rodriguez-Antona Cristina
  Role of pharmacogenetics for the improvement of cancer tratment
  [Vloga farmakogenetike pri učinkovitejšem zdravljenju raka]
  2007
 48. Dolžan Vita
  Genetic polymorphisms and drug metabolism
  [Genetski polimorfizmi in presnova zdravil]
  2007
 49. Zavašnik-Bergant Tina; Bergant Martina; Jeras Matjaž; Griffiths Gareth
  Different localisation of cystatin C in immature and mature dendritic cells
  [Različna lokalizacija cistatina C v nezrelih in zrelih dendritičnih celicah]
  2006
 50. Lanišnik-Rižner Tea; Šinkovec Jasna
  Vloga hidroksisteroid-dehidrogenaz pri uravnavanju aktivnosti estrogenov in progestagenov: primer raka endometrija in endometrioze
  [The role of hydroksysteroid-dehidrogenases in the regulation of estrogen and progestagen activity: a case of endometrial cancer and endometriosis]
  2004
 51. Bohanec Petra; Dolžan Vita
  Genetski polimorfizmi encimov v presnovni poti folata v zdravi slovenski populaciji
  [Genetic polimorphisms of enzymes involved in folate metabolism in healthy Slovenian population]
  2004
 52. Hrovatin Katarina; Prah-Krumpak Marjana; Krsnik Mladen; Prezelj Marija
  Korelacija med transferinom z zmanjšano vsebnostjo ogljikohidratov in jetrnimi encimi
  [Correlation of carbohydrate deficit transferrin with liver enzymes activity]
  2004
 53. Petelin Milan
  Vpliv parodontalne bolezni na zdravje pljuč
  [Influence of periodontal disease on pulmonary health]
  2004
 54. Strojan Primož
  Cathepsin and their inhibitors as tumor markers in head and neck cancer
  [Katepsini in njihovi inhibitorji kot tumorski označevalci pri raku glave in vratu]
  2004
 55. Blumauer Robert
  Povezava med plazemskim proteinom A, povezanim z nosečnostjo, in encimi srčno mišičnega razpada pri bolnikih, operiranih na srcu
  2002
 56. Kermavnar Melita T; Peterlin Borut; Hawlina Marko
  Polimorfizmi dopaminskih receptorjev pri bolnikih s pigmentno retinopatijo
  [Polymorphisms of dopamine receptors in patients with retinitis pigmentosa]
  2002
 57. Manček Bronja; Pečar Slavko
  Radikali in zaščita pred poškodbami z radikali v bioloških sistemih
  [Radicals and protection against radical damage in biological systems]
  2001
 58. Weygand-Ðurašević Ivana; Lenhard Boris; Filipić-Ročak Sanda; Rokov Jasmina; Landeka Irena; Mijaković Ivan
  Organellar and cytosolic seryl-tRNA syntheses: structural, functional and evolutionary aspects
  [Strukturni, funkcionalni in evolucijski vidiki organelskih in citosolskih seril-tRNA sintetaz]
  2000
 59. Mueller-Premru Manica; Križan-Hergouth Veronika; Seme Katja; Gubina Marija
  Odkrivanje in dokazovanje stafilokoknih okužb
  [Laboratory diagnosis of staphylococcal infections]
  2001
 60. Jesenovec Niko; Drobnič Mirko; Mihelič Vlado
  Izoencimi transaminaz SGOT in SGPT
  1967
 61. Vreča I; Gorjan E; Križman I
  Alfa amilaza - isoencimi kod akutnog pankreatitisa
  1979
 62. Sket D
  Mediatorski encimi v locusu caeruleusu podgane
  1983
 63. Vreča I
  ENCIMI V KLINIčNI BIOKEMIJI
  1981
 64. Strojan Primož
  Lizosomske cisteinske proteinaze, njihovi endogeni zaviralci in rak
  [Lysosomal cysteine proteinases, their endogenous inhibitors and cancer]
  1999
 65. Turk Martina; Rupnik Maja
  Isolation and characterization of Clostridium difficile from children up to 24 months of age
  [Izolacija in karakterizacija bakterije Clostridium difficile pri otrocih starih do 24 mesecev]
  1999
 66. Semič M; Zupančič M; Lukač J
  Določanje antigliadinskih protiteles IgA in IgG s fluoroencimimunometrično metodo
  1998
 67. Petelin Milan; Ivanuša Teodora; Babič Ankica; Pavlica Zlatko; Skalerič Uroš
  Regeneration of periodontal tissues after local delivery of antioxidants
  [Obnova obzobnih tkiv po lokalnem dovajanju antioksidantov]
  1998
 68. Zabavnik-Piano J; Uršič M
  A simple method for isolation of DNA from various samples
  [Preprosta metoda za izolacijo DNK iz različnih vzorcev]
  1996
 69. Praprotnik D
  Senilni plaki in nevrofibrilarne pentlje pri Alzheimerjevi bolezni
  [Senile plaques and neurofibrillary tangles in Alzheimer's disease]
  1995
 70. Leskovšek V; Pečar S
  Ključni encimi deoksiribonukleinske kisline kot mesto delovanja učinkovin
  [Some important DNA enzymes as drug target]
  1993
 71. Lapanje S
  Ali so encimi kristali in beljakovine: spor o ureazi
  1989
 72. Pleskovič Lojze; Gadžijev Eldar; Repše Stane
  Naše izkušnje z encimi pankreasa pri operiranih bolnikih s kroničnim pankreatitisom
  [Our experiences with pancreatic enzyme substitution in patients operated on for chronic pancreatitis]
  1988New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics