biomedicina slovenica


"Epidemiology" : 1038

 1. Steyer Andrej; Sagadin Martin; Tahirović Aneja; Kolenc Marija; Naglič Tina; Poljšak-Prijatelj Mateja
  Rotavirus diarrhoea and molecular epidemiology of rotaviruses in Slovenia, 2007-2016
  2017
 2. Steyer Andrej; Sagadin Martin; Tahirović Aneja; Kolenc Marko; Naglič Tina; Poljšak-Prijatelj Mateja
  Molecular epidemiology of rotaviruses in Slovenia
  2017
 3. Bizovičar Nataša
  Motnje odvajanja blata pri bolnikih po možganski kapi
  [Bowel dysfunctions in patients after stroke]
  2017
 4. Štuhec Matej
  Hiperkinetični sindrom
  [Hyperkinetic syndrome]
  2015
 5. Domić Anto; Tahirović Husref; Čižek-Sajko Mojca
  Pušenje cigareta među adolescentima u distriktu Brčko u Bosni i Hercegovini
  [Cigarette smoking among school adolescents in the Brčko district of Bosnia and Herzegovina]
  2016
 6. Domić Anto; Tahirović Husref; Čižek-Sajko Mojca; Ðulabić Borislav
  Marijuana smoking among school-aged adolescents in the Brčko District of Bosnia and Herzegovina
  2017
 7. Šubelj Maja
  Outbreak investigation
  2017
 8. Vučinič Dugonik Aleksandra; Kalač Pandurović Maja; Vok Marko; Dugonik Bogdan
  Development and significance of the E-surveillance system for contact allergies in Slovenia
  2017
 9. Ranfl Martin; Zadnik Vesna
  Epidemiologija rakov glave in vratu v Sloveniji 1983-2012
  [Epidemiology of head and neck cancer in Slovenia 1983-2012]
  2017
 10. Boffano Paolo; Kovačič Žiga; Vesnaver Aleš
  European Maxillofacial Trauma (EURMAT) project
  2015
 11. Kopač Peter; Zidarn Mihaela; Košnik Mitja
  Epidemiology of hypersensitivity reactions to penicilin in Slovenia
  2013
 12. Laranjo-González Minerva; Krt Branko; Šoba Barbara; Starič Jože; Vergles-Rataj Aleksandra
  Epidemiology of taeniosis/cysticercosis in Europe, a systematic review
  2017
 13. Gunka Katrin; Rupnik Maja
  A comparative epidemiology approach for Clostridium difficile infections
  2015
 14. Danieli Coraline; Stare Janez
  Diagnostic tools
  2017
 15. Baruca Mateja; Štrumbelj Erik; Grad Anton
  Obravnava novoodkritih bolnikov z miastenijo gravis v regionalni bolnišnici med leti 2003-2013
  [Treatment of newly diagnosed patients with myasthenia gravis at a regional hospitals in years 2003-2013]
  2017
 16. Kadenšek Klavdija; Bregar Branko
  Razumevanje vloge medicinske sestre pri spremembi življenjskega sloga posameznikov, v preteklosti odvisnih od prepovedanih drog
  [Understanding the role of a nurse in facilitating lifestyle change among former illicit substance abusers]
  2017
 17. Gabrijelčič Blenkuš Mojca; Robnik Monika
  Starostniki
  [Older adults]
  2017
 18. Šket Tea; Kukec Andreja; Kosem Rok; Artnik Barbara
  The history of public health use of fluorides in caries prevention
  [Zgodovina javnozdravstvene uporabe fluoridov v preventivi kariesa]
  2017
 19. Ponti Antonio; Anttila Ahti; Ronco Guglielmo; Senore Carlo; Basu Partha; Segnan Nereo; Tomatis Mariano; Primic-Žakelj Maja; Dillner J.; Fernan Maria; Ivanuš Urška; Jarm Katja; Kofol-Bric Tatjana; Novak-Mlakar Dominika; Škrjanec Ana Lucija; Maučec Zakotnik Jožica
  Against cancer
  2017
 20. Pokorn Marko; Čižman Milan
  Vpliv virusnih okužb na pojav vročinskih krčev
  [Influence of viral infections on the occurrence of febrile seizures]
  2016
 21. Čebron Lipovec Nanča; Lainščak Mitja; Schols Annemie M. W. J.
  Metabolic profiles of patients with chronic obstructive pulmonary disease before and after rehabilitation
  2016
 22. Kofol R.; Pirš Mateja; Švent-Kučina Nataša
  Healthcare-associated infection epidemiology and control Evaluation of standard cultivation versus pooled MRSA surveillance samples - one-year experience
  2015
 23. Health-exploring complexity
  [HEC 2016 Conference, 28 Aug. - 2 Sep. 2016, Munich]
  2016
 24. Kržan Mojca; Lipnik-Štangelj Metoda; Černe Katarina; Zupanc Tomaž
  Epidemiology and mechanisms of most common drug induced injury
  2016
 25. Krajnc Zmago; Drobnič Matej; Rupreht Mitja
  Osne deformacije spodnjih udov pri nogometaših
  2016
 26. Bremec Matejka; Avšič-Županc Tatjana
  Molekularna filogenija patogenih in nepatogenih hantavirusov v Sloveniji
  [Phylogenetic diversity of pathogenic and non-pathogenic hantaviruses in Slovenia]
  2016
 27. Šoštarič Podlesnik Marija; Pretnar-Oblak Janja; Podbregar Matej
  Kvaliteta obravnave mladih bolnikov z ishemično možgansko kapjo v osrednji Sloveniji in pogostnost ter učinkovitost zapiranja odprtega ovalnega okna
  2016
 28. Trpin Katarić Anita; Tomori Martina
  Sopojavnost depresije in metaboličnega sindroma pri bolnicah z depresivno motnjo
  2016
 29. Petrovski Goran; Kaarniranta Kai; Petrovič Danijel
  Oxidative stress, epigenetics, environment, and epidemiology of diabetic retinopathy
  2017
 30. Orthaber Kristjan; Pristovnik Matevž; Skok Kristijan; Perić Barbara; Maver Uroš
  Skin cancer and its treatment
  2017
 31. Muller S.; Gale Nina; Odell E. W.; Richardson M.; Syrjänen Stina
  Papillomas
  2017
 32. Reibel J.; Gale Nina; Hille J.; Hunt Jennifer L.; Lingen M.; Muller S.; Sloan P.; Tilakarante W. M.; Westra William H.; Williams Michelle D.; Vigneswaran N.; Fatani H. A.; Odell E. W.; Zain R. B.
  Oral potentially malignant disorders and oral epithelial dysplasia
  2017
 33. Sloan P.; Gale Nina; Hunter Kent; Lingen M.; Nylander K.; Reibel J.; Salo T.; Zain R. B.
  Malignant surface epithelial tumours
  2017
 34. Gale Nina; Hille J.; Jordan R.C.; Nadal Alfons; Williams Michelle D.
  Dysplasia
  2017
 35. Richardson M.; Gale Nina; Hille J.; Zidar Nina
  Squamous cell papilloma and squamous cell papillomatosis
  2017
 36. Lewis James S.; Gillison M.; Westra William H.; Zidar Nina
  Basaloid squamous cell carcinoma
  2017
 37. Zidar Nina; Cardesa Antonio; Gillison M.; Helliwell Tim; Hille J.; Nadal Alfons
  Verrucous squamous cell carcinoma
  2017
 38. Zidar Nina; Brandwein-Gensler Margaret S.; Cardesa Antonio; Helliwell Tim; Hille J.; Nadal Alfons
  Conventional squamous cell carcinoma
  2017
 39. Magiorkinis Gkikas; Angelis Konstantinos; Mamais Ioannis; Katzourakis Aris; Hatzakis Angelos; Albert Jan; Lawyer Glenn; Hamouda Osamah; Struck Daniel; Poljak Mario
  The global spread of HIV-1 subtype B epidemic
  2016
 40. Šubelj Maja
  Epidemiology of tinea infections
  2016
 41. Svetina-Šorli Petra; Grm Sanja
  Epidemiologija tuberkuloze, pregledi in testiranja zdravstvenih delavcev - predstavitev smernic
  [Epidemiology of tuberculosis, examinations and testing of health care workers - presentation of guidelines]
  2016
 42. International forum on tuberculosis in Central and Eastern Europe, 4th-6th November 2016, Warsaw
  2016
 43. Koopman Jacob J.E.; Kramer Anneke; Heemst Diana van; Åsberg Anders; Beuscart Jean-Baptiste; Buturović-Ponikvar Jadranka; Collart Frederic; Couchoud Cecile; Finne Patrick; Heaf James G.
  Measuring senescence rates of patients with end-stage renal disease while accounting for population heterogeneity
  2016
 44. Kocuvan Samo; Brilej Drago; Stropnik Domen; Lefering Rolf; Komadina Radko
  Evaluation of major trauma in elderly patients - a single trauma center analysis
  2016
 45. Hošnjak Lea; Fujs Komloš Kristina; Kocjan Boštjan; Seme Katja; Poljak Mario
  Development of a novel multiplex type-specific quantitative realtime PCR for detection and differentiation of infections with human papillomavirus types HPV2, HPV27, and HPV57
  2016
 46. Šubelj Maja
  Epidemiological profile of influenza outbreaks in institutional settings
  2016
 47. Abstract book
  2016
 48. Abstract book
  2016
 49. Kukec Andreja
  Environmental health in Slovenia
  2016
 50. Šket Tea; Kukec Andreja; Kosem Rok; Artnik Barbara
  Javnozdravstvena uporaba fluoridov v preventivi kariesa
  [Public health use of fluorides in caries prevention]
  2016
 51. Buturović-Ponikvar Jadranka; Gubenšek Jakob; Arnol Miha; Adamlje Tone; Ceglar Zlata; Damevska Gabriela; Globokar Mateja; Černe Senka; Čufer Andrej; Drozg Andrej; Ekart Robert; Knap Bojan; Kapun Sonja; Kralj Lopert Simona; Klančič Dimitrij; Kunc-Rešek Natalija; Kralj Stojan; Malovrh Marko; Močivnik Marjan; Novljan Gregor; Romozi Karmen; Rus Igor; Saksida Silvana; Vujkovac Bojan; Ponikvar Rafael
  Renal replacement therapy in Slovenia
  2016
 52. Kastrin Tamara; Paragi Metka; Grgič-Vitek Marta; Grmek-Košnik Irena; Žohar Čretnik Tjaša
  Oslovski kašelj v Sloveniji - epidemiologija in novosti v mikrobiološki diagnostiki
  [Whooping cough in Slovenia - epidemiology and updates in microbiological diagnostics]
  2016
 53. Vrbič Vitomir; Vrbič Martina
  Epidemiology of caries in 12-year-olds in Slovenia 1987-2013
  2016
 54. Pogorevc Robert; Meglič Dušanka; Štelcar Andreja; Burmas Ante; Miksić Mirjana
  Zastrupitev s cianidi in prikaz primera
  [Cyanide poisoning and case report]
  2013
 55. Vidovič Špela; Simonovič Zoran; Učakar Veronika; Vuzem Sanja; Turk Karl
  Epidemiologija tetanusa v Sloveniji v obdobju od 1996 do 2015
  [Epidemiology of tetanus in Slovenia from 1996 to 2015]
  2016
 56. Tomažič Janez; Klavs Irena; Lobnik Miha; Poljak Mario
  Epidemiologija, testiranje, preventiva HIV
  [HIV epidemiology, testing, prevention]
  2016
 57. Abraham William T.; Cleland John G.; Coats Andrew J.; Jankowska Eva A.; Lainščak Mitja; Lopatin Yuri; Metra Marco; Rosano Giuseppe M.; Seferović Petar M.
  Clinical heart failure management
  2016
 58. Volavšek Metka
  Update on testicular germ cell tumours
  2016
 59. Cutler Sally J.; Ružić-Sabljić Eva; Potkonjak Aleksandar
  Emerging borreliae - expanding beyond Lyme borreliosis
  2016
 60. Rozman Damjana
  Systems approaches to biomedical research
  2016
 61. Plavc Gaber; But Hadžić Jasna; Aničin Aleksandar; Lanišnik Boštjan; Didanovič Vojislav; Strojan Primož
  Mucosal melanoma of the head and neck
  2016
 62. Karalexi Maria A.; Baka Margarita; Ryzhov Anton; Zborovskaya Anna A.; Dimitrova Nadya; Živković Snežana; Eser Sultan; Antunes Luis; Sekerija Mario; Žagar Tina
  Survival trends in childhood chronic myeloid leukaemia in Southern-Eastern Europe and the United States of America
  2016
 63. Štupnik Tomaž; Pohar Perme Maja
  Analiza časa do ponovitve bolezni ob nepopolnih podatkih o smrti bolnikov
  2016
 64. Trčko Katarina; Poljak Mario
  Klinična, patohistološka in molekularna opredelitev okužb z virusom Molluscum contagiosum v Sloveniji
  [Clinical, patohistological and molecular analysis of infections with Molluscum contagiosum in Slovenia]
  2016
 65. Visnovič-Poredoš Aleksandra; Kolšek Marko
  Ocena uspešnosti spletne intervencije za zmanjšanje pitja alkohola
  [Evaluation of efficacy of a web based intervention for drinking reduction]
  2016
 66. Krajnc Mitja; Pečovnik-Balon Breda
  Koronarne kalcifikacije in debelina karotidne intime-medije pri asimptomatskih bolnikih s sladkorno boleznijo tipa 2 in bolnikih, zdravljenih s hemodializo
  2016
 67. Saletinger Rajko; Strle Franc; Poljak Mario
  Reaktivacija latentne okužbe s humanim virusom citomegalije pri bolnikih z zunajbolnišnično pljučnico
  2015
 68. Terzič Tea; Kores-Plesničar Blanka; Dolžan Vita
  Genska variabilnost nevrotransmiterskih poti centralnega živčnega sistema ter presnove antipsihotikov pri terapevtsko rezistentni shizofreniji
  [Genetic variability in neurotransmiter pathways of central nervous system and antipsychotic disposition in treatment refractory schizophrenia]
  2015
 69. Papst Lea; Beović Bojana; Seme Katja
  Potek kolonizacije pri bolnikih z enterobakterijami, ki izločajo betalaktamaze razširjenega spektra
  2015
 70. Papa Anna; Vaheri Antti; Leduc James W.; Krüger Detlev H.; Avšič-Županc Tatjana; Arikawa Jiro; Song Jin-Won; Markotić Alemka; Clement Jan; Liang Mifang
  Meeting report
  2016
 71. Jutraž Anja; Jutraž Nika; Zrnec Karmen; Brecelj Timotej; Kukec Andreja
  Quality of indoor working environment from public health and architecture view
  2016
 72. Kukec Andreja; Perčič Simona; Eržen Ivan; Zaletel-Kragelj Lijana; Otorepec Peter; Cadum Ennio; Basagaña Xavier
  Association between PM10 and mortality at municipalities[sub]10 level in Slovenia
  2016
 73. Galičič An; Kranjec Natalija; Otorepec Peter; Eržen Ivan; Kukec Andreja
  Exposure to ultrafine particles in outdoor air pollution and effects on respiratory diseases
  2016
 74. Old and new risks
  2016
 75. Bajuk Vid; Dolenc-Voljč Mateja; Kecelj Nada
  Značilnosti bolezni nohtov nog pri bolnikih s kroničnim venskim popuščanjem
  2015
 76. Gomezelj Sarah; Kocjan Tomaž
  Vpliv prikrite glukokortikoidne aktivnosti na incidenco centralne debelosti pri bolnikih z incidentalomom nadledvičnic
  2015
 77. Cafuta Maček Eva; Košnik Mitja; Korošec Peter
  Pogostost, patogeneza in dejavniki tveganja za nastanek angiodema ob prejemanju zaviralcev angiotenzinove konvertaze
  2015
 78. Crespo-Leiro Maria G.; Anker Stefan D.; Maggioni Aldo P.; Coats Andrew J.; Filippatos Gerasimos; Ruschitzka Frank; Ferrari Roberto; Piepoli Massimo Francesco; Delgado Jimenez Juan Francisco; Metra Marco; Lainščak Mitja
  European society of cardiology heart failure long-term registry (ESC-HF-LT): 1-year follow-up outcomes and sifferences across regions
  2016
 79. Čebron Lipovec Nanča; Beijers Rosanne J. H. C. G.; Borst Bram van den; Doehner Wolfram; Lainščak Mitja; Schols Annemie M. W. J.
  The prevalence of metabolic syndrome in chronic obstructive pulmonary disease: a systematic review
  2016
 80. Hetem D. J.; Tomič Viktorija; Drinovec Igor; Jaklič Asja; Novak Mojca; Jereb Matjaž; Seme Katja; Vrankar Katja
  Molecular epidemiology of MRSA in 13 ICUs from eight European countries
  2016
 81. Macur Mirna; Király Orsolya; Maraz Aniko; Nagygyörgy Katalin; Demetrovics Zsolt
  Prevalence of problematic Internet use in Slovenia
  [Razširjenost problematične uporabe interneta v Sloveniji]
  2016
 82. Mičetić-Turk Dušanka
  Epidemiology of coeliac disease - facts and new findings
  2010
 83. Krčevski-Škvarč Nevenka
  Survey on prevalence of pain conditions in women and men in family practice
  2008
 84. Cesar-Komar Marija; Pirc Jelka; Turk Zmago
  Survey of chronic pain prevalence in Slovenia
  2007
 85. Žebeljan Ivan
  Nosečnostna sladkorna bolezen in sladkorna bolezen v nosečnosti
  2007
 86. Anttila Ahti; Primic-Žakelj Maja
  Determinants for a successful implementation of population-based cancer screening programmes
  2011
 87. Pompe-Kirn Vera; Primic-Žakelj Maja; Ferligoj A.; Škrk Janez
  Atlas of cancer incidence in Slovenia
  1992
 88. 1992 Annual Meeting
  [Réunion annuelle de 1992]
  1992
 89. Pompe-Kirn Vera; Volk Neva
  Cancer in the elderly in Slovenia
  1993
 90. Program and abstracts
  1993
 91. Abstracts
  1990
 92. Leban Vid; Dobaja Mojca; Brvar Miran
  Epidemiology and clinical picture of hashis oil poisoning in Slovenia
  2016
 93. Urlep Žužej Darja
  Kronična vnetna črevesna bolezen v otroški dobi - sodobni vidiki zdravljenja
  2009
 94. Urlep Dejan
  Kronična vnetna črevesna bolezen v odrasli dobi - pomen na prehranskih potrebah
  2009
 95. Grmec Štefek; Strnad Matej; Podgoršek Dejan
  Comparison of the characteristics and outcome among patients suffering from out-of-hospital primary cardiac arrest and drowning victims in cardiac arrest
  2009
 96. Kotnik-Kevorkijan Božena; Simonovič Zoran
  Epidemiologija okužb, povezanih z zdravstvom v Sloveniji: kaj vemo
  [Epidemiology of healthcare associated infections in Slovenia: what we know]
  2009
 97. Zadnik Vesna; Krajc Mateja
  Epidemiological trends of hormone-related cancers in Slovenia
  2016
 98. Ruibal Paula; Oestereich Lisa; Lüdtke Anja; Becker-Ziaja Beate; Wozniak David M.; Kerber Romy; Korva Miša; Cabeza-Cabrerizo Mar; Bore Joseph A.; Avšič-Županc Tatjana
  Unique human immune signature of Ebola virus disease in Guinea
  2016
 99. Reljič Milan
  Grozeči splav
  2008
 100. Ocaña Alberto; Díez-González Laura; Garcia-Olmo D. C.; Templeton Arnoud J.; Vera-Badillo Francisco Emilio; Gascón-Escribano María J.; Serrano-Heras G.; Corrales-Sánchez Verónica; Šeruga Boštjan; Andrés-Pretel F.; Pandiella Atanasio; Amir Eitan
  Circulating DNA and survival in solid tumors
  2016

1 101 201 301 401 501 601 701 801 901  New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics