biomedicina slovenica


"Eritem" : 115

 1. Lakota Katja; Kveder Tanja; Švec Tinka; Žigon Polona; Ambrožič Aleš; Božič Borut; Tomšič Matija; Čučnik Saša; Sodin-Šemrl Snežna
  Autoantibodies against DsDNA measured with nonradioactive farr assay - an alternative for routine labs
  2018
 2. Kansky Aleksej; Miljković Jovan
  Reaktivni vnetni eritemi
  2017
 3. Arzenšek Jože; Miljković Jovan
  Eritematoskvamozne kožne bolezni
  2017
 4. Lakota Katja; Kveder Tanja; Švec Tinka; Žigon Polona; Ambrožič Aleš; Božič Borut; Tomšič Matija; Čučnik Saša; Sodin-Šemrl Snežna
  Detection of dsDNA antibodies by new fluoroimmunoassay with comparable diagnostic sensitivity and specificity to Farr-Ria
  2017
 5. Marovt Maruška; Marko Pij B.
  Subacute cutaneous lupus erythematosus - paraneoplastic to gastric adenocarcinoma?
  2017
 6. Goropevšek Aleš; Gorenjak Maksimiljan; Gradišnik Suzana; Dai Klara; Holc Iztok; Hojs Radovan; Krajnc Ivan; Pahor Artur; Avčin Tadej
  Increased levels of STAT1 protein in blood CD4 T cells from systemic lupus erythematosus patients are associated with perturbed homeostasis of activated homeostasis of activated CD45RA-FOXP3hi regulatory subset and follow-up disease severity
  2017
 7. Goropevšek Aleš; Gorenjak Maksimiljan; Gradišnik Suzana; Dai Klara; Holc Iztok; Hojs Radovan; Krajnc Ivan; Pahor Artur; Avčin Tadej
  STAT5 phosphorylation in CD4 T cells from patients with SLE is related to changes in their subsets and follow-up disease severity
  2017
 8. Miljković Jovan; Marko Pij B.
  Necrolytic migratory erythema (NME)
  2007
 9. Kveder Tanja; Lakota Katja; Švec Tinka; Čučnik Saša; Žigon Polona; Ambrožič Aleš; Sodin-Šemrl Snežna; Božič Borut; Tomšič Matija
  Fluorometrična imunska metoda za določanje protiteles proti dvojnoverižni DNA
  2015
 10. Luzar Boštjan; Koser-Kolar Nataša; Ferlan-Marolt Vera; Kovačič Erika; Tomažič Aleš; Calonje Eduardo
  A 47-year-old woman patient with refractory migratory erythema
  2008
 11. Stupica Daša; Lusa Lara; Maraspin-Čarman Vera; Bogovič Petra; Vidmar Vovko Darja; O'Rourke Maria; Traweger Andreas; Livey Ian; Strle Franc
  Correlation of culture positivity, pcr positivity, and burden of Borrelia burgdorferi sensu lato in skin samples of erythema migrans patients with clinical findings
  2015
 12. Goropevšek Aleš; Zakelšek Andrejka; Cencič Avrelija; Gorenjak Maksimiljan; Krajnc Ivan; Avčin Tadej
  T cells in systemic lupus erythematosus patients display characteristic signature of interferons in terms of high STAT1 expression
  2010
 13. Pajek Jernej
  Glukokortikoidi v nefrologiji II
  [Glucocorticoids in nephrology II]
  2015
 14. Švec Tinka; Božič Borut; Kveder Tanja
  Uvedba metode za določanje protiteles proti dvojnoverižni DNA z uporabo neradioaktivnih reagentov
  [Implementation of a nonradioactive method for determination of autoantibodies against doublestranded DNA]
  2014
 15. Praprotnik Sonja
  Novosti pri zdravljenju sistemskega lupus eritematozusa
  [An update on systemic lupus erythematosus treatment]
  2014
 16. Dolenc-Voljč Mateja; Žgavec Borut; Vizjak Alenka; Luzar Boštjan
  Figurate erythema in a patient with bullous pemphigoid and Toxocara infection
  2013
 17. Čuk Erik; Gams Matjaž; Možek Matej; Strle Franc; Maraspin-Čarman Vera; Tasič Jurij F.
  Supervised visual system for recognition of erythema migrans, an early skin manifestation of lyme borreliosis
  2014
 18. Travassos Ana Rita
  Erythema nodosum leprosum associated with minocycline
  2012
 19. Ozturk Perihan; Sayar Hamide; Karakas Tugba; Akman Yasemin
  Erythema multiforme as a result of Orf disease
  2012
 20. Praprotnik Sonja
  Sistemske vezivnotkivne bolezni: sistemski lupus eritematozus
  2008
 21. Pavlović Miloš D
  Stečena bulozna epidermoliza i bulozni sistemski eritemski lupus
  2000
 22. Pavlović Miloš D; Karadaglić Ðorđije
  Sindrom multiformnog eritema i toksična nekroliza epiderma
  2000
 23. Praprotnik Sonja
  Sistemski lupus eritematozus in druge oblike lupusnega sindroma
  2011
 24. Strdin-Košir Alenka; Kirbiš Simona; Sinkovič Andreja
  Akutni koronarni sindrom pri bolnici s sistemskim lupus eritematozusom (SLE) - prikaz primera
  [Acute coronary syndrome in a patient with systemic lupus eritematosus (SLE) - a case report]
  2011
 25. Pagliaruzzi Mihael; Kompara Gregor; Granda Samo
  Avtoimunske bolezni in srce - prikaz primera
  [Autoimmune diseases and the heart - case report]
  2011
 26. Bevc Sebastjan
  Glomerulonefritisi pri avtoimunskih boleznih
  [Glomerulonephritises in autoimmune diseases]
  2011
 27. Jakopin Eva; Bevc Sebastjan
  Glomerulonefritisi pri avtoimunskih boleznih: prikaz primera
  [Glomerulonephritises in autoimmune diseases: a case report]
  2011
 28. Gradišnik Suzana; Kovačič Grobelšek Vesna
  Sistemski lupus eritematozus
  [Systemic lupus erythematosus]
  2011
 29. Vidovič Dušanka; Bombek Marko
  Prizadetost pljuč pri sistemskem lupusu eritematozusu (SLE) in mešani bolezni vezivnega tkiva
  [Pulmonary involvement in systemic lupus erythematosus and mixed connective tissue disease]
  2011
 30. Arzenšek Jože; Miljković Jovan
  Eritematoskvamozne dermatoze
  2009
 31. Kansky Aleksej; Miljković Jovan
  Imunski eritemi
  2009
 32. Planinšek-Ručigaj Tanja
  Eritem okolice rane
  2010
 33. Skok Pavel
  Neobičajen zaplet pri Crohnovi bolezni - predstavitev bolnice
  [Unusual complication in Crohn's disease - case presentation]
  2010
 34. Dai Klara; Holc Iztok; Pahor Artur
  Sistemski lupus eritematozus (SLE) s pričetkom v starosti - klinični primer
  2009
 35. Jurčić Vesna
  Analiza upalnog staničnog infiltrata i imunih depozita u intersticiju bubrega u bolesnika sa sistemskim eritemskim lupusom
  1992
 36. Kolarič Barbara
  HLA kompleks
  [HLA complex]
  2008
 37. Goropevšek Aleš; Homšak Evgenija; Gorenjak Maksimiljan; Malešič Ivan; Krajnc Ivan; Cencič Avrelija
  Novejši biooznačevalci in spremljenje znotrajceličnih signalnih poti pri avtoimunskih boleznih
  [New biomarkers and monitoring intracellular signaling pathways in autoimmune diseases]
  2008
 38. Dragoš V
  Kortikosteroidi pri zdravljenju kožnih bolezni otrok
  [Corticosteroids in the treatment of skin disease in children]
  2005
 39. Rener-Primec Z; Neubauer D
  Zdravljenje s kortikosteroidi v otroški nevrologiji
  [Treatment with corticosteroids in child neurology]
  2005
 40. Ambrožič Aleš; Božič Borut; Rozman Blaž; Lestan Boris; Kveder Tanja
  Association of anti-ribosomal P protein antibodies with neuropsychiatric systemic lupus erythematosus
  [Povezava protiteles proti ribosomskemu proteinu P z nevropsihiatričnim lupusom eritematozusom protiteles]
  2004
 41. Mrvič T; Dragoš V
  Vezikulopustulozne dermatoze v neonatalnem obdobju
  [Vesiculopustular dermatoses in the neonatal period]
  2004
 42. Ahčan Uroš; Zorman Peter; Ralca Simon; Recek Dejan; Majaron Boris
  Lasersko zdravljenje benignih kožnih žilnih nepravilnosti
  [Laser treatment of benign cutaneous vascular lesions]
  2004
 43. Gradišnik Suzana; Pahor Artur; Holc Iztok
  Osteonekroza pri bolnikih s sistemskim lupusom eritematozusom
  [Osteonecrosis in patients with systemic lupus erythematosus]
  2004
 44. Vadnjal Sabina; Pečarič-Meglič Nuška
  Levkoencefalitis pri sistemskem eritematoznem lupusu - prikaz primera
  [Leukoencephalitis in systemic lupus erythematosus - a case report]
  2000
 45. Mušič Mark; Pleskovič Alojz; Ferlan-Marolt Vera; Luzar Boštjan
  Glukagonom
  [Glucagonom]
  2003
 46. Praprotnik Sonja
  Sistemski lupus eritematozus
  2003
 47. Gradišnik Suzana; Pahor Artur; Holc Iztok
  Klinični primer nosečnice s sistemskim lupus eritematozusom
  [Pregnancy in a patient with systemic lupus erythematosus - a case report]
  2003
 48. Novak-Antolič Živa; Ogrizek-Pelkič Ksenija
  Vodenje nosečnic s sistemskimi vezivnimi boleznimi
  [Pregnancy surveillance in patients with systemic connective tissue diseases]
  2003
 49. Ostensen Monika
  Pregnancy in women with connective tissue disease
  [Nosečnost pri ženskah s sistemskimi boleznimi vezivnega tkiva]
  2003
 50. Tomšič Matija; Praprotnik Sonja
  Prikaz bolnice s sistemskim lupusom eritematozusom in sekundarnim antifosfolipidnim sindromom
  [Case report of a patient with systemic lupus erythematosus and secondary antiphospholipid syndrome]
  2003
 51. Gradišnik Suzana
  Nosečnica s sistemskim lupusom eritematozusom in antifosfolipidnim sindromom
  [Systemic lupus erythematosus and antiphospholipid syndrome in pregnancy]
  2002
 52. Arzenšek Jože
  Eritematoskvamozne dermatoze
  2002
 53. Košiček Metoda; Kansky Aleksej
  Imunski eritemi
  2002
 54. Logar Dušan
  Povezava genov lokusa DQ glavnega histokompantibilnega kompleksa (MHC) s tvorbo avtoprotiteles proti antigenom Ro pri bolnikih s sistemskim lupusom eritematozusom
  2001
 55. Kansky Aleksej
  Določanje antinuklearnega faktorja in celic LE pri bolnikih s kožnim in sistemskim eritematodesom
  1971
 56. Hvala A
  Mikrotubuli (MT), mikrofilamenti (MF) in miksovirusom podobne strukture pri bolnikih s sistemskim lupusom eritematozusom (SLE) in bolnikih s primarnim glomerulonefritisom
  1983
 57. Vizjak A
  Imunološke in morfološke značilnosti imunskh depozitov pri sistemskem lupusu eritematozusu
  1984
 58. Perković T; Vizjak A
  Biopsija skeletnog mišića kod sistemskog lupusa eritematozusa - imunofluorescentni i svetlosnomikroskopski nalazi
  1984
 59. Vizjak A
  Imunohistološka slika ledvic pri sistemskem lupus eritematozusu v korelaciji z morfološkimi in klinično-laboratorijskimi parametri aktivnosti obolenja
  1985
 60. Perković T
  Morfološke in imunohistološke značilnosti imunskih depozitov (ID) v koži pri bolnikih s sistemskim lupusom eritematozusom(SLE) v primerjavi z lokalno vnetno reakcijo - preliminarna raziskava
  1981
 61. Ferluga D
  Morfološke značilnosti in lokalizacija imunskih depozitov (ID) v ledvičnem telescu pri bolnikih s sistemskim lupusom eritematozusom (SLE) v primerjavi z lokalno vnetno reakcijo: klasifikacija lupusnega glomerulonefritisa (L-GN)
  1981
 62. Vizjak A
  Imunohistološke značilnosti imunskih depozitov v ledvičnem telescu pri bolnikih s sistemskim lupusom eritematozusom (SLE) v primerjavi z lokalno vnetno reakcijo
  1981
 63. Perković T
  Morfološke in imunološke značilnosti imunskih depozitov (ID) v koži pri bolnikih s sistemskim lupusom eritematozusom (SLE) v primerjavi z lokalno vnetno reakcijo
  1982
 64. Hvala A
  Mikrotubuli, mikrofilamenti in miksovirusom podobne strukture v ledvicah pri bolnikih s sistemskim lupusom eritematozusom (SLE)
  1982
 65. Vizjak A; Rozman B; Koselj-Kajtna M; Presetnik M; Kastelic C; Pečar J
  Imunski depoziti u bubregu kod sistemnog lupusa eritematozusa (SLE) u korelaciji sa serološkim imunološkim parametrima
  1983
 66. Pirnat V; Vitorović M; Rozman B; Ličina M
  Psihiatrične motnje pri sistemskem eritematodesu
  1984
 67. Logar D; Kotnik V
  Monoklonalna protitelesa: Uporaba v raziskovanju patogeneze revmatoidnega artritisa, polimiozitisa in sistemskega eritematodesa
  1983
 68. Žemva A; Rozman B; Bardorfer I; Perković T
  Prizadetost srčnih zaklopk pri bolnikih s sistemskim eritematodesom
  1983
 69. Rozman B
  SISTEMSKI LUPUS ERITEMATODES
  1982
 70. Hvala A; Ferluga D
  MIKSOVIRUSOM PODOBNE STRUKTURE V LEDVICAH PRI SISTEMSKEM LUPUSU ERITEMATODESU (SLE)
  1982
 71. Mušič E; Remškar Z; Vizjak A
  IMUNSKI KOMPLEKSI U PLUĆIMA KOD SISTEMSKOG ERITEMATODESA (SE) I REUMATOIDNOG ARTRITISA (RA)
  1981
 72. Rozman B; Darian-Pirc E; Presetnik M
  ZNAčENJE ANTITIJELA PROTIV DEZOKSIRIBONUKLEINSKE KISELINE I ANTINUKLEARNIH FAKTORA U DIJAGNOSTICI SISTEMNOG ERITEMNOG LUPUSA
  1977
 73. Mušič E; Drinovec I
  NAŠI PRIMERI S PLJUčNIMI SPREMEMBAMI PRI SISTEMSKEM ERITEMATODESU
  1980
 74. Mušič E; Drinovec I
  PLJUčA PRI SISTEMSKEM ERITEMATODESU
  1980
 75. Planinšič I
  ERITEMATO-EROZIVNA REAKCIJA KOT BIOLOŠKI KRITERIJ ZA INDIVIDUALNO DOLOčANJE SKUPNE DOZE PRI FRAKCIONIRANEM OBSEVANJU KARCINOMOV KOžE Z MEHKIMI RENTGENSKIMI žARKI
  1978
 76. Darian-Pirc E; Rozman B; Presetnik M
  ZDRAVILA IN SINDROM SISTEMSKEGA ERITEMATODESA
  1979
 77. Ferluga D; Vizjak A; Hvala A; Rozman B; Jezeršek P; Luzar S; Drinovec J; Darian-Pirc E; Karo F; Trampuš F
  HISTOLOŠKE, IMUNOFLUORESCENčNE IN ELEKTRONSKOMIKROSKOPSKE SPREMEMBE LEDVIC PRI SISTEMSKEM LUPUSU ERITEMATODESU
  1978
 78. Radovanović V; Arnerić S; Janković D; Mladenović P; Stanković K
  MEDIKAMENTOZNI EKSANTEMI TIPA FIKSNOG ERITEMA
  1978
 79. Rozman B; Darian-Pirc E; Presetnik M
  PRISPEVEK K POZNAVANJU SISTEMSKEGA ERITEMATODESA
  1978
 80. Miličević M
  NEKI IMUNOLOŠKI TESTOVI KOD SISTEMNOG LUPUSA ERITEMATODESA
  1976
 81. Tedesco Francesco
  Complement deficiencies and infectious diseases
  [Pomanjkljivosti sistema komlementa in nalezljive bolezni]
  2000
 82. Ferluga Dušan; Hvala Asta; Vizjak Alenka
  Imunski depoziti in histopatologija vnetnega odziva pri sistemskem lupusu eritematozusu
  [Immune deposits and histopathology of inflammatory reaction in systemic lupus erythematosus]
  1999
 83. Koser-Kolar Nataša; Arzenšek Jože
  Pomen društva psoriatikov pri razreševanju psihosocialnih težav bolnikov z luskavico
  [The significance of the psoriasis society in solving psycho-social difficulties of patients with psoriasis]
  1999
 84. Benedičič-Pilih Ana; Dolenc-Voljč Mateja; Berčič Marija; Vizjak Alenka; Jurčič Vesna; Kansky Aleksej
  Pemphigus paraneoplasticus
  [Paraneoplastic pemphigus]
  1999
 85. Kecelj Nada
  Etiopatogeneza rozacee
  [Ethiopathogenesis of rosacea]
  1999
 86. Šipek-Dolničar Alenka
  Klinična slika in patohistološke značilnosti zunajglomerulnih žilnih sprememb pri bolnikih s sistemskim lupusom eritematozusom in antikardiolipinskimi protitelesi
  1999
 87. Košak Robert; Antolič Vane
  Eritromelalgija
  [Erythromelalgia]
  1999
 88. Arnol Miha
  Izražanje celičnih adhezijskih molekul na endotelnih celicah ledvic in horioidnega pleteža pri bolnikih s sistemskim lupusom eritematozusom
  [Expression of cell adhesion molecules on kidney and choroid plexus endothelial cells in patients with systemic lupus erythematosus]
  1999
 89. Kos-Golja Mojca
  Zvišana telesna temperatura pri sistemskih boleznih vezivnega tkiva
  [Fever in connective tissue diseases]
  1999
 90. Lee Jeffrey R; Proulx Gary M; Donaldson Craig W; Orner James B
  Systemic lupus erythematosus diagnosed with extreme skin reaction during radiation therapy: a case report
  [Sistemski lupus eritematodes z izrazito kožno reakcijo med radioterapijo: prikaz primera]
  1998
 91. Turjanski N; Brooks DJ
  PET studies of dopaminergic function in involuntary movement disorders
  [študije dopaminergičnih funkcij pri ekstrapiramidnih motnjah s pozitronsko emisijsko tomografijo (PET)]
  1996
 92. Holc Iztok
  Sistemski lupus eritematosus - prikaz primera
  1997
 93. Pahor Artur
  Naše izkušnje pri zdravljenju sistemskega lupusa eritematosusa (SLE)
  [Our experiences in the treatment of systemic lupus erythematosus (SLE)]
  1997
 94. Krajnc Ivan; Holc Iztok
  Klinična slika sistemskega eritematosusa
  1997
 95. Rozman Blaž
  Etiopatogeneza sistemskega lupusa eritematozusa
  1997
 96. Ferluga D; Hvala A; Kobenter T; Vizjak A
  Značaj elektronske mikroskopije u istraživanju i dijagnostici sistemskog lupusa eritematozusa
  1989
 97. Vizjak A
  Glomerulni in zunajglomerulni imunski depoziti pri sistemskem lupusu eritematozusu
  1994
 98. Betetto M
  Eritematoskvamozne dermatoze
  1993
 99. Betetto M
  Nekateri posebno oblikovani eritemi
  1993
 100. Praprotnik S
  Sistemski lupus eritematozus
  1993

1 101  New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics