biomedicina slovenica


"Endokrinologija" : 239

 1. BMC musculoskeletal disorders
  2000
 2. Jensterle Sever Mojca; Ferjan Simona; Janež Andrej
  Incretin system
  2018
 3. Agrawal Neeraj Kumar; Singh Kiran
  Debatable topics in PCOS patients
  2018
 4. Cutola M.
  Neuroendocrine immune basis of the rheumatic diseases
  1999
 5. I. Međunarodni brijunski kongres o humanoj reprodukciji [i] XI. Hrvatski kongres o ginekološkoj endokrinologiji, humanoj reprodukciji i menopauzi [i] IV. Kongres Hrvatskog društva kliničkih embriologa s međunarodnim sudjelovenjem, Brijuni, 7.-10. rujan 2017
  2017
 6. Lew John I.
  Clinical management of adrenal tumors
  2017
 7. Štotl Iztok
  Indikacije za bariatrične operacije in vodenje bolnikov po operaciji
  2017
 8. The Lancet
  2013
 9. McCall Becky; Kocjan Tomaž
  Denosumab ups BMD more than bisphosphates after teriparatide
  2017
 10. Janež Andrej; Petavs Lucija B.
  Prihajajo regijska priporočila za obravnavo sladkornih bolnikov s srčno-žilnimi tveganji
  2017
 11. Jensterle Sever Mojca; Pitamic Samo
  S farmakoterapijo do spremembe življenjskega sloga debelih
  2017
 12. Tomec Urška; Bratina Nataša
  Presnovna urejenost sladkorne bolezni tipa 1 med otroki s sladkorno boleznijo tipa 1, starimi največ 7 let
  2016
 13. Endodiab.si
  201?
 14. BMC endocrine disorders
  2001
 15. Kocjan Tomaž
  Pristop k bolniku s hiponatriemijo
  2016
 16. Urbančič-Rovan Vilma
  Pristop k bolniku s hiperglikemijo
  2016
 17. Peklaj Katarina
  Razvoj znanja je nenehno napredovanje proti cilju, čeprav se ves čas izmika, James George Frazer
  2016
 18. Bedernjak-Bajuk Nataša; Zaletel Katja; Lenasi Helena
  Vpliv hipertiroze na mikrocirkulacijo kože pri bolnikih z bazedovko
  2016
 19. Ferjan Simona; Urbančič-Rovan Vilma
  Deformacije nog pri osebah s sladkorno boleznijo in problem z obutvijo iz serijske proizvodnje
  2016
 20. Gomezelj Sarah; Kocjan Tomaž
  Vpliv prikrite glukokortikoidne aktivnosti na incidenco centralne debelosti pri bolnikih z incidentalomom nadledvičnic
  2015
 21. Kocjan Tomaž
  Izbrana poglavja iz endokrinologije
  2016
 22. Kocjan Tomaž
  Napotitev bolnika k internistu endokrinologu
  2016
 23. Scientific programme and abstract book
  2016
 24. Janež Andrej; Zajec Diana
  Profesor Andrej Janež: nismo se bali drznih zamisli
  2016
 25. Zaletel Katja; Pirnat Edvard
  Diagnosis and treatment of subclinical hypothyroidism
  2014
 26. Gaberšček Simona; Novak Nadja; Zaletel Katja; Pirnat Edvard; Hojker Sergej
  Thyroid function before and after increase of mandatory salt iodization
  2014
 27. Janež Andrej
  Sladkorna bolezen
  2015
 28. Jensterle Sever Mojca
  Endkrini vzroki utrujenosti
  [Endocrine causes of fatigue syndrome]
  2015
 29. Gaberšček Simona; Matičič Dušan
  Mali metuljček na vratu, ki skrbi za našo presnovo
  2015
 30. Černe Katarina; Kužner Jernej; Perharič Lucija; Sollner Dolenc Marija; Tišler Tatjana
  Kemijski povzročitelji hormonskih motenj od molekule do človeka
  [Endocrine disrupting chemicals - from molecule to man]
  2015
 31. Klančar Gašper; Trebušak Podkrajšek Katarina
  Opredelitev genskih vzrokov hiperholesterolemij
  [Determination of genetic causes of hypercholesterolemia]
  2014
 32. Novšak Irena
  Celostna obravnava otroka in mladostnika z motnjami hranjenja na Kliničnem oddelku za endokrinologijo, diabetes in bolezni presnove Pediatrične klinike, Univerzitetni klinični center Ljubljana
  [The comprehensive management of children and adolescents with eating disorders in the clinical Department of endocrinology, diabetes and metabolic diseases at the University children's hospital Ljubljana]
  2014
 33. Kocjan Tomaž
  Kaj želi endokrinolog povedati drugim zdravnikom?
  2014
 34. [Knjiga sažetaka]
  2011
 35. Jensterle Sever Mojca; Kocjan Tomaž; Janež Andrej
  Phosphodisterease 4 inhibition as a potential new therapeutic target in obese women with polycistic ovary syndrome
  2014
 36. The Endocrine Society¼s 96th Annual Meeting & Expo, June 21-24, 2014, Chicago
  2014
 37. Battelino Tadej
  40 let dela prof. dr. Cirila Kržišnika
  50 let KO za endokrinologijo, diabetes in presnovne bolezni Pediatrične klinike
  55 let pediatrične endokrinologije v Sloveniji
  100 let rojstva prof. dr. Leva Matajca
  2014
 38. Endocrine reviews
  1980
 39. Hovnik Tinka; Bratanič Nevenka; Trebušak Podkrajšek Katarina; Kovač Jernej; Paro Panjan Darja; Podnar Tomaž; Bratina Nataša; Battelino Tadej
  Functional characterization of novel p.leu795Pro INSR gene mutation in a patient with Donohue syndrome
  2012
 40. Trebušak Podkrajšek Katarina; Žerjav-Tanšek Mojca; Avbelj Magdalena; Bratina Nataša; Hovnik Tinka; Bratanič Nevenka; Battelino Tadej
  Clinical and mutational spectrum in patients with congenital disorders of insulin regulation
  2012
 41. Klančar Gašper; Grošelj Urh; Bratina Nataša; Bratanič Nevenka; Battelino Tadej; Trebušak Podkrajšek Katarina
  The LDLR gene analysis in the slovene familial hypercholesterolemia (fh) population
  2012
 42. Grošelj Urh; Klančar Gašper; Bratina Nataša; Bratanič Nevenka; Trebušak Podkrajšek Katarina; Battelino Tadej
  Some characteristics of the Slovene familial hypercholesterolemia (FH) pediatric population
  2012
 43. Grošelj Urh; Žerjav-Tanšek Mojca; Kovač Janko; Hovnik Tinka; Trebušak Podkrajšek Katarina; Battelino Tadej
  The genetic and phenotypic characteristics of the Slovene phenylketonuria (PKU) population
  2012
 44. Programme
  2012
 45. Tandulwadkar Sunita R
  The art and science of assisted reproductive technology
  2015
 46. Mrevlje Franc
  Sladkorna bolezen tipa 2
  2009
 47. Klen Jasna; Janež Andrej; Dolžan Vita
  Vpliv genetskih polimorfizmov v presnovi sulfonilsečnin in metformina na urejenost sladkorne bolezni tipa 2
  [The influence of genetic polymorphisms in the metabolism of sulfonylureas and metformin on glycemic control in type 2 diabetic patients]
  2015
 48. Kotnik Primož; Fischer Posovszky Pamela; Wabitsch Martin
  Endocrine and metabolic effects of adipose tissue in children and adolescents
  [Endokrina in presnovna funkcija maščobnega tkiva pri otrocih in mladostnikih]
  2015
 49. Dzodić Radan; Oruci Merima; Bešić Nikola; Santrač Nada; Marković Ivan; Pupić Gordana; Milić Nataša
  Sentinel lymph node biopsy in thyroid papillary and medullary microcarcinomas
  2014
 50. Zaletel Katja; Kotnik Marija Mica
  Težave s ščitnico ima 20 odstotkov Slovencev
  2014
 51. Jakič Maja; Jager Miha; Zaletel Katja
  Vloga barvnega dopplerskega ultrazvoka pri oceni aktivnosti avtonomnega tkiva v ščitnici
  2014
 52. Bajuk Vid; Gaberšček Simona
  Vpliv čezmernega vnosa joda na delovanje zdrave in bolne ščitnice pred in po zvečanju jodne preskrbe
  2014
 53. Bajuk-Studen Katica; Skvarča Aleš; Jensterle Sever Mojca; Pongrac Barlovič Draženka
  Zbornik predavanj in izvlečkov prostih tem
  2014
 54. Krokter Kogoj Tina; Mlekuš Katarina; Sabati Rajić Antonela; Pfeifer Marija
  Two cases of TSH-secreting pituitary adenomas
  2012
 55. Kocjan Tomaž; Krokter Kogoj Tina
  Enodnevna bolnišnica Endokrinološkega oddelka, Interna klinika, UKC Ljubljana
  2014
 56. Krokter Kogoj Tina; Sabati Rajić Antonela; Bajuk-Studen Katica; Pfeifer Marija
  Huda hipofosfatemija z zlomi stegnenice in vretenc pri maldem moškem
  2014
 57. Nimri Revital; Bratina Nataša; Battelino Tadej
  The home use of MD-logic closed-loop system during the nights significantly improves daytime glycemic control in subjects with type 1 diabetes
  2014
 58. Jensterle Sever Mojca; Kocjan Tomaž; Pfeifer Marija; Janež Andrej
  Short-term liraglutide treatment leads to significant weight loss in a subset of obese women with polycystic ovary syndrome
  2014
 59. Avbelj Magdalena; Zorn Branko; Battelino Tadej
  Reproductive possibilities of patients with Klinefelter syndrome
  2014
 60. Pinter Bojana
  Hormonal contraceptives-favourable and unfavourable metabolic effects
  2014
 61. Geršak Ksenija
  Premature ovarian failure and autoimmunity
  2014
 62. Gaberšček Simona
  Iodine supply and thyroid function disorders due to iodine excess
  2014
 63. Pirnat Edvard
  Iodine supply and thyroid autonomy
  2014
 64. Zaletel Katja
  Iodine supply and autoimmune diseases
  2014
 65. Kocjan Tomaž
  Subclinical Cushing′s syndrome: myth or reality
  2014
 66. Pongrac Barlovič Draženka
  Hypoglycaemia and clinical outcomes
  2014
 67. Stopar Mirjam; Battelino Tadej
  Kasne posledice na ščitnici pri otrocih in mladostnikih, zdravljenih zaradi akutne limfoblastne levkemijeti
  1999
 68. Battelino Tadej; Žnidaršič Blaž
  Prof. Tadej Battelino
  2014
 69. Programme, speakers, abstract book
  2014
 70. Lecture notes from the 5th Course Clinical Endocrinology, Zagreb, March 28-29, 2014
  2014
 71. Pfeifer Marija
  Muscle adipose tissue cross talk
  2013
 72. Bajuk-Studen Katica; Krokter Kogoj Tina; Terzić S.; Pfeifer Marija
  The Slovenian acromegaly registry
  2013
 73. Hart Gili; Pfeifer Marija
  Once-weekly, CTP-modified human growth hormone (MOD-4023) from animals to pivotal phase III study in growth hormone deficient adults (GHDA)
  2013
 74. Pfeifer Marija
  Lymphocytic hypophysitis
  2013
 75. Hypopituitarism
  2013
 76. Pfeifer Marija
  PCOS and cardiometabolic risk
  2013
 77. Postgraduate course
  2013
 78. Pfeifer Marija
  Adult growth hormone deficiency-effects of GH replavement therapy
  2011
 79. Knjiga sažetaka
  [book of abstracts]
  2011
 80. Pfeifer Marija
  Pleiotropic effects of vitamin D
  2011
 81. Meet-the-expert handouts
  2011
 82. Pfeifer Marija
  Approach to a man with hypogonadism
  2012
 83. Postgraduate course
  2012
 84. Pfeifer Marija
  Welcome, strands and convenors, group schedules and gweneral information
  2013
 85. Pfeifer Marija; Bouillon Roger
  Calcium and bone
  2013
 86. Pfeifer Marija
  Emerging secondary causes of osteoporosis (aromatase inhibitors in breast cancer)
  2013
 87. Final programme and abstract book
  2013
 88. Pfeifer Marija
  Sodobna dognanja o vlogi vitamina D
  2013
 89. Pfeifer Marija
  Deset vprašanj
  2012
 90. Pfeifer Marija
  Physical activity and bone health
  2013
 91. Program and abstracts
  2013
 92. Pfeifer Marija
  Novosti v obravnavi akromegalije
  [Innovation′s in the treatment of acromegaly]
  2012
 93. Grošelj Urh; Žerjav-Tanšek Mojca; Trebušak Podkrajšek Katarina; Battelino Tadej
  Mutation analysis inmild hyperphenylalaninemia (HPA) patients % Whom and what to screen?
  2014
 94. 15th International & 14th European Congress of Endocrinology (ICE/ECE 2012), 5-9 May 2012, Florence, Italy
  2012
 95. Rogač Mihael; Šuput Dušan; Pečarič-Meglič Nuška; Meznarič Marija; Sirnik A.; Neubauer David
  Application of MR imaging and MR spectroscopy in mitochondrial encephalomyoparhies in children
  2013
 96. Grošelj Urh; Klančar Gašper; Bratina Nataša; Bratanič Nevenka; Trebušak Podkrajšek Katarina; Battelino Tadej
  Genetski in klinični vidiki družinke hiperholesterolemije pri otrocih in mladostnikih v Slovenijii
  2013
 97. Pfeifer Marija
  Hipogonadizem pri moškem
  2012
 98. Research day abstracts
  2014
 99. Jaksetič Dragica
  O novih zdravilih za diabetes
  2008
 100. Gaberšček Simona; Zaletel Katja
  Ščitnica in sindrom policističnih jajčnikov
  [Thyroid and polycistic ovary syndrome]
  2013

1 101 201  New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics