biomedicina slovenica


"Endosonography" : 101

 1. Rozman Aleš; Fležar Matjaž; Kovač Viljem; Terčelj-Zorman Marjeta; Šurlan Popović Katarina; Crnjac Anton
  Ugotavljanje zasevanja karcinoma pljuč v mediastinalne bezgavke na osnovi elastičnosti mediastinalnih bezgavk pri bolnikih s sumom na karcinom pljuč
  [Detection of lung cancer metastases in mediastinal lymph nodes based on the elasticity of mediastinal lymph nodes in patients with suspected lung cancer]
  2017
 2. Dajčman Davorin
  Primary periampulary duodenal carcinoma detected with endoscopic ultrasound: case report
  2006
 3. Drobne David
  Pomen endoskopskega ultrazvoka v diagnostiki endometrioze črevesa
  2011
 4. Ćeranić Davorin; Skok Pavel
  Akutni pankreatitis - sodobne možnosti opredelitve etiologije in napovedi poteka
  [Acute pancreatitis - advanced options of defining the etiology and prognosis]
  2011
 5. Petrič Primož; Pötter Richard; Van Limbergen Erik; Haie-Meder Christine
  Adaptive contouring of the tagret volume and organs at risk
  2011
 6. Skok Pavel
  Submukozni tumorji v zgornji prebavni cevi
  [Submucosal tumors of the upper gastrointestinal tract]
  2009
 7. Štabuc Borut; Drobne David; Ferkolj Ivan; Gruden Andrej; Jereb Janez; Kolar Gorazd; Mlinarič Vladimir; Mervic Manfred; Repše Aljaž; Štepec Srečko; Markovič Saša
  Acute biliary pancreatitis: detection of common bile duct stones with endoscopic ultrasound
  2008
 8. Ćeranić Davorin; Urlep Dejan; Skalicky Marjan; Skok Pavel
  Vloga endosonografsko (EUZ) vodene tankoigelne biopsije pri boleznih zgornjih prebavil
  [The importance of endosonographically (EUS) guided fine-needle aspiration biopsy in diseases of the upper gastro-intestinal tract]
  2009
 9. Ćeranić Davorin; Urlep Dejan; Skalicky Marjan; Skok Pavel
  Endoskopsko - ultrazvočno vodena tankoigelna biopsija - naše prve izkušnje
  [Endoscopic ultrasound guided fine-needle aspiration biopsy - our first experiences]
  2009
 10. Allahbadia Gautam
  Endosonography in obstetrics and gynecology
  1997
 11. Dajčman Davorin; Ćeranić Davorin; Godec Manca; Skalicky Marjan
  Primary periampul[l]ary duodenal carcinoma detected with endoscopic ultrasound
  2007
 12. Hodolič M; Fettich J; Repše S; Peitl P; Ležaič L; Hojker S
  Factors influencing radioguided surgery of neuroendocrine tumours using 99mTc-ethylenediamine N,N'-diacetic acid/6-Hydrazinopyridine-3-carboxylic acid-D-Phe1-Tyr3-octreotide
  2008
 13. Niyyati Mahtab; Petersen Bryan D; Pavčnik Dušan; Uchida Barry T; Timmermans Hans A; Hiraki Takao; Wu Reng-Hong; Brountzos Elias; Keller Frederick S; Rösch Josef
  A flexible stent with small intestinal submucosa covering for direct intrahepatic portocaval shunt: experimental pilot study in swine
  2005
 14. Potrč Stojan
  Morfološki in imunohistokemijski dejavniki, endoultrazvočna zamejitev, standardizirana resekcija in intra peritonealna kemoterapija pri bolnikih z resektabilnim rakom želodca
  2007
 15. Skok Pavel
  Submukozni tumorji v zgornji prebavni cevi in vloga endoskopskega ultrazvoka
  [Submucosal tumors of the upper gastrointestinal tract and the role of endoscopic ultrasound]
  2006
 16. Skok Pavel; Skok Marija
  Zapleti antikoagulacjiskega zdravljenja: klinično pomembne krvavitve iz zgornje prebavne cevi
  [Adverse effects of anticoagulaction treatment: clinically significant upper gastrointestinal hemorrhage]
  2006
 17. Godec Manca; Skalicky Marjan
  Uporaba endoskopskega ultrazvoka pri bolnikih z dispepsijo
  [Usefulness of endoscopic ultrasound in patients with dyspepsia]
  2006
 18. Ćeranić Davorin; Veingerl Bojan; Skok Pavel
  Naše izkušnje v predoperativni zamejitvi raka požiralnika z endoskopskim ultrazvokom
  [Our experiences in preoperative staging of esophageal cancer with endoscopic ultrasound]
  2006
 19. Korbun Mojca
  Insulinom, diagnostika, zdravljenje in zdravstvena nega bolnika z insulinomom
  2006
 20. Lorber Darja
  Vloga medicinske sestre pri klasičnih in endoskopskih ultrazvočnih preiskavah
  2006
 21. Godec Manca; Skalicky Marjan; Skok Pavel
  Endoskopski ultrazvok in dispepsija
  2006
 22. Dajčman Davorin
  Pomen Barrettovega požiralnika v sodobni gastrointestinalni endoskopiji
  2006
 23. Štepec Srečko
  Endoskopski ultrazvok v diagnostiki raka danke
  [Endoscopic ultrasonography in diagnostic of rectal cancer]
  2006
 24. Potrč Stojan; Skalicky Marjan; Ivanecz Arpad
  Does endoscopic ultrasound staging already allow individual treatment regimens in gastric cancer
  2006
 25. Mlinarič Vladimir
  Diagnostični in terapevtski posegi na biliarnem traktu
  [Diagnostic and therapeutic procedures in biliary tract diseases]
  2006
 26. Kolodziejczak Malgorzata; Sudol-Szopinska Iwona
  The usefulness of transrectal endosonography in differentiating an anal abscess from a rectal carcinoma. A case report
  [Koristnost transrektalne endoluminalne ultrazvočne preiskave pri ločevanju analnega abscesa in rektalnega karcinoma. Prikaz primera]
  2005
 27. Hekič Brigita
  Zdravstvena nega bolnika pri endoskopskem ultrazvoku
  2005
 28. Pernat Cvetka
  Endoskopski ultrazvok pri kronični črevesni bolezni in rektalni inkontinenci
  [Endoscopic ultrasound in inflammatory bowel disease and rectal incontinence]
  2005
 29. Urlep Dejan
  Longitudinalni endoskopski ultrazvok (EUZ) in bolezni trebušne slinavke
  [Longitudinal endoscopic ultrasound (EUS) and pancreatic disease]
  2005
 30. Dajčman Davorin; Pocajt Maksimiljan
  Vloga gastrointestinalne endoskopije v diagnostiki in zdravljenju holedoholitijaze - organizacijska shema dela v endoskopski enoti
  2005
 31. Skok Pavel
  Endoskopski ultrazvok in gastrointestinalni stromalni tumorji
  [Endoscopic ultrasound and gastrointestinal stromal tumors]
  2005
 32. Ćeranić Davorin; Veingerl Bojan
  Primerjava zamejitve raka požiralnika z endoskopskim ultrazvokom in operativnim rezultatom
  [Comparison of endosonographic staging with surgical results in esophageal cancer]
  2005
 33. Skalicky Marjan
  Današnja klinična vrednost endoskopskega ultrazvoka
  2005
 34. Skalicky Marjan; Dajčman Davorin
  Zbornik predavanj 2. slovenski simpozij o endoskopskem ultrazvoku v gastroenterologiji; 2005 nov 18; Maribor
  2005
 35. Stefanovič Milan
  Endoskopsko ugotavljanje in zdravljenje zgodnjega raka želodca
  [Endoscopic diagnosis and treatment of early gastric cancer]
  2005
 36. Skok Pavel
  Endoskopske preiskave prebavil - nujna stanja
  [Endoscopy of gastrointestinal tract - emergency conditions]
  2005
 37. Gregorič Brane
  Ultrazvočno vodena aspiracijska biopsija s tanko iglo (ABTI) - pregled dela v SB Novo mesto 1998-2005
  [The ultrasonicaly guided aspiratory biopsy with the thin needle - work overview at the General hospital in Novo mesto 1998-2005]
  2005
 38. Sudol-Szopinska Iwona; Jakubowski Wieslaw; Kolodziejczak Malgorzata; Szopinski Tomasz; Panorska Anna K
  Endosonography in the diagnosis of recurrent anal fistulas
  [Endoluminalni ultrazvok pri ugotavljanju ponavljajočih analnih fistul]
  2005
 39. Tomažič A; Pegan V
  Preoperative staging of periampullar cancer with US, CT, EUS and CA 19-9
  2000
 40. Skalicky Marjan; Dajčman Davorin
  Indikacije za endoskopski ultrazvok (EUZ) in endoskopsko papilotomijo (EPT)
  [Indications for endoscopic ultrasound (EUS) and endoscopic papillotomy (EPT)]
  2005
 41. Štepec Srečko
  Slikovna diagnostika kronične vnetne črevesne bolezni
  2004
 42. Ćeranić Davorin; Skalicky Marijan; Skok Pavel; Dajčman Davorin; Urlep Dejan
  Endoskopski ultrazvok in bolezni požiralnika
  [Endoscopic ultrasound and oesophageal disease]
  2004
 43. Rustemović N; Opačić M; Pulanić R; Hrstić I; Čuković-Čavka S; Kalauz M; Premužić M; Brkić T; Krznarić Ž; Ostojić R; Vucelić B
  Endosonography - guided celiac plexus neurolysis
  2004
 44. Pačnik M
  Primerjava moči antagonista receptorjev H2 na izoliranem želodcu po Schildovi in Calderonejevi metodi
  [The comparison of the potency of an H2 receptor antagonist on the isolated stomach of guinea pig by use of the methofds according to schild and according to calderone]
  2004
 45. Opačić M; Rustemović N; Pulanić R; Hrstić I; Čuković-Čavka S; Kalauz M; Premužić M; Brkić T; Krznarić Ž; Ostojić R
  Endosonography in patients with recent first attack of mild pancreatitis of unclear etiology. Role of gallblader microlithiasis
  2004
 46. Mesihović R; Gribajčević M; Vanis N
  Our experience in incidents bile-pancreatic lesions detected by endoscopic ultrasonography, compared with negative results of ultrasonography, CT, ERCP
  2004
 47. Ivaniš Nikola; Perić Relja; Šuke Ramadan; Rubinić Milivoj; Kraus Ivica
  Endoskopski ultrazvok v gastroenterologiji: lastne izkušnje 1991-2004
  2004
 48. Ključevšek Damjana; Kenig Anton; Milčinski Metka
  Vloga ultrazvoka abdomna pri KVCB v otroškem obdobju v primerjavi z drugimi slikovnimi in diagnostičnimi metodami
  2004
 49. Gruden Andrej
  Endoskopski ultrazvok in akutni biliarni pankreatitis
  2004
 50. Skalicky Marjan; Dajčman Davorin
  Vloga endoskopskega ultrazvoka pri obravnavi bolnikov z boleznimi prebavil
  2004
 51. Štepec Srečko
  EUZ in neuroendokrini tumorji pankreasa
  2004
 52. Drobne David
  Pomen endoultrazvoka (EUZ) v diagnostiki akutnega biliarnega pankreatitisa
  2003
 53. Skalicky Marjan; Dajčman Davorin; Pernat Cvetka
  Ultrazvočna diagnostika holedoholitijaze
  [Ultrasound assessment of choledocholithiasis]
  2004
 54. Dajčman Davorin; Skalicky Marjan; Tošovič Zdravko
  Primerjava sodobnih diagnostičnih metod žolčnih kamnov v skupnem žolčnem vodu in smernice njihove stopenjske uporabe
  [Comparison of the modern diagnostic methods for gallstones disease in common bile duct and guidelines for their graded use]
  2004
 55. Kenig Anton
  Naše izkušnje z ultrazvočno vodenimi biopsijami jeter pri otrocih, ultrazvočne ter ultrazvočne Doplerjeve preiskave pri otrocih po transplantaciji jeter
  2004
 56. Skalicky Marjan; Dajčman Davorin; Skok Pavel; Pernat Cvetka; Čeranič Davorin; Urlep Dejan; Pocajt Maksimiljan
  Vloga endoskopskega ultrazvoka v diagnostiki in zdravljenju bolezni zgornjih prebavil
  [The role of endoscopic ultrasound in diagnostic and therapy of upper gastrointestinal diseases]
  2004
 57. Skalicky Marjan; Ćeranić Davorin
  Endoskopski ultrazvuk u bolestima gornjega gastrointestinalnog trakta i noviji pristup bolestima pankreatobilijarnog sistema
  [Endoscopic ultrasound in the upper respiratory gastrointestinal tract diseases and the recent approach to the diseases of pancreatobiliar system]
  2002
 58. Košorok Pavle
  Inkontinenca za blato
  2003
 59. Ocvirk Janja
  Rak debelega črevesa in danke
  2003
 60. Repše Stane; Juvan Robert
  Rak želodca
  2003
 61. Mesihović R; Gribajčević M; Vanis N; Smajlović F
  Endoscopic ultrasonography in detection of choledosholithiasis compared to standard ultrasound procedures
  2003
 62. Dajčman Davorin
  Endoskopski ultrazvok in portalna hipertenzija
  [Endoscopic ultrasound in portal hypertension]
  2003
 63. Brvar Mirjana; Ivanecz Arpad
  Endoluminalni ultrazvok pri predoperativni zamejitvi raka danke
  [Endoluminal ultrasound in the predoperative staging of rectal cancer]
  2003
 64. Ivaniš Nikola
  Uloga endoskopskog ultrazvuka pri ocjeni raširenosti raka debelog crijeva
  [Role of endoscopic ultrasound in colorectal carcinoma staging]
  2003
 65. Tošovič Zdravko; Pernat Cvetka; Urlep Dejan
  Endoskopski ultrazvok (EUZ) pri boleznih trebušne slinavke
  2003
 66. Gruden Andrej; Štepec Srečko
  Endoskopski ultrazvok (EUS) in akutni biliarni pankreatitis
  [Endoscopic ultrasound and acute biliary pancreatitis]
  2003
 67. Pernat Cvetka
  Endoskopski ultrazvok žolčnih izvodil
  [Endoscopic ultrasonography of biliary ducts]
  2003
 68. Hrabar Davor; Duvnjak Marko; Tomašić Vedran; Virović Lucija
  Uloga endoskopskog ultrazvuka (EUS) u dijagnostici bolesnika s opstruktivnom žuticom - naša prva iskustva
  [The role of endoscopic ultrasound (EUS) in the diagnostic evaluation of patients with obstructive jaundice - our first experiences]
  2003
 69. Potrč Stojan; Skalicky Marjan; Kavalar Rajko; Gajzer Borut
  Vloga endoultrazvoka želodca v zamejitvi raka želodca
  [The role of endosonography in gastric cancer staging]
  2003
 70. Skok Pavel
  Endoskopski ultrazvok in bolezni želodca
  [Endoscopic ultrasound and gastric diseases]
  2003
 71. Hekič Brigita; Štraus Milunika; Lorber Darja; Forstnerič Edita; Borak Marinka; Gavrič Milena; Lovšin Tone
  Voga endoskopske sestre med posegom z endoskopskim ultrazvokom in pri vzdrževanju instrumenta
  2003
 72. Ćeranić Davorin; Veingerl Bojan
  Endoskopski ultrazvok in bolezni požiralnika
  [Endoscopic ultrasound and esophageal diseases]
  2003
 73. Ivaniš Nikola
  Endoskopski ultrazvuk i mukozalni rak jednjaka
  [Endoscopic ultrasound and intramucosal esophageal carcinoma]
  2003
 74. Opačić Milorad; Rustemović Nadan
  Uporaba dopplerskog efekta u endosonografiji probavnog sustava
  [Use of Doppler efect in gastrointestinal endosonography]
  2003
 75. Rustemović Nadan; Opačić Milorad
  Linearni intervencijski endoskopski ultrazvuk u gastroenterologiji
  [Longitudinal interventional endoscopic ultrasound in gastroenterology]
  2003
 76. Brand Boris; Soehendra Nib
  Todays role of EUS in diagnostic and therapeutical work of gastrointestinal tract; our clinical experiences
  [Današnja vloga EUZ v diagnostiki in terapiji prebavnega trakta: naše klinične izkušnje]
  2003
 77. Skalicky Marjan
  Pogostnost in kakovost endoskopskega ultrazvoka (EUZ) pri odkrivanju bolezni zgornjih prebavil
  2003
 78. Skalicky Marjan
  Zbornik 1. slovenski simpozij o endoskopskem ultrazvoku v gastroenterologiji; 2003 nov 21; Maribor
  2003
 79. Mlinarič Vladimir
  Diagnostični in terapevtski posegi na biliarnem traktu
  [Diagnostic and therapeutic procedures on the biliary tract]
  2003
 80. Kolodziejczak Malgorzata; Stefanski Robert; Sudol-Szopinska Iwona; Jakubowski Wieslaw
  Transrectal and transperineal sonography in the diagnosis of hidradenitis suppurativa
  [Ugotavljanje gnojnega hidradenitisa s transrektalno in transperinealno ultrazvočno preiskavo]
  2003
 81. Gruden Andrej
  Endoscopic ultrasonography
  2003
 82. Sudol-Szopinska Iwona; Ciesielski Adam; Bielecki Krysztof; Baczuk Lech; Jakubowski Wieslaw; Tarnowski Wieslaw
  Endosonographic and manometric assessment of the anal sphincters after ileal pouch-anal anastomosis
  [Ocena analnega sfinktra z endoluminalnim ultrazvokom in manometrijo pri bolnikih z anastomozo ilealnega žepa]
  2003
 83. Sudol-Szopinska Iwona; Ciesielski Adam; Bielecki Krzystof; Baczuk Lech; Jakubowski Wieslaw; Tarnowski Wieslaw
  Endosonographic and manometric assessment of the anal sphincters in patients operated on for Crohn's disease of the colon
  [Endosonografska in manometriena ocena analnega sfinktra pri bolnikih operiranih zaradi Crohnove bolezni širokega črevesa]
  2002
 84. Sudol-Szopinska Iwona; Konodziejczak Malgorzata; Jakubowski Wieslaw
  Anal ultrasound in patient with leukoplakia of the anal canal. Case report
  [Transrektalni ultrazvok pri bolniku z levkoplakijo analnega kanala. Prikaz primera]
  2002
 85. Vogler Andrej
  Ultrasound and light energy in endoscopic surgery
  2002
 86. Sudol-Szopinska Iwona; Szczepkowski Marek; Panorska Anna; Jakubowski Wieslaw; Sarti Dariusz
  Endosonography of the puborectalis muscle-interobserver comparison of the anal and vaginal ultrasonography
  [Endoskopska ultrazvočna preiskava puborektalne mišice - primerjava izsledkov analne in vaginalne ultrazvočne preiskave dveh preiskovalcev]
  2002
 87. Skalicky Marjan
  Endoskopski ultrazvok v interni medicini
  2002
 88. Skalicky Marjan; Dajčman Davorin; Hojs Radovan
  Effect of cholecystectomy for gallstones on surface of the papilla of Valter and the diameter of the common bile duct
  2002
 89. Skalicky Marjan
  Endoskopski ultrazvok v gastroenterologiji
  2001
 90. Tomažič Aleš
  Ocena predoperativne zamejitve periampularnega karcinoma z nekaterimi diagnostičnimi metodami
  [Preoperative staging of periampullar cancer with US, CT, EUS and Ca 19-9]
  2001
 91. Štepec Srečo
  Endoskopski ultrazvok v diagnostiki raka trebušne slinavke
  2001
 92. Mlinarič Vladimir
  Endoskopska diagnostika malignih tumorjev trebušne slinavke
  [Endoscopic diagnosis of the malignant pancreatic tumors]
  2001
 93. Štepec Srečko
  Ocjena lokalne raširenosti raka želuca endoskopskim ultrazvukom
  1997
 94. Štepec S
  Endoskopski ultrazvok analnega kanala
  [Endoscopic ultrasonography of anal canal]
  2000
 95. Omahen Andrej
  Instuments, sutures and staplers for laparoscopic operations
  2000
 96. Skok Pavel
  Superior vena cava syndrome: the significance of endosonography in diagnosing enlarged mediastinal lymph nodes - a case report
  1997
 97. Laktič Miroslav
  Kakovostni premiki v zdravljenju zunajmaternične nosečnosti na Ginekološko-porodnem oddelku Splošne bolnišnice Brežice
  [Advances in the treatment of ectopic pregnancy at the Department of gynaecology, General Hospital, Brežice]
  1999
 98. Tomaževič Tomaž
  Advantages of gynecologic operative endoscopy
  1999
 99. Ribič-Pucelj Martina; Tomaževič Tomaž; Keckstein Jorg
  Book of proceedings of the 6th basic and advanced course on gynecological endoscopic surgery; 1999 Jun 7-11; Ljubljana, Villach
  1999
 100. Štepec Srečko
  Endoscopic ultrasonography in pancreatic disorders
  1999

1 101  New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics