biomedicina slovenica


"FACULTY" : 2821

 1. Klemenc-Ketiš Zalika
  Teaching the teachers in family medicine
  2018
 2. Petreski Tadej; Mihevc Matic; Fluher Jure; Bevc Sebastjan
  Video enhanced (de)brief in a medical simulation for undergraduate students
  2018
 3. Bevc Sebastjan
  Clinical peer teaching
  2018
 4. Mihevc Matic; Masnik Klara; Petreski Tadej; Pulko Nejc; Bevc Sebastjan
  Factors influencing accessor's checklist and global scores at OSCE
  2018
 5. Whereto is medical education going
  2018
 6. Vasiljević Blagojević Milica; Neuberg Marijana; Kregar-Velikonja Nevenka
  Stavovi studenata zdravstvenih studija o odlasku iz zemlje
  2018
 7. Rožanec Alenka; Lahajnar Sebastian
  Kako ogroženi so naši zdravstveni podatki in kako izboljšati njihovo varnost
  2018
 8. Mustafai Drita; Lešer Vladka
  Preprečevanje okužb v enoti intenzivne terapije
  2018
 9. Leskovic Ljiljana; Bratuša Simona
  Prednosti timskega vodenja v zdravstveni negi
  2018
 10. Laznik Gorazd; Rodica Barbara
  Digitalizacija zdravstvene nege z avtomatsko določitvijo kategorizacije
  2018
 11. Kregar-Velikonja Nevenka; Vizlar Polona
  Zdravstveni delavci v sistemu zagotavljanja biobančništva popkovnične krvi
  2018
 12. Kop Martina; Draginc Andreja
  Vloga medicinske sestre pri hranjenju pacienta po možganski kapi
  2018
 13. Koler Kristina; Rodica Barbara
  Z raziskovanjem opozarjati na kakovost življenja bolnikov s psoriazo
  2018
 14. Grivec Malči
  Trg zdravil in izdatki za zdravila
  2018
 15. Erjavec Karmen; Krope Katja
  Jezikovne ovire v zdravstvu
  2018
 16. Leskovic Ljiljana
  Uspešnost uvajanja in izvajanja dolgotrajne oskrbe starih oseb v domačem okolju
  2018
 17. Kregar-Velikonja Nevenka; Čampa Jožica
  Povezanost razvoja študijskih programov in razvoja stroke zdravstvene nege
  2018
 18. Kregar-Velikonja Nevenka; Draginc Andreja; Erjavec Karmen; Filej Bojana; Laznik Gorazd; Leskovic Ljiljana; Lešer Vladka; Murati Teuta; Rodica Barbara; Starc Jasmina
  Celostna obravnava pacienta
  [Holistic approach to the patient]
  2018
 19. Leskovic Ljiljana; Volf Simona
  Zdravstvena nega v luči globalnih izzivov
  2018
 20. Kavšek Marta; Bogataj David
  Razvoj stanovanjske oskrbe na temelju modela mnogoterih pojemanj
  2018
 21. Kebe Maruša; Sazonov Amalija; Zore Anamarija
  Preprečevanje tetanusa ob poškodbi s cepljenjem v Sloveniji
  2018
 22. Kacjan Žgajnar Katarina; Hajdu Robert; Oder Martina
  Analiza ergonomskih obremenitev pri delu v diagnostičnem laboratoriju
  2018
 23. Osvald Ines; Bizjak Martina
  Družina in družinska terapija pri mladostnici z anoreksijo
  2018
 24. Oprčkal Urška; Thaler Darja
  Meditacija s čuječnostjo in empatija v zdravstveni negi
  2018
 25. Jevšnik Mojca; Mlakar Tjaša; Mihelič Zajec Andreja
  Učinkovitost orodja za spodbujanje higiene rok v domu starejših občanov
  2018
 26. Ambrož Nana; Sotler Robert
  Vpliv zakonodaje na obravnavo pacienta v NMP
  2018
 27. Slabe Damjan; Dolenc Eva; Ferfila Nevenka
  Ravnanje voznikov motornih vozil s kompletom prve pomoči po preteku roka uporabe
  2018
 28. Jelenc Marjetka; Gabrovec Branko
  Pomen pravilne polifarmakoterapije pri obvladovanju starostne krhkosti
  2018
 29. Gabrovec Branko; Jelenc Marjetka
  Menedžment krhkosti in projekt skupnega ukrepanja Advantage
  2018
 30. Pavel Nastja; Stanek Zidarič Tita
  Izbrani aspekti kakovosti in varnosti v babištvu
  [Selected aspects of quality and safety in midwifery]
  2015
 31. Škodlar Borut; Sirnik Kristijan
  Transforming existential pain
  2018
 32. Sernec Karin
  Eating disorders - modern insight
  2017
 33. Černe Anja; Petek Davorina; Selič Polona
  Factors associated with attitudes towards professionalism in medical students at Faculty of Medicine Ljubljana, Slovenia
  2017
 34. Sekušak-Galešev Snježana
  Book of abstracts
  2017
 35. Kregar-Velikonja Nevenka; Leskovic Ljiljana; Murati Teuta; Starc Jasmina
  Celostna obravnava pacienta
  [Holistic approach to the patient]
  2017
 36. Literature and the European spiritual traditions
  2017
 37. Kukec Andreja; Djomba Janet Klara; Jurak Gregor; Starc Gregor
  Spatial epidemiology and their implication in the field of physical activity
  2017
 38. Kardoš N.; Jurak Gregor; Starc Gregor; Djomba Janet Klara
  Family associated factors influencing physical activity in 5th-9th grade school children in Slovenia
  2017
 39. Djomba Janet Klara
  Assessing social networks and social support for physical activity of participants in counselling programmes for physical activity
  2017
 40. Southeastern European medical journal
  2017
 41. Kren Aljaž; Zafošnik Uroš; Benkovič Robertina
  Obravnava nujnih stanj v zdravstvu - učenje s pomočjo simulacij
  [Treatment of emergency situations in health care - simulation-based learning]
  2017
 42. 13th annual meeting and 8th conference of HEPA Europe
  2017
 43. Rakovec-Felser Zlatka; Pustoslemšek Miran; Musil Bojan; Bakračevič Vukman Karin; Gregorič Kumperščak Hojka
  Health professionals - stress, burnout and prevention
  2017
 44. Klemenc-Ketiš Zalika; Ravnikar Rok
  Burnout in Slovenian family medicine physicians
  2017
 45. Pečlin Polona; Ribarič Samo; Podbregar Matej; Podpečan Ožbalt; Rozman Janez
  Selective electrical stimulation and re - cording of an isolated porcine vagus nerve
  2017
 46. Rozman Janez; Pečlin Polona; Ribarič Samo; Maiga Aicha Ibrahim
  A model and setup for opto-thermal stimulation of isolated porcine vagus nerve
  2017
 47. Arčan Ane-Mary; Rajčević Uroš
  Ibuprofen increased bilirubin neurotoxicity by interacting with albumin- bilirubin complex
  2017
 48. Žiberna Lovro; Passamonti Sabina
  Detection of dietary polyphenols and their metabolites
  2017
 49. Zupanič-Pajnič Irena
  Ancient DNA extraction course in Ljubljana, Slovenia, 25. 10. - 27. 10. 2017
  2017
 50. Laznik Gorazd
  Kompetence posameznika v zdravstveni negi
  [Competences an individual in nursing care]
  2017
 51. Rožanec Alenka; Lahajnar Sebastian
  Uporaba mobilne tehnologije v zdravstvu
  [Secure use of mobile technology in health care]
  2017
 52. Leskovic Ljiljana; Kregar-Velikonja Nevenka; Lešer Vladka
  Preprečevanje razjed zaradi pritiska pri dolgotrajno hospitaliziranih pacientih
  [Prevention of pressure ulcers in long-term hospitalised patients]
  2017
 53. Erjavec Karmen; Krope Katja
  Informacije na spletnih straneh slovenskih bolnišnic
  [Information on the websites of Slovene hospitals]
  2017
 54. Blažič Mojca
  Individualizacija kariere v zdravstveni negi
  [Individualisation of career in nursing care]
  2017
 55. Starc Jasmina
  Mnenje medicinskih sester o upravljanju z raznolikostjo pacientov
  [Opinion of nurses on patient diversity management]
  2017
 56. Kern Izidor
  Amiodarone pulmonary toxicity
  2016
 57. Jeruc Jera; Luzar Boštjan; Gale Nina; Strojan Fležar Margareta
  Okvara zaradi zdravil
  [Drug induced injury]
  2016
 58. Matkovič Andraž; Bresjanac Mara
  Book of abstracts
  2017
 59. Škodlar Borut
  Psychotic disorders
  2017
 60. Cimerman Damjana; Jeruc Jera; Zidar Nina
  Drug-induced injury of the gastric mucosa
  2016
 61. Pleško Jerica; Kojc Nika; Ferluga Dušan
  Follow-up biopsy study of chloroquine-induced renal phospholipidosis mimicking fabry disease
  2016
 62. Frelih Maja; Aleš Andreja; Kojc Nika
  Warfarin-related nephropathy
  2016
 63. Alibegović Armin; Kariž Stojan
  Selective serotonin reuptake inhibitors fatal overdose?
  2016
 64. Volavšek Metka
  Prostatic cancer with signs of androgen action inhibition
  2016
 65. Odar Katarina; Zidar Nina
  Medication-related osteonecrosis of the jaws
  2016
 66. Miličić Branislava; Ðokić Rada
  Subacute hepatitis with widespread necrosis due to metronidazole treatment
  2016
 67. Jurčić Vesna; Pleško Jerica
  Chloroquine-induced myopathy
  2016
 68. Dolenc-Stražar Zvezdana; Mlakar Jernej; Pleško Jerica; Pavšič Nejc; Koželj Mirta; Prokšelj Katja
  Chloroquine induced cardiomyopathy in a patient with primary Sjögren syndrome
  2016
 69. Blatnik Olga
  Trabectedin-related rhabdomyolysis
  2016
 70. Kojc Nika
  Tubulointerstitial nephritis associated with mesalazine therapy in an adolescent girl with inflammatory bowel disease
  2016
 71. Lovrić Robert; Prlić Nada; Milutinović Dragana; Marjanac Igor; Žvanut Boštjan
  Changes in nursing students's expectations of nursing clinical faculties competences: a longitudinal, mixed methods study
  2017
 72. Petek Šter Marija; Selič Polona
  Intended career choice in family medicine in Slovenia
  2017
 73. Omejec Janja; Stepišnik Ana; Selič Polona; Petek Šter Marija
  Razlogi za študij medicine in dentalne medicine pri študentih prvega letnika Medicinske fakultete v Ljubljani
  [Reasons for the study of medicine and dental medicine in the first year students of the Faculty of medicine in Ljubljana]
  2017
 74. Backović Juričan Andrea; Rostohar Katja; Rožič Mirjam
  Povezava med gibanjem, počutjem in bolečino v križu v okviru raziskave na projektu Zdravi na kvadrat 2
  [Relationship between physical activity, wellbeing and low back pain within the survey of the project Healthy on the Square 2]
  2017
 75. Zupan Gašper; Lorber Bogdan
  Knowledge and awareness of epilepsy surgery among medical students
  2017
 76. Kregar-Velikonja Nevenka; Leskovic Ljiljana; Starc Jasmina
  Celostna obravnava pacienta
  [Holistic approach to the patient]
  2017
 77. Dolžan Vita; Goričar Katja; Redenšek Sara; Blagus Tanja
  Implementing enabling tools for preemptive pharmacogenomics testing within the Ubiquitous Pharmacogenomics Project
  2017
 78. Jensterle Sever Mojca; Pirš Boštjan; Goričar Katja; Dolžan Vita; Janež Andrej
  Genetic variation in GLP1 receptor is associated with inter-individual differences in weight lowering potential of liraglutide in obese women with PCOS
  2017
 79. Redenšek Sara; Trošt Maja; Dolžan Vita
  Genetic variability in pathways defective in Parkinson's disease
  2017
 80. Abstracts
  2017
 81. Černe Anja; Poplas-Susič Tonka; Zafošnik Uroš
  Integracija mobilnega snemalnika elektrokardiograma v obravnavo bolnikov v primarnem zdravstvenem varstvu - pilotni projekt Zdravstvenega doma Ljubljana
  [Integration of mobile electrocardiogram recorder in the management of patients in primary health care - a pilot project of the Community Health Center Ljubljana]
  2017
 82. Plaskan Kristina; Jereb Gregor; Jevšnik Mojca
  Higiena rok pri zdravstvenih delavcih in pojavnost bolnišničnih okužb
  2017
 83. Kugler Katja; Kvas Andreja
  Neželeni dogodki pri aplikaciji zdravil s strani medicinskih sester
  2017
 84. Kolaković Jelka; Bizjak Martina
  Zdravstvena nega novorojenčka z abstinenčnim sindromom
  2017
 85. Kacjan Žgajnar Katarina; Bahč Dejan; Kump Teja
  Hrup kot dejavnik tveganja v jasličnem oddelku
  2017
 86. Jug Ksenja; Ferfila Nevenka; Makarovič Matej
  Vloga zaposlenih v sistemu ravnanja z zdravstvenimi odpadki v domovih za starejše
  2017
 87. Grego Milva; Bizjak Martina
  Priporočena prehrana mladostnikov
  2017
 88. Galof Katarina
  Življenje v domovih starejših občanov
  2017
 89. Drnovšek Rok; Milavec Kapun Marija; Švab Vesna
  Spletni izobraževalni moduli za izvajanje kognitivne vedenjske terapije pri depresivno anksioznih motnjah
  2017
 90. Dolenc Eva; Zupin Jana; Slabe Damjan
  Pomen praktičnega znanja prve pomoči pri zapori dihalne poti s tujkom
  2017
 91. Čatak Elvisa; Oven Alenka
  Obravnava oseb z demenco z metodo validacije
  2017
 92. Bobnar Albina; Miklič Lilijana
  Kakovost umiranja v domu starejših
  2017
 93. Vuk Danica; Kvas Andreja
  Redna telesna dejavnost bolnikov s srčnim popuščanjem in vloga medicinske sestre pri tem
  2017
 94. Sotler Robert
  Merjenje kulturnih kompetenc v zdravstvu - uporabnost in zanesljivost
  2017
 95. Gabrovec Branko
  Nasilje nad zaposlenimi v zdravstveni negi
  2017
 96. Novak Anja; Šenk Irena; Bahun Mateja; Bijol Alenka
  Kakovost dokumentiranja pri pacientih po vstavljenem stalnem srčnem spodbujevalniku v Splošni bolnišnici Jesenice
  [The quality of documentation for patients after implanted permanent cardiac pacemaker in Jesenice General Hospital]
  2017
 97. Avsenek Herta; Bahun Mateja; Lavrinec Pavla
  Znanje medicinskih sester za ocenjevanje in zmanjševanje tveganja za nastanek podhranjenosti v bolnišnici
  [Nurse's knowledge for assessing and reducing the risk of hospital undernutrition]
  2017
 98. Arnejšek Lev; Kasumović Benjamina
  Zajtrkovanje in gibanje osnovnošolskih otrok v Tržiški regiji
  [Breakfast and physical activity among elementary school children in Tržič]
  2017
 99. Košec Alma; Cimbola Klaudija
  Ozaveščenost pacientov o protektivni protiosteoporotični dieti
  [The awareness of patients about protective counter osteoporosis diet]
  2017
 100. Blatnik Brigita; Jerman Grašič Nataša
  Uporaba prehranskih dopolnil v nosečnosti
  [Usage of dietary supplements during pregnancy]
  2017

1 101 201 301 401 501 601 701 801 901  New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics