biomedicina slovenica


"Eyelids" : 24

 1. Uršič Jože; Beltram Matej; Drnovšek-Olup Brigita
  Petletni pregled kirurškega zdravljenja bazaliomov vek
  [A 5-year review of surgically treated basal cell carcinoma of the eyelids]
  2012
 2. Šarenac Tomislav; Bele Uroš; Kelc Robi; Pejković Božena
  Clinical-anatomical study of the eyelids
  2011
 3. Dolenc-Voljč Mateja; Jurčić Vesna; Hočevar Alojzija; Tomšič Matija
  Scleromyxedema with subcutaneous nodules
  2013
 4. Haložan Katja; Gračner Tomaž; Pahor Dušica
  Glavkom povzročen s kortikosteroidnim zdravljenjem
  2009
 5. Gračner Bojan; Gračner Tomaž; Vrhovec Levin; Pahor Dušica
  Perorale Kortikosteroidtherapie eines kapillaeren Haemangiomas der Orbita bei einem 6 Monate alten Mädchen
  [Oral corticosteroid therapy for capillary hemangioma of the orbit in a 6-month-old female infant]
  2008
 6. Golmajer Peter
  Analiza nekaterih dejavnikov tveganja za razvoj bazalnoceličnega karcinoma veke in primerjava uspehov kirurške ter rentgenske terapije: magistrsko delo
  2008
 7. Hudovernik Mojca; Naji Mateja; Gračner Tomaž; Pahor Dušica
  Reconstruction of the eyelid by autologous ear skin-cartilage transplantation
  2007
 8. Korošec Marko; Zidar Ignac; Reits Dik; Evinger Craig; Vanderwerf Frans
  Eyelid movements during blinking in patients with Parkinson's disease
  2006
 9. Rebol J; Milojković V; Didanović V
  Side-to-end hypoglossal-facial anastomosis via transposition of the intratemporal facial nerve
  2006
 10. Drnovšek-Olup Brigita
  Postraumatic eyelid reconstruction
  2006
 11. Drnovšek-Olup Brigita
  Prikaz področja dela in razvoja oddelka za okuloplastično kirurgijo
  2005
 12. Štiblar-Martinčič Draga
  Razvoj očesa
  [Development of the eye]
  2004
 13. Drnovšek-Olup Brigita
  Principi in moderni trendi v okuloplastični kirurgiji
  [Principles and modern trends in oculoplastic surgery]
  2004
 14. Naji Mateja; Gračner Tomaž; Gračner Bojan; Pahor Dušica
  Vrste, vzroki in oskrba poškodbe vek
  [Types, causes and treatment of eyelid trauma]
  2004
 15. Drnovšek-Olup Brigita; Beltram Matej
  Kirurško zdravljenje ptoze z mersilensko mrežico
  [Surgical treatment of ptosis with mersilene mesh]
  2004
 16. Munda Anton; Čizmarovič Bogdan; Cundrič France; Grošeta Tomislav; Becner Drago; Didanovič Vojko
  Obnovitev orbitalnega skeleta po zlomih
  [Orbital skeletov reconctruction in fractures]
  1997
 17. Sterle Alenka; Drnovšek-Olup Brigita
  Rehabilitacija brazgotin obraza z fizioterapevtskimi metodami
  [Rehabilitation of facial scars with physiotherapeutic methods]
  1997
 18. Čizmarevič B; Munda A; Didanovič V; Grošeta T; Becner B
  Oskrba poškodb naso/fronto/-orbito-etmoidnega področja
  1997
 19. Kraut Aleksandra
  Lokalna uporaba antibiotikov v oftalmologiji
  [Local use of antibiotics in ophthalmology]
  1997
 20. Munda Anton; Čizmarevič Bogdan; Cundrič France; Grošeta Tomislav; Becner Drago; Didanovič Vojko
  Zgodnja obnovitev skeleta očnice po zlomih
  [Primary orbital skeleton reconstruction in fractures]
  1996
 21. Drnovšek-Olup B
  Rekonstrukcija notranje lamele trepalnice s tarzomarginalnim transplantatom
  1994
 22. Leigheb G; Boggio P; Gattoni M; Bornacina G
  A case of Morbihan's disease: chronic upper facial erythematous oedema
  1993
 23. Stiglmayer-Šatović N
  Vjeđe
  1988
 24. Trontelj JV; Khuraibet A; Mihelin M
  The jitter in stimulated orbicularis oculi muscle: technique and normal values
  1988New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics