biomedicina slovenica


"FACULTY" : 2791

 1. Škodlar Borut; Sirnik Kristijan
  Transforming existential pain
  2018
 2. Sernec Karin
  Eating disorders - modern insight
  2017
 3. Černe Anja; Petek Davorina; Selič Polona
  Factors associated with attitudes towards professionalism in medical students at Faculty of Medicine Ljubljana, Slovenia
  2017
 4. Sekušak-Galešev Snježana
  Book of abstracts
  2017
 5. Kregar-Velikonja Nevenka; Leskovic Ljiljana; Murati Teuta; Starc Jasmina
  Celostna obravnava pacienta
  [Holistic approach to the patient]
  2017
 6. Literature and the European spiritual traditions
  2017
 7. Kukec Andreja; Djomba Janet Klara; Jurak Gregor; Starc Gregor
  Spatial epidemiology and their implication in the field of physical activity
  2017
 8. Kardoš N.; Jurak Gregor; Starc Gregor; Djomba Janet Klara
  Family associated factors influencing physical activity in 5th-9th grade school children in Slovenia
  2017
 9. Djomba Janet Klara
  Assessing social networks and social support for physical activity of participants in counselling programmes for physical activity
  2017
 10. Southeastern European medical journal
  2017
 11. Kren Aljaž; Zafošnik Uroš; Benkovič Robertina
  Obravnava nujnih stanj v zdravstvu - učenje s pomočjo simulacij
  [Treatment of emergency situations in health care - simulation-based learning]
  2017
 12. 13th annual meeting and 8th conference of HEPA Europe
  2017
 13. Rakovec-Felser Zlatka; Pustoslemšek Miran; Musil Bojan; Bakračevič Vukman Karin; Gregorič Kumperščak Hojka
  Health professionals - stress, burnout and prevention
  2017
 14. Klemenc-Ketiš Zalika; Ravnikar Rok
  Burnout in Slovenian family medicine physicians
  2017
 15. Pečlin Polona; Ribarič Samo; Podbregar Matej; Podpečan Ožbalt; Rozman Janez
  Selective electrical stimulation and re - cording of an isolated porcine vagus nerve
  2017
 16. Rozman Janez; Pečlin Polona; Ribarič Samo; Maiga Aicha Ibrahim
  A model and setup for opto-thermal stimulation of isolated porcine vagus nerve
  2017
 17. Arčan Ane-Mary; Rajčević Uroš
  Ibuprofen increased bilirubin neurotoxicity by interacting with albumin- bilirubin complex
  2017
 18. Žiberna Lovro; Passamonti Sabina
  Detection of dietary polyphenols and their metabolites
  2017
 19. Zupanič-Pajnič Irena
  Ancient DNA extraction course in Ljubljana, Slovenia, 25. 10. - 27. 10. 2017
  2017
 20. Laznik Gorazd
  Kompetence posameznika v zdravstveni negi
  [Competences an individual in nursing care]
  2017
 21. Rožanec Alenka; Lahajnar Sebastian
  Uporaba mobilne tehnologije v zdravstvu
  [Secure use of mobile technology in health care]
  2017
 22. Leskovic Ljiljana; Kregar-Velikonja Nevenka; Lešer Vladka
  Preprečevanje razjed zaradi pritiska pri dolgotrajno hospitaliziranih pacientih
  [Prevention of pressure ulcers in long-term hospitalised patients]
  2017
 23. Erjavec Karmen; Krope Katja
  Informacije na spletnih straneh slovenskih bolnišnic
  [Information on the websites of Slovene hospitals]
  2017
 24. Blažič Mojca
  Individualizacija kariere v zdravstveni negi
  [Individualisation of career in nursing care]
  2017
 25. Starc Jasmina
  Mnenje medicinskih sester o upravljanju z raznolikostjo pacientov
  [Opinion of nurses on patient diversity management]
  2017
 26. Kern Izidor
  Amiodarone pulmonary toxicity
  2016
 27. Jeruc Jera; Luzar Boštjan; Gale Nina; Strojan Fležar Margareta
  Okvara zaradi zdravil
  [Drug induced injury]
  2016
 28. Matkovič Andraž; Bresjanac Mara
  Book of abstracts
  2017
 29. Škodlar Borut
  Psychotic disorders
  2017
 30. Cimerman Damjana; Jeruc Jera; Zidar Nina
  Drug-induced injury of the gastric mucosa
  2016
 31. Pleško Jerica; Kojc Nika; Ferluga Dušan
  Follow-up biopsy study of chloroquine-induced renal phospholipidosis mimicking fabry disease
  2016
 32. Frelih Maja; Aleš Andreja; Kojc Nika
  Warfarin-related nephropathy
  2016
 33. Alibegović Armin; Kariž Stojan
  Selective serotonin reuptake inhibitors fatal overdose?
  2016
 34. Volavšek Metka
  Prostatic cancer with signs of androgen action inhibition
  2016
 35. Odar Katarina; Zidar Nina
  Medication-related osteonecrosis of the jaws
  2016
 36. Miličić Branislava; Ðokić Rada
  Subacute hepatitis with widespread necrosis due to metronidazole treatment
  2016
 37. Jurčić Vesna; Pleško Jerica
  Chloroquine-induced myopathy
  2016
 38. Dolenc-Stražar Zvezdana; Mlakar Jernej; Pleško Jerica; Pavšič Nejc; Koželj Mirta; Prokšelj Katja
  Chloroquine induced cardiomyopathy in a patient with primary Sjögren syndrome
  2016
 39. Blatnik Olga
  Trabectedin-related rhabdomyolysis
  2016
 40. Kojc Nika
  Tubulointerstitial nephritis associated with mesalazine therapy in an adolescent girl with inflammatory bowel disease
  2016
 41. Lovrić Robert; Prlić Nada; Milutinović Dragana; Marjanac Igor; Žvanut Boštjan
  Changes in nursing students's expectations of nursing clinical faculties competences: a longitudinal, mixed methods study
  2017
 42. Petek Šter Marija; Selič Polona
  Intended career choice in family medicine in Slovenia
  2017
 43. Omejec Janja; Stepišnik Ana; Selič Polona; Petek Šter Marija
  Razlogi za študij medicine in dentalne medicine pri študentih prvega letnika Medicinske fakultete v Ljubljani
  [Reasons for the study of medicine and dental medicine in the first year students of the Faculty of medicine in Ljubljana]
  2017
 44. Backović Juričan Andrea; Rostohar Katja; Rožič Mirjam
  Povezava med gibanjem, počutjem in bolečino v križu v okviru raziskave na projektu Zdravi na kvadrat 2
  [Relationship between physical activity, wellbeing and low back pain within the survey of the project Healthy on the Square 2]
  2017
 45. Zupan Gašper; Lorber Bogdan
  Knowledge and awareness of epilepsy surgery among medical students
  2017
 46. Kregar-Velikonja Nevenka; Leskovic Ljiljana; Starc Jasmina
  Celostna obravnava pacienta
  [Holistic approach to the patient]
  2017
 47. Dolžan Vita; Goričar Katja; Redenšek Sara; Blagus Tanja
  Implementing enabling tools for preemptive pharmacogenomics testing within the Ubiquitous Pharmacogenomics Project
  2017
 48. Jensterle Sever Mojca; Pirš Boštjan; Goričar Katja; Dolžan Vita; Janež Andrej
  Genetic variation in GLP1 receptor is associated with inter-individual differences in weight lowering potential of liraglutide in obese women with PCOS
  2017
 49. Redenšek Sara; Trošt Maja; Dolžan Vita
  Genetic variability in pathways defective in Parkinson's disease
  2017
 50. Abstracts
  2017
 51. Černe Anja; Poplas-Susič Tonka; Zafošnik Uroš
  Integracija mobilnega snemalnika elektrokardiograma v obravnavo bolnikov v primarnem zdravstvenem varstvu - pilotni projekt Zdravstvenega doma Ljubljana
  [Integration of mobile electrocardiogram recorder in the management of patients in primary health care - a pilot project of the Community Health Center Ljubljana]
  2017
 52. Plaskan Kristina; Jereb Gregor; Jevšnik Mojca
  Higiena rok pri zdravstvenih delavcih in pojavnost bolnišničnih okužb
  2017
 53. Kugler Katja; Kvas Andreja
  Neželeni dogodki pri aplikaciji zdravil s strani medicinskih sester
  2017
 54. Kolaković Jelka; Bizjak Martina
  Zdravstvena nega novorojenčka z abstinenčnim sindromom
  2017
 55. Kacjan Žgajnar Katarina; Bahč Dejan; Kump Teja
  Hrup kot dejavnik tveganja v jasličnem oddelku
  2017
 56. Jug Ksenja; Ferfila Nevenka; Makarovič Matej
  Vloga zaposlenih v sistemu ravnanja z zdravstvenimi odpadki v domovih za starejše
  2017
 57. Grego Milva; Bizjak Martina
  Priporočena prehrana mladostnikov
  2017
 58. Galof Katarina
  Življenje v domovih starejših občanov
  2017
 59. Drnovšek Rok; Milavec Kapun Marija; Švab Vesna
  Spletni izobraževalni moduli za izvajanje kognitivne vedenjske terapije pri depresivno anksioznih motnjah
  2017
 60. Dolenc Eva; Zupin Jana; Slabe Damjan
  Pomen praktičnega znanja prve pomoči pri zapori dihalne poti s tujkom
  2017
 61. Čatak Elvisa; Oven Alenka
  Obravnava oseb z demenco z metodo validacije
  2017
 62. Bobnar Albina; Miklič Lilijana
  Kakovost umiranja v domu starejših
  2017
 63. Vuk Danica; Kvas Andreja
  Redna telesna dejavnost bolnikov s srčnim popuščanjem in vloga medicinske sestre pri tem
  2017
 64. Sotler Robert
  Merjenje kulturnih kompetenc v zdravstvu - uporabnost in zanesljivost
  2017
 65. Gabrovec Branko
  Nasilje nad zaposlenimi v zdravstveni negi
  2017
 66. Novak Anja; Šenk Irena; Bahun Mateja; Bijol Alenka
  Kakovost dokumentiranja pri pacientih po vstavljenem stalnem srčnem spodbujevalniku v Splošni bolnišnici Jesenice
  [The quality of documentation for patients after implanted permanent cardiac pacemaker in Jesenice General Hospital]
  2017
 67. Avsenek Herta; Bahun Mateja; Lavrinec Pavla
  Znanje medicinskih sester za ocenjevanje in zmanjševanje tveganja za nastanek podhranjenosti v bolnišnici
  [Nurse's knowledge for assessing and reducing the risk of hospital undernutrition]
  2017
 68. Arnejšek Lev; Kasumović Benjamina
  Zajtrkovanje in gibanje osnovnošolskih otrok v Tržiški regiji
  [Breakfast and physical activity among elementary school children in Tržič]
  2017
 69. Košec Alma; Cimbola Klaudija
  Ozaveščenost pacientov o protektivni protiosteoporotični dieti
  [The awareness of patients about protective counter osteoporosis diet]
  2017
 70. Blatnik Brigita; Jerman Grašič Nataša
  Uporaba prehranskih dopolnil v nosečnosti
  [Usage of dietary supplements during pregnancy]
  2017
 71. Mikez Nataša; Levičnik Nežka; Skela-Savič Brigita
  Stres in sindrom izgorelosti zaposlenih v zdravstveni negi v Enoti za intenzivno psihiatrično terapijo v Univerzitetni psihiatrični kliniki Ljubljana
  [Stress and burnout syndrome of employees in Nursing in psychiatric ICU in the University Psychiatric Clinic in Ljubljana]
  2017
 72. Ilievski Adrijana; Skela-Savič Brigita
  Znanje študentov zdravstvene nege o osebni varovalni opremi
  [Knowledge of nursing students on personal protective equipment]
  2017
 73. Česen Karmen; Zupanc Katja
  Stališča in poznavanje področja dela v referenčni ambulanti družinske medicine s strani študentov druge stopnje programov Zdravstvena nega in Promocija zdravja na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin
  [Attitudes and knowledge of the areas of work in the model practice by students of master's degree study program of Nursing Care and Health Promotion at Angela Boškin Faculty of Health Care]
  2017
 74. Tavčar David; Musić Denis; Skela-Savič Brigita
  Moteči dejavniki, ki vplivajo na odklone pri pripravi in dajanju zdravil
  [Interruptions and medication errors]
  2017
 75. Godec Barbara; Skela-Savič Brigita
  Uspešnost programa Reintegracije in rehabilitacije mladostnikov s čustvenimi motnjami in/ali motnjami hranjenja v Mladinskem klimatskem zdravilišču Rakitna
  [Effectiveness of the Program of Reintegration and Rehabilitation of Adolescents with Emotional Disorders and/or Eating Disorders in Youth Climatic Health Resort Rakitna]
  2017
 76. Arnež Maruša; Badić Nina
  Ozaveščenost otročnic o pojavu poporodne depresije
  [Awareness of mothers after childbirth about the occurrence of the postpartum depression]
  2017
 77. Krnel Tilen Tej; Skela-Savič Brigita
  Izkušnje istospolno usmerjenih z zdravstvom
  [Experience of homosexuals with health care system]
  2017
 78. Oblak Tina; Skela-Savič Brigita
  Odnos zaposlenih v operacijski zdravstveni negi do usposabljanja novo zaposlenih na delovnem mestu
  [The attitude of employees in perioperative nursing to training new employees in the workplace]
  2017
 79. Filipič Jerneja; Dežman Zmerzlikar Barbara
  Uspešnost zdravstveno vzgojnih delavnic in zadovoljstvo udeležencev Centra za krepitev zdravja Vrhnika
  [The level of success of educational healthcare workshops and contentment of participants of Center za krepitev zdravja Vrhnika]
  2017
 80. Šuler Jerneja
  Poznavanje promocije zdravja na delovnem mestu pri zaposlenih v različnih podjetjih
  [Knowledge of health promotion in the workplace for employees in different companies]
  2017
 81. Hedžić Lejla; Skela-Savič Brigita
  Timski pristop in model delitve dela v zdravstveni negi na Internističnem oddelku Onkološkega inštituta Ljubljana
  [Team approach and model division in Nursing Internist Department of Oncology Institute Ljubljana]
  2017
 82. Bole Urban; Skela-Savič Brigita
  Odnos, znanje in ovire medicinskih sester pri implementaciji na dokazih podprte prakse
  [Knowledge, attitudes, practice and perceived barriers of evidenced based practice among nurses]
  2017
 83. Kučan Marko; Skela-Savič Brigita
  Stališča medicinskih sester v enoti intenzivne terapije do zdravstvene obravnave ob koncu življenja
  [Intensive care nurses's attitudes towards end-of-life care]
  2017
 84. Bahun Mateja; Skela-Savič Brigita
  Mnenja zdravstvenih delavcev o zagotavljanju dostojanstva pacientom med hospitalizacijo
  [Health care workers' opinions on ensuring patients' dignity during hospitalization]
  2017
 85. Povšnar Erika; Skela-Savič Brigita
  Učenje osebne komunikacije med partnerjema v šoli za starše kot odgovor na aktualne potrebe bodočih staršev
  [Learning personal communication between partners in parenting school as an answer to current needs of future parents]
  2017
 86. Jambrošič Ivo; Bregar Branko
  Povezanost vrste opioidne substitucijske terapije na izid zdravljenja pacientov odvisnih od prepovedanih drog
  [Relationship between the types of opioid substitution therapy and the treatment outcome of patients addicted to illegal drugs]
  2017
 87. Avberšek-Lužnik Ivica; Janša Karmen
  Določanje plazemske aktivnosti anti Xa pri terapiji z nizkomolekularnimi heparini v Splošni bolnišnici Jesenice
  [Measuring anti-factor Xa activity to monitor therapy with low-molecular-weight heparin in General Hospital Jesenice]
  2017
 88. Smodiš Marta; Skela-Savič Brigita
  Odnos medicinskih sester do zahtevnejših oblik dela v zdravstveni negi v bolnišnični dejavnosti
  [The attitude of nurses to more complex forms of nursing work in hospital operations]
  2017
 89. Strgar Mojca; Skela-Savič Brigita
  Ali znanje o negovalnih diagnozah in njihova uporabnost v praksi vplivata na profesionalizacijo v zdravstveni negi?
  [Can professionalism in nursing be influenced by knowledge of nursing diagnosis and by their usefulness in nursing practice?]
  2017
 90. Grmek-Košnik Irena; Dermota Urška
  Mikrobiološka diagnostika bakteriemije z infekcijo sečil
  [Microbiological diagnostics of bacteremia by the urinary tract infection]
  2017
 91. Dermota Urška; Grmek-Košnik Irena
  Vrednotenje kakovosti vzorcev, odvzetih iz spodnjega respiratornega trakta za mikrobiološko preiskavo
  [Evaluation of the quality of specimens, taken from lower respiratory tract for microbiological investigation]
  2017
 92. Kobentar Radojka
  Rezultati presejalnega testa za depresivnost pri starostnikih živečih v domačem okolju
  [The results of a screening test for depression in the eldery living at home]
  2017
 93. Mulalić Sabina; Rems Miran
  Predstavitev vloge koordinatorja pri izboljšanju uspešnosti zdravstvene obravnave
  [Presentation of the Coordinator's role in improving the performance of health care]
  2017
 94. Hvalič Touzery Simona; Pesjak Katja; Skela-Savič Brigita
  Odnos medicinskih sester do doktorskega študija in raziskovanja v zdravstveni negi
  [Nurses' attitudes towards doctoral study and research in nursing]
  2017
 95. Skela-Savič Brigita; Pivač Sanela; Hvalič Touzery Simona; Čuk Vesna; Pesjak Katja
  Razvoj kompetenčnega modela za vse ravni izobraževanja v zdravstveni negi
  [Development of competency model for all education levels in nursing]
  2017
 96. Gabrovec Branko; Čuk Vesna; Pivač Sanela; Skela-Savič Brigita
  Kategorije in kompetence izvajalcev v zdravstveni negi po modelu European Federation of Nurses
  [Categories and competencies of the European Federation of Nurses matrix of the nursing care continuum]
  2017
 97. Babnik Katarina; Hvalič Touzery Simona; Pesjak Katja; Skela-Savič Brigita
  Zdravstvena nega kot stroka in znanost
  [Nursing as a profession and science]
  2017
 98. Kacin Alan; Pirkmajer Sergej; Podbregar Matej
  Skeletal muscle research - from cell to human 2017
  2017
 99. Skela-Savič Brigita; Hvalič Touzery Simona
  Kontinuiran razvoj zdravstvene nege in njen prispevek k promociji zdravja
  [Continuons development of nursing in society and its contribution to health promotion]
  2017
 100. Makivić Irena; Klemenc-Ketiš Zalika
  Biopsihosocialni pristop zdravnika družinske medicine in kakovost zdravstvene oskrbe bolnikov
  [Biopsychosocial approach of the family medicine and the quality of patients care]
  2017

1 101 201 301 401 501 601 701 801 901  New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics