biomedicina slovenica


"Evalvacije" : 10

 1. Brlogar Simon; Lužnik Urška; Čordić Tanija; Novak Anja; Mežik-Veber Marija; Avberšek-Lužnik Ivica
  Predanalitične napake v sistemu evalvacije v Splošni bolnišnici Jesenice v obdobju od 2012 do 2016
  2017
 2. Pevec Teodor; Pisnik Aleksandra
  The Development and validation of an evaluation system for patients¼ assessment of health services
  [[Razvoj i validacija evaluacijskog sustava za pacijentovu procjenu zdravstvenih usluga]]
  2017
 3. Zurc Joca
  Integracija kvantitativne in kvalitativne metodologije v raziskavah v zdravstvu: sistematična pregledna študija
  [Integrating quantitative and qualitative methodology in health science research: a systematic review]
  2013
 4. Jug Došler Anita; Skubic Metka
  Analiza prakse izobraževanja v šolah za bodoče starše
  [Analysis of parenting education at school for future parents]
  2012
 5. Štern Bojanka
  Pomen evalvacije v promociji zdravja - teoretična izhodišča
  2005
 6. Ramšak-Pajk Jožica; Rajkovič Vladislav
  Kariera medicinske sestre in samoevalvacijski model
  [Model of self-evaluation in the process of career planning for a nurse]
  2004
 7. Rihter Liljana
  Testing the evaluation model in praxis in the field of drug addiction
  [Preverjanje modela evalviranja v praksi v programih, ki se ukvarjajo z odvisniki]
  2003
 8. Štefančič M
  POVZETEK OD EVALVACIJE EFEKTOV ELEKTRIčNEGASTIMULATORJA APB ZA PROTIBOLEčINSKO STIMULACIJO
  1982
 9. Stergar Eva; Bevc-Stankovič Mojca
  Promocija zdravja v šolskem okolju v Sloveniji v obdobju 1993-1997
  [Health promoting schools project in Slovenia in period between 1993-1997]
  1998
 10. Plankar-Grgurevič Tanja; Peklaj Jože
  Poskus evalvacije terapije
  1997New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics