biomedicina slovenica


"FACULTY" : 2849

 1. Šanc Andreja; Kaučič Boris Miha
  Percepcija duhovnosti in duhovne oskrbe starostnika z vidika izvajalcev zdravstvene nege
  2018
 2. Černoša Metka; Kaučič Boris Miha
  Stališča dijakov zdravstvene nege do staranja in starejših ljudi
  2018
 3. Bandelj Anita; Kaučič Boris Miha
  Posledice padcev starejših oseb v domačem okolju
  2018
 4. Hudler Petra; Videtič Paska Alja; Komel Radovan
  Taste of genomics
  2018
 5. Ferdin Jana; Goričar Katja; Rotter Ana; Hladnik Anžej; Plemenitaš Ana; Dolžan Vita; Martin Jeffrey; Peterlin Matija Boris; Deeks Steven G; Lenassi Metka
  Evaluation of plasma extracellular vesicle proteins and miRNAs as biomarkers of leaky HIV reservoirs in aviremic adults
  2018
 6. Kert Špela; Murn Janja; Modic Maja; Vermiglio Lucija; Debeljak Nataša; Preložnik-Zupan Irena
  Chronic myeloid leukemia
  2018
 7. Marentič Ana; Rupar Nina; Kunej Tanja; Debeljak Nataša
  Analysis of EGLN1 and HBB genes in familial erythrocytosis
  2018
 8. Lazarevič Julija; Marentič Ana; Miskič Dejan; Rupar Nina; Preložnik-Zupan Irena; Debeljak Nataša
  Diagnostic algorithm and genetic testing for familial erythrocytosis
  2018
 9. Ambrož Nana; Sotler Robert
  Vpliv zakonodaje na obravnavo pacienta v NMP
  2017
 10. Kren Aljaž; Zafošnik Uroš; Benkovič Robertina
  Obravnava nujnih stanj v zdravstvu - učenje s pomočjo simulacij
  2017
 11. Božič Aljaž; Karnjuš Igor
  Stališča reševalcev do uporabe mehanskih naprav za zunanjo masažo srca
  2018
 12. Hudler Petra; Komel Radovan
  Taste of genomics
  2018
 13. Zadnikar Monika
  Demenca in telesna aktivnost
  2018
 14. Skela-Savič Brigita
  Stopnja znanja o Alzheimerjevi bolezni, starosti in odnos do dela s starostniki med zaposlenimi v domovih za starejše v Sloveniji
  2018
 15. Kalender Smajlović Sedina; Pivač Sanela; Smodiš Marta; Bahun Mateja; Pesjak Katja; Kocijančič Marjetka; Mlakar Saša
  Zbornik predavanj z recenzijo
  [Proceedings of lectures with peer review]
  2018
 16. Blagotinšek Cokan Kaja; Perše Martina; Jeruc Jera; Lorbek Gregor; Urlep Žiga; Juvan Peter; Nadižar Nejc; Rozman Damjana
  Non-alcoholic fatty liver disease induced hepatocellular carcinoma: major genetic risk factors in a mouse model HCyp51-/-
  2018
 17. Abstracts for 70th anniversary of Prof. Dr. Radovan Komel
  2018
 18. Zupančič Tina; Bedina Zavec Apolonija; Zemljič Jokhadar Špela; Stojan Jure; Bowden Paul E.; Törmä Hans; Tomic-Canic Marjana; Herrmann Harald; Serša Gregor; Derganc Jure; Liović Mirjana
  Molecular and regenerative medicine of cytoskeleton related diseases
  2018
 19. Zottel Alja; Šamec Neja; Vidak Marko; Jovchevska Ivana
  From basic glioblastoma proteomics to promising diagnostic and therapeutic tools
  2018
 20. Uršič Katarina; Zupanc Tomaž; Videtič Paska Alja
  Genetics and epigenetics of suicide in Slovenia
  2018
 21. Pužar Dominkuš Pia; Hudler Petra
  Selection of candidate polymorphisms for genotyping of gatric cancer patients in Slovenian population
  2018
 22. Koković Ira; Komel Radovan; Golouh Rastko
  Introduction of molecular biology methods in diagnostics of lymphomas
  2018
 23. Eminović Izet; Liović Mirjana; Preželj Janez; Kocijančič Andreja; Rozman Damjana; Komel Radovan
  New steroid 5alpha-reductase type I (SRD5A1) homologous sequences on human chromosomes 6 and 8
  2018
 24. Hudler Petra
  Genetic background of gastric cancer
  2018
 25. Zupanič-Pajnič Irena
  Ancient DNA (aDNA) analyses in Slovenia
  2018
 26. Rozman Damjana
  Fungal lessons about endocrinology and genomics
  2018
 27. Komel Radovan
  Od sintezne biologije do nanomedicine in nazaj
  [From synthetic biology to nanomedicine and back]
  2018
 28. Dermastia Marina
  Young science (to say nothing of the fish)
  2018
 29. Klemenc-Ketiš Zalika
  Teaching the teachers in family medicine
  2018
 30. Petreski Tadej; Mihevc Matic; Fluher Jure; Bevc Sebastjan
  Video enhanced (de)brief in a medical simulation for undergraduate students
  2018
 31. Bevc Sebastjan
  Clinical peer teaching
  2018
 32. Mihevc Matic; Masnik Klara; Petreski Tadej; Pulko Nejc; Bevc Sebastjan
  Factors influencing accessor's checklist and global scores at OSCE
  2018
 33. Whereto is medical education going
  2018
 34. Vasiljević Blagojević Milica; Neuberg Marijana; Kregar-Velikonja Nevenka
  Stavovi studenata zdravstvenih studija o odlasku iz zemlje
  2018
 35. Rožanec Alenka; Lahajnar Sebastian
  Kako ogroženi so naši zdravstveni podatki in kako izboljšati njihovo varnost
  2018
 36. Mustafai Drita; Lešer Vladka
  Preprečevanje okužb v enoti intenzivne terapije
  2018
 37. Leskovic Ljiljana; Bratuša Simona
  Prednosti timskega vodenja v zdravstveni negi
  2018
 38. Laznik Gorazd; Rodica Barbara
  Digitalizacija zdravstvene nege z avtomatsko določitvijo kategorizacije
  2018
 39. Kregar-Velikonja Nevenka; Vizlar Polona
  Zdravstveni delavci v sistemu zagotavljanja biobančništva popkovnične krvi
  2018
 40. Kop Martina; Draginc Andreja
  Vloga medicinske sestre pri hranjenju pacienta po možganski kapi
  2018
 41. Koler Kristina; Rodica Barbara
  Z raziskovanjem opozarjati na kakovost življenja bolnikov s psoriazo
  2018
 42. Grivec Malči
  Trg zdravil in izdatki za zdravila
  2018
 43. Erjavec Karmen; Krope Katja
  Jezikovne ovire v zdravstvu
  2018
 44. Leskovic Ljiljana
  Uspešnost uvajanja in izvajanja dolgotrajne oskrbe starih oseb v domačem okolju
  2018
 45. Kregar-Velikonja Nevenka; Čampa Jožica
  Povezanost razvoja študijskih programov in razvoja stroke zdravstvene nege
  2018
 46. Kregar-Velikonja Nevenka; Draginc Andreja; Erjavec Karmen; Filej Bojana; Laznik Gorazd; Leskovic Ljiljana; Lešer Vladka; Murati Teuta; Rodica Barbara; Starc Jasmina
  Celostna obravnava pacienta
  [Holistic approach to the patient]
  2018
 47. Leskovic Ljiljana; Volf Simona
  Zdravstvena nega v luči globalnih izzivov
  2018
 48. Kavšek Marta; Bogataj David
  Razvoj stanovanjske oskrbe na temelju modela mnogoterih pojemanj
  2018
 49. Kebe Maruša; Sazonov Amalija; Zore Anamarija
  Preprečevanje tetanusa ob poškodbi s cepljenjem v Sloveniji
  2018
 50. Kacjan Žgajnar Katarina; Hajdu Robert; Oder Martina
  Analiza ergonomskih obremenitev pri delu v diagnostičnem laboratoriju
  2018
 51. Osvald Ines; Bizjak Martina
  Družina in družinska terapija pri mladostnici z anoreksijo
  2018
 52. Oprčkal Urška; Thaler Darja
  Meditacija s čuječnostjo in empatija v zdravstveni negi
  2018
 53. Jevšnik Mojca; Mlakar Tjaša; Mihelič Zajec Andreja
  Učinkovitost orodja za spodbujanje higiene rok v domu starejših občanov
  2018
 54. Ambrož Nana; Sotler Robert
  Vpliv zakonodaje na obravnavo pacienta v NMP
  2018
 55. Slabe Damjan; Dolenc Eva; Ferfila Nevenka
  Ravnanje voznikov motornih vozil s kompletom prve pomoči po preteku roka uporabe
  2018
 56. Jelenc Marjetka; Gabrovec Branko
  Pomen pravilne polifarmakoterapije pri obvladovanju starostne krhkosti
  2018
 57. Gabrovec Branko; Jelenc Marjetka
  Menedžment krhkosti in projekt skupnega ukrepanja Advantage
  2018
 58. Pavel Nastja; Stanek Zidarič Tita
  Izbrani aspekti kakovosti in varnosti v babištvu
  [Selected aspects of quality and safety in midwifery]
  2015
 59. Škodlar Borut; Sirnik Kristijan
  Transforming existential pain
  2018
 60. Sernec Karin
  Eating disorders - modern insight
  2017
 61. Černe Anja; Petek Davorina; Selič Polona
  Factors associated with attitudes towards professionalism in medical students at Faculty of Medicine Ljubljana, Slovenia
  2017
 62. Sekušak-Galešev Snježana
  Book of abstracts
  2017
 63. Kregar-Velikonja Nevenka; Leskovic Ljiljana; Murati Teuta; Starc Jasmina
  Celostna obravnava pacienta
  [Holistic approach to the patient]
  2017
 64. Literature and the European spiritual traditions
  2017
 65. Kukec Andreja; Djomba Janet Klara; Jurak Gregor; Starc Gregor
  Spatial epidemiology and their implication in the field of physical activity
  2017
 66. Kardoš N.; Jurak Gregor; Starc Gregor; Djomba Janet Klara
  Family associated factors influencing physical activity in 5th-9th grade school children in Slovenia
  2017
 67. Djomba Janet Klara
  Assessing social networks and social support for physical activity of participants in counselling programmes for physical activity
  2017
 68. Southeastern European medical journal
  2017
 69. Kren Aljaž; Zafošnik Uroš; Benkovič Robertina
  Obravnava nujnih stanj v zdravstvu - učenje s pomočjo simulacij
  [Treatment of emergency situations in health care - simulation-based learning]
  2017
 70. 13th annual meeting and 8th conference of HEPA Europe
  2017
 71. Rakovec-Felser Zlatka; Pustoslemšek Miran; Musil Bojan; Bakračevič Vukman Karin; Gregorič Kumperščak Hojka
  Health professionals - stress, burnout and prevention
  2017
 72. Klemenc-Ketiš Zalika; Ravnikar Rok
  Burnout in Slovenian family medicine physicians
  2017
 73. Pečlin Polona; Ribarič Samo; Podbregar Matej; Podpečan Ožbalt; Rozman Janez
  Selective electrical stimulation and re - cording of an isolated porcine vagus nerve
  2017
 74. Rozman Janez; Pečlin Polona; Ribarič Samo; Maiga Aicha Ibrahim
  A model and setup for opto-thermal stimulation of isolated porcine vagus nerve
  2017
 75. Arčan Ane-Mary; Rajčević Uroš
  Ibuprofen increased bilirubin neurotoxicity by interacting with albumin- bilirubin complex
  2017
 76. Žiberna Lovro; Passamonti Sabina
  Detection of dietary polyphenols and their metabolites
  2017
 77. Zupanič-Pajnič Irena
  Ancient DNA extraction course in Ljubljana, Slovenia, 25. 10. - 27. 10. 2017
  2017
 78. Laznik Gorazd
  Kompetence posameznika v zdravstveni negi
  [Competences an individual in nursing care]
  2017
 79. Rožanec Alenka; Lahajnar Sebastian
  Uporaba mobilne tehnologije v zdravstvu
  [Secure use of mobile technology in health care]
  2017
 80. Leskovic Ljiljana; Kregar-Velikonja Nevenka; Lešer Vladka
  Preprečevanje razjed zaradi pritiska pri dolgotrajno hospitaliziranih pacientih
  [Prevention of pressure ulcers in long-term hospitalised patients]
  2017
 81. Erjavec Karmen; Krope Katja
  Informacije na spletnih straneh slovenskih bolnišnic
  [Information on the websites of Slovene hospitals]
  2017
 82. Blažič Mojca
  Individualizacija kariere v zdravstveni negi
  [Individualisation of career in nursing care]
  2017
 83. Starc Jasmina
  Mnenje medicinskih sester o upravljanju z raznolikostjo pacientov
  [Opinion of nurses on patient diversity management]
  2017
 84. Kern Izidor
  Amiodarone pulmonary toxicity
  2016
 85. Jeruc Jera; Luzar Boštjan; Gale Nina; Strojan Fležar Margareta
  Okvara zaradi zdravil
  [Drug induced injury]
  2016
 86. Matkovič Andraž; Bresjanac Mara
  Book of abstracts
  2017
 87. Škodlar Borut
  Psychotic disorders
  2017
 88. Cimerman Damjana; Jeruc Jera; Zidar Nina
  Drug-induced injury of the gastric mucosa
  2016
 89. Pleško Jerica; Kojc Nika; Ferluga Dušan
  Follow-up biopsy study of chloroquine-induced renal phospholipidosis mimicking fabry disease
  2016
 90. Frelih Maja; Aleš Andreja; Kojc Nika
  Warfarin-related nephropathy
  2016
 91. Alibegović Armin; Kariž Stojan
  Selective serotonin reuptake inhibitors fatal overdose?
  2016
 92. Volavšek Metka
  Prostatic cancer with signs of androgen action inhibition
  2016
 93. Odar Katarina; Zidar Nina
  Medication-related osteonecrosis of the jaws
  2016
 94. Miličić Branislava; Ðokić Rada
  Subacute hepatitis with widespread necrosis due to metronidazole treatment
  2016
 95. Jurčić Vesna; Pleško Jerica
  Chloroquine-induced myopathy
  2016
 96. Dolenc-Stražar Zvezdana; Mlakar Jernej; Pleško Jerica; Pavšič Nejc; Koželj Mirta; Prokšelj Katja
  Chloroquine induced cardiomyopathy in a patient with primary Sjögren syndrome
  2016
 97. Blatnik Olga
  Trabectedin-related rhabdomyolysis
  2016
 98. Kojc Nika
  Tubulointerstitial nephritis associated with mesalazine therapy in an adolescent girl with inflammatory bowel disease
  2016
 99. Lovrić Robert; Prlić Nada; Milutinović Dragana; Marjanac Igor; Žvanut Boštjan
  Changes in nursing students's expectations of nursing clinical faculties competences: a longitudinal, mixed methods study
  2017
 100. Petek Šter Marija; Selič Polona
  Intended career choice in family medicine in Slovenia
  2017

1 101 201 301 401 501 601 701 801 901  New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics