biomedicina slovenica


"Epinephrine" : 200

 1. Smrečnik Matija; Kavcic Trsinar Z.; Kocjan Tomaž
  Adrenal crisis after first infusion of zoledronic acid
  2018
 2. Vlaović Janko; Voga Gorazd
  Spontaneous pulmonary hematoma in a patient with sepsis treated with dual antiplatelet therapy
  2016
 3. Vardjan Nina; Horvat Anemari; Anderson Jamie E.; Yu Dou; Croom Deborah; Zeng Xiang; Lužnik Zala; Kreft Marko; Teng Yang D.; Kirov Asen S.; Zorec Robert
  Adrenergic activation attenuates astrocyte swelling induced by hypotonicity and neurotrauma
  2016
 4. Štalc Barbara
  Zdravstvena obravnava pacienta, ki potrebuje avtoinjektor adrenalina
  2014
 5. Košnik Mitja
  Obravnava bolnikov med anafilaksijo
  2014
 6. Špindler Mateja; Grmec Štefek; Mally Štefan
  Vasopressin alone or with epinephrine may be superior to epinephrine in asystolic out-of-hospital cardiac arrest: an observational study
  2007
 7. Štalc Barbara; Skela-Savič Brigita
  Znanje in poznavanje uporabe avtoinjektorja adrenalina pri pacientih po anafilaktični reakciji zaradi pika žuželk
  2015
 8. Knehtl Maša; Ponikvar Rafael; Buturović-Ponikvar Jadranka
  Platelet-related hemostasis before and after hemodialysis with five different anticoagulation methods
  2013
 9. Videtič-Paska Alja
  Behind pain: genetics
  2012
 10. Kreft Marko; Bak Lasse K; Waagepetersen Helle S; Schousboe Arne
  Aspects of astrocyte energy metabolism, amino acid neurotransmitter homoeostasis and metabolic compartmentation
  2012
 11. Wilkowski B; Fiszman M; Miller CM; Hristovski D; Arabandi S; Rosemblat G; Rindflesch TC
  Graph-based methods for discovery browsing with semantic predications
  2011
 12. Goslar Tomaž; Marš Tomaž; Podbregar Matej
  Total plasma sulfide as a marker of shock severity in nonsurgical adult patients
  2011
 13. Prebil Mateja; Vardjan Nina; Jensen Jorgen; Zorec Robert; Kreft Marko
  Dynamic monitoring of cytosolic glucose in single astrocytes
  2011
 14. Kovačič Petra Brina; Chowdhury Helena H; Velebit Jelena; Kreft Marko; Jensen Jorgen; Zorec Robert
  New insights into cytosolic glucose levels during. Differentiation of 3T3-L1 fibroblasts into adipocytes
  2011
 15. Zupan Irena P; Šabovič Mišo; Salobir Barbara; Buturović-Ponikvar Jadranka; Černelč Peter; Lavre Janez; Vujkovac Bojan
  Association between platelet-related hemostasis impairment and functional iron deficiency in hemodialysis patients
  2011
 16. Gričar Marko
  Farmakoterapija v temeljnih in dodatnih postopkih oživljanja - pregled 2010
  [Pharmacotherapy in basic and advanced life support - review 2010]
  2010
 17. Mele Tina; Čarman-Kržan Marija; Jurič Damijana Mojca
  Regulatory role of monoamine neurotransmitters in astrocytic NT-3 synthesis
  2009
 18. Lah Katja; Križmarić Miljenko; Grmec Štefek
  Hipertonične-hiperonkotske tekočine v zdravljenju izvenbolnišničnega srčnega zastoja
  [Hypertonic-hyperoncotic solutions in the treatment of out-of-hospital cardial arrest]
  2009
 19. Perdan Katja; Lipnik-Štangelj Metoda; Kržan Mojca
  The impact of astrocytes in the clearance of neurotransmitters by uptake and inactivation
  2009
 20. Božič-Mijovski M; Rakuša M; Stegnar M
  Variation in platelet function testing has a major influence on detection of aspirin resistance in healthy subjects
  2008
 21. Grmec Štefek; Mally Štefan
  Timeliness of administration of vasopressors in CPR: letter
  2009
 22. Grmec Štefek; Strnad Matej; Čander Darko; Mally Štefan
  A treatment protocol including vasopressin and hydroxyethyl starch solution is associated with increased rate of return of spontaneous circulation in blunt trauma patients with pulseless electrical activity
  2008
 23. Preložnik-Zupan Irena; Šabovič Miso; Salobir Barbara; Buturović-Ponikvar Jadranka
  Characterization of the pro-thrombotic state in CAPD patients
  2008
 24. Mally Štefan; Grmec Štefek
  Is there a place for vasopressin in cardiopulmonary resuscitation?
  2008
 25. Rozman Janez; Pečlin Polona
  Selective stimulation of autonomic nerves and recording of electroneurograms in a canine model
  2008
 26. Jensen Jorgen; Gronning-Wang Line M; Jebens Einar; Whitehead Jonathan P; Zorec Robert; Shepherd Peter R
  Adrenaline potentiates insulin-stimulated PKB activation in the rat fast-twitch epitrochlearis muscle without affecting IRS-1-associated PI 3-kinase activity
  2008
 27. Brunčko Aleksander
  Huda alergijska reakcija in otrok
  2007
 28. Stegnar M; Božič M; Sollner-Dolenc M; Štefanič-Anderluh P; Kikelj D
  Utility of PFA-100((R)) closure time vs. optical aggregometry in assessing the efficacy of platelet membrane glycoprotein IIb/IIIa antagonists in vitro
  2007
 29. Rozman Janez; Četina Bojana
  Electroneurograms recorded from the left vagus nerve of a dog
  2006
 30. Kores-Plesničar Blanka
  Razlike v načinu delovanja antidepresivov
  [Differences in antidepressants' action]
  2007
 31. Mally Štefan; Jelatancev Alina; Grmec Štefek
  Effects of epinephrine and vasopressin on end-tidal carbon dioxide tension and mean arterial blood pressure in out-of-hospital cardiopulmonary resuscitation: an observational study
  2007
 32. Jurič Damijana Mojca; Lončar Darja; Čarman-Kržan Mojca
  Noradrenergic stimulation of BDNF synthesis in astrocytes: mediation via alpha(1)- and beta(1)/beta(2)-adrenergic receptors
  2008
 33. Grmec Štefek; Mally Štefan
  Zgodba o vazopresinu pri KPO v predbolnišničnem okolju; da ali ne?
  [Vasopressin in out-of-hospital resuscitation - a neverending story]
  2007
 34. Rakuša Matej
  Biološka variabilnost in ponovljivost metod za merjenje delovanja trombocitov
  2006
 35. Kim Hyeran; Lim Shinn-Won; Kim Seonwoo; Kim Jong-Won; Chang Yun Hee; Carroll Bernard J; Kim Doh Kwan
  Polimorfizmi gena za prenos monoaminov in antidepresivni odziv pri Korejcih z depresijo v pozni življenski dobi
  [Monoamine transporter gene polymorphisms and antidepressant response in Koreans with late-life depression]
  2007
 36. Bunc Matjaž; Starc Radovan
  Unusual causes of acute myocardial infarction: a report on two cases
  [Neobičajni vzroki akutnega miokardnega infarkta: prikaz dveh kliničnih primerov]
  2006
 37. Šabovič Mišo; Salobir Barbara; Preložnik-Zupan Irena; Bratina Petra; Bojec Vida; Buturović-Ponikvar Jadranka
  The influence of the haemodialysis procedure on platelets, coagulation and fibrinolysis
  2005
 38. Grmec Š
  Vasopressin improves resuscitation outcome in out-of-hospital cardiac arrest
  [Vasopresin poboljašava ishod reanimacije kod zastoja srca izvan bolnice]
  2006
 39. Jurič Damijana Mojca; Miklič Špela; Čarman-Kržan Marija
  Monoaminergic neuronal activity up-regulates BDNF synthesis in cultured neonatal rat astrocytes
  2006
 40. Bradeško Blanka; Dobovšek Darja
  Vpliv izbranih učinkovin iz rdečega vina na odzivnost izolirane prašičje koronarne arterije in podganje aorte
  2005
 41. Sinkovič A; Smolle-Juettner F M; Krunič B; Marinšek M
  Severe carbon monoxide poisoning treated by hyberbaric oxygen therapy - a case report
  2006
 42. Melik Živa; Cankar Ksenija
  Diazepam augments gender differences in cutaneous LD flux response to local cooling
  2005
 43. Grmec Štefek; Mally Štefan
  Vasopressin improves outcome in out-of-hospital cardiopulmonary resuscitation of ventricular fibrillation and pulseless ventricular tachycardia: a observational cohort study
  2006
 44. Preradović Miloje; Savanović Vlado; Lazarov Angel; Mihajlović Marija
  Neurohumoralni status depresija
  1993
 45. Lončar D; Miklič S; Jurič D; Čarman-Kržan M
  BDNF synthesis in cultures astrocytes is regulated by monoamines through the receptor mechanism
  2005
 46. Lenasi Helena
  Effect of subchronic exposure to mainstream cigarette smoke on endothelium-dependent vasodilation in rat arteries
  [Vpliv subkronične izpostavljenosti cigaretnemu dimu na od endotelija odvisno vazodilatacijo arterij podgane]
  2005
 47. Kozjek Franc; Petrun-Ulaga Miriam; Jeretin Stojan
  Pomembnejša zdravila v urgentni medicini
  2005
 48. Kužner Jernej; Drevenšek Gorazd; Geršak Borut; Budihna Metka
  Hypoxic and pharmacological preconditioning preserves vasomotor response of porcine coronary artery
  2004
 49. Bizjak-Rotovnik Alenka; Mars Rozi; Glavač Sabina; Skitek Milan
  Reference intervals for urinary catecholamines, metanephrines and 4-hydroxy-3-methoxymandelic acid
  2004
 50. Gričar Marko
  Nevarnosti zaradi zdravil, ki jih uporabljamo pri oživljanju in v urgentni kardiologiji
  2004
 51. Novak Katja; Košnik Mitja
  Anafilaksija
  2004
 52. Miklič Špela
  Modulacija sinteze nevrotrofičnega dejavnika možganskega izvora (BDNF) v primarni kulturi astrocitov novorojenih podgan
  [Brain-derived neurotrophic factor (BDNF) synthesis modulation in neonatal rat astrocytes in primary culture]
  2004
 53. Mlakar Uroš; Preložnik-Zupan Irena; Strauch Rika
  Ocena primarne hemostaze z analizatorjem trombocitne funkcije PFA-100
  [Evaluation of primary haemostasis with platelet function analyser PFA-100]
  2004
 54. Merela Irena
  Zapleti po kardiopulmonalni reanimaciji - posledice zunanje masaže srca - prikaz primera
  [Complications after cardiopulmonary resuscitation - consequences of external chest massage]
  2004
 55. Babnik Janez; Rončević Ljubomir
  Oživljavanje novorođenčeta
  [Resuscitation of newborn infants]
  2004
 56. Košnik Mitja; Glavnik Vesna
  Alergija za strupe žuželk
  2004
 57. Košnik Mitja; Glavnik Vesna; Mušič Ema
  Anafilaksija
  2004
 58. Kreft Marko
  Gladka mišica aorte in antruma želodca
  2004
 59. Zorec Robert
  Langendorffov preparat srca podgane
  2004
 60. Kapš Rafael
  Akutna ledvična odpoved in intenzivni bolnik
  2003
 61. Kuhar Marijana
  Farmakoterapija pri alergijskih obolenjih
  2003
 62. Noč Marko
  Patofiziologija nenadne srčne smrti in kardiopulmonalnega oživljanja
  2003
 63. Noč Marko
  Patofiziologija kardiopulmonalnega oživljanja
  2003
 64. Voga Gorazd
  Uporaba vazopresina v urgentni medicini
  [The use of vasopressin in the emergency medicine]
  2003
 65. Grmec Štefek
  Algoritem oživljanja
  [Cardiopulmonary resuscitation - algorithms]
  2003
 66. Preložnik-Zupan Irena; Šabovič Mišo; Salobir Barbara; Buturović-Ponikvar Jadranka; Černelč Peter
  Utility of in vitro closure time test for evaluating platelet-related primary hemostasis in dialysis patients
  2003
 67. Skitek Milan
  Upper reference limits for urinary catecholamines, metanephrines and 3-methoxy-4-hydroxymandelic acid in hypertensive patients
  2002
 68. Jacobs MAJM; Salobir B; Popp-Snijders C; Ader H; Heine RJ
  Counterregulatory hormone responses and symptoms during hypoglycaemia induced by porcine, human regular insulin, and Lys(B28), Pro(B29) human insulin analogue (insulin Lispro) in healthy male volunteers
  1997
 69. Kamenik Borut
  Anaphylactic shock
  2003
 70. Kamenik Mirt
  Nadomeščanje tekočin in uporaba vazoaktivnih učinkovin pri sepsi in septičnem šoku
  2003
 71. Pregelj Peter
  Nevrobiološki vidiki sindroma odvisnosti
  2003
 72. Kolak J; Vučić M; Halapir T; Perić M
  Vasopressin in resuscitation - true or lie? - a case reports
  2003
 73. Podbregar Matej
  Spremembe presnove v mirovanju pri zdravljenju kroničnega srčnega popuščanja z zaviralci adrenergičnih receptorjev beta
  [Effects of beta blockers on resting energy production rate and total body substrate oxidation rate in chronic heart failure]
  2003
 74. Mohor Mitja
  Uspješnost oživljanja na području jednog zdravstvenog doma
  [Resuscitation outcome in the area of Public health centre]
  2003
 75. Derganc Metka
  Dodatni postopki oživljanja: zdravila in algoritem pri kardiopulmonalnem zastoju
  2002
 76. Brunčko A; Skerbinjek-Kavalar M; Homšak M
  Sindrom urtikarije in angioedema ter alergija na hrano pri otrocih
  [Urticaria - angioedema syndrome and allergy to food in children]
  2003
 77. Vidmar Ivan; Derganc Metka
  Novosti pri oživljanju otroka
  2003
 78. Babnik Janez
  Oživljanje novorojenčka
  2003
 79. Vidmar Ivan
  Nove smernice pri oživljanju otroka
  [New guidelines for child reanimation]
  2002
 80. Grmec Š; Kamenik B; Mally Š; Klemen P; Lah K; Piberl S; Schaubach T; Golub M
  Vasopressin in refractory out of hospital ventricular fibrillation
  2002
 81. Štajer D; Bervar M; Horvat M
  Cardiogenic shock following a single therapeutic oral dose of verapamil
  2001
 82. Kužner Jernej
  Vpliv prekondicioniranja na krčenje izolirane prašičje koronarne arterije po ishemiji
  2002
 83. Marš Tomaž; Zajc-Kreft Katarina; Grubič Zoran
  Presnova
  2002
 84. Kuhar Marijana
  Farmakoterapija pri alergijskih boleznih
  2002
 85. Sketelj Janez
  Nespecifičen obrambni odziv organizma na stres
  2001
 86. Košnik Mitja; Glavnik Vesna; Mušič Ema
  Anafilaksa
  2001
 87. Vidmar I; Derganc M; Gaber B
  Novosti pri pediatričnih postopkih oživljanja
  [Update on paediatric life support]
  2001
 88. Gričar Marko
  Nova priporočila na področju dodatnih postopkov oživljanja
  2001
 89. Žmavc Andrej; Podbregar-Marš Andreja; Podbregar Matej
  Akutni miokardni infarkt po piku ose
  [Acute myocardial infarction after wasp sting]
  2001
 90. Babnik Janez
  Temeljni in dodatni postopki oživljanja neposredno po rojstvu
  [Guidelines for resuscitation of the newly born infant]
  2001
 91. Vidmar Ivan; Derganc Metka; Gaber Brane
  Pediatrični postopki oživljanja
  [Paediatric life support]
  2001
 92. Čokolič Miro
  Debelost, metabolni dejavniki tveganja in reductil
  [Obesity, metabolic risk factors and reductil]
  2001
 93. Kuhar Marijana
  Farmakoterapija pri alergijskih boleznih
  2001
 94. Grad Anton; Kiauta Tomaž
  Effect of elevated norepinephrine levels on electrocardiographic changes in subarachnoid hemorrhage
  1991
 95. Jelenc Marjetka
  Vpliv nekaterih dejavnikov na hipertrofijo levega prekata pri arterijski hipertenziji brez nočnega znižanja krvnega tlaka
  2001
 96. Bovill James G
  Inotropic drugs
  2001
 97. Veranič Peter; Jezernik Kristijan
  The response of junctional complexes to induced desquamation in mouse bladder urothelium
  2000
 98. Voga Gorazd
  Šok
  2000
 99. Duzić E; Hamamdžić M; Djordjević N
  Age-related changes in cardiovascular responsiveness to norepinephrine in the rat
  1985
 100. Kocjan D; Hodošček M; Šolmajer T; Hadži D
  Conformation and molecular electrostatic potential of ring fluorinated norepinephrines
  1982

1 101  New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics