biomedicina slovenica


"Endoproteze" : 117

 1. Fokter Samo K.; Levašič Vesna; Kovač Simon
  Inovacijska past
  [The innovation trap]
  2017
 2. Lučev Jernej; Slanič Aleš; Polanec Beno; Flis Vojko; Bergauer Andrej; Matela Jožef; Breznik Silva
  Uporaba žilnih endoprotez z dodatnimi odprtinami pri bolnikih z anevrizmatsko boleznijo aorte
  2016
 3. Lučev Jernej; Slanič Aleš; Polanec Beno; Flis Vojko; Bergauer Andrej; Matela Jožef; Breznik Silva
  Uporaba žilnih endoprotez z dodatnimi odprtinami pri bolnikih z anevrizmatsko boleznijo aorte
  2016
 4. Mavčič Blaž
  Potrebe po endoprotezah kolka in kolena v Sloveniji do leta 2050
  [Demand for hip and knee arthroplasty in Slovenia until 2050]
  2016
 5. Lenassi Andrej; Paladin Elvis; Sabadin Aljoša
  Diagnostika malpozicije totalne kolenske endoproteze z računalniško tomografijo, po Bergerjevem protokolu
  [CT evaluation of malposition of a total knee prosthesis according to the Berger protocol]
  2016
 6. Kralj-Iglič Veronika
  Kontaktni tlak kot dejavnik tveganja pri omajanju kolčne endoproteze
  2008
 7. Zupanc Aleksander; Petrica Klavdija; Meglič Leja; Horvat Barbara
  Takojšnji učinki elastičnega lepilnega traku na aktivnost mišice vastus medialis oblikus pri pacientih po vstavitvi kolenske endoproteze po resekciji tumorja
  [Immediate effects of kinesio taping on vastus medialis obliquus muscle activity in patients with knee endoprosthesis after tumor resection]
  2016
 8. Vogrin Matjaž; Ferk Lidija; Rath Janko
  Umetni sklep za lažji korak
  2011
 9. Ribnikar Nina; Novakovič Dragica
  Zgodnja fizioterapevtska obravnava pacienta po vstavitvi totalne endoproteze kolka
  [Eearly physiotherapy treatment of a patient after total hip arthroplasty]
  2012
 10. Zupanc Aleksander
  Učinki elastičnega lepilnega traku na aktivnost mišice vastus medialis oblikus po vstavitvi kolenske endoproteze po resekciji tumorja
  [Effects of kinesio taping on vastus medialis obliquus muscle activity after knee endoprosthesis after resection of tumor]
  2013
 11. Zupanc Aleksander
  Učinki elastičnega lepilnega traku na aktivnost mišice vastus medialis oblikus po vstavitvi kolenske endoproteze po resekciji tumorja
  [Effects of kinesio taping on vastus medialis obliquus muscle activity after knee endoprosthesis after resection of tumor]
  2013
 12. Trajkova Nataša; Kos Nataša
  Ocena funkcijskega izida po vstavitvi delne endoproteze ramenskega sklepa pri zlomih proksimalnega dela nadlahtnice
  [Fuinctional outcome after proximal humeral fractures treated with primary hemiarthroplasty]
  2014
 13. Kozak Matija; Blinc Aleš
  Anevrizmatska bolezen arterij
  2013
 14. Slanič Aleš; Lučev Jernej; Breznik Silva; Polanec Beno; Matela Jože
  Problematika spremljanja bolnikov po postavitvi bifurkacijske endoproteze
  2013
 15. Knavs Katja; Vižintin Cuderman Tjaša; Štalc Monika; Sedmak Kristian; Kozak Matija
  Zdravljenje anevrizme abdominalne aorte z vstavitvijo žilne endoproteze
  2013
 16. Repše-Fokter Alenka; Fokter Samo K.
  Malignomu podoben vnetni pseudotumor: redek zaplet popolne artroplastike kolka
  [Inflammatory pseudotumor simulating malignancy: a rare complication after total hip arthroplasty]
  2009
 17. Trobec Kim; Ravnik David
  Vpliv kineziotape trakov na oteklino in bolečino po vstavitvi totalne endoproteze kolena
  [The impact of kinesio taping strips on the swelling and pain after inscertion [!] of a total knee replacement]
  2014
 18. Topolovec Matevž; Milošev Ingrid; Cör Andrej
  Vpliv vrste obremenilnega sklopa na preživetje umetnih kolčnih sklepov
  [Influence of bearing surfaces on survivorship of total hip replacements]
  2014
 19. Rak Mitja; Cör Andrej; Barlič-Maganja Darja
  Ovrednotenje metod za diagnostiko okužb sklepnih protez
  [Evaluation of methods for prosthetic joint infection diagnostics]
  2013
 20. Kovač Simon; Pavlovčič Vinko; Milošev Ingrid
  Vpliv različnih kontaktnih površin kolčnih endoprotez (kovina-polietilen in kovina-kovina) na srednjeročne rezultate kliničnih in radioloških analiz
  2012
 21. Gorišek Nina; Reberšek Gorišek Jelka
  Vročina po vstavitvi sklepne proteze
  [Postoperative fever after prosthetic joint surgery]
  2013
 22. Kos Nataša; Burger Helena; Vidmar Gaj
  Association of cognitive status with mobility and functioning after femoral neck fracture surgery in elderly patients
  [Povezanost kognitivnega stanja z gibljivostjo in funkcijskim stanjem po operacijskem zdravljenju zloma vratu stegnenice pri starejših poškodovancih]
  2013
 23. Dovnik Andraž; Repše-Fokter Alenka; Fokter-Dovnik Nina; Fokter Samo K
  Pelvic pseudotumour caused by total hip arthroplasty wear debris: a case report
  [Z nekrotičnim drobirjem povzročen medenični psevdotumor po totalni artroplastiki kolka: poročilo o primeru]
  2012
 24. Keršič Matej
  Vpliv razlike v dolžini spodnjih udov in ročice abduktorskih mišic na srednjeročni klinični rezultat primarne totalne endoproteze kolka
  2011
 25. Snoj Žiga; Župan Anja; Pompe Borut; Antolič Vane
  Vpliv pateloplastike na dolgoročni funkcionalni izid totalne endoproteze kolena
  2011
 26. Keršič Matej; Dolinar Drago; Mavčič Blaž
  Vpliv razlike v dolžini spodnjih udov in ročice abduktorskih mišic na srednjeročni klinični rezultat primarne totalne endoproteze kolka
  2011
 27. Štalc J
  Malrotacija kolenske endoproteze
  2011
 28. Trebše Rihard; Kavčič Martina; Mihalič Rene
  Okužba kolenske endoproteze z bakterijo Abiotrophia defectiva - prikaz primera
  [Total knee prosthesis infection due to abiotrophia defectiva - case report]
  2011
 29. Šimnic Ladislav; Kocjančič Boštjan; Dolinar Drago
  Klinična pot vstavitve endoproteze kolena
  2011
 30. Dolinar Drago; Kocjančič Boštjan
  Aseptično omajanje kolenske endoproteze
  2011
 31. Lotrič-Furlan Stanka; Dolinar Drago
  Okužbe kolenske endoproteze
  2011
 32. Dovč Petra; Pompe Borut
  Fizioterapija po vstavitvi totalne endoproteze kolena
  2011
 33. Jakovljević Miroljub; Vauhnik Renata
  Aquatic exercises versus land based exercises for elderly patients after a total hip replacement
  [Hidrokinezioterapija v primerjavi s kinezioterapijo pri starejših osebah po vstavitvi totalne endoproteze kolčnega sklepa]
  2011
 34. Rožman Robi; Zavolovšek Dejan; Kropej Peter
  Radiološka obdelava kolen z meritvami pred vstavitvijo kolenske endoproteze
  [Radiological treatment of knees with measurements before the knee endoprosthesis insertion]
  2010
 35. Strahovnik Andrej
  Operativna rana neposredno po vstavitvi kolčne endoproteze: vpliv drenaže
  2009
 36. Ambrožič Miha
  Primerjava operativnih pristopov pri vstavitvi delne kolčne endoproteze po zlomu vratu stegnenice
  2009
 37. Bajec Tomaž; Kelc Robi
  Legg-Calve-Perthesova bolezen mb. Perthes
  2009
 38. Kurila Peter; Tomažič Tomaž; Kramberger Slavko
  Rehabilitacija pacientov po vstavitvi kolčne endoproteze
  2008
 39. Dajčman Davorin
  Vloga gastrointestinalne endoskopije pri obravnavi raka trebušne slinavke
  [The role of gastrointestinal endoscopy in the evaluation of pancreatic malignancy]
  2009
 40. Kuhta Matevž; Rečnik Gregor; Kramberger Katja; Merc Matjaž; Kramberger Slavko
  Endoproteza gležnja
  2009
 41. Dolinar D; Koritnik B; Radosavljevič D; Šimnic L
  Revizijske endoproteze kuka s aspekta acetabularnog dijela - naša iskustva
  [Revision total hip arthroplasty - acetabular aspect - our experience]
  2003
 42. Kramberger Slavko; Kramberger Miloš
  Revizijske operacije pri implantirani endoprotezi kolka
  2007
 43. Kralj Marko
  Kirurško zdravljenje omajanj endoproteze kolka in novosti v endoprotetiki kolka
  2008
 44. Gorenšek Matevž; Gorenšek Miro; Vengust Rok
  Endoproteze vratne hrbtenice
  2008
 45. Kuhta Matevž; Moličnik Andrej; Kramberger Slavko
  Obprotezni zlomi med in po totalni kolčni artroplastiki
  2008
 46. Moličnik Andrej; Kuhta Matevž
  Totalna kolčna endoproteza
  [Total hip endoprosthesis]
  2007
 47. Vok Marko; Kalač Pandurović Maja
  Preobčutljivost na materiale ortopedskih endoprotez
  [Hypersensitivity in patients with orthopaedic endoprosthesis]
  2007
 48. Gorišek Nina; Moličnik Andrej; Lorenčič Robnik Slavica; Kramberger Slavko
  Okužbe vsadkov v ortopediji in naše izkušnje
  [Prosthetic joint infections and our experiences]
  2007
 49. Brilej Drago; Komadina Radko; Vrabl Miran
  Outcome in patients with femoral neck fractures depends on the treatment used
  [Končni rezultat zdravljenje starostnika z zlomom vratu stegnenice je povezan z metodo operacije]
  2007
 50. Dolinar Drago; Koritnik Branko; Meglič-Volkar Jelka; Lotrič-Furlan Stanka
  Preprečevanje in principi zdravljenja proteznih okužb v ortopediji
  [Prevention and principles of treatment prosthetic joint infections]
  2007
 51. Kramberger S; Moličnik A; Brodnik T; Kranjc Z
  Revizija acetabularnega dela totalne kolčne endoproteze
  2006
 52. Mavčič Blaž; Antolič Vane; Pavlovčič Vinko
  Praktični vidiki registra totalne endoprotetike v Sloveniji
  [Practical issues of the national arthroplasty registry in Slovenia]
  2006
 53. Babnik-Peskar D; Mihelič M; Oblak C
  Uretralne endoproteze: pomen slikovnih metod pri diagnozi obstrukcije spodnjih sečil in pri spremljanju zdravljenja
  2002
 54. Vengust Vilibald; Vengust Rok; Fokter Samo K
  Endoproteze intervertebralnega diska ledvene hrbtenice
  [Disc prosthesis of lumbar spine]
  2005
 55. Kovač Simon
  Analiza dolgoročnega preživetja cementiranega femoralnega debla kolčne endoproteze iz titanove zlitine
  2004
 56. Mikuž A; Skalerič U
  Revmatoidni artritis in parodontalna bolezen
  [Rheumatoid arthritis and periodontal disease]
  2004
 57. Krajnc Zmago; Kramberger Slavko
  Totalna kolčna endoproteza pri osteopetrozi - prikaz primera
  [Total hip arthroplasty in osteopetrosis - report of a case]
  2004
 58. Ključevšek Tomaž; Šurlan Miloš; Berden Pavel; Klančar Janez; Kunst Tomaž
  Endoproteze v perifernih arterijah
  [Endoprostheses in peripherial arteries]
  2000
 59. Dolinar Drago; Koritnik Branko
  Endoproteze kolena
  2004
 60. Pavlovčič V
  Infekcije totalne endoproteze koljena
  [Infections of total knee arthroplasty]
  2003
 61. Biščević M; Smrke D; Gavrankapetanović I
  Da li se ugradnjom unipolarne parcijalne endoproteze kuka nakon prijeloma vrata bedrene kosti s pomakom postižu dobri rezultati kod starijih bolesnika?
  [Does unipolar partial hip endoprosthesis achieve long-term fair clinical result in elderly patients after dislocated femoral neck fracture?]
  2003
 62. Kocjančič Boštjan; Kersnič Boštjan
  Določanje najugodnejše geometrije okolčja pri rekonstrukciji zlomov stegneničnega vratu
  [Determination of the most favorable regional geometry in hip reconstruction after femoral neck fracture]
  2002
 63. Smrke Dragica; Beden Robert; Tonin Martin
  Medialni zlom vratu stegnenice zdravljen z vgraditvijo bipolarne parcialne in totalne kolčne endoproteze
  2002
 64. Herman Srečko; Herman Simon
  Zdravljenje okužb kolenskih endoprotez
  [Treatment of infected knee endoprosthesis]
  2002
 65. Radosavljevič Damjan; Drobnič Matej; Koritnik Branko; Gorenšek Miro; Maličev Elvira; Jeras Matjaž; Knežević Miomir
  Novosti v terapiji obolenj in poškodb sklepov: mozaična plastika in avtologna transplantacija hondrocitov
  [New approach to the diseases and injuries of the joints: mosaic-plasty and autologous chondrocytes transplantation]
  2001
 66. Trebše Rihard; Berce Matjaž; Miklavčič Lucijan; Pišot Venčeslav
  Kolčna proteza po meri bolnika z orisom postopka izdelave
  [Custom-made prosthesis and the outline of procedure of production]
  2001
 67. Ferkolj Ivan
  Paliativno endoskopsko zdravljenje malignomov pankreasa
  2001
 68. Bobič R
  RASKLIMANE ENDOPROTEZE KUKA
  1974
 69. Herman Srečko; Radosavljevič Damjan
  Totalna endoproteza skočnega sklepa
  2000
 70. Tomažič Anton
  Endoproteza komolca
  2000
 71. Kralj Marko; Šačiri Valjdet
  Endoproteza rame
  2000
 72. Stok Rasto
  Rehabilitacija po vstavitvi kolčne in kolenske endoproteze
  2000
 73. Stražar Klemen; Pompe Borut; Antolič Vane
  Zapleti po vstavitvi totalnega umetnega kolenskega sklepa
  2000
 74. Ponikvar Mario
  Parcialna (unikompartmentalna) proteza kolena
  2000
 75. Pavlovčič Vinko
  Totalne endoproteze kolena
  2000
 76. Herman Srečko; Košak Robert
  Omajanje umetnega kolčnega sklepa
  2000
 77. Kurnik Janez
  Okužba v področju umetnega kolka
  2000
 78. Travnik Ludvik; Dolinar Drago
  Zapleti pri endoprotezah kolka
  2000
 79. Šimnic Ladislav
  Brezcementna totalna endoproteza
  2000
 80. Schara Karin; Koritnik Branko
  Cementne endoproteze kolka
  2000
 81. Herman Srečko
  Totalna endoproteza kolka
  2000
 82. Gorenšek Miro
  Spina bifida, meningokela, meningomielokela, rahishiza
  2000
 83. Gorenšek Miro
  Nevromuskularne skolioze
  2000
 84. Zupanc Oskar; Vengust Rok
  Konzervativno in operativno zdravljenje idiopatskih skolioz
  2000
 85. Vengust Rok; Zupanc Oskar
  Scheuermannova bolezen
  2000
 86. Brecelj Janez
  Idiopatska skolioza
  2000
 87. Brecelj Janez
  Diagnoza skolioze
  2000
 88. Baebler Boštjan
  Vrste skolioz
  2000
 89. Berden Nataša
  Skolioza: opredelitev, patogeneza, oblike krivin
  2000
 90. Herman Srečko
  Skolioze, endoproteze velikih sklepov: predgovor urednika
  2000
 91. Herman Srečko
  Skolioze, endoproteze velikih sklepov. 18. ortopedski dnevi; 2000 nov 17-18; Ljubljana
  2000
 92. Prinčič Janez; Smrke Dragica; Stankovski Vlado; Berger Tatjana; Vegnuti Miljana
  Indikacije za implantacijo bimodularne endoproteze kolka: zaključno poročilo raziskovalnega projekta v letu 2000
  2000
 93. Kunst Tomaž; Berden Pavle
  Computed tomographic angiography of body vasculature
  [Računalniškotomografska angiografija]
  2000
 94. Šurlan Miloš; Salapura Vladka
  Endovascular treatment of aortic aneurysm by endoprosthesis
  [Premostitev anevrizme aorte z endoprotezo]
  2000
 95. Šurlan Miloš; Salapura Vladka; Kunst Tomaž
  Diagnostic imaging, indications and measurements for the treatment of aortic aneurysm by endoprosthesis
  [Slikovna diagnostika, indikacije in meritve za premostitev anevrizme aorte z endoprotezo]
  2000
 96. Kocjančič Boštjan; Beden Robert; Stankovski Vlado; Smrke Dragica
  Ali prisotnost bolezni in sodelovanje bolnika vpliva na rehabilitacijsko dobo po vgraditvi kolčne endoproteze?
  [Does the presence of diseases and the patients co-operation influence the length of rehabilitation after the implantation of hip endoprosthesis?]
  1999
 97. Kozina Simona; Smrke Dragica
  Zlom vratu stegnenice
  [Fracture of the femoral neck]
  1999
 98. Ključevšek Tomaž; Šurlan Miloš; Berden Pavel; Klančar Janez
  Endoproteze v perifernih arterijah
  [Endoprostheses in peripherial arteries]
  1999
 99. Šurlan Miloš; Klokočovnik Tomislav; Kovačič Nace; Ključevšek Tomaž
  Aortna endoproteza - izvedba posega, zgodnji in pozni zapleti, lastne izkušnje in uspešnost metode
  [Early an late complications after placement of aortic endoprostheses]
  1999
 100. Šurlan Miloš; Berden Pavel; Klokočovnik Tomislav; Kunst Tomaž
  Aortna endoproteza - slikovna diagnostika, indikacije, meritve in prikaz
  [Diagnostic imaging and indications for treatment of aortic aneurysm by endoprosthesis]
  1999

1 101  New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics