biomedicina slovenica


"Esophagus" : 185

 1. Naiman Melissa; Markota Andrej; Hegazy Ahmed; Dingley John; Kulstad Erik
  Retrospective analysis of esophageal heat transfer for active temperature management in post-cardiac arrest, refractory fever, and burn patients
  2018
 2. Peterlin Primož; Stanič Karmen; Méndez Carot Ignasi; Strojnik Andrej
  Treating lung cancer with dynamic conformal arc therapy
  2017
 3. Brecelj Jernej; Orel Rok; Zidar Nina
  Morphological and functional assessment of oesophageal mucosa integrity in children with cystic fibrosis
  [Morfološka in funkcionalna ocena integritete sluznice požiralnika pri otrocih s cistično fibrozo]
  2016
 4. Sever Nejc; Plut Samo; Šmid Lojze; Štabuc Borut
  Predlog slovenskih priporočil za obravnavo bolnikov z Barrettovim požiralnikov
  [Recommendations for Slovenian guidelines on the diagnosis and management of Barrett's esophagus]
  2015
 5. Flis Vojko; Milotič Franko; Kobilica Nina; Bergauer Andrej
  Kirurško zdravljenje zaradi tromboze vene porte
  2011
 6. Markota Andrej; Palfy Miroslav; Stožer Andraž; Sinkovič Andreja
  Difference between bladder and esophageal temperatures in mild induced hypothermia
  2015
 7. Ključevšek Damjana
  A pictorial essay on radiography of swallowing and esophageal disorders
  2015
 8. Šalinovič Domagoj; Naji Jamal; Tomažič Dušan
  Katetrska balonska dilatacija požiralnika pri benignih stenozah
  [Balloon dilatation of the esophagus in benign stenosis]
  2008
 9. Homan Matjaž; Orel Rok; Liacouras Chris
  Caustic Ingestion
  2013
 10. Skok Pavel; Ocepek Andreja; Ćeranić Davorin
  Pomen nujne endoskopije zgornjih prebavil pri odstranjevanju tujkov - rezultati obdobja 1994-2008
  [The role of emergency endoscopy in upper git foreign body extraction]
  2008
 11. Schäfer Georgia; Kabanda Siti; Van Rooyen Beverly; Bergant Marušič Martina; Banks Lawrence; Iqbal Parker M.
  #The #role of inflammation in HPV infection of the Oesophagus
  2013
 12. Dajčman Davorin; Ćeranić Davorin; Godec Novak Manca; Skok Pavel
  Zgodnje neoplastične spremembe sluznice zgornje prebavne cevi in njihovo sledenje
  [Early neoplastic lesions in upper gastrointestinal tract and their follow up]
  2012
 13. Smrekar Klavdija
  Rentgenska preiskava požiralnika za prikaz Zenkerjevega divertikla
  [Zenker's diverticulum - X-ray examination of the esophagus]
  2012
 14. Homan Matjaž; Orel Rok
  Foreign bodies in the esophagus in a mentally disturbed girl
  2011
 15. Zadel Sabina; Strnad Matej; Grmec Štefek
  Dokazovanje endotrahealne intubacije s kapnometrijo in ultrazvokom
  [Confirming of the endotracheal intubation with capnometry and ultrasound]
  2011
 16. Jović Viktor; Cerar Anton
  Histopatološke značilnosti Barrettovega požiralnika
  [Histopathological changes in Barrett's esophagus]
  2010
 17. Čebašek Vita
  Anatomija prebavne cevi
  [Anatomy of the alimentary canal]
  2010
 18. Vujanović Vitka; Grmec Štefek
  Uporaba point-of-care ultrazvočne diagnostike v kombinaciji s kapnometrijo za potrditev lege tubusa v predbolnišničnem okolju
  [The use of point-of-care ultrasound in combination with capnometry for verifying endotracheal tube placement in prehospital setting]
  2010
 19. Jagrič Tomaž; Ivanecz Arpad; Hazabent Marko; Potrč Stojan
  Ali je proksimalna subtotalna gastrektomija z interponatom pri izbranih pacientih boljši poseg kot totalna gastrektomija
  [Proximal or total gastrectomy regarding the quality of life in patients with carcinoma of the cardia]
  2009
 20. Zanchi Pero; Schlumph Rolf; Aras Nebijša; Schob Othmar; Schmid Ralph; Petricevic Ante; Largiader Felix
  Laparoscopic anterior extended seromyotomy with posterior truncal vagotomy: an experimental study
  1997
 21. Dajčman Davorin; Pernat Cvetka; Ocepek Andreja; Pocajt Milan
  Novosti v gastrointestinalni endoskopiji
  [Advances in gastrointestinal endoscopy]
  2009
 22. Veingerl Bojan; Hojski Aljaž; Vidovič Damjan; Zorko Anton
  Zdravljenje iatrogenih in spontanih perforacij požiralnika
  2007
 23. Tamiolakis D; Tsamis I; Thomaidis V; Lambropoulou M; Alexiadis G; Venizelos I; Jivanakis T; Papadopoulos N
  Jaw bone metastases: four cases
  2007
 24. Orel Rok; Vidmar Gaj
  Do acid and bile reflux into the esophagus simultaneously? Temporal relationship between duodenogastro-esophageal reflux and esophageal pH
  2007
 25. Mirković Tomislav
  Vpliv sorazmerne podpore predihavanju (SPP) na dihalni napor pri bolnikih v akutni dihalni stiski
  2006
 26. Dajčman Davorin
  Pomen Barrettovega požiralnika v sodobni gastrointestinalni endoskopiji
  2006
 27. Hlastan-Ribič Cirila; Pokorn Dražigost
  Prehrana in rak
  [Nutrition and cancer]
  2006
 28. Skok Pavel
  Tujki v zgornji prebavni cevi - vloga nujne endoskopske preiskave
  [Foreign bodies in upper gastrointestinal tract - the role of urgent endoscopy]
  2006
 29. Šubic Tanja; Jamar Breda; Dolenšek Marija
  Duplication cyst of the esophagus
  2006
 30. Šereg-Bahar Maja
  Glasovne motnje in gastroezofagealni refluks
  2006
 31. Orel R; Brecelj J; Homan M; Heuschkel R
  Treatment of oesophageal bile reflux in children: the results of a prospective study with omeprazole
  2006
 32. Eržen Janez
  Poškodbe prsnega koša
  2006
 33. Ćeranić Davorin; Veingerl Bojan
  Primerjava zamejitve raka požiralnika z endoskopskim ultrazvokom in operativnim rezultatom
  [Comparison of endosonographic staging with surgical results in esophageal cancer]
  2005
 34. Bitenc Marko; Eržen Janez; Grosek Jan; Sok Mihael
  Rak gastroenzofagealnega prehoda - prikaz naših izkušenj
  [Cancer of oesophagogastric junction - our experiences]
  2005
 35. Ivanecz Arpad; Potrč Stojan; Horvat Matjaž; Kavalar Rajko
  Abdominalna transhiatusna resekcija želodca in distalnega dela požiralnika pri raku v proksimalni tretjini želodca
  [Abdominal transhiatal gastrectomy and distal esophagectomy by proximal third gastric carcinoma]
  2005
 36. Grmec Š
  Emergency endotracheal intubation: malposition and early detection
  2005
 37. Skok Pavel; Ocepek Andreja; Ćeranić Davorin; Pocajt Milan
  Tujki v zgornji prebavni cevi in nujni endoskopski posegi - pregled desetletnega obdobja
  [Foreign bodies in upper gastrointestinal tract and urgent endoscopic interventions - review of a ten-year period]
  2005
 38. Grmec Š; Mally Š
  Prehospital determination of tracheal tube placement in severe head injury
  2004
 39. Skok Pavel
  Krvavitve iz prebavne cevi - izsledki desetletnega obdobja
  [Gastrointestinal tract hemorrhage - results of a ten-year period]
  2005
 40. Skok Pavel
  Starostniki in refluksna bolezen požiralnika
  [The elderly and reflux disease of the esophagus]
  2005
 41. Crnjac Anton
  Poškodbe požiralnika pri starostniku
  2004
 42. Gorjup Boštjan
  Zdravljenje in preprečevanje krvavitve varic požiralnika
  [Therapy and prevention of esophageal varices hemorrhage]
  2005
 43. Crnjac A; Antonič J; Zorko A
  Iatrogenes oesophageal perforations
  1996
 44. Tepeš Bojan
  Gastroezofagealna refluksna bolezen
  [Gastroesophageal reflux disease]
  2004
 45. Orel Rok; Markovič Saša
  Bile in the esophagus: a factor in the pathogenesis of reflux esophagitis in children
  2003
 46. Ćeranić Davorin; Skalicky Marijan; Skok Pavel; Dajčman Davorin; Urlep Dejan
  Endoskopski ultrazvok in bolezni požiralnika
  [Endoscopic ultrasound and oesophageal disease]
  2004
 47. Skok Pavel; Ocepek Andreja; Ćeranić Davorin; Pocajt Milan
  Tujki v zgornji prebavni cevi in endoskopski posegi
  [Foreign bodies in upper gastrointestinal tract and endoscopic procedures]
  2004
 48. Antonič Jože
  50. obletnica Oddelka za torakalno kirurgijo v Mariboru
  [50 years of the Department of thoracic surgery in Maribor]
  2004
 49. Skok P; Ocepek A; Pocajt M; Ćeranić D
  Uspešnost endoskopskih posegov pri tujkih v zgornji prebavni cevi - pregled desetletnega obdobja
  2004
 50. Orel Rok; Markovič Aleksandra
  Vloga duodenogastroezofagealnega refluksa pri gastroezofagealni refluksni bolezni - tuje in lastne izkušnje
  2004
 51. Simčič Marija Majda; Hafnar Darja
  Gamagrafski prikaz gibanja notranjih struktur prsnega koša med obsevanjem
  [Gammagraphic imageing of movement of thorax during the radiotherapy]
  2004
 52. Ećimović Patricija
  Drugi primarni raki pri bolnikih s kadilskimi raki v Sloveniji v obdobju 1961-2000 ter njihov vpliv na preživetje
  2004
 53. Kobe Valentina; Dekleva A; Lenart IF; Širca A; Velepič M
  Anatomija: skripta za študente medicine. 4. del. Drobje, koža
  2003
 54. Zorc-Pleskovič Ruda; Petrovič Danijel
  Razvoj prebavil
  [Embryology of digestive system]
  2004
 55. Golub Mirjam; Grmec Štefek; Pocajt Maksimiljan
  Sindrom Dieulafoy - redek vzrok masivne krvavitve iz gastrointestinalnega trakta - prikaz primera
  [Syndrome Dieulafoy - a rare case of lassive gastrointestinal bleeding - a case report]
  2004
 56. Skok Pavel; Ocepek Andreja
  Tujki v zgornji prebavni cevi - nujna stanja v gastroenterologiji
  [Foreign bodies in upper gastrointestinal tract - urgent conditions in gastroenterology]
  2004
 57. Kocijančič Borut
  Ligatura varic v požiralniku in želodcu
  2004
 58. Skalicky Marjan; Dajčman Davorin; Skok Pavel; Pernat Cvetka; Čeranič Davorin; Urlep Dejan; Pocajt Maksimiljan
  Vloga endoskopskega ultrazvoka v diagnostiki in zdravljenju bolezni zgornjih prebavil
  [The role of endoscopic ultrasound in diagnostic and therapy of upper gastrointestinal diseases]
  2004
 59. Sjekavica Ivica; Pavliša Goran; Šeronja-Kuhar Marina; Moscatello Ines; Štern-Padovan Ranka
  Boerhaave's syndrome: a case with an atypical right-sided oesophageal perforation
  [Boerhaavejev sindrom: primer neznačilnega predrtja požiralnikove desne stene]
  2004
 60. Tepeš Bojan
  Epidemiologija gastroezofagealne refluksne bolezni
  2003
 61. Premrov Andrej
  Manometrija požiralnika
  2003
 62. Tepeš Bojan
  Fiziologija motorične aktivnosti zgornje prebavne cevi
  2003
 63. Dajčman Davorin
  Endoskopski ultrazvok in portalna hipertenzija
  [Endoscopic ultrasound in portal hypertension]
  2003
 64. Ćeranić Davorin; Veingerl Bojan
  Endoskopski ultrazvok in bolezni požiralnika
  [Endoscopic ultrasound and esophageal diseases]
  2003
 65. Genta Robert M
  Twenty years in the life of the gastric mucosa
  2003
 66. Walch A; Werner M
  Molecular pathology of Barrett's adenocarcinoma and its precursor lesions
  2003
 67. Flejou Jean-Francois
  How to report biopsies of Barrett's oesophagus
  2003
 68. Orel Rok
  Vloga kislega gastroezofagealnega refluksa in duodenogastroezofagealnega refluksa v patogenezi refluksnega ezofagitisa pri otrocih in mladostnikih
  [Role of acid gastroesophageal reflux and duodenogastroesophageal reflux in the pathogenesis of reflux esophagitis in children and adolescents]
  2003
 69. Orel Rok; Markovič Saša
  Vloga duodenogastroezofagealnega refluksa v patogenezi refluksnega ezofagitisa pri otrocih
  2003
 70. Župevc A; Žargi M; Arnež Z; Eržen J; Fajdiga I
  Le transplant libre jejunal revascularise pour la reconstruction du pharynx et de l'oesophage cervical
  1999
 71. Ećimović P; Pompe-Kirn V
  Second primary cancers in laryngeal cancer patients in Slovenia, 1961-1996
  2002
 72. Hafner Matjaž
  Zapleti GERB-a
  2002
 73. Kovačič Primož; Jamar Breda
  Gastroparesis in a young diabetic patient
  [Gastropareza pri mladi bolnici s sladkorno boleznijo. Prikaz primera]
  2002
 74. Storch V; Štrus J; Brandt A
  Microscopic anatomy and ultrastructure of the digestive system of Natatolona obtusata (Vanhoeffen, 1914) (Crustacea, Isopoda)
  2002
 75. Vidmar Stane; Orel Janez; Benedik Martin
  Benigni tumorji in ciste požiralnika
  [Benign tumors and cysts of the oesophagus]
  1974
 76. Rupreht M; Jamar B
  Videoradiography - functional examination of the oesophagus
  2002
 77. Schmidt Ulrik; Dolenc Anton
  Smrtna arterijska zračna embolija pri ulkusni bolezni požiralnika
  [Fatal arterial air embolism in chronic peptic ulcer of the esophagus]
  1976
 78. Skok Pavel
  Mallory-Weissov sindrom - usodna krvavitev iz raztrganine požiralnika
  [Mallory-Weiss syndrome - fatal hemorrhage from a laceration of esophagus]
  2002
 79. Rupnik Erik; Kariž Stojan; Ambrožič Jana
  Spontana perforacija požiralnika
  [Spontaneous esophageal perforation]
  2002
 80. White Matthew D; Mekjavić Igor B
  Comparison of core threshold temperatures for forehead sweating based on esophageal and rectal temperatures
  1993
 81. Pernat Cvetka
  Simptomi in posledice gastroezofagealne refluksne bolezni ter njihova patofiziologija
  2000
 82. Dajčman Davorin
  Epidemilogija in pomen gastroezofagealne refluksne bolezni
  2000
 83. Skok P
  Sengstaken tube: useful also in removing sharp foreign bodies from esophagus - a case report
  2001
 84. Sok Mihael
  Kirurško zdravljenje refluksne bolezni požiralnika
  2001
 85. Hočevar-Boltežar Irena; Žargi Miha
  Communication after laryngectomy
  [Sporazumevanje po laringektomiji]
  2001
 86. Skok Pavel
  Vpliv izkoreninjenja bakterije Helicobacter pylori na razvoj refluksne bolezni požiralnika pri bolnikih s krvavečo peptično razjedo
  [The influence of helicobacter pylori eradication on development of reflux disease of the esophagus in patients with bleeding peptic ulcer]
  2001
 87. Hribernik Marija; Sok Miha
  Kirurška anatomija vratu
  [Surgical anatomy of the neck]
  2001
 88. Vodovnik A; Cerar A
  Synchronous herpes simplex virus and cytomegalovirus esophagitis
  2000
 89. Berčič Janko
  Otorinolaringologija: za študente Visoke zdravstvene šole
  1997
 90. Hočevar-Boltežar Irena; Žargi Miha; Gros Anton
  Speech rehabilitation after laryngectomy
  2001
 91. Bitenc Marko; Eržen Janez
  Poškodbe prsnega koša v prometu
  [Chest trauma in traffic accidents]
  2000
 92. Brecelj J; Sedmak M; Eržen J
  Zožitev požiralnika po zaužitju jedke snovi - prikaz primera
  [Oesophageal stenosis after caustic ingestion - case report]
  2000
 93. Skok Pavel
  Nenadna bolečina v prsih - nujno stanje tudi v gastroenterologiji
  [Sudden chest pain - emergency situation also in gastroenterology]
  2001
 94. Podbregar Matej; Parežnik Roman; Skale Rafael; Voga Gorazd; Krivec Bojan; Gabršček Lucija
  Nekardiogeni pljučni edem zaradi zapore zgornjih dihal
  [Negative-pressure pulmonary edema caused by upper airway obstruction]
  2001
 95. Bitenc Marko; Eržen Janez
  Poškodbe prsnega koša v prometu
  [Chest trauma in traffic accidents]
  2001
 96. Benulič Tomaž; Lukič Franc; Markovič Saša
  Požiralnik
  [Esophagus]
  1995
 97. Ećimović Partricija
  Pojav drugih primarnih rakov pri bolnikih z rakom grla v Sloveniji v obdobju 1961-1996: primer območne karcinogeneze
  2001
 98. Benedik M
  Kongenitalna atrezija oesophagusa s trahealno fistulo in brez nje
  1957
 99. Orel JJ; Eržen JJ; Hrabar BA
  RESULTS OF RESECTION OF CARCINOMA OF THE ESOPHAGUS AND CARDIA IN 196 PATIENTS
  1981
 100. Orel J
  THE QUALITY OF SURVIVAL AFTER RESECTION AND OESOPHAGOGASTROSTOMY FOR CARCINOMA OF THE OESOPHAGUS AND CARDIA (10-YEARS EXPERIENCES AND RESULTS OF FOLLOW-UP EXAMINATIONS IN 105 PATIENTS OPERATED FROM 1962-1971)
  1975

1 101  New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics