biomedicina slovenica


"Endometrioza" : 65

 1. Laganà Antonio Simone; La Rosa Valentina Lucia; Rapisarda Agnese Maria Chiara; Valenti Gaetano; Sapia Fabrizio; Chiofalo Benito; Rossetti Diego; Ban Helena; Vrtačnik-Bokal Eda; Vitale Salvatore Giovanni
  Anxiety and depression in patients with endometriosis
  2017
 2. Jakič Maja; Vogler Andrej; Lanišnik-Rižner Tea
  Medikamentno zdravljenje endometrioze
  [Pharmacological treatment of endometriosis]
  2016
 3. Žebeljan Ivan
  Endometrioza
  2007
 4. Reljič Milan
  Upravičenost preventivne operativne terapije pregrade maternice, endometrioze in PCO pri asimptomatskih pacientkah
  [Eligibility of preventive surgical therapy of uterine septum, endometriosis and PCO in asymptomatic patients]
  2012
 5. Reljič Milan
  Outcome of IVF in patients with ovarian endometrioma
  2009
 6. Janko Peter; Žebeljan Ivan; Reljič Milan; Takač Iztok; Turkota Lubomir; Vlaisavljević Veljko
  Indikácie a prístup v liečbe sterility, postupy IVF a ET u pacientok s endometriózou
  2009
 7. Reljič Milan
  Akutna in kronična pelvična bolečina
  2008
 8. Sinreih Maša; Anko Maja; Adamski Jerzy; Lanišnik-Rižner Tea
  Metabolism of progesterone in the endometriotic 12-Z cells and the control endometrial HIEEC cells
  2016
 9. Knific Tamara; Lanišnik-Rižner Tea
  Antibody arrays for discovery of novel biomarkers of endometriosis
  2016
 10. Pateman Katie; Holland Tom; Knez Jure; Derdelis Grigorios; Cutner A.; Saridogan E.; Jurkovic Davor
  Should a detailed ultrasound examination of the complete urinary tract be routinely performed in women with suspected pelvic endometriosis?
  2015
 11. Lanišnik-Rižner Tea
  Metabolites as diagnostic biomarkers of ovarian endometrosis
  2014
 12. Sinreih Maša; Lanišnik-Rižner Tea
  Študije metabolizma progesterona in vloge metabolitov pri raku endometrija in endometrozi
  [Studies of progesterone metabolism and the roles of metabolites in endometrial cancer and endometriosis]
  2015
 13. Geršak Ksenija
  Kemijski povzročitelj hormonskih motenj (KPHM) in reproduktivno zdravje žensk
  [Endocrine disputes and female reproductive health]
  2015
 14. Lanišnik-Rižner Tea; Vouk Katja; Knific Tamara
  Different experimental approaches for discovery of diagnostic biomarkers of endometriosis
  2015
 15. Sinreih Maša; Anko Maja; Zukunft Sven; Adamski Jerzy; Lanišnik-Rižner Tea
  Metabolism of progesterone in endometriotic 12-Z cells
  2015
 16. Sinreih Maša; Lanišnik-Rižner Tea; Adamski Jerzy
  Studies of progesterone metabolism and the roles of metabolites in endometrial cancer and endometriosis
  2015
 17. Vogler Andrej; Šalamun Vesna
  Sodobni pristop k zdravljenju neplodnih bolnic z endometriozo
  [Contemporary treatment of infertile women with endometriosis]
  2013
 18. Kocbek Vida; Vouk Katja; Bersinger Nick A.; Mueller Michael; Lanišnik-Rižner Tea
  Panels of cytokines and other secretory proteins as potential biomarkers of ovarian endometriosis
  2015
 19. Vogler Andrej
  Minimalna in blaga endometrioza
  2014
 20. Vogler Andrej
  Zdravljenje drugih oblik ednometrioze
  2013
 21. Vrtačnik-Bokal Eda
  Ednometriomi
  2013
 22. Šalamun Vesna
  Predoperacijska diagnostika obsežnosti ednometrioze
  2013
 23. Ribič-Pucelj Martina
  Razvoj zdravljenja neplodnosti, povezane z endometriozo
  2013
 24. Kocbek Vida; Bersinger Nick A.; Brglez Vesna; Mueller Michael D.; Petan Toni; Lanišnik-Rižner Tea
  Phospholipase A2 group IIA is elevated in endometriomas but not in peritoneal fluid and serum of ovarian endometriosis patients
  2014
 25. Vlaisavljević Veljko; Došen Marko; Kovačič Borut
  Embryo quality and pregnancy outcome in infertile patients with endometriosis
  2012
 26. Chaudhury Koel; Chakravarty Baidyanath
  Endometriosis - basic concepts and current research trends
  2012
 27. Kocbek Vida; Hevir-Kene Neli; Bersinger Nick A.; Mueller Michael D.; Lanišnik-Rižner Tea
  Increased levels of biglycan in endometriomas and peritoneal fluid samples from ovarian endometriosis patients
  2014
 28. Slabe Nina; Meden-Vrtovec Helena; Ihan Alojz; Wraber-Herzog Branka; Ribič-Pucelj Martina; Takač Iztok
  Vloga regulatornih limfocitov T pri endometriozi
  2013
 29. Vogler Andrej; Vrtačnik-Bokal Eda
  Kirurško zdravljenje neplodnosti
  2013
 30. Reljič Milan; Vlaisavljević Veljko; Došen Marko; Kovačič Borut
  Embryo quality and pregnancies in patients with endometriosis
  2012
 31. Vouk Katja; Hevir Neli; Ribič-Pucelj Martina; Osredkar Joško; Haarpaintner Guido; Scherb Hagen; Möller Gabriele; Prehn Cornelia; Adamski Jerzy; Lanišnik-Rižner Tea
  Lipid biomarkers
  2013
 32. Beranič Nataša; Lanišnik-Rižner Tea
  Študije metabolizma progesterona, vloge aldo-keto reduktaz in progestinov pri endometriozi
  [Study of progesterone metabolism, role of aldo-keto reductases and progestins in endometriosis]
  2013
 33. Kovačič Srečko
  Endometrioza
  [Endometriosis]
  2012
 34. Ribič-Pucelj Martina; Jelenc Franc
  Endometrioza črevesja
  [Bowel endometriosis]
  2012
 35. Herzog Maruša; Pavšlar Katarina
  Endometrioza in oploditev z biomedicinsko pomočjo
  2010
 36. Herzog Maruša; Pavšlar Katarina
  Endometrioza in oploditev z biomedicinsko pomočjo
  2010
 37. Kobal Borut
  Ovarijalna endometrioza
  2010
 38. Slabe Nina; Košir Renata
  Če vas pogosto boli trebuh, obiščite ginekologa: endometrioza
  2009
 39. Ribič-Pucelj Martina
  Endometrioza
  2010
 40. Lanišnik-Rižner Tea; Ribič-Pucelj Martina
  Estrogeni in endometrioza
  [Estrogens and endometriosis]
  2010
 41. Ribič-Pucelj Martina
  Globoka infiltrativna endometrioza
  [Deep infiltrating endometriosis]
  2009
 42. Jelenc Franc
  Endometrioza črevesa
  2009
 43. Ribič-Pucelj Martina
  Endometrioza - ena najpogostejših ženskih bolezni
  2009
 44. Blatnik Olga; Volavšek Metka; Mrevlje Živa; Šinkovec Jasna; Ribič-Pucelj Martina; Jelenc Franc
  Endometrioza debelega črevesa - klinična simulacija tumorske rasti
  [Colorectal endometriosis clinically simulating tumour]
  2008
 45. Mlakar Boštjan; Rauch Ivan
  Endometrioza ingvinalnega kanala lahko predstavlja - diagnostičen problem - prikaz primerov
  2008
 46. Takač Iztok; Gavrić-Lovrec Vida; Mujezinović Faris; Ogrizek-Pelkič Ksenija
  Nujna stanja v ginekologiji in porodništvu na terenu
  2008
 47. Jelenc Franc; Ribič-Pucelj Martina; Šinkovec Jasna
  Endometrioza črevesa
  2007
 48. Ribič-Pucelj Martina; Kobal Borut; Šinkovec Jasna
  Globoka infiltrativna endometrioza
  2007
 49. Ribič-Pucelj Martina; Tomaževič Tomaž; Vogler Andrej
  Endometrioza jajčnika
  2007
 50. Ribič-Pucelj Martina; Vogler Andrej; Tomaževič Tomaž
  Peritonealna endometrioza
  2007
 51. Ribič-Pucelj Martina
  Endometrioza - epidemiologija, etiologija, patofiziologija in klasifikacija
  2007
 52. Takač Iztok
  Akutna abdominalna bolečina v ginekologiji
  [Acute abdominal pain in gynecology]
  2007
 53. Ribič-Pucelj Martina
  Endometrioza vzrok za akutno pelvično bolečino
  2007
 54. Lanišnik-Rižner Tea; Šinkovec Jasna
  Vloga hidroksisteroid-dehidrogenaz pri uravnavanju aktivnosti estrogenov in progestagenov: primer raka endometrija in endometrioze
  [The role of hydroksysteroid-dehidrogenases in the regulation of estrogen and progestagen activity: a case of endometrial cancer and endometriosis]
  2004
 55. Mohar Janez; Boehm Mojca; Vogler Andrej
  Pogostnost endometrioze pri zdravih in neplodnih ženskah
  [The frequency of endometriosis among healthy and infertile women]
  2004
 56. Kobal Borut; Omahen Andrej; Ribič-Pucelj Martina; Cvjetičanin Branko; Barbič Matija; Tomaževič Tomaž; Senčar Sabina
  Laparoskopska histerektomija na Ginekološki kliniki v Ljubljani: obdobje 1999-2003
  [Laparoscopic hysterectomy at the University medical centre Ljubljana, division of gynecology and reproduction, between 1999-2003]
  2003
 57. Vrtačnik-Bokal Eda; Ban Helena; Korošec Sara
  Analiza laparoskopij pri obravnavanju neplodnega para
  [Analysis of laparoscopies in the management of the infertile couple]
  2003
 58. Vogler Andrej; Ribič-Pucelj Martina; Tomaževič Tomaž
  Kirurško zdravljenje endometrioze pri neplodnih bolnicah
  [Surgical treatment of endometriosis in infertile patients]
  2003
 59. Ribič-Pucelj M
  Globoka pelvična endometrioza
  2003
 60. Bebar Sonja
  Endometrioza: skrivnostna bolezen
  2000
 61. Gorišek B
  Endometrioza
  1998
 62. Ribič-Pucelj M
  Endometrioza
  1996
 63. Meden-Vrtovec H; Šinkovec J
  Endometrioza
  [Endometriosis]
  1993
 64. Stašić J; Stamenković M; Mozetič D; Matejčić N; Krašević M
  Endometrioza u postoperacijskom ožiljku trbušne stijenke nakon carskog reza
  [Endometriosis in the abdominal wall scar following caesarean section]
  1991
 65. Ribič-Pucelj M
  Endometrioza
  1989New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics