biomedicina slovenica


"Enuresis" : 54

 1. Zorman Andrea; Meštrovič Popovič Katarina; Vande Walle J.; Meglič Anamarija
  Monosimptomatsko nočno močenje pri otrocih
  [Monosymptomatic nocturnal enuresis in children]
  2016
 2. But Igor; Marčun-Varda Nataša
  A new treatment for girls with primary nocturnal enuresis
  2007
 3. Karničnik Katja; Kos Nastja; Koren Alenka; Marčun-Varda Nataša
  Prevalence and quality of life of Slovenian children with primary nocturnal enuresis
  2012
 4. Karničnik Katja; Koren Alenka; Kos Nastja; Marčun-Varda Nataša
  Primarna nočna enureza pri slovenskih osnovnošolcih
  2012
 5. Karničnik Katja; Koren Alenka; Kos Nastja; Marčun-Varda Nataša
  Prevalence and quality of life of Slovenian children with primary nocturnal enuresis
  2012
 6. Tršinar Bojan; Tršinar Primož
  Vpliv trajanja zdravljenja na učinkovitost maksimalne električne stimulacije pri otrocih z nenevrogenim čezmerno aktivnim sečnim mehurjem in s težavami pri mokrenju
  [Influence of the duration of treatment on the effectiveness of anal maximal electrical stimulation in children with nonneurogenic overactive bladder and micturition problems]
  2012
 7. Marčun-Varda N; Gregorič A; But I
  Functional magnetic stimulation - a promising new treatment metod of children with primary nocturnal enuresis
  2009
 8. Brulc M; Vidovič S
  Šola lulanja
  [Bladder training programme]
  2009
 9. Butler Richard J; Galsworthy Michael J; Rijsdijk Fruhling; Plomin Robert
  Genetic and gender influences on nocturnal bladder control--a study of 2900 3-year-old twin pairs
  2001
 10. Marčun-Varda Nataša; Gregorič Alojz; But Igor
  Functional magnetic stimulation - a promising treatment met[h]od of children with primary noctural enuresis
  2008
 11. Marčun-Varda Nataša; But Igor
  Treatment of primary noctural enuresis with functional magnetic stimulation
  2006
 12. Meglič A
  Primarna nočna enureza
  [Primary nocturnal enuresis]
  2007
 13. But I; Marčun-Varda N
  Functional magnetic stimulation: a new method for the treatment of girls with primary nocturnal enuresis?
  2006
 14. Gregorič Alojz
  Prikrita bakteriurija pri prvošolkah osemletk
  1978
 15. Meglič Anamarija
  Motnje mikcije
  2005
 16. But I; Marčun-Varda N; Faganelj M; Šoštarič A
  Functional magnetic stimulation - a novel method for treatment of girls with primary nocturnal enuresis?
  2004
 17. Gradišek Anton
  Simptomi s področja mokril in spolovil
  2002
 18. Primožič J; Kalan G; Gostiša A; Aleš A
  Lahke poškodbe glave pri otroku
  [Slight injuries of head in child]
  2002
 19. Mitrović B
  ENURESIS NOCTURNA - DIJAGNOSTIKA I LEčENJE U AMBULANTNOJ PRAKSI
  1978
 20. Veličkovič M; Sever A
  ENURESIS NOCTURNA, EEG I EVENTUALNA VEZA S EPILEPSIJOM
  1975
 21. Berce V; Bratanič N; Žerjav-Tanšek M; Kržišnik C; Battelino T
  Hiponatremija kot posledica zdravljenja nočne enureze z dezmopresinom
  [Hyponatremia as a consequence of treatment of nocturnal enuresis with desmopressin]
  1999
 22. Tomori Martina
  Duševne motnje v razvojnem obdobju
  1999
 23. Podnar Simon; Tršinar Bojan; Vodušek David B
  Neurophysiological study of primary nocturnal enuresis
  1999
 24. Podnar S; Tršinar B; Vodušek DB
  A neurophysiological study of primary nocturnal enuresis
  1999
 25. Podnar S; Tršinar B; Vodušek DB
  A neurophysiological study of primary nocturnal enuresis
  1998
 26. Tršinar B; Kralj B
  Maximal electrical stimulation in children with unstable bladder and nocturnal enuresis and/or daytime incontinence: a controlled study
  1996
 27. Weiffenbach M
  Srčne in ledvične bolezni pri otrocih na področju Zdravstvenega doma Železniki in soodvisnost obolenj
  [Heart and renal diseases in children in the catchment area of Železniki and their mutual dependence]
  1995
 28. Mihelič M
  Bolnik z motnjami v zadrževanju seča
  1995
 29. Tršinar B
  Vpliv kratkotrajne električne stimulacije mišic medeničnega dna na otroški idiopatski nestabilni sečni mehur in njegove posledice
  1992
 30. Tršinar B; Janež J
  Comparison of anal maximal electrical stimulation with anal plug insertion in enuretic children
  1992
 31. Hršak I
  Utjecaj obiteljskih prilika na nehotično noćno mokrenje u djece
  1991
 32. Nikolić S
  Poremećaji sfinkterne kontrole
  1990
 33. Šakić D; Amerl-Šakić V; Jelić-Huljak B
  Liječenje enureze laser-akupunkturom
  [Laser-acupuncture treatment of enuresis]
  1991
 34. Čuturić N; Domitrović-Kopljar B
  Neke osobitosti ponašanja djece s nehotimičnim noćnim mokrenjem
  [Some behavioural characteristics of enuretic children]
  1991
 35. Kos-Mikuš A
  Psihosocialna obzorja nočne enureze
  1991
 36. Avguštin-Čavić M
  Zdravljenje nekomplicirane enureze
  1991
 37. Bidovec M
  Otrok z enurezo v zdravnikovi ambulanti
  1991
 38. Jakša I
  Vzroki inkontinence s poudarkom na enurezi
  1991
 39. Tršinar B
  Funkcionalna anatomija spodnjega dela sečil: fiziologija mikcije, razvoj kontrole mikcije pri otroku
  1991
 40. Jakša I
  Enureza: uvod
  1991
 41. Kržišnik C
  Izbrana poglavja iz pediatrije: akutne okužbe dihal, enureza, sladkorna bolezen
  1991
 42. Tršinar B
  Urodinamske in klinične značilnosti idiopatskega otroškega nestabilnega mehurja
  [Urodynamic and clinical assessment of idiopathic unstable bladder in children]
  1992
 43. Tršinar B
  Urodinamske preiskave spodnjega dela sečil pri otrocih
  [Urodynamic investigations of the lower urinary tract in children]
  1991
 44. Furlan M
  Električni pripomočki za rehabilitacijo proizvodnje UZRI Ljubljana, TOZD Soča-Oprema
  1989
 45. Ćemerlić-Zečević E
  Psihosomatski aspekti enureza
  1988
 46. Gregorič Alojz
  Uporabnost in indikacije ultrazvočnega pregleda sečil v pediatrični nefrologiji
  [The use and indications of renal sonography in pediatric nephrology]
  1988
 47. Tršinar B
  Električna stimulacija spodnjih sečil pri otrocih
  1987
 48. Mrevlje Gorazd; Kogovšek Brane; Ovsenik Nada
  Duševne motnje v otroštvu in adolescenci in proces zdravstvene nege
  [Mental disorders in childhood and adolescence and the process of nursing]
  1987
 49. Janež J
  Uhajanje seča
  [Urinary incontinence]
  1987
 50. Kos A
  Pomen mentalno-higienskih pristopov in psihoterapije pri zdravljenju otroške enureze: enureza - zanimiv primer razvoja pogledov in različnosti pogledov na kak pojav
  1987
 51. Tršinar B
  Enureza
  1987
 52. Pregelj B
  Otroška psihiatrija III: Psihosomatske bolezni in psihogene motnje s pretežno telesno simptomatiko
  1986
 53. Tršinar Bojan; Vrtačnik Peter; Drobnič Janez
  Zdravljenje enureze z maksimalno električno stimulacijo
  [Treatment of enuresis with maximal electrical stimulation]
  1986
 54. Tršinar Bojan; Drobnič Janez; Vrtačnik Peter
  Urodinamske preiskave spodnjih sečil pri enurezi
  [The urodynamic evaluation of the lower urinary tract in paediatric enuresis]
  1986New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics