biomedicina slovenica


"Enterobakterije" : 16

 1. Planinc Strunjaš Natalija; Pirš Mateja
  Večkratno odporne po gramu negativne bakteirje na Oddelku za intenzivno zdravljenje
  [Multidrug-resistant gram-negative bacteria in the Intensive care unit]
  2016
 2. Andlovic Alenka; Pirš Mateja
  Nadzorne kulture za odkrivanje enterobakterij, odpornih proti karbapenemom
  [Surveillance cultures for carbapenem-resistant enterobacteria]
  2017
 3. Grundmann Hajo; Glasner Corinna; Albiger Barbara; Aanensen David M; Tomlinson Chris T; Tambić Andrasević Arjana; Cantón Rafael; Carmeli Yehuda; Friedrich Alexander W; Giske Christian G; Pirš Mateja; Cerar Kišek Tjaša
  Occurrence of carbapenemase-producing Klebsiella pneumoniae and Escherichia coli in the European survey of carbapenemase-producing Enterobacteriaceae (EuSCAPE)
  2016
 4. Papst Lea; Beović Bojana; Seme Katja
  Potek kolonizacije pri bolnikih z enterobakterijami, ki izločajo betalaktamaze razširjenega spektra
  2015
 5. Albiger B; Glasner C; Struelens Marc; Grundmann Hajo; Monnet Dominique L.; Pirš Mateja; Kolman Jana
  Carbapenemase-producing Enterobacteriaceae in Europe
  2015
 6. Štrumbelj Iztok
  CIM test - prvi rezultati validacije novega testa za ugotavljanje tvorbe karbapenemaz v kulturi po Gramu negativnih bakterij
  2015
 7. Pirš Mateja
  Prvi izbruh karbapenemaz pri enterobakterijah v Sloveniji
  2015
 8. Medvešček Daša; Čemažar Maja; Serša Gregor; Ambrožič Jerneja
  Frekvenca in učinkovitost vnosa terapevtskega plazmida pORF-hIL-12 ter plazmidnega vektorja pUC19 v izbrane enterobakterije
  2014
 9. Glasner C; Albiger B; Buist G; Tambić Andrašević A; Pirš Mateja
  Carbapenemase-producing Enterobacteriaceae in Europe
  2013
 10. Pirš Mateja; Cerar Tjaša; Ambrožič Avguštin Jerneja; Kolman Jana; Seme Katja; Müller-Premru Manica; Štrumbelj Iztok; Križan-Hergouth Veronika; Zdolšek Barbara; Rojnik Andrej; Fišer Jerneja; Lejko-Zupanc Tatjana
  Enterobakterije, ki izločajo karbapenemaze
  [Carbapenemase-producting enterobacteriacrae]
  2013
 11. Štrumbelj Iztok; Müller-Premru Manica; Pirš Mateja; Seme Katja
  Odpornost izbranih po Gramu negativnih bakterij - na pragu poantibiotične dobe
  [Resistance of selected Gram-negative bacteria - approaching the postantibiotic era]
  2013
 12. Štrumbelj Iztok
  Enterobakterije s karbapenemazami - šepet pred viharjem
  2012
 13. Novak Zmago; Kolar Sandra
  Akutni cistitis
  2011
 14. Andlovic Alenka
  Enterobakterije, ki povzročajo oportunistične okužbe
  2002
 15. Andlovic Alenka
  Enterobakterije
  2002
 16. Kumelj Marko; Tomič Viktorija; Triller Nadja
  Bakteriologija invazivno odvzetih vzorcev
  [Bacteriology of specimens collected by invasive techniques]
  1998New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics