biomedicina slovenica


"Endosonografija" : 6

 1. Rozman Aleš; Fležar Matjaž; Kovač Viljem; Terčelj-Zorman Marjeta; Šurlan Popović Katarina; Crnjac Anton
  Ugotavljanje zasevanja karcinoma pljuč v mediastinalne bezgavke na osnovi elastičnosti mediastinalnih bezgavk pri bolnikih s sumom na karcinom pljuč
  [Detection of lung cancer metastases in mediastinal lymph nodes based on the elasticity of mediastinal lymph nodes in patients with suspected lung cancer]
  2017
 2. Dajčman Davorin
  Primary periampulary duodenal carcinoma detected with endoscopic ultrasound: case report
  2006
 3. Ćeranić Davorin; Urlep Dejan; Skalicky Marjan; Skok Pavel
  Vloga endosonografsko (EUZ) vodene tankoigelne biopsije pri boleznih zgornjih prebavil
  [The importance of endosonographically (EUS) guided fine-needle aspiration biopsy in diseases of the upper gastro-intestinal tract]
  2009
 4. Sudol-Szopinska Iwona; Ciesielski Adam; Bielecki Krzystof; Baczuk Lech; Jakubowski Wieslaw; Tarnowski Wieslaw
  Endosonographic and manometric assessment of the anal sphincters in patients operated on for Crohn's disease of the colon
  [Endosonografska in manometriena ocena analnega sfinktra pri bolnikih operiranih zaradi Crohnove bolezni širokega črevesa]
  2002
 5. Živković R
  Gastroenterološka endosonografija
  1989
 6. Fučkar Ž
  Endosonografija u urologiji
  1989New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics