biomedicina slovenica


"Ethnology" : 8

 1. Zelko Erika; Švab Igor
  Razvoj metodologije javnozdravstvenega pristopa v romski skupnosti
  2015
 2. Ramšak Mojca
  Rak je življenje z drugačno izkušnjo
  2007
 3. Kersnik Janko; Kersnik Ana
  Relations disease - family and family - disease
  2010
 4. Selič Polona
  From biomedical to bio-psycho-social model: the field of asociation of contemporary family medicine
  2010
 5. Pernarčič Radharani; Klaus Simona; Lipovec-Čebron Uršula
  Beyond essentialisms: challenges of anthropology in the 21st century. Book of abstracts of the international conference on the occasion of the 70th anniversary of the Department of ethnology and cultural anthropology, Faculty of arts; 2010 Nov 25-27; Ljubljana
  [Onkraj esencializmov: izzivi antropologije v 21. stoletju. Zbornik povzetkov mednarodne konference v počastitev 70. obletnice Oddelka za etnologijo in kulturno antropologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 2010 nov 25-27; Ljubljana]
  2010
 6. Zupanič-Slavec Zvonka
  Iz etnomedicinske kontracepcijske zakladnice
  2001
 7. Juričič Mojca
  Medicinska antropologija in zdravstveno varstvo
  [Medical anthropology in the health care system]
  1998
 8. Milčinski L
  Samomorilnost in slovenski narodni značaj
  1987New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics