biomedicina slovenica


"Estrogeni" : 47

 1. Sinreih Maša; Štupar Saša; Čemažar Luka; Verdenik Ivan; Frković-Grazio Snježana; Smrkolj Špela; Lanišnik-Rižner Tea
  Data on expression of genes involved in estrogen and progesterone action, inflammation and differentiation according to demographic, histopathological and clinical characteristics of endometrial cancer patients
  2017
 2. Cassetta Alberto; Stojan Jure; Krastanova Ivet; Kristan Katja; Brunskole Švegelj Mojca; Lamba Doriano; Lanišnik-Rižner Tea
  Structural basis for inhibition of 17[beta]-hydroxysteroid dehydrogenases by phytoestrogens
  2017
 3. Černe Jasmina Živa; Pohar Perme Maja; Cerkovnik Petra; Geršak Ksenija; Novaković Srdjan
  Functional variants in CYP1B1, KRAS and MTHFR genes are associated with shorter telomere length in postmenopausal women
  2015
 4. Hojnik Marko; Dobovišek Luka; Ferk Polonca
  Potential interactions between cannabinoids and estrogens in common diseases
  [Možne interakcije med kanabinoidi in estrogeni pri pogostih boleznih]
  2014
 5. Bucik Kajin Irena; Goljar Nika
  Zapleti in izidi rehabilitacijske obravnave bolnikov po možganski kapi zaradi disekcije vratne arterije
  [Complications and outcomes of rehabilitations of patients after stroke caused by cervical artery dissection]
  2015
 6. Radoš Maja; Šćepanović Darija
  Telesna dejavnost in zdravje žensk v pomenopavzi
  [Physical activity and women's health in postmenopause]
  2014
 7. Hevir-Kene Neli; Lanišnik-Rižner Tea
  Dvojna vloga estrogenov pri razvoju raka endometrija
  [Dual role of estrogens in endometrial cancer]
  2014
 8. Gorišek Borut; Ravter Nada
  Je hormonsko nadomestno zdravljenje (ne)varno?
  2008
 9. Vodnik Miha; Lunder Mojca
  Razvoj peptidnih učinkovin za poseganje v delovanje grelina in vpliv estrogenih snovi na njegovo izražanje
  2013
 10. Lanišnik-Rižner Tea
  Estrogeni in rak endometrija
  2013
 11. Urlep Žiga; Rozman Damjana
  The interplay between circadian system, cholesterol synthesis, and steroidogenesis affects various aspects of female reproduction
  2013
 12. Lanišnik-Rižner Tea
  Estrogen biosynthesis, phase I and phase II metabolism, and action in endometrial cancer
  2013
 13. Kocjan Tomaž; Preželj Janez; Pfeifer Marija; Jensterle Sever Mojca; Čokolič Miro; Zavratnik Andrej
  Smernice za odkrivanje in zdravljenje osteoporoze
  [Guidelines for the detection and treatment of osteoporosis]
  2013
 14. Černe Jasmina-Živa; Novaković Srdjan; Geršak Ksenija
  Estrogeni kot kancerogeni dejavniki pri raku dojk
  [Breast cancer: estrogens as carcinogens]
  2013
 15. Cassetta Alberto; Krastanova Ivet; Kristan Katja; Brunskole Mojca; Lamba Doriano; Lanišnik-Rižner Tea; Stojan Jure
  Insights into subtle conformational differences in the substrate-binding loop of fungal 17beta-hydroxysteroid dehydrogenase: a combined structural and kinetic approach
  2012
 16. Lanišnik-Rižner Tea; Ribič-Pucelj Martina
  Estrogeni in endometrioza
  [Estrogens and endometriosis]
  2010
 17. Brožič Petra; Lanišnik-Rižner Tea; Gobec Stanislav
  Inhibitors of 17beta-hydroxysteroid dehydrogenase type 1
  2008
 18. Virant-Klun Irma; Rožman Primož; Cvjetičanin Branko; Vogler Andrej; Klemenc Polona; Maličev Elvira; Ihan Alojz; Šinkovec Jasna; Vrtačnik-Bokal Eda; Tomaževič Tomaž; Meden-Vrtovec Helena
  Matične celice površinskega epitelija jajčnika: oogeneza in vitro?
  [Ovarian surface epithelium stem cells: oogenesis in vitro?]
  2007
 19. Šmuc Tina; Kristan Katja; Bajc Gregor; Šinkovec Jasna; Ribič-Pucelj Martina; Husen Bettina; Thole Hubert; Lanišnik-Rižner Tea
  Are 17beta-HSDs responsible for increased estradiol concentrations within ectopic and cancerous endometrium?
  2007
 20. Korošec Ladko
  Fitoestrogeni in njihovi vplivi na raka - zavezniki ali sovražniki?
  [Phytoestrogens and cancer - allies or foes?]
  2006
 21. Johansson Jan-Erik; Andren Ove; Andersson Swen-Olof; Dickman Paul W; Holmberg Lars; Magnuson Anders; Adami Hans-Olov
  Potek zgodnjega, lokaliziranega raka prostate
  [Natural history of early, localized prostate cancer]
  2004
 22. Franić Damir; Fuerst Jurij
  Uporaba hormonskih pripravkov v perimenopavzi v Sloveniji
  [The use of hormones during the perimenopausal period in Slovenia]
  2003
 23. Trampuž Vladimir
  Koristi in nevarnosti zdravljenja z estrogeni pri ženah
  1959
 24. Pinter Bojana
  Spolni hormoni in njihovi biološki učinki
  [Sex hormones and their biological effects]
  2001
 25. Plesničar Andrej; Družina Branko; Kovač Viljem; Kralj Božo
  Ksenoestrogeni in njihova vloga pri nastanku in razvoju karcinoma dojke
  2002
 26. Plesničar Andrej; Družina Branko; Kovač Viljem; Kralj Božo
  Environment and breast cancer - the role of xenooestrogens in breast cancer carcinogenesis
  [Ksenoestrogeni in njihova vloga pri nastanku in razvoju karcinoma dojke]
  2002
 27. Battelino Tadej
  Fitoestrogeni in hormonsko pogojeni procesi
  2001
 28. Gobec Stanislav
  Zdravila v menopavzi - pregled učinkovin za preprečevanje in zdravljenje osteoporoze
  [Drugs in menopause - an overview of drugs relevant for prevention and treatment of osteoporosis]
  2001
 29. Meden-Vrtovec Helena
  Hormonsko nadomestno zdravljenje na sekundarni ravni
  [Hormonal replacement therapy on secondary level]
  2001
 30. Zorn Branko; Majdič Gregor
  Ali je modo ogrožen organ
  [Is the testis an organ at risk]
  2000
 31. Zagajšek A; Moškotelec B
  Determination of alkylphenols and some psevdoestrogenic phenols in surface waters with gas chromatography
  2000
 32. Kržan M; Meglič B
  Določanje spektroskopskih lastnosti citokroma P-450, ki se v tankem črevesu inducira z estrogeni
  1984
 33. Hudnik-Plevnik T; Lenasi H; Rainer S; Rakar S
  Vpliv citosolnega faktorja v maligno spremenjenem človeškem endometriju na aktivacijo estrogenih receptorjev
  1984
 34. Kržan M; Meglič B
  Določanje spektroskopskih lastnosti citokroma P-450, ki se v tankem črevesu inducira z estrogeni
  1984
 35. Kovačič J; Rainer S
  Supstitucija estrogenima i endometrijski karcinom
  1982
 36. Šebek S; Šauko M; Golouh R
  ESTROGENI RECEPTORJI PRI KARCINOMU NA DOJKI
  1976
 37. Meden-Vrtovec H
  INDUKCIJA OVULACIJE S ANTIESTROGENIMA
  1976
 38. Takač Iztok
  Etiologija, epidemiologija in histopatologija raka endometrija
  [Etiology, epidemiology and histopathology of endometrial cancer]
  2000
 39. Mihajlovska S; Džajkovska-Levajković O
  Razmerje med celokupnimi estrogeni v urinu in E2 v serumu pri induciranih ovulacijah (P18)
  2000
 40. Pavlin Rudi
  Estrogeni in ateroskleroza
  [Estrogens and atherosclerosis]
  1999
 41. Šabovič Mišo
  Farmakološko zdravljenje ateroskleroze in njenih zapletov
  [Pharmacological treatment of atherosclerosis and its complications]
  1998
 42. Majdič Gregor; Saunders Philippa TK
  Vpliv snovi iz okolja s hormonskim delovanjem na razvoj spolnega sistema pri sesalcih
  [The influence of environmental pollutants mimicking hormonal actions on development of mammalian reproductive system]
  1997
 43. Pokorn Dražigost
  Alternativne oblike prehrane v preventivi bolezni srca in ožilja
  [Alternative nutrition in prevention of cardiovascular diseases]
  1997
 44. Majdič G; Sharpe RM; O'Shaughnessy PJ; Saunders PTK
  Oestrogen effects on testicular expression of 17 alpha hydroxylase
  1997
 45. Takač I
  Osnove anatomije, fiziologije in patologije dojke
  [The basics of breast anatomy, physiology and pathology]
  1996
 46. Majdič G; Sharpe RM; O'Shaughnessy PJ; Saunders PTK
  Exposure of foetal rats to estrogenic chemicals alters expression of 17alfa-hydroxylase
  [Izpostavljenost kemikalijam z estrogenim učinkom spremeni izraženost 17alfa-hidroksilaze v modu podganjih zarodkov]
  1995
 47. Stanić-Zappia R; Mozetič D; Matejčić N
  Primjena konjugiranih estrogena u arteficijelnoj postmenopauzi
  [The application of conjuged estrogens in artificial postmenopause]
  1991New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics