biomedicina slovenica


"FASCIITIS" : 59

 1. Lukanovič David; Semenič Danijela
  Klinična slika in zdravljenje nekrotizirajočega fasciitisa medeničnega dna
  [Pelvic necrotising fasciitis]
  2017
 2. Kotnik-Kevorkijan Božena
  Nujna stanja v infektologiji
  2017
 3. Ekart-Koren Ksenija; Kolar Sandra; Koren Zoran
  Nekrotizantni fasciitis
  [Necrotizing fasciitis]
  2017
 4. Arslani Nuhi; Mikuljan Timotej
  Necrotizing fasciitis in the form of Fournier gangrene in a 70 year old patient
  [Nekrozantni fasciitis v obliki Fourniejeve gangrene pri 70 let starem pacientu]
  2015
 5. Štalc Jurij; Vilčnik Vesna
  Trn na petnici
  2015
 6. Lanišnik Boštjan; Čizmarevič Bogdan; Didanovič Vojislav
  Necrotizing fasciitis of the head and neck - 34 cases in single institution experience!
  2007
 7. Šifrer Robert; Fošnarič Iztok; Rainer Katja; Urbančič Jure; Grošelj Aleš; Žargi Miha
  Bilateral dysfunction of superior laryngeal nerves as a consequence of cervical necrotising fasciitis
  [Obojestranska disfunkcija zgornjih grlnih živcev kot posledica cervikalnega nekrozantnega fasciitisa]
  2015
 8. Fabijan Rojko Primož; Mlinar Rupnik Branka; Debelak Adrijana
  Zdravstvena nega pacienta z nekrotizantnim fasciitisom-Fournierjevo gangreno
  2015
 9. Gjorshevski Ljupcho; Triller Ciril
  Naš vidik na diagnostiko in zdravljenje nekrotizirajočega fasciitisa
  2013
 10. Stražar Klemen; Drobnič Matej; Zupanc Oskar; Jović Viktor; Pižem Jože
  Intraarticular nodular fasciitis of the hip
  2013
 11. Altarac Silvio; Katušin Davorin; Crnica Suad; Papeš Dino; Rajković Zoran; Arslani Nuhi
  Fournier's gangrene: etiology and outcome analysis of 41 patients
  2012
 12. Kovačič Žiga; Kansky Andrej
  Cervikalni nekrotizantni fasciitis (CNF) odontogenega izvora
  2011
 13. Triller Ciril; Smrke Dragica Maja
  Nekrotizirajoči fasciitis
  2010
 14. Lanišnik Boštjan; Čizmarevič Bogdan
  Necrotizing fasciitis of the head and neck: 34 cases of a single institution experience
  2010
 15. Lanišnik Boštjan; Čizmarevič Bogdan
  Nekrotizirajoči fasciitis glave in vratu: izkušnje na 34 primerih
  [Necrotizing fasciitis of the head and neck: 34 cases experience]
  2008
 16. Celestin R; Brown J; Kihiczak G; Schwartz RA
  Erysipelas: a common potentially dangerous infection
  2007
 17. Kmet-Lunaček Nina; Kotar Tadeja; Planinc-Strunjaš Natalija; Parać Zlatko; Smrke Dragica Maja; Triller Ciril; Jereb Matjaž
  Nekrotizirajoči fasciitis - urgentno stanje v infektologiji
  [Necrotizing fasciitis - urgent situation in the infectology]
  2007
 18. Triller Ciril; Smrke Dragica Maja; Tonin Martin
  Diagnostika in zdravljenje ekrotizirajočega fasciitisa
  2007
 19. Rumpf Dean
  Okužbe kože in mehkih tkiv
  [Skin and soft tissue infections]
  2006
 20. Lotrič-Furlan Stanka; Kotar Tadeja
  Stopenjska obravnava okužb kože in mehkih tkiv
  [Diagnostic aproach to skin and soft-tissue infections]
  2006
 21. Kasnik D; Rus-Vaupot V
  Necrotizing fascilitis of right thoracic and abdominal wall with Staphylococcus aureus sepsis and multiorgan system failure
  2005
 22. Kozar S; Rus-Vaupot V; Kasnik D; Breznikar B
  Fournier's gangrene
  2005
 23. Papuga Vesna
  Okužbe kože in mehkih tkiv
  2003
 24. Gravett Michael G
  Life threatening puerperal infections
  2004
 25. Kasnik D; Rus-Vaupot V
  Necrotizing fasciitis of right thoracic and abdominal wall with Staphylococcus aureus sepsis and multiorgan system failure - case report
  2004
 26. Dugonik A; Belič M; Miljkovič J
  Eosinophilic fasciitis
  2003
 27. Beović Bojana
  Zdravljenje okužb pri sladkornih bolnikih
  2003
 28. Dugonik A; Belič M; Miljković J
  Eosinophilic fasciitis
  2003
 29. Rakar Rasta; Ahčan Jerneja; Čižman Milan
  Okužbe, ki zahtevajo takojšnje antibiotično zdravljenje pri otroku
  [Infections that require immediate antibiotic treatment in children]
  2003
 30. Grabljevec Klemen
  Bolečina v stopalu
  [Foot pain]
  2002
 31. Stok Rasto
  Preobremenitvene poškodbe kit
  2002
 32. Skerbinjek-Kavalar M; Accetto M
  Eozinofilni fasciitis
  2002
 33. Karner Primož; Muzlovič Igor
  Streptokokni sindrom toksičnega šoka
  [Streptococcal toxic shock syndrome]
  2002
 34. Trevisan G
  Atypical dermatological manifestations of Lyme borreliosis
  2001
 35. Rakovec S; Triller C; Gaberšek I
  Surgical treatment of necrotising fasciitis
  2001
 36. Stok Rastko
  Vnetje in poškodbe kit, fascij in njihovih narastišč
  2001
 37. Stok Rasto
  Indikacije za predpis ortopedske obutve ter prilagoditev obutve pri odraslih
  2001
 38. Us-Krašovec Marija; Golouh Rastko
  Papillary thyroid carcinoma with exuberant nodular fasciitis-like stroma in a fine needle aspirate: a case report
  1999
 39. Lanišnik Boštjan; Čizmarevič Bogdan; Didanovič Vojko; Munda Anton
  Nekrotizirajoči fasciitis ter globoki ognojki v področju glave in vratu
  [Necrotising fasciitis and deep abscesses in the head and neck region]
  2000
 40. Praprotnik S; Tomšič M
  Paraneoplastic arthritis
  2000
 41. Stok R
  Indikacije za predpis ortopedske obutve ter prilagoditev obutve pri odraslih
  1999
 42. Praprotnik S; Tomšič M
  Paraneoplastic arthritis
  1999
 43. Šimnic Ladislav
  Bolečine v stopalu zaradi preobremenitve pri rekreativcih in aktivnih športnikih
  1998
 44. Kurnik Janez
  Bolečina ob peti
  1998
 45. Logar Dušan
  Zunajsklepni revmatizem
  1998
 46. Rozman Blaž; Praprotnik Sonja
  Sistemske vezivnotkivne bolezni
  1998
 47. Toeroek L; Ficsor E
  Fournier's gangrene as manifestation of anogenital necrotizing fasciitis
  1997
 48. Rakovec Slavko; Gaberšek Ivo
  Kirurško zdravljenje nekrotizirajočega fasciitisa
  [Surgical treatment of necrotising fasciitis]
  1997
 49. Gaberšek Ivo; Rakovec Slavko
  Flegmone mehkih tkiv
  1997
 50. Rakovec Slavko
  Novosti pri delu splošne kirurgije
  1997
 51. Trevisan G; Cattonar P; Nobile C; Perkan V; Stinco G
  Dermatological manifestations of lyme borreliosis
  1996
 52. Beović B; Tomažič J
  Klinične slike streptokoknih okužb
  1995
 53. Rakovec S
  Naše izkušnje s fasciitisi
  1995
 54. Rakovec S; Gaberšek I
  Nekrozantni fasciitis
  1995
 55. Čižman M; Arnež M
  Okužbe, ki življenjsko ogrožajo otroka
  [Life-threatening infections in childhood]
  1994
 56. Marolt-Gomišček M; Tomažič T; Čižman M; Arnež M; Muzlovič I; Černe L; Bem B; Vodušek D; Trinkaus D
  Invazivne streptokokne okužbe
  [Invasive streptococcal A infections]
  1994
 57. Gaberšek I; Rakovec S
  Antibiotiki v splošni kirurgiji
  1994
 58. Lamovec J
  Psevdosarkomske lezije mehkih tkiv. (Pseudosarcomatous lesions of the soft tissues)
  1986
 59. Sentočnik J; Perković T; Rozman B
  Difuzni fasciitis z eozinofilijo - diagnostične zadrege. (Diffuse fasciitis with eosinophilie - diagnostic dilemmas)
  1986New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics