biomedicina slovenica


"Evalvacije" : 8

 1. Zurc Joca
  Integracija kvantitativne in kvalitativne metodologije v raziskavah v zdravstvu: sistematična pregledna študija
  [Integrating quantitative and qualitative methodology in health science research: a systematic review]
  2013
 2. Jug Došler Anita; Skubic Metka
  Analiza prakse izobraževanja v šolah za bodoče starše
  [Analysis of parenting education at school for future parents]
  2012
 3. Štern Bojanka
  Pomen evalvacije v promociji zdravja - teoretična izhodišča
  2005
 4. Ramšak-Pajk Jožica; Rajkovič Vladislav
  Kariera medicinske sestre in samoevalvacijski model
  [Model of self-evaluation in the process of career planning for a nurse]
  2004
 5. Rihter Liljana
  Testing the evaluation model in praxis in the field of drug addiction
  [Preverjanje modela evalviranja v praksi v programih, ki se ukvarjajo z odvisniki]
  2003
 6. Štefančič M
  POVZETEK OD EVALVACIJE EFEKTOV ELEKTRIčNEGASTIMULATORJA APB ZA PROTIBOLEčINSKO STIMULACIJO
  1982
 7. Stergar Eva; Bevc-Stankovič Mojca
  Promocija zdravja v šolskem okolju v Sloveniji v obdobju 1993-1997
  [Health promoting schools project in Slovenia in period between 1993-1997]
  1998
 8. Plankar-Grgurevič Tanja; Peklaj Jože
  Poskus evalvacije terapije
  1997New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics