biomedicina slovenica


"Erythropoietin" : 177

 1. Cigoj Mateja; Čop Katja; Lebar Blaž; Kotnik Urška; Fecková Barbora; Solár Peter; Komel Radovan; Debeljak Nataša
  Characterization of erythropoietin and estrogen receptors in breast cancer cell lines by western, far-western and double blotting
  2017
 2. Kimáková Patrícia; Solár Peter; Solárová Zuzana; Komel Radovan; Debeljak Nataša
  Erythropoietin and its angiogenic activity
  2017
 3. Ilkovičová Lenka; Trošt Nina; Szentpéteriová Erika; Solár Peter; Komel Radovan; Debeljak Nataša
  Overexpression of the erythropoietin receptor in RAMA 37 breast cancer cells alters cell growth and sensitivity to tamoxifen
  2017
 4. Knehtl Maša; Hren Martin; Hojs Nina; Bevc Sebastjan; Hojs Radovan; Ekart Robert
  Single peritoneal dialysis centre observations of treatment adequacy, anemia treatment, inflammation, mineral bone disease, and peritonitis rate - in patients undergoing continuous ambulatory peritoneal dialysis versus automated peritoneal dialysis
  [Analiza učinkovitosti zdravljenja, obravnave slabokrvnosti, vnetja, mineralne kostne bolezni in pogostosti peritonitisov dializnega centra - primerjava kontinuirane ambulantne peritonealne dialize (capd) in avtomatizirane peritonealne dialize (adp)]
  2017
 5. Lakič Nikola; Mrak Miha; Šušteršič Miha; Rakovec Peter; Bunc Matjaž
  Perioperative erythropoietin protects the CNS against ischemic lesions in patients after open heart surgery
  2016
 6. Miksić Mirjana; Dukić Vuković Tanja; Pogorevc Robert; Treiber Milena
  Treatment with erythropoietin in neonatology
  2016
 7. Fecková Barbora; Kimáková Patrícia; Ilkovičová Lenka; Szentpéteriová Erika; Debeljak Nataša; Solárová Zuzana; Sačková Veronika; Šemeláková Martina; Bhide Mangesh; Solár Peter
  Far-western blotting as a solution to the non-specificity of the anti-erythropoietin receptor antibody
  2016
 8. Grmec Štefek
  Ključne smernice v raziskovanju na področju oživljanja in novi farmakološki pristopi pri KPO
  2009
 9. Grmec Štefek; Strnad Matej; Gazmuri Raúl J.
  Erythropoietin facilities return of spontaneous circulation and survival in victims of out-of-hospital cardiac arrest
  2011
 10. Grmec Štefek
  Erythropoietin facilitates ROSC and survival in victims of out-of-hospital cardiac arrest
  2010
 11. Grmec Štefek; Strnad Matej; Kupnik Dejan; Sinkovič Andreja; Gazmuri Raúl J.
  Erythropoietin facilitates the return of spontaneous circulation and survival in victims of out-of-hospital cardiac arrest
  2010
 12. Strnad Matej; Grmec Štefek
  Vpliv eritropoetina na preživetje in nevrološki izhod po oživljanju
  2009
 13. Grmec Štefek; Strnad Matej; Kupnik Dejan; Sinkovič Andreja; Marc Gašper
  Erythropoietin facilitates return of spontaneous circulation and subsequent ICU admission in victims of out-of-hospital cardiac arrest
  2008
 14. Debeljak Nataša
  Eritropoetin in njegovi analogi
  [Erythropoietin and analogues]
  2016
 15. Skitek Milan; Jerin Aleš
  Proenkefalin A and protachykinin in ischemic neurological complications after cardiac surgery
  2016
 16. Borovšak Zvonko
  Vpliv anemije v perioperativnem obdobju na izid kirurškega zdravljenja
  [Influence of anaemia in perioperative period on the outcome of the surgical procedures]
  2007
 17. Čemažar Maja
  Vloga faktorjev, ki spodbujajo eritropoezo (epoetini) pri rasti tumorjev in tumorski angiogenezi
  2010
 18. Strnad Matej; Grmec Štefek
  Vpliv eritropoetina na preživetje in nevrološki izhod po oživljanju
  2010
 19. Košenina Sara; Pevec Urška; Trošt Nina; Hevir-Kene Neli; Lanišnik-Rižner Tea; Komel Radovan; Debeljak Nataša
  Characterization of erythropoietin and estrogen receptor proteins in breast cancer cell lines
  2015
 20. Trošt Nina; Lanišnik-Rižner Tea; Komel Radovan; Solár Peter; Debeljak Nataša
  Modulation of tamoxifen response via erythropoietin receptor
  2015
 21. Grmec Štefek; Strnad Matej; Kupnik Dejan; Sinkovič Andreja; Gazmuri Raúl J.
  Erythropoietin facilitates the return of spontaneous circulation and survival in victims of out-of-hospital cardiac arrest
  2009
 22. Strnad Matej; Zadel Sabina; Prosen Gregor; Križmarić Miljenko; Klemenc-Ketiš Zalika
  Impact of erythropoietin on myocardial infarction size: a pilot, retrospective study in the particular case of resuscitation after cardiac arrest due to AMI
  2014
 23. Cegnar Mateja; Podobnik Barbara; Gaberc-Porekar Vladka; Novak Štagoj Mateja; Jalen Špela; Komel Radovan; Caserman Simon
  Erythropoietin conjugates having oral bioavailability
  2015
 24. Debeljak Nataša; Solár Peter; Sytkowski Arthur J.
  Erythropoietin and cancer
  2014
 25. Bittner N.; Cipková A.; Móciková H.; Wojciechowska-Lampka E.; Balázs M.; Ocvirk Janja
  Current management of chemotherapy-induced anemia with darbepoetin alfa
  2011
 26. Trošt Nina; Zupančič Tina; Liović Mirjana; Serša Gregor; Komel Radovan; Debeljak Nataša
  Erythropoietin modulates apoptosis and senescence in cells that were exposed to cisplatin
  2013
 27. Trošt Nina; Stepišnik Tina; Berne Sabina; Pucer Anja; Petan Toni; Komel Radovan; Debeljak Nataša
  Recombinant human erythropoietin alters gene expression and stimulates proliferation of MCF-7 breast cancer cells
  2013
 28. Trošt Nina; Bujko Kamila; Hevir-Kene Neli; Lanišnik-Rižner Tea; Komel Radovan; Debeljak Nataša
  High expression of erythropoietin receptor impairs breast cancer cell response to tamoxifen treatment
  2013
 29. Trošt Nina; Zupančič Tina; Liović Mirjana; Serša Gregor; Komel Radovan; Debeljak Nataša
  Erythropoietin modulates apoptosis and senescence in cDDP treated breast cancer cells
  2013
 30. Peterle Maja; Španinger Klemen; Komel Radovan; Osredkar Joško; Debeljak Nataša
  Isoelectric profile of erythropoietin in alpinists exposed to diverse altitudes
  2013
 31. Lokar Anita; Španinger Klemen; Komel Radovan; Osredkar Joško; Debeljak Nataša
  Impact of biathlon training intensity on the modification of erythropoietin isoforms and haematological parameters
  2013
 32. Pfeffer Marc A.; Navodnik-Preložnik Maja; Hojs Radovan; Saksida Silvana; Rus Igor
  #A #trial of darbepoetin alfa in type 2 diabetes and chronic kidney disease
  2009
 33. Trošt Nina; Serša Gregor; Komel Radovan; Debeljak Nataša
  Mechanisms of erythropoietin modulated cisplatin cytotoxicity in breast cancer cells
  2013
 34. Trošt Nina; Hevir Neli; Lanišnik-Rižner Tea; Debeljak Nataša
  Correlation between erythropoietin receptor(s) and estrogen and progesterone receptor expression in different breast cancer cell lines
  2013
 35. Španinger Klemen; Sytkowski Artur J; Debeljak Nataša
  Selection of reference genes for quantitative real-time PCR evaluation of chronic erythropoietin treatment effect on the SH-SY5Y and PC12 cells
  2013
 36. Strnad Matej; Zadel Sabina; Prosen Gregor; Križmarić Miljenko; Klemenc-Ketiš Zalika
  Vpliv eritropoetina na velikost miokardnega infarkta pri bolnikih, ki so utrpeli srčni zastoj izven bolnišnice
  [Impact of erythropoietin on myocardial infarction size in patients with out-of-hospital cardiac arrest due to acute myocardial infarction]
  2012
 37. Trošt Nina; Juvan Peter; Serša Gregor; Debeljak Nataša
  Erythropoietin effect on breast cancer cell prioliferation and protection from cisplatin induced cytotoxicity is time-dependent and modulated by steroid receptor and p53 status
  2012
 38. Trošt Nina; Juvan Peter; Serša Gregor; Debeljak Nataša
  Time-dependent effect of erythropoietin on breast cancer cell proliferation and protection from cisplatin induced cytotoxicity
  2012
 39. Juvan Neža; Režen Tadeja; Komel Radovan
  Erythropoietin receptor expression redulation in a cell model of non-hematopoietic origin
  2012
 40. Trošt Nina; Juvan Peter; Serša Gregor; Debeljak Nataša
  Contrasting effect of recombinant human erythropoietin on breast cancer cell response to cisplatin induced cytotoxicity
  2012
 41. Debeljak Nataša; Sytkowski Arthur J
  Erythropoietin and erythropoiesis stimulating agents
  2012
 42. Španinger Klemen
  Rekombinantni človeški eritropoetin: analiza celokupnega eritropoetina z izoelektričnim fokusiranjem pri bolnikih z rakom in molekularni mehanizmi nevroprotekcije v celičnim linijah
  [Recombinant human erythropoietin eanalysis of the total erythropoietin with isoelectric focusing in cancer patients and the molecular mechanisms of neuroprotection in cell lines]
  2011
 43. Spaninger K; Trošt N; Juvan P; Komel R; Debeljak N
  Global gene expression in erythropoietin treated SH-SY5Y cellline
  2011
 44. Glaser Marjana; Glaser Andrej
  Eritrocitoza
  [Erythrocytosis]
  2011
 45. Trošt Nina; Juvan Peter; Serša Gregor; Debeljak Nataša
  Erythropoietin in breast cancer: exploring molecular mechanisms of Epo and cisplatin cotreatment cancer cell lines
  2011
 46. Debeljak Nataša; Fon-Tacer Klementina; Berne Sabina; Borštnar Simona; Možina Barbara; Matos Erika; Škof Erik; Kloboves-Prevodnik Veronika; Pohar-Marinšek Živa; Osredkar Joško
  The role of recombinant human erythropoietin in breast cancer and neural cell lines
  2011
 47. Španinger Klemen; Sytkowski Artur; Juvan Peter; Debeljak Nataša
  The effect of erythropoietin on human neuronal cell line SH-SY5Y
  2011
 48. Španinger Klemen; Debeljak Nataša; Lasne Francoise; Martin Laurent; Martin Jean Antonie; Borštnar Simona; Matos Erika; Možina Barbara
  Isoelectric profiles of erythropoietin in urine and plasma in cancer patients
  2009
 49. Španinger Klemen; Borštnar Simona; Matos Erika; Možina Barbara; Sytkowski Arthur J; Komel Radovan; Debeljak Nataša
  Report on isoelectric focusing trial of erythropoietin profiling in two cancer patients during chemotherapy and darbepoetin treatment
  2011
 50. Malovrh Marko; Hojs Nina; Premru Vladimir
  The influence of need-based, continuous, low-dose iron replacement on hemoglobin levels in hemodialysis patients treated with erythropoiesis-stimulating agents
  2011
 51. Lakič Nikola; Šurlan Katarina; Jerin Aleš; Meglič Bernard; Curk Nina; Bunc Matjaž
  Importance of erythropoietin in brain protection after cardiac surgery: a pilot study
  2010
 52. Krajnc Olga
  Racionalno zdravljenje s krvnimi pripravki v pediatriji
  [Rational therapy by blood components in pediatry]
  2010
 53. Španinger K; Matos E; Možina B; Borštnar S; Sytkowski AJ; Komel R; Debeljak N
  Isoelectric focusing: method for detection of total erythropoietin in urine and plasma in cancer patients
  2010
 54. Trošt Nina; Fon-Tacer Klementina; Debeljak Nataša
  Downfall of the Erythropoietin
  2010
 55. Španinger Klemen; Sytkowski Arthur; Debeljak Nataša
  Searching for normalization genes in PC12 and SH-SY5Y cells treated with recombinant human erythropoietin
  2010
 56. Debeljak Nataša; Fon-Tacer Klementina; Berne Sabina; Borštnar Simona; Možina Barbara; Matos Erika; Škof Erik; Kloboves-Prevodnik Veronika; Pohar-Marinšek Živa; Osredkar Joško; Sytkowski Arthur J
  The role of recombinant human erythropoietin in breast cancer and neuroprotection
  2010
 57. Osredkar Damjan; Sall Jeffrey; Bickler Philip E; Ferriero Donna M
  The role of erythropoietin on hippocampal neurogenesis after neonatal hypoxia-ischemia
  2010
 58. Trošt Nina; Fon-Tacer Klementina; Debeljak Nataša
  Recombinant human erythropoietin (rHuEPO): mechanism of transcription activation in breast cancer cell lines
  2010
 59. Šebeštjen Miran; Keber Irena; Jug Borut
  Obravnava anemije pri bolnikih s srčnim popuščanjem
  [Treatment of anemia in heart failure patients]
  2010
 60. Osredkar Damjan; Sall Jeffrey W; Bickler Phillip E; Ferriero Donna M
  Erythropoietin promotes hippocampal neurogenesis in in-vitro models of neonatal stroke
  2010
 61. Kornhauser-Cerar Lilijana
  Uporaba humanega rekombinantnega eritropoetina v neonatologiji
  [Use of human recombinant erythropoietin in neonatology]
  2009
 62. Osredkar Damjan; Sall Jeffrey; Bickler Philip E; Leong Jason; Ferriero Donna M
  The role of erythropoietin on hippocampal neurogenesis after neonatal hypoxia-ischemia
  2009
 63. Osredkar Damjan; Sall Jeffrey W; Bickler Philip E; Ferriero Donna M
  The role of erythropoietin on hippocampal neurogenesis after neonatal stroke
  2009
 64. Španinger Klemen; Debeljak Nataša
  Eritropoetin, epoetini in njihova detekcija
  [Erythropoietin, epoetins and detection]
  2009
 65. Strnad Matej; Grmec Štefek
  Uporaba eritropoetina pri kardiopulmonalnem oživljanju v predbolnišničnem okolju
  [Application of erythropoietin in cardiopulmonary resuscitation in the prehospital setting]
  2009
 66. Španinger Klemen; Sytkowski Arthur; Debeljak Nataša
  Recombinant human erythropoietin: molecular mechanisms of neuroprotection in cell lines
  2009
 67. Trošt Nina; Španinger Klemen; Berne Sabina; Matos Erika; Škof Erik; Možina Barbara; Kloboves-Prevodnik Veronika; Pohar-Marinšek Živa; Borštnar Simona; Debeljak Nataša
  Molecular function of erythropoietin in breast cancer patients and cell lines
  2009
 68. Španinger Klemen; Lasne Francoise; Martin Laurent; Martin Jean Antoine; Matos Erika; Možina Barbara; Borštnar Simona; Debeljak Nataša
  Detection of total erythropoietin in urine and plasma of cancer patients with isoelectric focusing
  2009
 69. Huang L Eric; Ho Vincent; Arany Zoltan; Krainc Dimitri; Galson Deborah; Tendler Drory; Livingston David M; Bunn H Franklin
  Erythropoietin gene regulation depends on heme-dependent oxygen sensing and assembly of interacting transcription factors
  1997
 70. Strnad Matej; Grmec Štefek
  Vpliv eritropoetina na preživetje bolnikov s srčnim zastojem v predbolnišničnem okolju
  [Effects of erytropoietin on outcome in out-of-hospital cardiac arrest]
  2009
 71. Trošt Nina; Španinger Klemen; Berne Sabina; Matos Erika; Škof Erik; Kloboves-Prevodnik Erika; Pohar-Marinšek Živa; Borštnar Simona; Sytkowski Arthur J; Debeljak Nataša
  Molecular mechanisms of erythropoietin in breast cancer and neuronal cell lines
  2009
 72. Osredkar D; Sall J; Mckleroy W; Bickler PE; Lee C; Ferriero DM
  The role of erythropoietin and erathropoietin receptors in posthypoxic neurogenesis
  2008
 73. Preložnik-Zupan Irena; Šabovič Miso; Salobir Barbara; Buturović-Ponikvar Jadranka
  Characterization of the pro-thrombotic state in CAPD patients
  2008
 74. Preložnik-Zupan Irena
  Nadomestno zdravljenje anemij s krvnimi pripravki in eritropoetinom
  [Management of anaemia with red cell transfusions abd erythropoietins]
  2008
 75. Berne S; Španinger K; Komel R; Debeljak N
  Molecular mechanism of recombinant human erythropoietin action on cancer cells
  2008
 76. Feldman Laurie; Jeong Jee-Yeong; Davis Kerry L; Socha Amanda L; Španinger Klemen; Sytkowski Arthur
  Role of the erythropoietin receptor in breast cancer pathobiology
  2008
 77. Derganc Metka; Osredkar Damjan
  Hypoxic-ischemic brain injury in the neonatal period - current concepts, novel diagnostic approaches and neuroprotective strategies
  [Hipoksično-ishemična okvara možganov v neonatalnem obdobju - sodobni pogledi, nove diagnostične metode in nevroprotektivni ukrepi]
  2008
 78. Debeljak N; Sytkowski AJ
  Erythropoietin: new approaches to improved molecular designs and therapeutic alternatives
  2008
 79. Čeh Marija
  Pojav čiste aplastične anemije med zdravljenjem z rifampicinom
  [Rifampicin induced pure red cell aplasia]
  2008
 80. Žiberna Lovro; Žiberna Klemen; Štrukelj Borut; Mlinarič-Raščan Irena
  Možnosti uporabe genskega dopinga in problemi njegove detekcije
  [An overview of gene doping applications and problems of its detection]
  2007
 81. Strnad Matej; Grmec Štefek
  Eritropoetin - nov terapevtski pristop pri oživljanju?
  [Erythropoietin - a new therapeutic approach to cardiopulmonary resuscitation?]
  2007
 82. Španinger Klemen; Berne Sabina; Komel Radovan; Debeljak Nataša
  Recombinant human erythropoietin induced changes in signal transduction and gene expression in breast cancer patients
  2007
 83. Španinger Klemen; Berne Sabina; Komel Radovan; Debeljak Nataša
  Recombinant human erythropoietin - signal transduction in breast cancer cells
  2007
 84. Debeljak Nataša; Sytkowski Arthur J
  EpoR
  2007
 85. Kupnik Dejan; Grmec Štefek
  Erythropoietin in post-resuscitation neurological recovery: is there light at the end of the tunnel?
  2007
 86. Meglič Dušanka; Miksić Mirjana; Pogorevc Robert; Štelcar Andreja
  Vpliv zdravljenja z eritropoetinom na zmanjševanje števila transfuzij krvnih derivatov pri nedonošenih - izkušnje na Kliniki za pediatrijo Maribor
  2007
 87. Debeljak Nataša; Feldman L; Davis KL; Komel Radovan; Sytkowski AJ
  Variability in the immunodetection of His-tagged recombinant proteins
  2006
 88. Buturović-Ponikvar Jadranka; Kaplan-Pavlovčič Staša; Ponikvar Rafael; Malovrh Marko; Hojs Radovan; Varl Janez
  Kronična ledvična bolezen in anemija: knjižica za bolnike
  2006
 89. Kornhauser-Cerar Lilijana
  Zdravila
  2006
 90. Korošec Ladko
  Lista prepovedanih snovi: peptidni hormoni, mimetiki in analogi
  2006
 91. Jarc Maja; Borin Peter
  Zdravljenje s pripravki železa - prikaz primerov
  [Iron therapy - case reports]
  2006
 92. Šebeštjen Miran
  Anemija in srčno popuščanje
  [Anemia and heart failure]
  2006
 93. Jagodic Helena
  Spremljanje zdravljenja z eritropoetinom pri bolnikih s protitumorno terapijo drobnoceličnega pljučnega raka
  [Monitoring erythropoietin treatment on patients receiving anticancer therapy for small cell lung cancer]
  2006
 94. Glaser Marjana
  Growth characteristics of circulating hematopoietic progenitors in terminal renal failure
  2006
 95. Maiese Kenneth; Li Faqi; Zhong-Chong Zhao
  Nove možnosti uporabe eritropoetina
  [New avenues of exploration for erythropoietin]
  2005
 96. Derganc M
  Patofiziologija in klinična slika hipoksično-ishemične encefalopatije novorojenčka - kot vodilo za zdravljenje
  [Pathophysiology and clinical picture of hypoxic-ischaemic encephalopathy of the newborn - as a guideline to treatment]
  2005
 97. Mlakar Uroš
  Indikacije za zdravljenje z eritropoetinom
  [Indications for treatment with erythropoietin]
  2005
 98. Malovrh Marko
  Zdravljenje renalne anemije z eritropoetinom in železom: lastne izkušnje
  [The treatment of renal anemia with erythropoetin and iron: personal experiences]
  2005
 99. Debeljak Nataša; Davis Kerry L; Komel Radovan; Sytkowski Arthur J
  Variability in detection of His-tagged erythropoietin
  2005
 100. Buturović-Ponikvar Jadranka
  Renal replacement therapy in Slovenia: 2003 annual report
  2005

1 101  New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics