biomedicina slovenica


"Eritropoetin" : 69

 1. Cigoj Mateja; Čop Katja; Lebar Blaž; Kotnik Urška; Fecková Barbora; Solár Peter; Komel Radovan; Debeljak Nataša
  Characterization of erythropoietin and estrogen receptors in breast cancer cell lines by western, far-western and double blotting
  2017
 2. Mencin Iva; Kristan Aleša; Prijatelj Tinkara; Vočanec Danijela; Fink Martina; Pajič Tadej; Preložnik-Zupan Irena; Kunej Tanja; Debeljak Nataša
  Identification of sequence variants associated with familial erythrocytosis in EPO, EPOR, EPAS1 and VHL genes
  2017
 3. Kimáková Patrícia; Solár Peter; Solárová Zuzana; Komel Radovan; Debeljak Nataša
  Erythropoietin and its angiogenic activity
  2017
 4. Knehtl Maša; Hren Martin; Hojs Nina; Bevc Sebastjan; Hojs Radovan; Ekart Robert
  Single peritoneal dialysis centre observations of treatment adequacy, anemia treatment, inflammation, mineral bone disease, and peritonitis rate - in patients undergoing continuous ambulatory peritoneal dialysis versus automated peritoneal dialysis
  [Analiza učinkovitosti zdravljenja, obravnave slabokrvnosti, vnetja, mineralne kostne bolezni in pogostosti peritonitisov dializnega centra - primerjava kontinuirane ambulantne peritonealne dialize (capd) in avtomatizirane peritonealne dialize (adp)]
  2017
 5. Miksić Mirjana; Dukić Vuković Tanja; Pogorevc Robert; Treiber Milena
  Treatment with erythropoietin in neonatology
  2016
 6. Debeljak Nataša
  Eritropoetin in eritropoezon spodbujajoča zdravila
  2016
 7. Cigoj Mateja; Kotnik Urška; Košenina Sara; Komel Radovan; Debeljak Nataša
  Normalization of erythropietin and estrogen receptors detection in breast cancer cell lines
  2016
 8. Fecková Barbora; Kimáková Patrícia; Ilkovičová Lenka; Szentpéteriová Erika; Debeljak Nataša; Solárová Zuzana; Sačková Veronika; Šemeláková Martina; Bhide Mangesh; Solár Peter
  Far-western blotting as a solution to the non-specificity of the anti-erythropoietin receptor antibody
  2016
 9. Grmec Štefek
  Ključne smernice v raziskovanju na področju oživljanja in novi farmakološki pristopi pri KPO
  2009
 10. Strnad Matej; Grmec Štefek
  Vpliv eritropoetina na preživetje in nevrološki izhod po oživljanju
  2009
 11. Debeljak Nataša
  Eritropoetin in njegovi analogi
  [Erythropoietin and analogues]
  2016
 12. Borovšak Zvonko
  Vpliv anemije v perioperativnem obdobju na izid kirurškega zdravljenja
  [Influence of anaemia in perioperative period on the outcome of the surgical procedures]
  2007
 13. Templeton Arnoud J.; Šeruga Boštjan
  Primum non nocere
  2015
 14. Strnad Matej; Grmec Štefek
  Vpliv eritropoetina na preživetje in nevrološki izhod po oživljanju
  2010
 15. Košenina Sara; Pevec Urška; Trošt Nina; Hevir-Kene Neli; Lanišnik-Rižner Tea; Komel Radovan; Debeljak Nataša
  Characterization of erythropoietin and estrogen receptor proteins in breast cancer cell lines
  2015
 16. Trošt Nina; Lanišnik-Rižner Tea; Komel Radovan; Solár Peter; Debeljak Nataša
  Modulation of tamoxifen response via erythropoietin receptor
  2015
 17. Strnad Matej; Zadel Sabina; Prosen Gregor; Križmarić Miljenko; Klemenc-Ketiš Zalika
  Impact of erythropoietin on myocardial infarction size: a pilot, retrospective study in the particular case of resuscitation after cardiac arrest due to AMI
  2014
 18. Cegnar Mateja; Podobnik Barbara; Gaberc-Porekar Vladka; Novak Štagoj Mateja; Jalen Špela; Komel Radovan; Caserman Simon
  Erythropoietin conjugates having oral bioavailability
  2015
 19. Marušić Maja; Komel Radovan
  Razvoj učinkovitih epitelijskih modelov za ugotavljanje prehodnosti proteinov in vitro
  [Development of effective epithelial models for assessing protein permeability in vitro]
  2013
 20. Trošt Nina; Stepišnik Tina; Berne Sabina; Pucer Anja; Petan Toni; Komel Radovan; Debeljak Nataša
  Recombinant human erythropoietin alters gene expression and stimulates proliferation of MCF-7 breast cancer cells
  2013
 21. Lokar Anita; Španinger Klemen; Komel Radovan; Osredkar Joško; Debeljak Nataša
  Impact of biathlon training intensity on the modification of erythropoietin isoforms and haematological parameters
  2013
 22. Trošt Nina; Serša Gregor; Komel Radovan; Debeljak Nataša
  Mechanisms of erythropoietin modulated cisplatin cytotoxicity in breast cancer cells
  2013
 23. Strnad Matej; Zadel Sabina; Prosen Gregor; Križmarić Miljenko; Klemenc-Ketiš Zalika
  Vpliv eritropoetina na velikost miokardnega infarkta pri bolnikih, ki so utrpeli srčni zastoj izven bolnišnice
  [Impact of erythropoietin on myocardial infarction size in patients with out-of-hospital cardiac arrest due to acute myocardial infarction]
  2012
 24. Rus Igor; Šluga M; Avberšek-Lužnik Ivica
  Primerjava učinkovitosti eritropoetina alfa/beta in darbapoetina alfa pri bolnikih s končno ledvično odpovedjo
  2008
 25. Španinger Klemen
  Rekombinantni človeški eritropoetin: analiza celokupnega eritropoetina z izoelektričnim fokusiranjem pri bolnikih z rakom in molekularni mehanizmi nevroprotekcije v celičnim linijah
  [Recombinant human erythropoietin eanalysis of the total erythropoietin with isoelectric focusing in cancer patients and the molecular mechanisms of neuroprotection in cell lines]
  2011
 26. Hojs N
  Vpliv nadomeščanja s kontinuiranimi nizkimi dozami železa na korekcijo anemije z eritropoetinom pri hemodializnih bolnikih
  2009
 27. Krajnc Olga
  Racionalno zdravljenje s krvnimi pripravki v pediatriji
  [Rational therapy by blood components in pediatry]
  2010
 28. Kornhauser-Cerar Lilijana
  Uporaba humanega rekombinantnega eritropoetina v neonatologiji
  [Use of human recombinant erythropoietin in neonatology]
  2009
 29. Španinger Klemen; Debeljak Nataša
  Eritropoetin, epoetini in njihova detekcija
  [Erythropoietin, epoetins and detection]
  2009
 30. Strnad Matej; Grmec Štefek
  Uporaba eritropoetina pri kardiopulmonalnem oživljanju v predbolnišničnem okolju
  [Application of erythropoietin in cardiopulmonary resuscitation in the prehospital setting]
  2009
 31. Kodrič Nada
  Predoperativna priprava bolnika na načrtovano ortopedsko operacijo z eritropoetinom alfa
  [Preoperative treatment with epoetin alpha for elective orthopedic surgery]
  2009
 32. Strnad Matej; Grmec Štefek
  Vpliv eritropoetina na preživetje bolnikov s srčnim zastojem v predbolnišničnem okolju
  [Effects of erytropoietin on outcome in out-of-hospital cardiac arrest]
  2009
 33. Preložnik-Zupan Irena
  Nadomestno zdravljenje anemij s krvnimi pripravki in eritropoetinom
  [Management of anaemia with red cell transfusions abd erythropoietins]
  2008
 34. Derganc Metka; Osredkar Damjan
  Hypoxic-ischemic brain injury in the neonatal period - current concepts, novel diagnostic approaches and neuroprotective strategies
  [Hipoksično-ishemična okvara možganov v neonatalnem obdobju - sodobni pogledi, nove diagnostične metode in nevroprotektivni ukrepi]
  2008
 35. Žiberna Lovro; Žiberna Klemen; Štrukelj Borut; Mlinarič-Raščan Irena
  Možnosti uporabe genskega dopinga in problemi njegove detekcije
  [An overview of gene doping applications and problems of its detection]
  2007
 36. Strnad Matej; Grmec Štefek
  Eritropoetin - nov terapevtski pristop pri oživljanju?
  [Erythropoietin - a new therapeutic approach to cardiopulmonary resuscitation?]
  2007
 37. Doljak Bojan
  Eritropoetin
  2007
 38. Meglič Dušanka; Miksić Mirjana; Pogorevc Robert; Štelcar Andreja
  Vpliv zdravljenja z eritropoetinom na zmanjševanje števila transfuzij krvnih derivatov pri nedonošenih - izkušnje na Kliniki za pediatrijo Maribor
  2007
 39. Španinger Klemen; Berne Sabina; Komel Radovan; Debeljak Nataša
  Vpliv podporne terapije s humanim rekombinantnim eritropoetinom na lastnosti rakastega tkiva bolnic z razsejanim rakom dojke med kemoterapijo
  2007
 40. Šebeštjen Miran
  Anemija in srčno popuščanje
  [Anemia and heart failure]
  2006
 41. Jagodic Helena
  Spremljanje zdravljenja z eritropoetinom pri bolnikih s protitumorno terapijo drobnoceličnega pljučnega raka
  [Monitoring erythropoietin treatment on patients receiving anticancer therapy for small cell lung cancer]
  2006
 42. Maiese Kenneth; Li Faqi; Zhong-Chong Zhao
  Nove možnosti uporabe eritropoetina
  [New avenues of exploration for erythropoietin]
  2005
 43. Mlakar Uroš
  Indikacije za zdravljenje z eritropoetinom
  [Indications for treatment with erythropoietin]
  2005
 44. Malovrh Marko
  Zdravljenje renalne anemije z eritropoetinom in železom: lastne izkušnje
  [The treatment of renal anemia with erythropoetin and iron: personal experiences]
  2005
 45. Varl Janez
  Eritropoetin
  1994
 46. Mali P; Kitanovski L; Jazbec J; Anžič J; Benedik-Dolničar M
  Naše izkušnje pri zdravljenju anemije z eritropoetinom pri otroku z rakom
  2004
 47. Pecik M; Pogorevc Z; Premru V; Malovrh M
  Intravenozni vitamin C ne poveča učinkovitosti eritropoetina
  2004
 48. Preložnik-Zupan Irena; Lenart Katarina
  Klinični pomen novih metod (količina hemoglobina v retikulocitih in hipokromni eritrociti) za oceno pomanjkanja železa v telesu
  [Clinical utility of new diagnostic approaches (reticulocyte hemoglobin content and hypochromic red cells) for iron deficiency states]
  2004
 49. Vogrin Bernarda; Vogrin Matjaž; Miksić Mirjana; Roškar Zdravko; Šauperl Mira
  Pomen določanja serumskih transferinskih receptorjev
  [The role of serum transferrin receptors measurement]
  2004
 50. Glaser Marjana
  Rastne lastnosti cirkulirajočih krvotvornih matičnih celic pri kronični ledvični odpovedi
  [Proliferation of circulating hematopoietic stem cells in chronic renal failure]
  2004
 51. Jarc Maja; Ramšak Darja; Petrovič Božica
  Primerjava podkožnega in intravenskega zdravljenja z eritropoetinom pri bolnikih, zdravljenih s hemodializo, v Splošni bolnišnici Maribor
  [Subcutaneous compared with intravenous epoetin in patients receiving hemodialysis treated in General hospital Maribor]
  2004
 52. Mlakar Uroš
  Ugotavljanje vzrokov za eritrocitozo
  [Etiology of erythrocythosis]
  2003
 53. Knap Bojan
  Kardiorenalna anemija - problem in zdravljenje
  [Cardiorenal anemia - problem and treatment]
  2003
 54. Novljan Gregor
  Uporaba eritropoetina pri otrocih s kronično ledvično odpovedjo
  2002
 55. Mali Polona
  Uporaba eritropoetina v hemato-onkologiji pri otroku
  2002
 56. Kornhauser-Cerar Liljana; Babnik Janez
  Uporaba eritropoetina v neonatologiji
  2002
 57. Kornhauser-Cerar Lilijana
  Liječenje anemije zbog nedonošenosti rekombinantnim humanim eritropoetinom
  2000
 58. Modic Mojca; Andoljšek Dušan
  Sekundarna akutna nelimfoblastna levkemija pri bolniku z diseminiranim plazmocitom
  [Acute secondary non-lymphoblastic leukaemia in a patient with multiple myeloma]
  2000
 59. Urbančič Alenka; Ponikvar Rafael
  Evaluation of B and C virus hepatitis in chronic dialysis patients in our hemodialysis center
  2000
 60. Čufer A; Močivnik M
  r-Hu eritropoetin (r-Hu EPO), uporaba in učinki zdravljenja v našem centru
  2000
 61. Zbačnik Rok; Gregorič Gašper
  48-urno neinvazivno ambulantno merjenje krvnega tlaka pri bolnikih s končno ledvično odpovedjo, zdravljenih s pomočjo hemodialize
  [48-hour non-invasive ambulatory blood pressure monitoring in patients with end stage renal failure, treated by haemodialysis]
  1998
 62. Černelč Peter
  Pomen citokinov za zdravljenje
  [The use of cytokines in therapy]
  1998
 63. Mlakar Uroš
  Koncentracija eritropoetina v serumu pri bolnikih z diseminiranim plazmocitomom pred začetkom zdravljenja
  [Pre-treatment serum eryhropoietin in patients with multiple myeloma]
  1998
 64. Kveder Radoslav
  Zdravljenje s humanim rekombinantnim eritropoetinom
  1997
 65. Varl J
  Eritropoetin pri sistemskih in kroničnih boleznih
  1996
 66. Kveder R; Bren AF; Varl J
  Izkušnje pri kliničnem testiranju in uporabi humanega rekombinantnega eritropoetina (r-Hu-EPO)
  [Experiences with clinical testing and usage of recombinant human erythropoietin (r-Hu-EPO)]
  1996
 67. Pečovnik-Balon B; Drinovec J
  Rekombinantni human eritropoetin II: lastne izkušnje pri bolnikih na hemodializi
  [Recombinant erythropoietin II: our experiences at the patients on chronic hemodialysis]
  1995
 68. Drinovec J; Pečovnik-Balon B
  Rekombinantni humani eritropoetin I
  [Recombinant human erythropoietin I]
  1995
 69. Kornhauser-Cerar L; Anžič J
  Anemija nedonošenčka - zdravljenje z rekombinantnim humanim eritropoetinom kot alternativa transfuziji?
  [Anaemia of prematurity - treatment with recombinant human erythropoietin as an alternative to transfusion?]
  1994New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics